Să înțelegem realismul și realitatea folosirii hidrogenului în România pentru decarbonare

Motto: ”Economics is the science of scarce resources”

Lionel Robbins, British economist

 

 1. Introducere

Pornind de la esența motto-ului introductiv, să ințelegem utilitatea si prioritățile folosirii resurselor energetice de care România nu duce lipsă, in contextul Energy Economics – știința utilizării resurselor energetice limitate.

În ultimul an și în special în ultima vreme, o avalanșă de reglementări (dinspre Bruxelles și mai nou și dinspre Parlamentul României), proiecte, idei, analize, proiecte pilot cu popularizări mai ceva ca la Hollywood, dezbateri mai mult sau mai putin științifice despre rolul vital pe care urmează să-l ocupe Hidrogenul în viitorul nostru cotidian întru decarbonarea vieții noastre, au inundat media, literatura, cu nenumărate dezbateri si conferințe.

Hidrogenul pare a fi devenit un ”hype” (engl. = publicitate agresivă), sau un ”drog” (engl.=aproximativ același înțeles de drog), dacă nu chiar o nouă ideologie in energetică, parînd să concureze chiar cu visul omenirii – fuziunea nucleară .

Lăsînd la o parte toate acestea, să pornim de la elementele fundamentale ale problemei hidrogenului, să ințelegem ce este, la ce e bun si mai ales, la ce ne-ar folosi in primul rînd nouă romănilor, măcar pe termen scurt/mediu, înaintea altor priorități economice locale stringente.

Începem cu ce nu este Hidrogenul:

 • hidrogenul nu este un element liber in natură, deci, nu are caracteristicile unui combustibil (natural) care poate fi colectat si folosit direct in scopuri energetice;
 • hidrogenul, nefiind (direct) un combustibil, el trebuie ”fabricat” și, ca pentru orice proces de fabricație, este necesară o instalație (electrolizorul), materie primă (apă curată) și, nu în ultimul rînd, energie (de asemenea – curată și multă, chiar foarte multă energie curată. NA -vom reveni mai jos asupra noțiunii foarte importantă de energie curată).
 • În ”producția” hidrogenului verde se realizează pierderi de energie semnificative !:
  • 30-35% din energia verde folosita la electroliză este pierdută
  • conversia H2 la amoniac induce alte pierderi de 15-25% si pregătirea pentru transportul hidrogenului si transportul insuși induc alte 10-12% pierderi
  • utilizarea in pile de combustie (fuel cell-cea mai eficienta tehnologie) conduce la inca 40-45% pierderi energetice
 • hidrogenul nu este ieftin.  Balanțele de materiale si energie de mai sus, dacă nu măcar bunul simț, trebuie sa ne spună că vom avea un cost al ”produsului fabricat” (Hidrogenul) substantial (NA. Vom reveni mai jos asupra termenului foarte important substanțial) peste suma tuturor celor care au contribuit la fabricație cu pierderile ”legale” și inerente de randamente.
 • Hidrogenul verde nu este un înlocuitor al combustibililor fosili ! (cum greșit se interpretează) în ciuda unor posibile aplicații specifice. Este doar o posibilă alternativă de decarbonare, care, trebuie foarte atent analizată atunci cind se stabilesc priorități si strategii. In foarte multe cazuri, electrificarea directă a proceselor industriale cu energie electrică verde este o soluție mult mai rapidă si mult mai economică decit hidrogenul verde

Trebuie menționat in acest context si faptul că scăparile de hidrogen in atmosferă (hidrogenul fiind un element mult mai ușor decît metanul), poate fi, neașteptat,  detrimental mediului înconjurător, adică, exact opus intenției si scopului pentru care este promovat. Detalii pot fi analizate aici:

https://www.euronews.com/green/2022/12/29/green-hydrogen-fuel-of-the-future-has-big-potential-but-a-worrying-blind-spot-scientists-w

In final, ce este Hidrogenul ? :

 • Fundamental hidrogenul este un ”vector/vehicul energetic” (engl.=energy carrier) și nu o sursă (directă) de energie;
 • Hidrogenul poate fi și combustibil (curat), dar numai in prezența aerului devine volatil altmiteri, in majoritatea cazurilor este asimilat exclusiv unui combustibil si mai puțin ca un mediu de stocare a energiei sau vector de energie (energy carrier);
 • Hidrogenul este un element util, instrumental în atingerea unor obiective de decarbonare, dar este total insuficient pentru a acoperi întreaga cerere potențială de consum;
 • Cu cît pierderile de energie verde la producția de hidrogen verde sunt mai mari, cu atît mai multe capacități de productie energie electrică regenerabilă sunt necesare !. Întreaga strategie a hidrogenului verde nu se bazează pe cîte capacități sunt necesare ci, avînd în vedere că resursele eoliene si solare sunt practic nelimitate, strategia se bazează pe cît de multe si cît de repede se pot instala capacități de producție energie electrică regenerabilă, atit pentru electrificarea economiei cît și producția de H2 verde pentru furnizare globală

În încheierea acestei introduceri, sunt fascinat de fascinația cu care este privit hidrogenul, cel puțin la noi in Romănia, de studenți, ingineri tineri, ecologiști si politicieni mai ales, ”luați de valul hidrogenului”, neștiind sau uitînd că de cel puțin 40 de ani in termocentralele din România, funcționau electrolizoare ( mai mari decit proiectele pilot din PNRR) pentru producția de hidrogen pentru răcirea generatoarelor electrice, sau, că, hidrogenul este folosit in turbine (de gaze) de mai mult de 10 ani în unele combinate chimice, tot in România sau ca hidrogenul era folosit in combinatele petrochimice din România (care nu mai exista acum). Și in UE dar si in România, despre hidrogen vorbesc politicienii (in primul rînd !), chimiștii, cercetătorii, fabricanții de instalații specifice, utilizatorii de energie disperați de prețurile mari ale energiei si, foarte foarte mult, media de tot felul care intreține cu mult succes acest curent ”spectaculos” care ”prinde la public” si dătător de speranțe pentru o energie ieftină.

 2. Despre care Hidrogen este vorba ?

In continuarea analizei hidrogenului ca soluție pentru decarbonarea economiei (a se observa că vorbim de economie și nu de sectorul energie, după cum vom arăta mai jos), obiectivul central este hidrogenul curat (verde). 

FIG.1

 Deci, analiza se va concentra exclusiv pe hidrogenul curat (verde), produs prin electroliză cu electricitate curată (verde) produsa la rindul ei din surse regenerabile (verzi). Restul hidrogenului de alte culori, nu este relevant pentru decarbonare !

 

 3.La ce folosește și cum decarbonează economia Hidrogenul verde ?

In Fig.2 de mai jos, este prezentat lanțul producției și utilizării hidrogenului verde in economie

FIG.2

Numai privind aceast lanț, se pot desprinde cîteva concluzii preliminare:

 • De la producție pină la utilizare, este in continuare o creștere de costuri a hidrogenului verde produs din energie verde, in plus fată de ce am explicat în Introducere;
 • Se observă că principalii ”candidați” la decarbonare sunt cîteva industrii greu de decarbonat precum metalurgina, chimia și transporturile;
 • Este de notat ca hidrogenul verde apare si la producția de energie (termică si electrică), insă acestea sunt menționate doar ca posibilități tehnic teoretice, dar, nu pot fi și economice, decît in situații punctuale, separate de sistem (insularizate). Nu e lipsit de interes sa avem si niște puncte de vedere ale unor experți in energie (doar cîteva exemple)

https://www.euractiv.com/section/energy/news/austrias-new-hydrogen-strategy-slams-use-in-heating-transport/

Hydrogen heating: UK government at odds with scientists – EURACTIV.com

Hydrogen Science Coalition | Hydrogen for heating? A comparison with heat pumps (Part 1) – Hydrogen Science Coalition (h2sciencecoalition.com)

Is hydrogen a realistic option for home heating? – Energy in Demand – Sustainable Energy – Rod Janssen

 

4. Ce condiții sunt necesare pentru producția de Hidrogen verde in Romănia ?

 

În primul rînd:  e nevoie de o ”STRATEGIE ENERGETICĂ”, pînă la a vorbi de o strategie a hidrogenului verde și, mai ales a utilizării sale (hidrogenul ar trebui să facă parte din strategia energetică si nu invers)

Nu este nevoie de o mare specializare energetică ci, mai degrabă de un bun simț elementar pentru a înțelege problema si soluția problemei clasice – ce a fost mai întîi, oul sau găina ?

Așa și în cazul de față: pentru a avea oul (hidrogenul verde), trebuie mai întîi să avem găina (verde) hranită cu iarbă verde ca să ne dea ouă verzi. Deci, cu alte cuvinte, pentru a exista o strategie a hidrogenului verde in Romănia, trebuie sa avem mai întîi o strategie energetică pentru ”înverzirea” electricității produse.  Din păcate, noi nu numai că nu avem o strategie din aceea ”normală”, dar-mite nici vorbă din aceea de ”înverzire”, în schimb mestecăm cuvinte mari despre ”mixul echilibrat de resurse energetice” din România, ce bună e Romănia din acest punct de vedere (foarte adevărat !), vorbim cu lejeritate despre hidrogenul verde fără să înțelegem că de fapt, nu înțelegem incotro ne îndreptăm.

Sintetic, Fig.3 de mai jos, redă vizual logica decarbonării economiei (și) prin hidrogen verde

FIG.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a ințelege și mai bine ridicolul discuției acum, in zilele noastre, despre  Hidrogen verde, este să citim ceea ce se prevede prin PNRR (electrolizoare nenumărate, centrale cu ciclu combinat pe gaze ”hydrogen ready” precum si celebra investiție irakiană in CT Mintia-1100 MW ciclu combinat, de asemenea ”hydrogen ready” ?!). Întrebarea fundamentală este: de unde hidrogen, de care și, mai ales de cînd ?. Nu se poate trece la un sistem ”verde” atunci cînd planifici aproximativ 20% din capacități energetice care sunt / vor fi angajate pe termen lung la utilizarea de combustibil fosil !

In consecință, neavînd nici o direcție in domeniu, cineva se poate intreba legitim: de ce ne agităm atit de mult, acum,  cu hidrogenul acesta ?

Mai mult, apar si fel de fel de propuneri legislative sau OUG (de urgență !) pentru ”introducerea în piață” a hidrogenului !?…care hidrogen ?…care urgență…care ”piață” ?…cind se vede clar ca nu putem vorbi de hidrogen verde mai devreme de 2035 in cel mi bun caz…care e urgența ?

 

În al doilea rînd: in procesul trecerii la hidrogen verde a unor consumatori greu decarbonabili (”hard to abate”) trebuie respectat CRITERIUL ADIȚIONALITĂȚII (specificat și in recomandările CE)

Ce spune acest Criteriu ? Nici o moleculă de hidrogen verde nu trebuie sa se producă înainte de satisfacerea cererii de consum a ultimului Watt electric verde !, sau, cu alte cuvinte, hidrogenul verde trebuie produs numai din capacități de producție energie electrică verde adiționale care, altminteri nu ar fi fost necesar a fi puse in funcțiune pentru consumul de electricitate verde.

Concluziile sunt simple:

A. ne trebuie mai întîi un plan de decarbonare a SEN (Sistemul Energetic Național), pînă la a gîndi cit hidrogen verde se poate produce, la ce ne trebuie si de cind. Cert este ca o astfel de gîndire, concret, in cazul Romăniei, realist, nu poate avea loc mai devreme de 2035.

B. sau, unele industrii, sa înceapă să-și producă singure hidrogenul verde și să-l utilizeze in scopuri proprii de      decarbonare, sau, pur și simplu să-l producă și să-l vindă (evident, respectînd criteriul adiționalității, adica, nici un fel de energie curata nu va fi utilizată, ca de exemplu de la Hidroelectrica, sau Nuclearelectrica – dacă considerăm această energie curată). Marea problemă a producției de hidrogen verde direct din electricitate regenerabilă este legată de faptul ca trebuie asigurată alimentarea constantă a electrolizoarelor, separat de Sistemul energetic, fapt ce crește dramatic costul de producție al hidrogenului (verde).

 

In al treilea rind: (si direct legat de punctul B. de mai sus) – problema larg dezbătută a stocării energiei, dar complet ignorată in Romănia, ca element esențial in dezvoltarea hidrogenului verde

Citat dintr-un raport HYSTORIES (Hydrogen storage production) pentru CE: ”…consumul de hidrogen

este direct dependent de relația dintre consumul de electricitate, tipul de resurse regenerabile folosit si măsurile de flexibilitate de mari capacități disponibile (altele decit electroliza !), cum ar fi centralele de pompare-acumulare sau gestiunea cererii de consum (demand side management)…”

Aspectul cel mai important este ca România, prin geografia si hidraulicitatea sa,  dispune de mari resurse de stocare prin pompare-acumulare și ar putea juca un rol important in această piață si in viitoarea piață a hidrogenului verde, dar, această resursă rămîne ignorată. Centralele de pompare acumulare sunt de departe cele mai răspîndite sisteme de stocare din lume, sunt tehnologii curate din punct de vedere al mediului, nu se degradează, au durata de viața peste 60 de ani, sunt disponibile, testate si, mai ales, economice in condițiile intermitențelor generate de regenerabile.

Este singura tehnologie de mari capacităti disponibilă in prezent.

(NA. Despre necesitatea centralelor de pompare-acumulare in România am publicat multe analize in trecutul recent)

 

In al patrulea rind: in buna tradiție a autorităților energetice romăne – noi reacționăm, nu acționăm-din rîndul resurselor posibile de H2 verde, este neglijată biomasa (cu rute de conversie în H2), o resursă enormă neexploatată, pe care ne chinuim de ani buni să o și scoatem complet din circuitul energetic, prin biomasă ințelegînd si cea silvică si cea agricolă si cea din deșeuri menajere si industriale.

 

Magnitudinea acestei probleme se poate estima din diagrama de mai jos (statistic, datele de la 2015 nu diferă mult de 2022, poate doar in sens negativ), unde se observă importanța uriașă a biomasei, în Romănia, îm contextul celor arătate anterior ref. Biomasa.

”Strategia” PNRR este de a înlocui lemnul cu gaz natural (probabil, pentru a-l inlocui si pe acesta, mai tîrziu cu hidrogen verde !?…nemaivorbind de gazul propriu-zis, utilizat si el in cantitati semnificative)

 

Fig.4

 

Din cele de mai sus, rezultă cu pregnanță că a avea o strategie a hidrogenului verde, a-l produce si utiliza, in mod economic, este ceva mai mult decît a pune 2 electrozi intr-un borcan cu apă si introduce ștecherul in priză.

 

5. De ce vrea UE hidrogen verde ?

 Se cunosc foarte bine  țintele de decarbonare ale UE si realizarea unei economii ”carbon free”  in 2050 în interiorul întregii UE, deci, nu mai insistăm asupra acestui subiect.

Însă, este foarte important să ințelegem unde se afla Romănia in aceasta ”cursă a decarbonării și hidrogenului verde”, să ințelegem de ce si ce face , ”nucleul dur” al UE in acest domeniu, dar, asta nu înseamnă ca și trebuie sa urmăm ad-litteram ceea ce face ”nucleul”. Drumul între A si B nu este unic pentru toata lumea si mai sunt si ”scurtături” si, cum am spus si demonstrat din totdeauna, nu tot ce e bun in Vest, se si potrivește in Est.

 

Să pornim de la niște cifre de block-start:

 

Germania (prin Energiewende) își propune

 • 40-45% din producția de electricitate sa fie ”verde” pînă in 2025
 • 55-60 % din producția de electricitate sa fie ”verde” pînă in 2035
 • 80% din producția de electricitate sa fie ”verde” pînă in 2050

 

România (in ciuda guvernărilor diverse) are deja

 • 61% din producția totală de electricitate in 2022 este produsă din surse regenerabile (nuclear inclus) , deci, România are un avans față de Germania de cel puțin 10 ani, insă toți trăim cu speranța ca actualul PNRR ”gîndit” de unul dintre Guverne, nu va reuși sa inlocuiască 1500 MW lignit cu 4500 MW cicluri combinate pe gaz, care poluează mai mult ca lignitul si, să ne pastrăm măcar acest nivel procentual de regenerabile, fără să-l ”murdărim”.
 • Partea cea mai interesantă (cunoscută de experții din UE) este că România poate deveni total ”verde”, foarte repede, pînă in 2030-2035, dar, problema este că noi nu știm asta sau, nu avem astfel de ambiții (asupra acestui subiect revin mai jos, in ultimul capitol).

 

Cauzele statisticilor de mai sus (valabile comparativ si cu Franta, Olanda, Spania, Belgia, etc.) sunt:

 • România are un consum de energie / cap de locuitor mult mai mic decît ”nucleul dur al UE”
 • România are un consum industrial de energie relativ mic
 • România a moștenit mari capacități hidro, nuclear si, mai recent, s-au instalat si eoliene si solare (la aceasta se adaugă si o ”înapoiere” prin folosirea regenerabilelor – lemn de foc- in procent semnificativ, pentru acoperirea necesarului de energie casnic)
 • Potențialul de energie regenerabilă (eolian, solar, biomasa) este semnificativ si exploatat mult sub potential (sub 50%)
 • Potențialul hidro este de asemenea neexploatat (chiar cu prevederile Natura 2000 – care nu întotdeuna sunt in concordanță cu obiectivele de mediu !)
 • Peste toate acestea, România are un potențial de stocare de mari capacităti de peste 10,000 MW, capacitați cu care ar putea juca un rol major in piața energiei regenerabile si hidrogenului.

 

Parțial, din aceste motive de mai sus, cităm dintr-un raport al strategiei UE pentru hidrogen verde, cam cum va arăta viitorul UE și, mai ales ce si cum se urmărește:

 

Fig.5

Nota: sensul bi-direcțional RO-BG este dat in principal de faptul că BG are deja capacităti de stocare mari

 

Rețele de H2 verde preconizate pentru 2050

Fig.6

Se observă cu ușurință ca:

 • Întreaga ”ideologie” a hidrogenului verde se bazează pe necesitatea asigurării cu orice preț a acestei resurse curate de energie pentru ”nucleul dur” (industrializat) al UE. Fără aceasta, va fi foarte greu, dacă nu chiar imposibil, pentru acesta să atingă ”țintele” ideologice ale UE de ”Carbon 0” in 2050.
 • In cazul de mai sus, s-ar putea interpreta că, dupa mărimea prognozată a capacității de export spre Vest, numai Ungaria pare a fi destinația principală in contextul european, pentru hidrogenul in exces produs in România
 • România va avea un rol marginal, si la propriu si la figurat, intrucit, rolul său va fi doar de ”furnizor de resurse (hidrogen verde)” si nicidecum de mare consumator
 • Traseul de producție-export, prevede exact aceleași rute ca ale gazelor naturale din prezent si, din acest motiv, auzim o mulțime de sfătuitori, consultanți care prevăd un mare viitor României in domeniul hidrogenului verde, cu apariția unor nenumărate ”hydrogen valleys”, Dunărea ajunge sa fie un ”drum verde al hydrogenului” spre inima Europei, etc., etc.

 

6. De ce ar vrea România Hidrogen verde ? Ar ști ce sa facă cu el ?

 

In urma celor prezentate mai sus, să aruncăm o privire asupra poziției României, cu resursele sale, in geografia zonală si perspectivele viitorului

Fig.7

Se observă că:

 • Suntem la intersecția a 3 sisteme, dar, nu este clar dacă si cum putem valorifica această oportunitate unică (nu am auzit nimic public despre aceasta, sau, poate nici nu ințelegem noi asta, lucrurile fiind foarte subtile si adînci ?!)
 • În Romănia, deja sunt firme (ex. Delgaz), care ”experimenteaza” introducerea a 20% H2 in rețelele de gaz locale (si, se face mare tam-tam prin presă si diverse forumuri, de parcă asta ar fi o mare problema tehnică !?). Însă, se ridică intrebările legitime:
  • De ce ar face Delgaz asta astăzi ? (s-a demonstrat deja mai sus, ca, hidrogenul verde produs in România, nu poate fi disponibil mai devreme de 2035)
  • Deci, de unde hidrogen verde ? și, nu mai e timp destul pentru ”teste” pînă in 2035 ?
  • Fiind evidentă imposibilitatea asigurarii hidrogenului verde, trebuie interzisă introducerea de hidrogen in rețelele (comerciale) de distribuție a gazului, in baza CRITERIULUI ADIȚIONALITĂȚII explicat mai sus !…Teste in scop de cercetare se pot face, fără probleme, dar nu in rețele comerciale si cu scop comercial.

 

Din toate cele de mai sus arătate și din toate ”acțiunile” României in domeniul regenerabilelor si hidrogenului verde, se distinge o incoerență evidentă, intenționată sau din incompetență, sau, mai popular cum zic romănii –  punem caru inaintea boilor – fiind grijulii mai degrabă cu folosirea hidrogenului fără să il avem, decît mai intîi,  cum să-l facem (doar dacă nu intenționăm să-l importăm si pe acesta, poate din Azerbaidjan).

 

Dacă vom căuta similitudini intre gaz si hidrogen (verde), nu putem să nu constatăm că, așa cum am ratat mari oportunităti cu resursa noastră – gazul natural – de a deveni ”hub energetic ” (cuvînt mult indrăgit de politicieni, dar, deloc înțeles), tot așa, ne indreptăm si spre ”eșecul hidrogenului verde”.

Toate acestea se vor întîmpla datorită lipsei oricărei gîndiri si strategii energetice, conform Motto-ului de la inceputul acestei analize.

Lipsa unei strategii, asumate si urmărite, ar elimina o mare parte din ”terenul de joacă” al multor jucători, mai mult sau mai puțin interesați in anumite domenii, de a exploata resurse si oportunități.

În acest context, ca un aspect negativ, se constată si lipsa oricărei idei de a ”asezona”  diplomatia clasică cu diplomația energetică, domeniu in care România ar avea mult mai multe atuuri ( NA-diplomațtia energetică – un termen aparut in SUA in 1976, și, folosit ulterior cu mult succes, de multe state, printre care după cum am văzut și de Rusia). Atuurille României ? gazul si petrolul – ratate, gazul din Marea Neagră, poziția de intersecție tri-dimensională retele electrice , piața Central Est Europeana-Piata Balcanica si Azerbaidjanul. …iar in prezent, continuam sa nu vedem oportunitățile legate de Hidrogen, sau Stocarea de energie care ne-ar permite ”să facem jocurile in piețele de electricitate. Aceste atuuri ar fi putut schimba multe, inclusiv problema ”măruntă”  numită Schengen.

 

7. Cum ar putea deveni România ”verde” pînă in 2035 si de ce ?

 

Nu stim ce prevede strategia Româneasca, nici a energiei si nici a hidrogenului verde, dar, ceea ce cunoaștem cît de cît este ca Strategia EU a hidrogenului verde preconizează urmatoarele consumuri

Fig.8

 

În 2050, cf. Strategiei UE, cererea de H2 in România ar fi de cca 50 TWh (dacă industrializam ceva)
In 2023, consumul de electricitate al RO a fost de 56 TWh, deci, pe linga SEN-ul actual de ”inverzit”,
ar mai trebui capacitati suplimentare de cel puțin  10,000 MWe, numai pentru consum propriu.

 

România insă, poate atinge acest obiectiv ”total verde”, foarte repede, intr-o strategie de valorificare, parțială a marilor resurse regenerabile de care dispune.

Structura de productie care ar acoperi consumul de exemplu, din 2022 de cca 56 TWh, va fi  astfel:

 

 • HIDRO 6100 MW, din care 3100 MW existent, 1000 MW din PNRR si 1900 MW capacitati de finalizat
 • Eoliene 8000 MW, din care 3100 MW existent, 2400 MW din PNRR si 2500 MW de instalat
 • Solar 7000 MW, din care 1300 MW existent, 4000 MW prin PNRR si 2700 -2 800 MW de instalat de oricine
 • CNE Cernavoda-1400 MW, daca se considera ¨curata¨ si vom extinde durata de viață
 • CHEAP Tarnita-Lăpuștești -1000 MW si CHEAP Măcin-1000 MW
 • Biomasa-500 MW prevazuti in PNAER -nu s-a executat nimic ! (potențial cogen)
 • Nu au fost considerate CHP pe gaz pentru incalziri municipale (cca. 1000 MW,care sunt nedispecerizabile), deci  nu ar intra în balanța hidrogenului verde

 

Arhitectura unui SEN verde se va baza pe centrale regenerabile de bază si semibază – Nuclear-Hidro, 2 Centrale CHEAP de 1000 MW si aprox 15000 MW RES intermitente (Eolian si Solar)

Fig.9

Deci, întregul program de decarbonare a SEN și atingerea obiectivului 100% verde, poate fi atins in 2035, la un cost aproximativ de 15 miliarde EUR. De remarcat faptul că intr-un astfel de scenariu – (dacă chiar intenționăm să decarbonăm economia !) costul este sub 15 miliarde EUR, substanțial mai scăzut decit construcția a incă 2 unităti nucleare 3 & 4, centrale SMR si circa 4500 ME cicluri combinate pe gaze, care, toate acestea nu vor realiza nici măcar transformarea SEN in total verde.

 

Dar, obținerea unui SEN total verde va realiza:

 • Scăderea substanțială a prețului energiei electrice (vom avea numai RES in structura de producție energie electrică)
 • Ne permite ”jocul” prin stocare in piața energiei electrice, intre cele 2 zone arătate mai sus
 • Permite creșterea competitivității economiei
 • Permite producția de hidrogen verde autentic si, creșterea competitivitătii industriei noastre, prioritatea fiind utilizarea hidrogenului in primul rînd pentru consumul României si apoi pentru export, acesta fiind lanțul logic al utilizării resurselor, conform Motto ! (asta va apare și din costurile de producție)

 

Catalin Dragostin

 

Bibliografie:

 • IRENA – Green Hydrogen, a Guide to Policy making, 2020
 • RHC (Renewable Heating & Cooling), European Technology and Innovation Platform: Renewable Hydrogen – Opportunities, limitations and threats of hydrogen for the energy transition in Europe, Position Paper, March 2023
 • LCOE-LAZARD, 2023 (LCOE-Levelised Cost of Energy Technologies)
 • EASE (Energy Association for Storage of Energy) – Energy Storage Targets 2030 and 2050 (Ensuring Europe Energy Security in a Renewable Energy System)
 • HYSTORIES (Hydrogen Storage in European Subsurface)- Major results of techno-economic assesment of future scenarions for deployment of underground renewable hydrogen storages
 • Koritarov, Argonne National Laboratory, USA – Modeling and Simulation of Advanced Pumped-Storage Hydropower Technologies and their Contributions to the Power System
 • SC Energy Serv SRL – analysis of Romanian power system – How to achieve Carbon neutrality
 • Strategia energetica a Romaniei (proiect, 2022)

201 de comentarii:

 1. chimia bat-o vina…cât am fugit de ea în școală și tot degeaba?minte de copil,cât de frumoși mi se par acum demonii tinereții (chimie-fizica-analiza matematică).
  nici un decident politic-economic nu s -a sinchisit să explice românilor noile politici energetice comunitare ,ce implică ele și/sau cum se vor modifica viețile sconomice-sociale ale cetățenilor.
  toată informațiile care au invadat piața se bazează pe zvonuri și diferite exagerări subiective în funcție de interesul sursei.
  bine asta ar însemna să avem decidenți politici și economici pe bune nu oligarhia bugetofagă ceaușistă care conduce destinele țării.

  14
 2. Econazism si tehno-optimism, aiureli ce doar saracesc oamenii si distrug economia. Hidrogenul este o aiureala nefezabila, energia solara, eoliana, geotermala, etc sunt rentabile doar local si individual. Singurele variante sustenabile si ieftine sunt hidro, gaz si nuclear, restul sunt basme cu cai verzi pentru idioti. Daca chiar ar exista o preocupare pentru „salvarea” planetei s-ar incepe programe internationale finantate cu doar 10% din costurile astea uriase (de tip programe „verzi”) si poate in cateva decenii gasim alternative viabile la combustibilii fosili. Pe scurt, noi avem nevoie de energie ieftina nu de abureli politicianist mesianice.

  56
 3. excelent articol, multumesc!

  ce e ingrijorator e ca si acum 10 ani tot intr-o pozitie buna pentru investit si scos bani din energie eram ca stat insa erau personaje prin zonele de decizie care faceau apologia unei autarhii energetice sau era pe fata instrumentele Moscovei.

  6
 4. Un articol interesant și necesar.
  Energia regenerabilă mai poate aduce și neplăceri, cum s a întâmplat în Polonia, trebuie să înțelegem despre ce este vorba.

  https://www.wall-street.ro/articol/Economie/296626/alerta-energetica-in-polonia-din-cauza-prosumatorilor.html

  Pentru a evita supraîncărcarea rețelei, PSE a decis să deconecteze temporar din sistemul energetic național toate capacitățile solare și eoliene. Este o decizie fără precedent; cealaltă alertă energetică declarată de Polonia a avut în loc septembrie, din cauza unui deficit de energie în rețea.

  Vremea însorită din week-end, combinată cu un val de investiții în producția de energie solară în ultimii ani, a dus la această situație, scrie Notes from Poland. Atât experții, cât și oficialii, au tras semnale de alarmă privind faptul că rețeaua va ajunge să fie supraîncărcată și că astfel de situații ar putea deveni tot mai dese în viitor.

  11
  • Supraîncărcarea rețelelor, nu numai din Polonia – și spaniolii plus portughezii au început să aibă beleaua asta – e rezultatul absenței sistemelor de stocare sau consum excedentar – asta vom păți și noi. dar dacă noi avem munți, avem hidrocentrala Tarnița aproape făcută, polonezii au doar câmpie și nu prea au unde să pună două lacuri de acumulare la diferență de nivel de minim 700 m. De-asta știu că polonezii investesc în fabrici de alumină sau de hidrogen deși consumul de electricitate pentru electroliza aluminiului doar în perioadele de excedent în rețea de energie cam dă cu virgulă economic …

   8
  • polonezii au inca industrie, si au o gramada de termocentrale pe lignit care trebuie sa mearga continuu.
   La noi din pacate consumul a scazut foarte mult – cam 6000-6500Mw, si in afara de cei 1400mw de la cernavoda care merg continuu, mai sunt cam 1200mw pe carbune, si e hidro cu o gramada de capacitate instalata (6300mwh) care e foarte usor de repornit si ar trebui sa isi conserve resursele (apa in acumulari) cand e soare si vant, si poate un pic umblat la tarifele de sistem ca sa se recunoasca asta ca serviciu de sistem si sa ii fie platit corect, mai sunt doua turbine cu gaz de 690mw la brazi care pornesc aproape ca un motor de avion, o sa mai fie la Ludus in locul vechii termocentrale niste turbine cu gaz (care trebuiau sa fie gata din 2019, dar deh societate de stat etc) – nu suntem noi in situatia polonezilor

   16
  • De ce crezi ca in Germania poti furniza in rețea maxim 6KW zilnic de la instalatia fotovoltaica proprie? Tocmai ca sa preintampine situatii similare celei din Polonia. Pun pariu ca si in Romania in maxim 2 ani va fi la fel.

   7
 5. Eee hidrogen, you’re thinking too small. Nu stiti voi ca romanii-daci liberi au inventat deja masina cu motor pe apa 😉

  4
 6. Bănuiesc că , acea energie verde pentru electrolizā, poate sa vinā foarte frumos din energia solară cu care statul român nu știe ce să facă, și stocata în hidrogen, pentru că vine doar în timpul zilei. Vine noaptea și o reconvertești înapoi în electricitate pentru consumul încărcării de mașini electrice și consumul casnic. Bine, acum nu știu care ar fi randamentul. Zic și eu…

  5
 7. f bun articolul , totusi
  In zona de decarbonare, noi cautam solutii scumpe si mai putin viabile
  ar trebuie precizat ca , Romania poate deveni aproape zero impact de mediu doar prin aplicarea solutiilor emise de , inca in viata, inventatorul Roman Iulian Hornet
  nu sunt specialist in zona acesta tehnica , doar am sa pun cateva link uri
  solicit pentru cei care au cat de cat o forma de expertiza tehnica sa vina cu mai multe precizari
  este vorba de statii de piroliza , daca se va urmari link ul de mai jos , veti ajunge la concluzia ca nu avem nevoie de alte soluti de cat de ce propune inventatorul roman
  trebuie precizat ca statul roman nu doreste aceste solutii ecologice, ele se pot aplica asupra tuturor gropilor de gunoi din romania , la nivelul oraselor din romania dar si cele produse de catre industria agricolla , zootehnica , industria betoanelor etc

  o precizare , targetul la nivelul anului 2050 , se poate obtine acuma doar daca se aplica solutiile la nivel macro emise de catre Iulian Hornet

  am sa pun cateva link uri

  https://www.youtube.com/watch?v=_ZDKQlUE72s
  https://www.youtube.com/watch?v=aqnn6iTOlbE
  https://ganditinromania.ro/bizinvent/iuliean-hornet-inventator
  https://ecohornet.ro/

  6
  • Stii ce e aia piroliza si cat de ineficienta e? Se pare ca nu. Apropo,multi hAURisti sunt cu Hornet asta la postari pe Fb. Nu mai mancati kkt.

   9
 8. Interesant articolul si utile informatiile prezentate, dar am impresia ca autorul forteaza un pic lucururile pentru a-si sustine concluziile. Spre finalul articolului spune domnia sa „s-a demonstrat deja mai sus, ca, hidrogenul verde produs in România, nu poate fi disponibil mai devreme de 2035”. Dat fiind ca la prima lectura imi scapase „demonstratia”, am recitit mai atent articolul, incercand sa inteleg cum s-a ajuns la concluzia respectiva. Tot ce am gasit este: „A. ne trebuie mai întîi un plan de decarbonare a SEN (Sistemul Energetic Național), pînă la a gîndi cit hidrogen verde se poate produce, la ce ne trebuie si de cind. Cert este ca o astfel de gîndire, concret, in cazul Romăniei, realist, nu poate avea loc mai devreme de 2035.” Departe de a fi o demonstratie, aceasta fraza este doar o supozitie a autorului (fondata sau nu, asta nu am de unde sa stiu) care ne este prezentata ca o certitudine. Mai mult, cateva paragrafe mai jos autorul ne spune si ca Romania ar putea deveni complet verde foarte repede, fiind avansat orizontul de timp 2030-35. Deci dupa 2030 ar putea exista surplus de electricitate verde care sa fie folosita pentru producerea hidrogenului verde.

  10
  • catalin dragostin

   @dl.Mihai: sunt bucuros ca dvs. si unii alti cititori, gasiti articolul interesant. Acesta a fost si scopul – de a arunca o lumina, cit mai obiectiva, asupra unei probleme complexe-H2 verde- si nu prea usor de absorbit….si da, am folosit si ”copy-paste” -uri, din materiale bibliografice indicate, deci, macar nu pot fi acuzat de plagiat, ca in alte cazuri.
   Pentru ca v-ati pus intrebari legitime, voi incerca sa raspund justificativ:
   – daca Doamne fereste, astazi, Guv. Romaniei, decide tinta 2030 ”0” emisii in SEN, atunci, in cel mai optimist caz vom avea:
   – 5-6 ani constructia a cel putin centrala d epompare-acumulare Tarnita (Ideal si Macin)
   – fara stocare, eoliene si solare de 15000 MW NU POT FI INSTALATE PENTRU CA NU INTRA IN SEN (nici capacitatile de tranzit nu permit, deci, vor fi ”curtailed” (adica patim ce au patit polonezii de curind)
   – trebiie inca aprox 2500 ME hidro
   Toate astea, in cel mai optimist scenariu, a rpute fi functionale in / dupa 2030

   Asta era logica rapsunsului / estimarii facute
   S-auzim de bine !

   15
   • Domnule Dragostin, va multumesc pentru lamuriri, inteleg mai bine acum ce ati vrut sa spuneti. Daca mai intrati pe aici, mi-as mai permite o intrebare: stiu ca Romania, alaturi de Franta si alte state UE incearca ( nu stiu daca au si reusit) sa includa energia nucleara in categoria surselor curate. Daca se reuseste acest lucru, prin actualele proiecte Nuclearelectrica (reactoarele 3 si 4, retehnologizare 1, SMR-uri) am putea ajunge la surplus de energie verde (si deci posibilitatea de a produce hidrogen verde) spre 2030?
    Toate cele bune,
    Mihai

    3
    • dragostin catalin

     Multumesc si eu Dl.Mihai. ”voi mai intra pe aici”, pina se plictiseste lumea de subiect si, mai ales, ca este de responsabilitatea si datoria autorului (adica a mea) de a raspunde/clarifica orice intrebare din partea cititorului, pentru ca mesajele din articole sa-si atinga scopul – mai buna informare. Pentru ca intrebarea dvs. este foarte pertinenta, voi incerca sa raspund (va fi ceva mai lung, fiind o problema f. complexa ”de sistem”):
     – intr-adevar, se pare ca energie nucleara ”va fi verde” (cit e de adevarat sau nu, asta e o alta poveste, dar, este o decizie politica si va trebui sa o respectam)
     – problema U-3/4 si SMR este o problema mult mai complicata decit se intelege (inclusiv de catre ”managerii energetici” ai Romaniei). Ca ex. in cele de mai jos, exte o f. mica explicatie asupra problemei
     https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S254243512030458X
     – pentru conditiile de astazi, dupa parerea mea, U-3-4 si SMR nu corespund necesitatilor Romaniei azi si in viitor. Motivatiile sunt urmatoarele:

     1. nu sunt finantabile ! (”amanunt” care scapa multora). 2 unitati nucleare + SMR fac peste 15 miliarde EUR. Statul roman nu poate garanta asta (nu trebuie sa mai explic de ce cred !?–deficit, datorie publica, risk cost overruns, si, mai arau…vor fi disponibile dupa 2031-2035, in cel mai bun caz !:…too late…noi murim azi din cauza deficitului de putere….DAR, UNITATILE 1/2 TREBUIE SA RAMINA IN SEN CU DURATA DE VIATA EXTINSA pe inca 25 de ani

     2. Romania, azi, nu mai poate sustine un program nuclear ! conditiile sunt complet diferite de acum 30-40 de ani !…atunci, programam 5 unitati la Cernavoda si 5 unitati la Fagaras, iar intelegerea cu AECL-la acea vreme era ca sa facem U-i Cernavoda 100% canadiana, U-2 30% furnitura romaneasca si de la U3-U5 sa facem aprox 90% cu echipamente romanesti. Azi, nu mai avem fabrica de componente nucleare Vulcan, nu mai avem IMGB, usina de neferoase pt Zirconiu (material invelis comb nuclear), nu mai zic de minele d euraniu, fabrica comb nuclear, companii de constructii , proiectanti, ingineri si multe altele…inclusiv studenti sa-i pregatim….nu mai zic de cercetarea aplicata absolut necesara ! NE LIPSESTE O INTREAGA INFRASTRUCTURA NECESARA UNUI PROGRAM NUCLEAR….NU CENTRALA NUCLEARA, PE CARE O CUMPARAM SI COSTA ENORM !

     3. daca revedeti bibliografia din analiza prezentata, – cautati la Lazard LCOE (levelsied cost of energy), veti observa ca azi, costul cel mai mare al electrcitatii este dat de energia nucleara !…iar datele sunt pt. SUA…la noi, costul electrcitatii se va invirti in jur de 180-210 EUR/MWh….fapt care va conduce la cresterea costului de sistem si ….”scumpirea hidrogenului verde” !!!…nu mai vorbesc de SMR, care, dupa mine este o fantezie acum pentru noi cum am sustinut demult, atragindu-mi o multime de adversitati (de altfel compania de proiect a si anuntat public recent ca amina investitia la Doicesti pentru dupa anul 2030…QED !?)

     4. Romania planifica 5 unitati nucleare in anii 70-80, in conditiile in care , si atunci, vroiam sa scapam de gazele din Rusia si, prognozam cresterea consumului de la 12000 la 18-20,000 MW….astazi, ”din inertie” am ramas cu ideea a 4 unitati, dar consumul nostru bijbiie pe la 6-7000 MW !?…pur si simplu, inca 1400 MW nuclear ”nu intra in SEN” …de ce ?…mai jos la 5

     5. daca va uitati pe Fig. 9 din articol, si va imaginati ca vom muta in sus centralele de baza (Portile de Fier, CNE U-1-4, SMR si ceva hidro), practic, va fi imposibil sa mai introducem solare eoliene-deci, energii verzi aditionale incl pt. hidrogen, FARA STOCARE ! (iar azi, Min.Energiei exclude stocarea CHEAP !). Exemplificarea e simpla: chiar in prezent, la amaritele alea de 3000 MW eoliene si 1300 MW solare, cind bate vintul/soarele, facem export ! (de energie verde !!)…deci, cu mai mjlte solare/eoliene, ajungem si la limita capacitatilor d einterconectare si facem ca polonezii- oprim eoliene si solare pt. ca n-avem ce face cu ele (neavind stocare)….deci, PARADOXAL – se confirma ca ”dusmanul” nuclearelor, pe sistemul actual, sunt exact regenerabilele….ceea ce se stia demult !

     Toate aceste confuzii apar pentru ca nu prea se mai uita lumea de curbele de sarcina actuale. profilul de consum si, mai ales VIITORUL !
     Foarte pe scurt, cam asta e raspunsul la o intrebare complexa.

     PS. raspund in acest mod, in calitate (initiala) de absolvent de centrale nucleare (chiar CANDU) si, banuiesc ca as fi indreptatit sa-mi dau si eu cu parerea in acest domeniu, ca multi altii

     23
     • Va multumesc inca o data, apreciez mult ca v-ati luat timpul necesar unui raspuns atat de detaliat.

      2
     • Construieste Bangladesh centrale nucleare si noi nu putem?….

      As adauga ca studiul Lazard are niste hibe mari (printre altele, faptul ca nu gandeste costuri de sistem; sunt date pentru investitori, unde sa-ti bagi banii). Si din acest motiv, noile costuri Lazard includ costurile de „firming”:
      https://twitter.com/energybants/status/1650331895492751360/photo/1
      De asemenea, in lipsa constructiilor noi, energia nucleara a devenit scumpa in Occident fiindca s-au pierdut skill-urile. Normal ca Vogtle costa absurd de mult cand ultima ta centrala ai construit-o in anii 80. Treb sa marchezi banul si sa ignori anti-nuclearistii. Altfel nu decarbonizezi o economie avansata.
      La noi e mai simplu. Avem doua reactoare CANDU terminate si inca doua care pot fi terminate. Dupa ce le termini, cu aproximatie, poti sa renunti la carbune. Costa? Costa. De ce nu ar costa….

      Sunt de acord cu stocarea de energie, cu o conditie: nu-mi razi munti. In rest, use whatever.

      6
      • @dl. checkmate
       – Lazard e doar un exemplu general (realitatea e mai crunta in cazul nostru specific)
       – Bangladesh/India, etc. au centrale nucleare…dar scopul lor e si altul – vor sa fie puteri nucleare. In multe privinte, semanam cu ei, fara ambitiile nucleare Totusi, energia nucleara este sofisticata si ea ar trebui sa vina in contextul unei societati mai evoluate, industrializate, educate, dezvoltate. Azi, Romania pare ca ”nu se potriveste” grilei cu 40% din populatie care s einclazeste cu lemne de foc, jumtae din eu cu WC-uri in fundul curtii, lipsa infrastrtucra apa-canalizare-drumuri-autostrazi, analfabetism functional ”de frunte”, educatie in cadere libera si, mai ales….supraindatorare pentru finantarea consumului

       – ca tot veni vorba despre ”antinuclearisti” (ma puneti si pe mine in aceasta grupa ?! – n-aveti cum, pentru ca sunt oricum nuclearist prin formatie profesionala), dar, sa analizam putin urmatoarele:
       – Ministerul Energiei in al sau proiect (vesnic neterminat) de strategie energetica, proclama ca sunt folosite cca. 12 mil. t lemne de foc anual (biomasa) pentru consumul populatiei
       – partea interesanta este ca cele 12 mil t lemn de foc, reprezinta energetic, mai mult decit combustibilul uraniu ars de 2 grupuri nucleare de la Cernavoda !…daca utilizam acel lemn (energie regenerabila 100%) in cogenerare, aveam si electrcitate si caldura in aceeasi bani .
       – un astfel de program de eficientizare nationala a utilizarii biomasei, ar costa cam 2 miliarde EUR (de comparat cu cele 10 miliarde ale U-3-4) si, mai avem si caldura (inlocuind mult gaz si/sau carbune)
       – asta ar fi cam ce zice Reg.1999/2018 al CE (ref. guvernanta in energie si schimbari climatice), pentru care RO este in pre-infringement pentru netranspunere in legislatie
       cam asta ar fi, pina la a rade munti…care de fapt, nici nu trebuie…deci, problema biomasei o incadram la ”whatever” si scoatem nuclearele, nu-i asa ?…nu asta vreti sa spuneti ?

       15
       • „– Lazard e doar un exemplu general (realitatea e mai crunta in cazul nostru specific)”
        E un exemplu înșelător. Nu vă face cinste utilizarea sa.

        „– Bangladesh/India, etc. au centrale nucleare…dar scopul lor e si altul – vor sa fie puteri nucleare”
        „Bangladesh/India”? Ori vorbim de Bangladesh (un stat mic, siveran, prins între China, India și Myanmar, și care încearcă să-și construiasca centrale nucleare, nu arme) ori vorbim de India, care are și centrale, și arme, prin două programe separate.
        Asta e un talking point anti nuclearist, a la Greenpeace: energia electrică duce la arme. O gogomănie. Cehia nu vrea arme, dar vrea reactoare, la fel și Polonia, statele Baltice, Bulgaria, Ungaria…
        Armele au cu totul alt regim de producție, alt nivel de îmbogățire, precizie a componentelor, etc

        „Totusi, energia nucleara este sofisticata si ea ar trebui sa vina in contextul unei societati mai evoluate, industrializate, educate, dezvoltate”
        Energia nucleară a apărut în anii 50, în contextul unei lumi mult mai puțin sofisticate decât cea modernă. Nu e un argument folositor.

        „Azi, Romania pare ca ”nu se potriveste” grilei cu 40% din populatie care s einclazeste cu lemne de foc, jumtae din eu cu WC-uri in fundul curtii, lipsa infrastrtucra apa-canalizare-drumuri-autostrazi, analfabetism functional ”de frunte”, educatie in cadere libera si, mai ales….supraindatorare pentru finantarea consumului”
        Asta e un apel către emoții. „Nu vi-i se pare că….” Nu. Noi suntem ingineri, folosim matematică. Iar realitatea este că Romania ante-decembrista și a anilor 90-00 care a construit cele două reactoare deja existente arata mult mai rău decât cea modernă. Avem mai mulți oameni cu WC în curte inainte de 90, aveam mai puțină canalizare comunală, apa potabilă, mai mulți care se încălzeau cu lemne, și o rată similară de analfabetism funcțional (că nu e ampanajul exclusiv al noilor generații, majoritatea analfabeților funcționali sunt născuți și educați de comuniști; nici un regim din istorie nu s-a spetit cu gandirea critică). Știm amândoi că europenii îți dau bani, și că nu trebuie decât să taiem in carne vie din lepre pentru ei. Nu banii sunt problema, ci felul în care ii utilizăm.

        „– ca tot veni vorba despre ”antinuclearisti” (ma puneti si pe mine in aceasta grupa ?!”
        Nu, pun verzii nemți, Greenpeace și alți hipioți ai anilor 70 în această categorie. Deși observ că sunt destule din talking-points- urile lor pe care le-ați interiorizat.

        „12 mil. t lemne de foc”
        Permiteți-mi să mă îndoiesc că un givern al unei natiuniycare nu e în stare să numere câți oameni are în țară de mai bine de un deceniu e în stare să ofere o cifră credibilă pentru consumul de lemne de foc al gospodariilor răspândite prin munți și sate semi-moarte. Numarul e mare, posibil ne-updatat, posibil acoperitor pentru defrișări în alte scopuri, etc
        Am spus: dacă razi munți, raspunsul e nu. Că îi razi pentru lemne, său că ii razi pentru panouri, carbune, eoliene, baraje, raspunsul din partea mea nu se schimbă. Sunt un mizantrop, țin mai mult la veverițe decât la oameni.

        Iar eficientizare… Cogenerare… Domnule Dragostin, vasta majoritate a celor ce ard lemne sunt săraci. Nu au canalizare, apa sau gaze. Cum faci cogenerare?…
        Ah, da. Poți să le tragi apa/gaze/etc și să produci curentul central și să le trimiți apa caldă reziduală. Cogenerare. Corect… doar că vei constata că acei oameni nu au venit. Degeaba le tragi curent și apa, eibnu au cu ce plăti. Vecinii mei de la Letea Veche traiesc cu 70 lei pe zi (din care jumatate ii beau).
        Asta pe lângă ineficiența majoră a necesității de a transmite utilitățile astea în zonele rurale, puțin populate dar cu distanțe mari.

        „deci, problema biomasei o incadram la ”whatever” si scoatem nuclearele, nu-i asa ?”
        Mă indoiesc că matale nu înțelegi că sunt pro-nuclear. Eu sunt mai sceptic față de eoliene si PV decât față de reactoare. Am zeci de articole despre energie nucleară
        chiar
        pe
        site.
        Ori mă insultați ori nu am reușit deloc să mă fac inteles… Cum să vreau să scot 19 la sută energie curată din SEN? Să renunț la potențialul a încă 19 la sută?

        5
        • @dlCheckmate: voi oferi doar niste comentarii la problemele ridicate de dvs.
         – nu mi-e rusine sa citesc si sa ma informez din orice…inclusiv din Lazard (nu vad dar nici nu are rost sa dezbatem de ce !:…va pot transmite o multime de alte analize facute de diferiti experti/think tank-uri, etc. – la unele sunt si eu membru activ – dar, nu-mi propun sa va schimb parerea dvs.)
         – si eu sunt nuclearist (dar nu ”nuclearist taliban”), dar sunt si economist !…si, ca sa sumarizez, una e sa vrei, alta e sa poti. Romania, din pacate, acum ar vrea dar nu mai poate…nu avem forta financiara si ”uneltele” necesare…din pacate realtatea o dovedeste…mai vorbim peste 1-2 ani, cind, lucrurile se vor contura mult mai clar…un semn rau este ca acea companie care dezvolta SMR-ul la Doicesti, a declarat public ca amina proiectul pentru dupa 2030.
         – 12 mil t lemne de foc- le gasiti pe statistica INS sau pe rapoartele ANRE sau, pur si simplu, din statistica INS care are numarate cca 4 mil case inregistrate ca folosesc lemn de foc inmultim cam cu 3 t / sezon, cam tot acolo ajungem, daca nu mai mult
         – cogenerare pe lemneȘ banuiesc ca ati fost prin Austria si Germania…nu mai zic de tarile nordice si baltice….sunt zeci/sute de sate inlcazite cu centrale de micro/mini cogenerare care dau cca 1 MWe si 5 MWt, pentru intregile asezari….nu mai intru in detalii, dar, va recomand sa cititi strategia paduri-lemn facuta de Academia Romana pt Comisia EU-obligatie de SM (ca sa aveti o oarecare idee despre ce vorbesc, ginditi-va ca 12 mil t lemne arse in sobe cu randament de 25-30%, ar putea fi reduse la cca 4 mil t lemne daca se ard in centrale de cogen cu randamente de 80-85%). Deci, ar scadea dramatic consumul de lemn de foc, presiunea pe furturi si, mai ales ar ramine mult si pentru veveritele dvs., nu-i asa ?!
         – nu este relevant daca dvs sau eu suntem pro sau contra nuclear…ceea ce este relevant este ce este mai economic ?…cred ca asta ne diferentiaza…sau cum spun unii, in bransa (energeticii) trebuie sa fii ”technology neutral” (deocamdata, pina si in Romania, regenerabilele sunt comparativ egale cu nuclearele la productii de energie, si, tare ma tem ca f. curind le va depasi consistent
         – realist, ceea ce putem face astazi este sa ne ingrijim de U-1-2 sa le extindem durata de viata pt. inca un ciclu. Inca 2 unitati 3+4 sunt aproape sigur ca nu sunt finantabile (nu mai zic de problema racirii- debit apa Dunare in scadere, clima etc.etc.)…risc !
         – nu intentionez deloc sa va insult !…cred ca nu inteleg eu …

         13
         • „– cogenerare pe lemneȘ banuiesc ca ati fost prin Austria si Germania…nu mai zic de tarile nordice si baltice….sunt zeci/sute de sate inlcazite cu centrale de micro/mini cogenerare care dau cca 1 MWe si 5 MWt, pentru intregile asezari….nu mai intru in detalii, dar, va recomand sa cititi strategia paduri-lemn facuta de Academia Romana pt Comisia EU-obligatie de SM (ca sa aveti o oarecare idee despre ce vorbesc, ginditi-va ca 12 mil t lemne arse in sobe cu randament de 25-30%, ar putea fi reduse la cca 4 mil t lemne daca se ard in centrale de cogen cu randamente de 80-85%).”
          Eu nu mă îndoiesc de capabilitatea tehnologică a ideii, mă îndoiesc de posibilitatea locuitorilor de acolo de a participa la ea. Oricum am da-o, ar fi mai scump decât la oraș. Iar exemplul suburbiilor smericane tinde să indice că densitatea e un indicator bun pentru succes pe termen lung.
          Aș mai adauga ca tendința vest europenilor de a arde padurile noastre nu mă…. încălzește. Nu am încredere în capacitatea statului român de a regla piața lemnului. Și nici a cetățeanului roman de a-i păsa.

          „Inca 2 unitati 3+4 sunt aproape sigur ca nu sunt finantabile (nu mai zic de problema racirii- debit apa Dunare in scadere, clima etc.etc.)…risc !”
          Cred că putem fi de acord să nu fim de acord aici.
          .
          „deocamdata, pina si in Romania, regenerabilele sunt comparativ egale cu nuclearele la productii de energie, si, tare ma tem ca f. curind le va depasi consistent”
          Dacă considerăm energia hidro ca fiind regenerabilă deja le depășește. Dacă vorbim de solar și eolian, e cale lungă între 19 la sută și 12 la sută. Biomasa nu e regenerabilă, prostia asta berlineză trebuie exorcizată că ne omoară pădurile….

          „dar sunt si economist !”
          Asta e incompatibil cu a fi inginer. Unii subt pencil pusheri fără imaginație sau curaj. Ceilalți au construit lumea modernă.

   • Felicitări, domnule Dragostin ! V-am citit cu plăcere, așa cum fac de fiecare dată când publicați pe Contributors. Continuați, vă rog!

    5
 9. Un articol documentat, pe gustul meu. Totuși sunt omiși experți români de seamă în problemă cum ar fi Adrian Severin fost ministru, deputat și europarlamentar, care promitea încă de acum 30 de ani că vor fi cercetați și pedepsiți vinovații pentru prezența exagerată de hidrogen în apă din București. Oare s-a remediat până acum situația??

  21
  • Ioi, mi-a placut, e finutz sarcasmul :))

   Subscriu, ce sa zic.

   5
   • dragostin catalin

    Ioi dl. Mihai, Severin chiar a avut dreptate, fara sa stie ce, ca hidrogenul polueaza, dar, nu apa ci atmosfera (daca cititi mai atent ce e prezentat in analiza, este ceva despre efectul H2 pur in atmosfera)…astea-s ”emisii fugitive”

    7
 10. Interesant articol ! Mai ales ca „hidrogenul nu este ieftin” ba nici nu prea decarbonizeza daca mergem pe filiera utilajelor pt producerea energiei verzi necesara productiei de hidrogen > turbine eoliene, panouri voltaice…(mari si grele poluatoare prin fabricatie)
  In articol vedem si o diagrama a consumurilor din Ro . Poate ar fi bine de vazut si consumul mondial de combustibili : unde este Europa ( max 10% daca nu gresesc). Astfel fara China, India si Rusia orice efort este …. nesustenabil. Sunt sceptic ca facem aerul mai curat cu hidrogenul Europei atunci cand China arde miliarde (la plural) de tone de carbune si petrol, ANUAL. Scumpirea productiei pe baza de hidrogen va impinge mai jos EU pe piata mondiala in beneficiul celor care nu decarbonizeza !
  Raman la parerea ca pt noi(mai ales) inca un reactor ar fi bine venit si mai ales acumulari de apa si irigatii pt secetele ce vor veni, poate nu atut din cauaza carbonului cat din cauza schimbarilor climatice n a t u r a l e (ciclurile climatice). Poate ar trebui sa calculeze cineva si cat carbon produce razboiul Rusiei in Ukraina. Nu dati cu piatra.

  15
 11. https://www.zf.ro/companii/conferinta-zf-liberty-galati-green-valley-noul-pol-investitii-viitor-21765009

  Economic ar fi mai de dorit ca hidrogenul produs in tara sa fie folosit sa zicem la producerea de otel in Galati si export de otel/produse metalurgice in UE vs export hidrogen ca o tara bananiera fara industrie.

  10
  • Adica tarile „bananiere” culeg hidrogenul din copaci , platind zilieri si il „exporta”???

   In marile metropole de pe continent e o problema de risipa de resurse si consum necontrolat ce duce la poluare locala.

   Problema , in sine , nu e „lantul decarbonarii”.
   Ci cum „indepartez” sursa de poluare de asezari si cum eviti dependenta de anumite resurse.
   Care sunt „localizate”.

   In epoca „globalizarii” si a impartirii „polilor de putere” ..nu mai merge cu visatul si cu doritul de a se intampla.

   Ci cu aplicarea de politici care sa fie aplicate cursiv fara sa depinda de factori si variabile ..din exterior.
   Chiar daca pe „hartie” iesi pe „minus” ..pe termen scurt.
   Pe termen lung evitand sincopele esti beneficiat.

   Orice „lant” de productie tinde sa duca preturile in jos , cand se aplica pe scara larga.

   2
 12. Vad ca sunt comentarii negative la adresa politicii UE cu privire la energia regenerabila. Eu ca necunoscător în ale temei respective, ma întreb de ce totuși UE merge pe aceasta politica de cât mai puține emisii și noi tehnologii, acum foarte scumpe? Sunt cei care conduc UE niște neadaptati? Vor sa ducă toate tarile UE la faliment în timp ce tarile emergente vor prospera? Sunt ticăloși sau pur și prosti? Sau e o preocupare pentru noi tehnologii ascunse de lupta împotriva emisiilor?
  Trebuie totuși sa vedem ca BRICS au de obicei tehnologie cu 20 pana la 10 ani în urma UE și SUA. Deci, ne putem întreba, oare nu ii preocupa politica zero emisii pentru ca nu este/va fi rentabila, sau nu au tehnologia necesara și atunci strugurii sunt acrii?
  Nu am răspunsuri, dar intrebari ne putem pune oricând.

  7
  • Sunt doar „bucatele” extrase dintr-un „intreg” si expuse de unii , conform „credintelor” ..si in cazul unora , mai in „tema” si cu scop …conform scopului.

   Realitatea , nu prea conteza, sau scopul urmarit de implementarea unor politici.
   Scopul e sa esueze.

   Personal , nu sunt „prea entuziast” de modul cum se incearca „electrificarea” parcului auto.
   Si sunt constient de „scurtaturile” tehnologiei. Dar si de avantajele sale.
   Nu sunt de acord , dar asta nu inseamna ca nu inteleg rationamentele ce pot sta la baza deciziilor.
   Si a faptului , ca in aceasta tranzitie , e vital sa captezi capitalul privat. Si ca acest capital privat , nu e reprezentat , doar de investitia initiala , facuta de cei ce dezvolta , ci ca e necesar sa fie oarecum „transferata” la utilizatorul final.
   Si ca „mutualizarea” aceasta a dezvoltarii e oarecum „fortata”.

   Dar , noi ca tara , trebuie sa vedem unde ne pozitionam.
   Daca e necesar sa faci politici „copy paste” ..bazate pe probleme administrative ..a marilor asezari urbane din vest.
   Ori ..noi , trebuie sa intelegem prioritatile si coordonatele politicilor de dezvoltare UE si sa le „adaptam” la realitatile noastre.

   Care sunt …o singura asezare urbana de peste un milion populatie si vreo 10 de intre 200000 si un milion.
   Cu alte probleme decat „impingerea” unor solutii administrative copiate.

   Dar , dezvoltarea tehnologiilor de pe continent , nu e ..cum cred unii , doar o chestie impinsa de necunoscatori.

   Ce cred eu ca e important ..e ca pe anumite paliere , unde se va face tranzitia , sa nu omoram alt tip de industrie , fara sa punem ceva in loc.

   Dupa aceea , daca hidrogenul se va dovedi viabil ptr N industrii , sau altceva , se va vedea.

   Sa nu uitam ca si energia hidro e una care depinde de „natura”. Unii o pun in aceeasi categorie cu termocentralele.
   Zona Galati , din proiectele ce se vehiculeaza se va „orienta” catre eolian ptr producerea de energie.
   Si in ultimul timp se aude de producerea de hidrogen ..in formula aceasta , care implica autoritati locale , companii de transport si entitati economice private locale.
   Eu sper sa mearga inainte si totul sa fie un succes.

   19
  • Nicidecum! „Neadaptații” suntem inca noi cu wc-euri in fundul curții dar printre primii eurosceptici.
   Primii la lăudat politica lui Orban – acum nu mai sufla unul despre „realizările” economice ale ungurilor. Primii la lăudat spiritul sârbilor – s-a văzut în ultimele 36 de ore ce „bătăioși” sunt. Chiar nu știu ce avem în cap. Toată tehnologia ne vine din Occident dar „stim noi că vor să ne fure resursele, să ne înrobească, să… să…”

   7
   • Din câte înțeleg și englezii au WC-ul in fundul curții. Că și ei parcă sunt eurosceptici, din cate am auzit. „Neadaptatii eurosceptici”, suna bine, merge, bravo pt idee.

    13
 13. Acesta e un articol preluat de pe contributors.ro
  ??
  Nu am comentat acolo deoarece e inutil.
  Autorul e un expert adevărat dar decidenții, niste ageamii.
  Conducătorii României nu pricep nimic din curentul electric, cum se produce, cum se transporta.
  Inutil să le explici despre electroliza apei pure ( că dacă nu e purificata in prealabil, electroliza e cu groase probleme . Calciu, impurități, etc ) .
  Ca fapt divers pe care nu le explica nimeni :
  Electroliza descompune lichidul apa in gaz oxigen și hidrogen.
  La x tone hidrogen se obține cam 50% greutate și oxigen.
  Care nu zice nimeni ce facem cu el.
  Eliberat în atmosfera ? Posibil sa se combine devenind ozon ( O 3)
  Toxic pentru om , animale și natura.
  Deci nu știm , nu se spune ce vom face cu oxigenul.

  PS.
  Cunoașteți subiectul „socialismul utopic ” ?
  Marx a adăugat „socialismul științific”.
  Ce rezultat remarcabil a avut peste tot, inutil de menționat.
  UE în măreață ei preocupare „timpul trece, leafa merge” a inventat economia verde.
  Care altceva nu e decât economia utopică.
  Să vă imaginați cine și cu ce bani va realiza electroliza în fiecare țară, cine va construi, pe banii cui acele centrale electrice verzi. Și unde.
  Dar nu ne explica câtă apă va fi necesară pentru electroliza, de unde o luam ( sărată in afara oricărei discuții) și fără sa reducem consumul uman, animal , irigațiile și consumul industrial.
  Basca cam cat va costa un plin de hidrogen la mașină fiecăruia.
  Că ieftin fără subvenții , nu exista.
  Curentul costa. Și va costa și mai mult.
  Adică o scadere generalizată de nivel de trai european.
  Care deja e in act dar se tace.
  Când prețurile la curent și carburant cresc, se scumpesc toate. Inevitabil.
  Adică scade puterea de cumpărare a fiecărui muritor de rând datorită inflației.

  Specialii nu au probleme. Fac repede o lege de indexare in beneficiu lor a salariilor și pensiilor pe care le cumulează.
  O zi buna tuturor.

  21
  • catalin dragostin

   @dlStefan60 –
   multumesc dl Stefan pentru sprijinul si explicatiile amicale…imi face placere sa ne reintilnim pe un teren de joaca in ”deplasare” (m-au anuntat unii colegi ca articolul ar fi aparut in acest site Romanian Military, despre care sincer, nici nu stiam ca exista- no offence !)
   Dar, e bine sa incercam sa explicam, si dvs. si eu si altii care or mai fi, tuturor, cit mai obiectiv si stiintific posibil (apolitic !) problemele complexe din energie, mai ales cum e si asta a Hidrogenului verde
   Cu stima,
   catalin d

   6
 14. E complicat tare cu hidrogenul.
  Pe scurt:
  – nu te va ajuta f mult cu tranziția spre un sistem de energie „verde”. Poate in cazuri excepționale cum ar fi Norvegia sau Islanda.
  – va fi necesar in viitor și ca intrare in anumite procese industriale. Gen decarbonizarea metalurgiei sau ca imput pt substanțe industriale.
  – nu are treabă UE cu problemele noastre. Prostia e domestică. UE are propria ei prostie, dar e de alt rang și cu efecte diferite. La noi, e vorba de noi. E intotdeauna vorba de noi.

  12
  • ” E complicat tare cu hidrogenul.”
   Asa , si-atunci de ce urlau hactivstii de mediu ca vor tren cu hidrogen catre Otopeni , in loc sa traga o linie electrificata , mai putin complicata decat tot sistemul de electroliza/ stocare / utilizare , care totusi e cam periculos ‘
   Tren cu hidrogen.
   Nu au gasit alta rima . 🙂

   ” – nu are treabă UE cu problemele noastre. ”
   Cand romanii l-au suspentat pe prostul hahaitor , a venit UE la aeroport cu „to do list ” , ca sa-l tinem , ca e bun si asa .
   Hai sa deschidem ochii .
   Nu numai gura .

   6
   • Nicusor nu se poate electrifica linia aia, e ceva restrictie de gabarit, o sa mai caut si scriu exact de ce,nu puteau pune catenara
    Si eu stiam ca in 2022 abia a fost lansata „licitatie de consultare”, sa stie onor autoritatea feroviara ce sa cumpere si la cati bani, si una din optiuni a fost hidrogenul, alta a fost tren hibrid cu baterii, cat e sub catenara sau cat franeaza, incarca bateriile, cand nu, consuma corent din baterie gen asta https://mobilitate.eu/innotrans-2022-siemens-plusb/ – deocamdata nu au miscat nimic nimic din 2021 de cand au dat drumul cu automotoarele diesel

    3
    • „Nicusor nu se poate electrifica linia aia, e ceva restrictie de gabarit, o sa mai caut si scriu exact de ce,nu puteau pune catenara ”
     Te rog , pune documentatie , ar fi bine sa vedem cum stam .

     3
      • Paul ,
       Am citi articolul , imi pare de reclama .
       De aceea spuneam de ” activisti ” .
       1. Podul poate fi inaltat .
       In timpul lucrarilor circulatia auto va fi semaforizata .
       2. Podul poate fi dublat cu unul nou , si demolat dupa inaugurare .
       3. Se poate sapa sub terasament , cum s-a facut la electrificare la noi in zona , unde aveam tuneluri ramase de pe vremea Austro-Ungariei .
       La cat costa electrificarea, podul e un mizilic .

       Ziceam ca articolul imi pare de reclama .
       De fapt spune cu subiect si predicat de unde si ce sa cumparam .

       3
       • „Am citi articolul , imi pare de reclama”
        Uitasem că vorbesc cu un expert feroviar.

        „Imi pare”
        Aha….

        „1. Podul poate fi inaltat .
        In timpul lucrarilor circulatia auto va fi semaforizata .”
        Viaductul e prea ingust pentru două fire. Înțelegi? Mașinile trec pe sub el. Trenul deasupra. Și nu are pilonii sau terasamentul suficient de lat pentru încă un fir. Trebuie încă un viaduct.
        Și nici măcar nu e podul principala problemă, că are semnalizare ok. Cei câțiva km de racorduri în linie simplă de după el sunt problema. Plus racordurile cu firul Chitila III.

        „2. Podul poate fi dublat cu unul nou , si demolat dupa inaugurare”.
        Deci banii dați de pesedistii tăi pentru vechiul pod plus linia actuală sunt irosiți? Înțeles. Mai dăm că doar suntem Elveția…
        Aș mai adăuga că trebuie să pui linie nouă, pe o distanță destul de lungă, că să nu descrește viteza trenului. Bănuiesc că, fiind dxpert feroviar, știi că existaymacazuri de 30, 60, 80, etc… Nu?

        „La cat costa electrificarea, podul e un mizilic .””
        Romanul știe….

        „3. Se poate sapa sub terasament”
        Pe un viaduct? Vrei să sapi… ÎN viaduct?

        6
        • https://clubferoviar.ro/misiune-imposibila-electrificarea-liniei-gara-de-nord-otopeni-care-e-solutia/
         ” Realizarea unei electrificări a liniei va fi în cel mai bun caz dificilă, dacă nu imposibilă. Aceasta deoarece gabaritul de trecere la unele pasaje nu va permite electrificarea. Înălțimile peste calea ferată sau gabaritele sub drumul național sunt atât de mici încât lucrările vor fi imposibile fără reconstrucția podurilor în cauză sau micșorarea periculoasă, obligatorie prin normative, a înălțimii liniei de contact. Pe linia de centură, Mogoșoaia-Chiajna, este realizată deja electrificarea și nu sunt probleme de gabarit. O situație imposibilă se află însă în zona pasajului de la Halta BCT, declară surse din domeniu pentru Club Feroviar.

         De altfel, acest lucru se poate observa și din fotografiile alăturate. ”
         https://clubferoviar.ro/wp-content/uploads/2020/10/Pasaj-cale-ferata-BCT-2.jpg
         https://clubferoviar.ro/wp-content/uploads/2020/10/Pasaj-cale-ferata-BCT-1.jpg

         ???????

         • Ce treaba are Mogosoaia-Chiajna cu Aeroportul Otopeni? Vrei cumva sa ocolim orasul pe toata centura?
          Decat sa modernizeze linia catre aeroport mai bine sa modernizeze linia metropolitana si sa mai scapam de poluare si aglomeratie.

          3
          • Era o solutie pur tehnica la o problema pretins de nerezolvat .
           Adica lipsa de gabarit sub poduri .
           Cu fotografii .
           Nici macar a mea , nici macar inedita .
           Care e partea greu de inteles ?

           In rest , daca nu a mers cu pdf.-ul sau cu articolul ” cumparati de la sefu ` ” ii dam cu aroganta si bascalia , poate se uita de la ce s-a pornit .

           Mergand pe acest trend , o sugestie : exista un proiect de locomotiva cu aburi superrapida , ecologica , s-ar putea utiliza pe acest tronson .
           Inventatorul american mai are si alte realizari de persepctiva , de exemplu in domeniul captarii si utilizarii descarcarilor atmosferice sau al fuziunii nucleare . Puteti sa il gasiti pe internet ,numele este Brown .

          • @nicusor Brown? Yull Brown?
           Dă și tu un link către acest proiect de locomotivă.

          • Deci numele inventatorului este Brown.
           Dr. Emmet Brown
           🙂
           https://static.wikia.nocookie.net/bttf/images/9/96/Doc_Emmett_Brown.jpg/revision/latest?cb=20220716093206

           Sincer, ma asteptam sa o muste narodul de ADR .

           5
          • @nicusor, mare neghiob. Cand faci copy-paste incearca sa nu copiezi toata cartea ci doar subiectul in discutie si nu te mai lua doar dupa titlul cartii/articolului!!! Citeste si tu continutul si incearca sa-l si intelegi, ca altfel ajungi sa te ia lumea in caterinca.
           Cam asta am vrut sa-ti arat, dealtfel ce faci regulat. Copy-paste din articole pe care nu le intelegi si te crezi genial.
           Chiajna e pe cu totul alta directie fata de Otopeni, in articole erau narative diferite….
           ps… tot imi e mila

           3
    • N-are treaba gabaritul, e electrificabila. Doar ca e dificil sa justifici financiar costul electrificarii cand trenurile tale au interval atat de lung intre ele (40 min). Si sunt doar navete, nu marfare. Posibil sa nu ai loc pe viaductul de la DN1 pentru stalpi (extraodinar de mare gainarie viaductul acela, nu are loc pentru o eventuala extindere, si nu m-ar susrpinde sa aflu ca nu are nici pentru stalpi. E chinezeste facut).

     Daca vrei sa reduci intervalul de succedare, iti mai trebuie o diagonala intre Mogosoaia si Parc Mogosoaia plus o conexiune Chitila – Bucuresti III in zona triajului. De asemenea, ar fi utila refacerea racordului de marfa dintre Chitila III si centura feroviara (daca nu ti-a turnat cineva un bloc acolo intre timp). Nu stiu daca tunelul Pajura nu cumva are propriile lui limitari.
     Evident, electrificare (nu hidrogen, baterii sau prostii; stalpu-i sfant!!!) si ETCS cu CE pentru sistem. Si obtii 10 – 15 min interval de succedare.

     7
   • „Asa , si-atunci de ce urlau hactivstii de mediu ca vor tren cu hidrogen catre Otopeni , in loc sa traga o linie electrificata , mai putin complicata decat tot sistemul de electroliza/ stocare / utilizare , care totusi e cam periculos ‘”

    Nu stiu despre ce vorbesti. Banuiesc ca activistii de mediu ar vrea sa nu folosesti diesel. Nu sunt teribil de interesati de chestia cu care inlocuiesti dieselul.

    Dar fiindca ai nimerit pe domeniul meu, hai ca-ti spun eu ce facura dragii tai guvernanti patrioti: au facut o linie aberanta. Nu cunosc feroviarist care sa se uite la linia GdN – Otopeni si sa spune „oh, ce realizare mareata!”. Pentru ca e facuta absurd:
    – linia are 19 km, dintre care 9 km sunt linie simpla (adica un singur fir de circulatie).
    – pentru ca linia e simpla, intervalul intre doua trenuri e de 40 min (romanism pur asta; forma fara fond, am copiat ideea fara sa intelegem ce sta in spatele ei, si am bricolat-o pana a iesit un rahat; ideea unui tren de aeroport este sa ai un interval de 10-15 min MAXIM intre doua trenuri, ca sa ai siguranta ca daca pierzi unul, vine altul din urma care sa-ti permita sa prinzi zborul).
    – pentru ca guvernantii tot au acceptat kkt-urile de mai sus, de ce sa se mai complice sa ceara si electrificare pe un tronson atat de putin folosit? Diesel tati, ca-n felul asta tot putem sa folosim cele mai bune treburi ale noastre (Desiro; macar acum le folosesc pentru ce erau menite, scurt parcurs / naveta). Nici nu mai trebuie sa investim in material rulant! Win win.

    Eh… cum sa nu-ti vina sa mictionezi pe ei? Asa prost cum e, navetele alea sunt pline. Serviciul e cautat. Dar Grindeanu nu il considera prioritar, el vrea metroul de pe gard in loc sa mai puna niste pene pe gaina din mana…

    9
    • Chiar nu inteleg de ce intervalul de 40 de minute intre trenuri e mare .
     Hai sa-ti spun de ce am vazut eu .
     Linia de Rodalies din hub-ul care este statia Barcelona Sants si pana la aeroportul Barcelona El-Prat este asemanatoare , are cca 15 km , si de la un punct devine linie simpla, exact ca la Bucuresti .
     La statia terminus de langa aeroport erau doua peroane, unul l-au anulat si transformat in platforma de circulatie pietonala , nu era nevoie de el .
     Durata calatoriei cca. 20 de minute .
     Intervalul dintre trenuri este de 30 de minute si face fata cu brio si in sezonul estival .
     Si se poate vedea diferenta de trafic dinre aeroporturile El Prat si Otopeni ,ba pe flightradar , ba pe site-urile proprii , vara la Barcelona avioanele vin la aterizare ca margelele pe ata , odata am cronometrat un minut interval la aterizare , cand unul punea rotile pe pista erau inca trei pe panta de aterizare, vizibile cu ochiul liber .
     https://www.aeropuertobarcelona-elprat.com/cast/accesos-aeropuerto-tren-4010.htm
     https://www.mochileandoporelmundo.com/como-llegar-a-barcelona-desde-el-aeropuerto/
     Cand au terminat terminalul nou , au terminat si linia de metrou centru – aeroport , dar megea si fara aceea , turistii prea putin o folosesc .

     Trivia : pe tren in sezonul estival veci dai de niste bande de jazz , stiu doar partial Down by the Riverside si No more . Prima data i-am crezut sudamericani cum erau mai bruneti , pana i-am auzit vorbind la telefon ” beee daca te urci in trenu`meu te omor beee ”

     ” ideea unui tren de aeroport este sa ai un interval de 10-15 min MAXIM intre doua trenuri, ca sa ai siguranta ca daca pierzi unul, vine altul din urma care sa-ti permita sa prinzi zborul ”
     Checking-ul incepe cu doua ore inainte , si il folosesti doar daca ai bagaje de cala , majoritatea pasagerilor sunt emigranti romani, multi au doar bagaj de mana , checking on-line .
     Iei un taxi daca te grabesti .
     Adica functioneaza in Barcelona cu interval de jumatate de ora dar la noi , cum spui chiar dumneata , trebuie bricolata pana iasa un rahat .
     Reluam ideea cu gratuitaea pentru stundeti pe tren , care a dus la ruinarea CFR calatori , ca nu se vindeau bilete de cate rezervari gratis neutilizate erau .
     Rezervari gratis neutilizate , departe de constiinta civica scandinava , nu ?
     https://www.timesnewroman.ro/life-death/guvernul-da-cu-o-mana-si-ia-cu-3-studentii-circula-gratis-pe-cfr-dar-zacusca-se-plateste-separat-la-kg/

     Asa ca toata tevatura aceasta cu trenul cu hidrogen nu-mi pare decat o miscare de presiune asupra autoritatilor noastre .
     Totul e politica, ca si RoMil acuma , vezi ca am trei comentarii la Oerlikon care nu apar si mi s-a spus mincinos cand am reclamat.
     Tupeu maxim.
     Ca si cu trenul cu hidrogen .

     1
     • CFR ruinat de biletele gratuite pt studenți, wow, mă întrebam ce mai inventezi :))). Tu habar n-ai că din anii 90 mulți studenți merg cu microbuzul sau cu mașina lor sau a colegilor, e mai rapid (sunt excepții pe Valea Prahovei și spre mare, mai ales de sărbători). Inițial nici nu a fost gratis, in anii 90, ci 50% gratuit. CFR, știe oricine, transporta și marfa, CFR marfă tot studenții l-au ruinat, nu Gruia Sandu. Te autodepășești zi de zi, bravo.

      6
     • Îmi dai exemplul unei linii (R10) care urmează a fi scoasă din uz și înlocuită. Cherry picking.
      Acum eu nu știu cum își gândesc hispanicii sistemul de mass transit. Dar dacă nu vin cu trenul (conform ție), și nu vin cu metroul (tot conform ție) atunci cu ce vin? Cu autobuzul și cu mașinile nu poți transporta atâția oameni. Te-ai gandit că ce ai vazut nu e reprezentativ pentru situația generală?

      „Trivia : pe tren in sezonul estival veci dai de niste bande de jazz , stiu doar partial Down by the Riverside si No more . Prima data i-am crezut sudamericani cum erau mai bruneti , pana i-am auzit vorbind la telefon ” beee daca te urci in trenu`meu te omor beee”
      Nu am ce face cu acest fragment de trivia. Ce vrei să transmiți?

      „Checking-ul incepe cu doua ore inainte , si il folosesti doar daca ai bagaje de cala , majoritatea pasagerilor sunt emigranti romani, multi au doar bagaj de mana”
      Deci fiindcă nu au bagaj de cală nu vin cu două ore înainte. Vin cu o ora. Și dacă pierd trenul acela odată la 40 de min e nasol, nu?

      „Iei un taxi daca te grabesti .”
      Pe drumurile din București e bine să nu te grăbești.

      „Reluam ideea cu gratuitaea pentru stundeti pe tren , care a dus la ruinarea CFR calatori , ca nu se vindeau bilete de cate rezervari gratis neutilizate erau .”
      Ce-are sula cu prefectura? Sinele aparțin CFR Infrastructură, cursele CFR Călători. Nici măcar nu fac parte din același holding.
      În condițiile în care ziua sunt arhipline trenurile, nu crezi că ar trebui să crești capacitatea liniei?

      „Totul e politica, ca si RoMil acuma , vezi ca am trei comentarii la Oerlikon care nu apar si mi s-a spus mincinos cand am reclamat.”
      Ești liber să nu mai participi la discuții aici dacă nu dorești. Nu ești obligat.

      1
      • https://www.aeropuertobarcelona-elprat.com/cat/accesos_aeropuerto_tren4010.htm
       Trenul catre aeroport e linia R2 .
       Cand o fi sa o inchida , te rog sa ma anunti , deocamdata nu se aude nimic .
       No problems , nu aveai de unde sa stii .
       Dar daca nu stii , de ce dai lectii ?

       Deci pentru un intarziat , trebuie sa triplam numarul trenurilor .
       Really ?
       Inafara de aceasta , cum majoritatea pasagerilor aeroportului Otopeni sunt emigranti , vin din toata Muntenia/ Moldova cu ore inainte .
       Cei care nu sunt emigranti si merg in Dubai vin cu gipanul .

       Incepand cu anul acesta , la afacerea lautarilor de pe tren , s-a adugat femeia necajita . Strabate trenul si itit lasa un pachet de batiste de hartie ( formatul mic, mai usor de transportat , in supermercado 2 euro blisterul de 12 pachete ) plus o hartie scoasa la imprimanta cu necazurile vietii , cerandu-ti sa cumperi pachetul ca sa o ajuti .
       Dupa ce le imparte de la un cap al altul al trenului , vine inapoi si colecteaza .
       Daca o intrebi pe romaneste , te suduie , tot pe romaneste .
       Si doar i-am oferit un loc de munca .
       Fara gluma .
       Sau era alta problema de ma intrebai ?
       Caci daca citestc comentariile tale vad de cate ori ai tratat cu dispret pe romani si nu pari sa suferi din aceasta cauza .
       Stii, noi romanii suntem aceia care produceam avioane, motoare cu reactie, tractoare, tancuti, grupuri hidroelectrice , , electronica , si culmea , a functionat tara . Acuma cu producatorii de pdf.-uri . vad ca merge inapoi .

       Deci sa plec de pe RoMil .
       Dar daca pleci dumneata ?
       Caci la tehnica militara nu te prea pricepi , iar drumul spre stele ni l-ati taiat .
       Ati reusit sa produceti in douazeci de ani doar o caricatura de satelit , care bineinteles nu a functionat .

       2
       • „Deci pentru un intarziat , trebuie sa triplam numarul trenurilor .
        Really ?”
        Nu pentru un întârziat. Pentru mulți întârziați. Pentru aia cărora le-a întârziat trenul la GdN, și au pierdut legătura. Acum riscă să piardă și avionul.
        Sau pentru aia care coboară din greșeală la stația Patinoarului (ultima înainte de aeroport). Nu e semnalizata, nu are nume și nu am habar de ce pesedistii tai au decis că trebuie să existe.

        „Inafara de aceasta , cum majoritatea pasagerilor aeroportului Otopeni sunt emigranti , vin din toata Muntenia/ Moldova cu ore inainte .”
        Asta e RĂU!!! E RĂU că îi FORȚEZI să vină cu ore inainte. E RĂU că câștigă puțin, biletele sunt scumpe, iar ei nu vor să riște să le piardă pe trenul ăsta!!!
        Mă înțelegi? Trenul trebuie să fie safe! Să știi că ai o plasă de siguranță în caz că uiți ceva/se strică cv/ faci o greșeală.

        Ce dracu e așa greu de înțeles nicusor? Chiar crezi că nu merităm decât să stăm ca sardelele în trenuri ca pe vremea iubitului tău cizmar? Sau că merităm să stăm neapărat ca bivolii în trafic ca pe vremea iubitului tău bombonel?

        „Incepand cu anul acesta , la afacerea lautarilor de pe tren , s-a adugat femeia necajita . Strabate trenul si itit lasa un pachet de batiste de hartie ( formatul mic, mai usor de transportat , in supermercado 2 euro blisterul de 12 pachete ) plus o hartie scoasa la imprimanta cu necazurile vietii , cerandu-ti sa cumperi pachetul ca sa o ajuti .
        Dupa ce le imparte de la un cap al altul al trenului , vine inapoi si colecteaza .
        Daca o intrebi pe romaneste , te suduie , tot pe romaneste .
        Si doar i-am oferit un loc de munca .
        Fara gluma .”
        Iară o poveste…

        „Caci daca citestc comentariile tale vad de cate ori ai tratat cu dispret pe romani si nu pari sa suferi din aceasta cauza .”
        Nici nu am să sufăr. Îmi asum ce scriu.
        Dar nu pari să înțelegi: nu mă mișcă ce faceau aia. E problema spaniolilor și a locuitorilor din zonă. În schimb, nu înțeleg de ce o povestești…. Cu ce scop? Ce informație utilă ar trebui să extrag eu de aici? Că romanilor le place trenul? Că sunt posesivi cu peroanele? Că nu trebuie să vorbesc în română când vizitez Spania? Ce utilitate are pentru mine această poveste? Ce încerci să spui? Ce înțelepciune să deslușesc?

        „a functionat tara .”
        Prefer să conduc o Dacie 1310 decât să stau în țara care funcționa așa cu limancsii tăi comuisti și securiști.

        „Deci sa plec de pe RoMil .”
        Nu neapărat. Ai de ales. Îți asumi că rămâi aici, cu problemele aferente pe care, fals sau adevăra le clamezi sau pleci. Dacă consideri că ești o victimă, siynu poți suporta, nu văd un motiv logic pentru care ai continua. E normal să pleci de unde nu-ți convine.
        Iar dacă nu, îți asumi prețul șederii. Și atunci nu mai tr victimizezi, că e o alegere a ta.

        „Caci la tehnica militara nu te prea pricepi , iar drumul spre stele ni l-ati taiat .”
        O veche tehnică comunistă aici. Vorbești în numele unui imaginar „nouă”. În numele cui vorbești? I-ai întrebat pe acești imaginari „nouă”/”ni” dacă doresc să fie reprezentați de tine?

        Cui te adresezi? Că te adresezi la plural. Eu nu sunt plural, că nu am personalitate multiplă. Nu sunt nici organ decizional în chestii de politică spațială. Și nici nu am lucrat vreodată la un satelit.
        Vrei să urlii la cer? Nu o fa sub balconul meu.

        • Problema e ca iti iei salariul de la sinecura condusa de plozii securistilor , in ciuda tutror afirmatiilor .

         Iar luna aceasta l-au luat pe directorul INCAS , probsbil dupa ce o sa-l poarte prin anchete vreo 5 ani o sa se intample ca si cu medicii, fapta nu exista .
         Dar intre timp s-a inchis scoala de transplant , si asa o sa se inchida si cercetarea aerospatiala . Iar cercetatorii o sa plece. Ce ziceai de cotizatie ?

         1
         • „Problema e ca iti iei salariul de la sinecura condusa de plozii securistilor , in ciuda tutror afirmatiilor .”

          Wut?
          Eu lucrez in privat. Si am lucrat la privat toata viata. N-am lucrat la INCAS, sau la stat, si nici nu-mi doresc sa lucrez la stat. Nici nu am vreo treaba cu Nae, din partea mea poate sa spele bude cu periuta de dinti….
          Nici nu ma cunosti, de unde sa naiba stii unde lucrez eu, bre? Faci presupuneri care sa se potriveasca cu mitologia de la etaj….

          „Dar intre timp s-a inchis scoala de transplant , si asa o sa se inchida si cercetarea aerospatiala . Iar cercetatorii o sa plece. Ce ziceai de cotizatie ?”
          Vrei să urlii la cer? Nu o fa sub balconul meu.

          1
          • Stiu de la tine , din ce povesteai aici .
           Dar cum voi imi afisati comentariile cand vreti ( cele care nu se cenzureaza total, ca sa raman fara raspuns ) , o sa pun link cand gandesc eu .

           In rest daca vreti sa urlati propaganda de partid , nu o faceti pe site-ul pe care am fost chemat sa scriu articolele despre tehnica militara romaneasca hi-tech .
           OK ?

           2
   • „Cand romanii l-au suspentat pe prostul hahaitor , a venit UE la aeroport cu „to do list ” , ca sa-l tinem , ca e bun si asa .”

    Ia da sursa. Link. Si nu ma pune sa caut, ca deja pierdui prea mult timp.

    6
   • nicusoare, când l-au suspendat românii pe hahaitor? Pentru tine o clasă politică toxica e tot aia cu românii? Pai, spune-mi cu cine ai votat ca să-ti spun cu cine sa te asociez. Hahaitorul ăla pentru tine a fost cel mai capabil pentru mine. Dar, cum realizările unora e spre necazul altora nu mă mir că arunci cu noroi în ceva la care nu poți să ajungi ever

    3
    • „Pentru tine o clasă politică toxica e tot aia cu românii? ”

     Nu mai , voi nu sunteti totuna cu romanii .
     Voi sunteti pupatorii moastelor turnatorului la Secu .

     Hahaitorul cela nu avea nici o remuscare sa plezneasca un copil .
     Stii ca e infractiune ?

     Dar de hidrogen stii ceva ?
     Am lucrat destul cu detectorul de atmosfera exploziva la centura , plus masca de gaze , plus permise de lucru reactualizate ca sa stiu pericolul reprezentat de hidrogen .

     4
     • Uite, am uitat sa spun , colegul avea la el detectorul de clor, lucram in pereche avand grija unul de altul .
      Hidrogenul nu rezulta numai din electroliza apei , rezulta si ca produs secundar in clorochimie la electroliza saramurii .
      SI nu se foloseste totdeauna intreaga cantitate rezultata la fabricarea acidului clorhidric , ci rezulta surplus , care se transporta pe cale auto in cazul meu .
      Nu sunt special , in fabrica aceea eram patru romani pe mentenanta , un operator chimist si inca cateva femei la ambalare .

      1
  • Islanda depinde de energia geotermala, Norvegia nu, stau bine cu petrolul și gazele.

   9
   • Au amandoua o gramada de energie hidro, norvegia e cel mai mare producator hidro din europa, islanda are si ea 70% din consum asigurat de hidro, Islanda e cel mai mare productor mondial de energie pe capatzana de locuitor, la fel si la energia verde (cum aveam noi pe vremea lui cioasca, tona de otzel si tona de cereale pe cap de locuitor, care ne apasau).

    Ca idee cum te ajuta abundenta de energie sa dezvolti industria:
    Islanda are 3 rafinarii de aluminiu, produce 790000 de tone, folosind doar hidroenergie si energie geotermala,
    Alro slatina care consuma 8% din productia de curent a Romaniei, are 260000 de tone cand functioneaza cu toate celulele, acuma are in plan sa isi faca o centrala in cogenerare cu SNLO de 850 MW (turbine de gaz si abur, cum e Brazi si cum e viitoarea Ludus care trebuia terminata in 2019) – pe situl unei termocentrale pe carbuni de la Isalnita

    Asta cred ca voia sa spuna Checkmate de situatii exceptionale gen Islanda si Norvegia

    4
    • Datele din 2014, de atunci probabil au diversificat, dar am dubii că geotermala a fost depășita. Daca ai date noi, pune un link, mai mult că sigur sunt modificari, sa vedem în ce sens. Și repet, dpdv militar, de la nivel grupa la nivel divizie dislocată, nu vad vreun avantaj, din contra. Ca și completare sau back-up, da, dar sa depinzi doar de energie eco, nu. https://nea.is/the-national-energy-authority/energy-statistics/generation-of-electricity/

     5
    • Corect. Ma refeream la tari care, din pricina geografiei, au fost binecuvantate cu resurse de energie colosale pentru marimea lor, si poate si-ar permite un proces atat de energofag precum hidroliza.

     4
 15. Dupa o oarece perioada prin tari calde, bun gasit !
  Citit cam greu pe acolo, dar urmarit cu atentie…

  Faza asta cu hidrogenu verde suna a o noua mantra.,,,in problema insolvabila a stocarii energiei verzi, cea ieftina, etc, dar vai, indisponibila noaptea sau cand nu bate vantul….

  Pana acum ceva vreme era marota cu „noua tehnologie a bateriiilor”
  Care e cam veche, si se bazeaza tot pe Li, Co, grafit si alte cele, elemente care sunt sau vor fi intr-un ciclu cu un bottle neck al naibii de ingust.
  In plus, cam toata sticla e la China 🙂

  Incet incet s-a dovedit ca noua tehnologie e cam stagnanta, bateriile, de la mici la mari mai iau foc…. Si altele…
  https://www.scientificamerican.com/article/how-lithium-ion-batteries-grounded-the-dreamliner/
  https://www.theguardian.com/australia-news/2021/aug/02/tesla-big-battery-fire-in-victoria-burns-into-day-three

  De aici, parca vad o disperare pentru a gasi o noua solutie pentru stocare, ceva green…. Asa ca dai bataie echipa de zgomote cu hidrogenul verde !

  Toate programele astea de electrificare in masa, de aduc aminte de lozincile lui Lenin au o hiba imensa, evidenta, dar ingropata asa, sub covor, cu eleganta.

  Trecerea la „energie green” (solara, vant etc) necesita inlocuirea energiei generata prin combustibili fosili (nomine odiosa) cu ceva echivalent transmis prin atentie, cabluri electrice adecvate.

  Am vazut o prospectul la o statie de incarcare casnica cu puterea de 40 KW; cam 20 de instalatii de AC medii nu ?
  Sa zicem ca e exagerat, poate or trebui 20 ca sa pleci a doua zi cu masina incarcata…. Cine stie mai bine poate completa….
  Deci toata instalatia din casa, refacuta, la amperaj mai mare….

  Bine, dar acum iesim pe strada, sa zicem ca apar pe o strada medie, 50 de consumatori din astia de rit nou….
  Bun, acum descoperim ca reteaua de pe strada trebuie refacuta….
  Brusc descoperim un transformator care, iara, a devenit tare firav….
  Mai departe, sarim in retelele de medie si inalta tensiune……Aceleasi probleme.
  Si tot asa….

  Inchipuiti-va un oras ca Bucurestiul… „Recablat” astfel ca aportul de energie adus de combustibilii din benzinarii sa vina de data asta pe sarma….
  Cam asta e ordinul de magnitudine….
  In afara de deranj ???, intrebarea de baza, de unde atata cupru, in asa scurt timp?

  Ajungem iara la o mantra, aia cu economia circulara… De ia ochii 🙂
  Am vazut o incercare timida si ipocrita referitoare la reciclarea, in economie circulara, a bateriilor de la EV ….. Nu mai comentez….

  Referitor la acumulare prin pompaj, avem deja o statie mare, la Ciunget, in bazinul Lotrului.
  510 MW, pusa in functiune in 1972……
  https://ro.wikipedia.org/wiki/Centrala_hidroelectrică_Lotru-Ciunget
  „Se află la o adâncime de 140 m sub talvegul râului Latorița[1]. Este proiectată pentru a intra în funcțiune în 4-5 minute în situațiile de criză ale Sistemului Energetic Național, când nevoia de electricitate este mare, contribuind la reglarea puterii și a frecvenței.”

  Si cand ma gandesc la unul cu gatul scurt, culmea si specialist prin hidraulici si alte cele, de declara sobru si pompos:
  Industria romaneasca e un morman de fiare vechi !

  In plus, ne-am mai trezit cu unul, specialist in insolvente chirurgo-contabile care demonstra rituos ca „acumularea prin pompaj la Hidroelectrica nu e rentabila……”
  Asa ca stop Tarnita….

  Ce vad clar, tot ce nu e panou solar sau turbina eoliana a devenit absolut indezirabil……
  Unde o duce asta oare?
  Spre un mare producator ?
  Palarie chinezeasca intr-un picior, ghici ciuperca cine e ?

  31
  • Da, echipa Captain Planet vrea sa schimbe lumea, probabil Gore și Merkel erau mari fani ai serialului. Nemții au trauma asta din WW2, deh, n-au avut petrol, au încercat de atunci combinații cu benzina sintetica. La americani e deocamdată a bubble, ei cu englezii, francezii, olandezii controlează resursele hidrocarburi din mare parte a lumii. Și până la utopia înlocuirii complete a petrolului in domeniul militar, ar trebui rezolvate lucruri mărunte, de ex alimentarea cu energie a unui post de comanda nivel batalion, 24/24, exclusiv cu energie eco, probabil exista grupuri electrogene cu bioetanol. Care e diferența de preț și ce avantaje sunt, de la randament la resurse autohtone, poate ne spune un specialist.

   15
  • Nu o sa mai fie china asa de multa vreme, o sa aiba avantajul competitivitatii prin costuri mai mici dar nu o sa mai produca ceva ce poate doar china
   La Li-Ion cantitati mari cu nichel de la Norilsk de la oligarhul lui Putin si Cobalt din Congo minerit cu copii etc – aici clar a fost avantajul chinezilor, la fel cu rafinariile de litiu unde unii au zis ca nu e ecologic procesul, si pe chinezi i-a durut in 14 – ei au 60% din rafinariile de litiu, desi marii producatori de concentrat sunt chile si australia
   Acuma e LFP, cu litiu si grafit (grafit erau exploatari si la noi, inchise ca nu a mai trebuit la nimeni cica, prin Gorj era una mare) – mai ieftina si fara nichel si cobalt, deja e pe Tesla si pe masini chinezesti, proiectate din prima cu baterie structurala nu fosta masina cu benzina electrificata, sa iti trebuiasca baterie cu densitate foarte mare de energie
   Si litiul incepe sa fie inlocuit de sodiu, de care e plin peste tot in lume – deocamdata cu volume mici, dar incepe sa prinda
   Deci astea chiar evolueaza – si nu doar in china

   8
   • S-ar parea ca 53% din rezervele mondiale de litiu sun in America de Sud: Chile, Bolivia si Argentina. Din cate inteleg, nu sunt inca exploatate.

    1
    • Chile e cel mai mare producator si acuma, dar nu rafineaza, il concentreaza chinezii, il incarca pe vapor si il duc la ei – la fel si cu australia care e locul 2

     Ce au chinezii si e foarte greu de gasit in alta parte, e neodimiul (cel mai puternic magnet cunoscut e un aliaj cu neodimiu fier si bor) – asta cred eu ca e marele avantaj al chinezilor, motorul, nu bateria
     Magneti puternici – mai este un aliaj samariu-cobalt, samariul pare foarte „exotic” dar e usor de gasit si abundent, cobaltul mai greu (la cobalt e un zacamant mare tot in congo, UE nu face biznis cu dictatori, nu cumpara minereu extras de copii de 12 ani, chinezii nu au greturi de astea si uite asa Li-Ion e biznis majoritar chinezesc )

     Litiul e usor de inlocuit cu sodiu, care e economic de extras si din apa marii, daca nu ai saline, densitate de energie un pic mai mica dar daca bateria e „stationara” nu e o problema, litiul o sa ramana pentru baterii purtate in buzunar la telefon sau laptop purtat in spate unde greutatea conteaza

     2
 16. hidrazina>hidrogen

  1
 17. Suntem ultimii din Europa la Innovation and Research Index si primii la datul cu părerea pe Facebook si Tiktok .

  10
 18. „Palarie chinezeasca intr-un picior, ghici ciuperca cine e ?”
  Macron ?
  🙂

  ” pentru a intra în funcțiune în 4-5 minute în situațiile de criză ale Sistemului Energetic Național, când nevoia de electricitate este mare, ”

  Da. asa ne-au invatat si pe noi pe vremuri . Pe vremurile noastre .
  Ca inafara de hidrocentralele de pe Dunare, in sezoanele cu apa suficienta , celelate hidrocentrale intra in functie la varf de sarcina , si intra repede .
  Pentru ca apa din barajele interne nu e nelimitata , si se mai folosea si la alimentari , sau irigatii .

  Dupa care au trecut vremurile noastre , si au venit vremurile Carmaciului si ale baietilor destepti , de cumparau energia hidrocentralelor pe nimic , toata ziulica si ministerul obliga termocentralele sa opreasca productia constanta , sa calculeze varfurile de sarcina , si sa incalzeasca cazanele doar pe cand vine vremea varfului de sarcina , de urlau ceia ca pe langa ca e impotriva tuturor prescriptiilor tehnice din intreaga lume ii , si ii mai si scoate nerentabili , si mai si distrug instalatiile prin dilatare / contractie .
  „Nu e eficiente .”

  Pe-aici pe la noi , prin Zaragoza spre exemplu , au hotarat sa treaca la autobuze electrice .
  E nevoie de constructia a inca doua linii electrice de inalta si consuma energie cat tot Calatayud-ul .
  Presupun ca in Romania o sa fie mai simplu , scumpesc energia / iacata economia ..

  10
 19. Realitatea este ca am pierdut de mult razboiul cu poluarea si acest lucru este evident pentru toata lumea. In problema ecologizarii economiei, lucrurile sunt in principal bazate pe ipocrizie:
  – multe industrii poluante au disparut din UE si SUA dar au aparut in Asia si Africa, adica joc de suma nula;
  – „razboiul” cu plasticul este o bascalie, atat timp cat acesta nu este macar interzis pentru anumite folosinte cu totul neesentiale;
  – energia verde – la modul serios – nu cred sa existe pana cand reactia de fuziune nucleara nu va fi pusa la punct. Eolinele si solarele au o anumita contributie dar in nici un caz nu ne putem inlocui centralele pe gaz si carbune cu panourile de pe case;
  -masiniile electrice sunt, din nou, escrocherie, iar programul UE – 2035 este o mare lovitura economica pentru Uniune. Par sa fie ecologice, in realitate procesul fabricarii bateriilor este extrem de poluant, iar cand cota de piata a acestora va creste suficient vor crea probleme retelelor electrice nationale si chiar si proprilor cetateni. Inchipuiti-va cum va fi in Bucuresti cu alimentarea catorva sute de mii de astfel de vehicule: unde vor fi alimentate, cate statii iti trebuie, cat timp ai nevoie…

  Una peste alta, hidrogenul pare solutia ideala, dar din pacate in acest moment obtinere lui este scumpa, foarte mare consumatoare de energie. Cand se sustine ca va fi obtinut prin electroliza pe baza energiei verzi, sa ne aducem aminte ca aceasta energie nu este gratuita ci va avea pretul pietei si ca aceea energie este si ea la randul sau purtatoare de costuri care trebuiesc acoperite.

  In cazul hidrogenului mai apare si problema stocarii si manipularii sale prin conducte, atomul de H, cel mai mic din Univers, are nevoie de un sistem zdravan de manipulare si stocare, nu stiu daca cel folosit in prezent pentru benzina este adecvat, probabil ca nu, astfel incat lucrurile sunt parsive.

  Am pierdut lupta cu ecologia, nu prea mai putem face mare lucru, iar pentru cine crede ca lucrurile se pot rezolva ii recomand sa arunce un ochi la situatia din Asia, Africa, America de Sud (adica peste 70% din populatia lumii) si abia mai apoi sa-si declare optimismul.

  13
 20. Reactorul 1 – deja au cumparat servicii de inginerie si proiectare de la Lavalin, o sa ii faca reparatia capitala clar, aici nu e „daca”

  Cu Lotru-Ciunget – cu pompajul – pompeaza apa in acumularea de la Vidra, dar e „aport de apa prin pompaj”, apa pompata de exemplu din Galbenu nu se mai intoarce acolo, e altceva, hidrocentrale cu pompaj sunt pe Olt pe cursul inferior(care din pacate nu sunt asa eficiente – lacurile de pe Olt sunt in cea mai insorita regiune din romania, au suprafete foarte mari, si ca in Mesterul Manole, ce pompezi noaptea se evapora ziua, plus ca lipseste una la varsarea in Dunare).

  Asa sa imi dau cu parerea, hidrogen merita produs prin electroliza doar cand rezulta secundar in urma unui alt proces util – de exemplu la chimcomplex Borzesti la electroliza saramurii ca le trebuie clor si hidroxid de sodiu, hidrogenul rezultat foarte curat clar il recuperezi si folosesti, mai sunt inca procese electrochimice de exemplu la reciclat acizii clorhidric si sulfuric folositi in metalurgie sau alte industrii unde asa en-passant rezulta hidrogen, clar il folosesti.

  Daca reusesc sa produca hidrogen din energii regenerabile ca sa „decarbonizeze”, cred ca e mai bine sa il foloseasca la producerea de uree prin Haber-Bosch, ca suntem deja excesiv de multi pe planeta asta, (in loc de hidrogen din gaz metan folosit ca materie prima), in loc sa il foloseasca ca si „combustibil verde” pentru masini pe hidrogen si centrale termice pe hidrogen si alte dude din astea, o masina electrica sau o pompa de caldura folosesc mult mai bine 1 kwh produs de soare decat dudele astea cu „hidrogen verde”

  My 2 cents taughts, sau „parerea mea, hac”, vorba unui clasic de aici

  Oricum daca reusesc sa obtina hidrogen in c

  10
 21. Interesant articol dar nu am văzut nimic legat de cel mai mare bazin de H2S (Hidrogen sulfurat) la care România are acces și poate profita la greu dacă l-ar exploata și acela mai exact este Marea Neagra si din câte conosc de la adâncimea de 200m începe sa aibe ape bogate în H2S cu cât e adâncimea mai mare cu atât concentrația creste

  3
 22. dragostin catalin

  @dl.Gigi
  …si eu credeam ca mai importante sunt ideile si informatiile prezentate decit forma lor de prezentare…si da, am facut ”copy-paste” pentru sustinerea argumentelor, dar, am si indicat sursele in bibliografie…(e drept, sunt in limba engleza, cred ca de aceea aveti dificultati in intelegerea mesajelor-care nu sunt 100% ale mele numai !).
  Si mai cred ca nici nu ma puteti acuza de plagiat
  Si mai cred, dupa marimea textului comentariilor dvs. si lipsa vreunei argumentatii tehnico-economice coerente de respingere a vreunei idei prezentate in articol, ca nu ati inteles mai nimic din ce am spus eu, dar, mai rau, si din ce au spus altii mai calificati decit mine
  Si mai cred ca dupa 50 de ani in energetica romaneasca, in care am facut cite ceva, mi-am cistigat dreptul moral de a spune orice, inclusiv prostii…iar dvs. daca le considerati ca atare, aveti la dispozitie telecomanda cu ”switch the channel ” fara necesitatea unor jigniri personale gratuite, ascuns sub un pseudonim fata de subsemnatul, care, am fost si sunt transparent si imi asum ce zic.
  Inchei comentariul meu citindu-l pe Einstein despre raspunsul la intrebarea care este masura infinitului. Iar Einstein a explicat ca ”singura masura a infinitului este prostia umana”
  Deci, eu am demonstrat in articol ca mi-am atins limitele prostiei…si la fel si ceilalti colegi de comentarii, care, unii au gasit cite ceva interesant sau util…cred ca ii jigniti indirect si pe dinsii…
  deci, va rog sa ramineti in continuare in pozitia lui Einstein

  23
 23. Obținerea de hidrogen prin electroliză mai are un dezavantaj: rezidiul de reacție (diferitele săruri care rămân după electroliză). Ce vom face cu ele: o să le deversăm din nou în apă mărind salinitatea apei sau le vom depozita în iazuri de decantare/halde ocupând teren agricol?

  3
 24. Tot n-ai explicat de ce e articolul jenant.

  7
 25. autorul articolului este o persoana cu foarte multa experienta in domeniul energetic si mai ales in domeniul cogenerarii

  ii apreciez articolele (ultimul pe care l-am citit cu placere a fost „Sa intelegem realitatea despre energia eoliana si fotovoltaica”) de pe hotnews contributors

  faptul ca demitizeaza anumite tabu-uri ecologiste (energie verde, hidrogen) poate fi si datorita faptului ca afacerea domniei sale se bazeaza pe hidrocaburi(personal nu prea cred acest lucru, pt ca intradevar spune lucrurilor pe nume)

  cateva remarci

  romania nu este pregatita sa transporte hidrogen (indiferent de surs de generare) p[rin simplu fapt ca TSO nu este inca pregatit pt un mix de max 10% cu CH4

  sistemele de transport prin conducte de inalta presiune vor fi intr-o oarecare masura bypss-ate de vasele de transport hidrogen lichid (francezii tocmai il construiesc pe primul)
  daca la noi ANRE de abia a scos pt consultare primele schite de legilstaie secundara, altii se pregatesc sa utilizeze hidrogenul in mix-ul maxim permis de sistemele de conducte (20%)

  in USA tocmai ce a inceput constructia primei rafinarii de efuels bazat pe producerea carburantilor lichizi prin combinarea CO2 si H2, si aici va fi defapt bataia pestelui (pe langa faptul ca hidrogenul poate fi un mod de stocare a energiei, ineficient produs, insa daca vine din regenerabile este acceptabil) pt. ca acest fapt va permite ca masinile cu motoare MAS sa poata fi incontinuare produse si puse pe piata dupa 2035 fiind neutre

  13
 26. Frumos si impozant articol ! Si de stringenta actualitate! Multumesc pt. efortul depus !
  Intrucat nu doresc, nici pe departe a-i plictisi pe stimabilii postaci, cu tot soiul de slove inutile, ma voi margini sa inserez doua idei si anume:
  1) Subscriu total la ideea stimatului Catalin, despre H2S din Marea Neagra. As mai adauga doar un singur lucru, si anume faptul ca procesul de extractie a fost gandit prin 2005 – 2010 de cercetatorii de la Institutul de Studii Criogenice din Rm. Valcea. Oamenii au cerut ajutor ( adica teren pt. o statie pilot si ceva banuti ) de la mai marii vremii. Dar, ti -ai gasit !
  2) In toata aceasta „frasuiala” despre ce este aia Hidrogen si ce vrea el, uitam de inventia inginerului Gheorghe Bordeianu, pe care a brevetat-o in Austria si care zace la sertat de vreo 8 – 9 ani. Amanunte, mai jos:
  https://bzb.ro/stire/un-inginer-roman-a-inventat-masina-care-merge-5000-km-cu-2-litri-de-apa-a175832
  https://bzb.ro/stire/un-inginer-roman-a-inventat-masina-care-merge-5000-km-cu-2-litri-de-apa-a175832
  https://www.obiectiv.info/o-inventie-romaneasca-ar-putea-schimba-lumea-masina-care-poate-merge-5-000-de-km-cu-trei-litri-de-apa_77953.html
  https://www.desteptarea.ro/de-la-motorul-cu-apa-la-energia-cosmica-gheorghe-bordeianu-isi-face-centru-de-cercetare-stiintifica/
  https://www.promotor.ro/stiri-auto/masina-care-merge-cu-coca-cola-14972218

  3
 27. Interesant articolul, si o tema inedita pe forumul nostru. Pare ca starnit interes general, si asta pe buna dreptate in opinia mea. Multumim pentru informatii, Catalin Dragostin!

  3
 28. La Macin hidrocentrala cu putere asa de mare ar inunda o gramada de suprafete agricole, n-o sa se faca veci
  Ultimul elefant alb al hidroelectrica pentru Macin era cu uvraje mici si putere redusa la 380mw, nici asta nu o sa se faca niciodata

  • dragostin catalin

   @dl.paul
   m-am bazat pe studiile geo si analizele ISPH preliminare…deci, daca ei mint, mint si eu…nu ma certati pe mine.. (nu inundam nimic !)
   acolo este o cariera de piatra (ideal pentru ”ligheanul” superior), iar ”ligheanul” inferior e chiar apa Dunarii…deci, costurile de constructi sunt cu mult mai mici decit la alte proiecte.
   Fiind amplasata in inima Dobrogei (eoliene si nucleare), mai degraba m-as gindi cum s-o fac decit sa caut scuze sa n-o fac
   parerea mea

   8
 29. https://www.youtube.com/watch?v=wDOI-uLvTnY

  Asa e cand lumea nu se satura de dictatori si „evil geniuses” . Europa nu s-a invatat minte ca a depins 40% de gazul din Rusia. Acum lumea intreaga vrea sa depinda 100% de minereurile din China.

  Ce implica energia verde si decarbonificarea? Cresterea mineritului cu mai mult de 1000% 🙂

  Wake up, Greta Thunberg…You have mining and fracking to stop in Europe and N. America.

  Concluzie: Imbratisati viitorul „comunist” luminos si invatati mandarina de pe acum, sa fiti macar sefut peste duzina de muncitori pentru chinezi.

  Nuclear Fusion or Bust!

  Q.E.D.

  13
 30. hidrogenul e drum infundat, cam toti producatorii de vehicule au renuntat la idee.
  Nu este eficient sa produci hidrogen cu energie ca ulterior sa arzi hidrogenul sa produci energie, pur si simplu randamentul este neeficient, la care se adauga si costul enorm al infrastructurii inexistente.
  Viitorul este al energiei electrice generate de atom. Da, va fi nevoie de cresterea infrastructurii de transport, dar nu pleci de la 0, Romania are o retea de inalte acceptabila fiind dimensionata pentru industria energofaga socialista, problema este reteaua de medie si joasa in special cea din afata oraselor ce a fost dimensionata pentru consumuri mici cum erau acum 50 de ani.
  Legat de vehicule, azi o Tesla Model Y costa mai putin ca o Skoda sau Hyundai cu acelasi dotari. Si nu este un bluf, masina electrica este mult mai simplu de produs din prisma numarului de componente si este foarte bine adaptata productiei in masa robotizate. Iar ca si autonomie la un long range ai 350 km in oras, cam 300 pe drum national si 250 pe autostrada cu 140 km/h. Asta in varianta in care un „plin” la supercharger dureaza 40-60 min si costul (momentan e gratis) ar fi undeva intre 1/3 si 1/2 din cel al unei masini pe benzina, iar pretul de revanzare al masinii este foarte mare deoarece aceste masini nu au piese care sa se uzeze.
  Bateria, se produce prin procese chimice poluante, dar se recicleaza, deci gradul de refolosire este mare.
  Legat de fotovoltaice, in vest este o adevara frenezie acum, pe langa faptul ca-ti dau independenta energetica ele mai au inca un avantaj pentru ca sunt practic generatoare de energie locale si salveaza dezvoltari ale retelelor de transport. De aia nu-i inteleg pe idiotii astia ai nostrii care-ti dau autorizatii in + 3 luni.

  1
  • Desi masina electrica a aparut inainte de cele alimentate cu derivati petrolieri are aceiasi problema ca la inceput, bateria. Bateriile nu doar ca nu sunt nici ecologice si nici ieftine dar nu sunt nici simplu, ecologic ori ieftin de reciclat, poate doar prin reclame unora.
   Cat costa sa faci 1000 de puncte de incarcare ce nu iti prajesc liniile de alimentare si in cat timp ? Pe camp este mai usor, sa vad cum se rezolva problema in orase.
   Cum rezolvi timpii de incarcare, nu poti sa alimentezi doar la supercharge ca le bulesti bateria ?
   Cat o sa fie gratis (subventionat, ca nu e nimic gratis) ?
   Ai habar cat costa un schimb de baterie, dar de motor ori cutie ? Nu de alta dar la Volvo a fost 30.000 lei manopera de schimbare si bateria gratis ca era in garantie.
   Fotovoltaicele sunt ok ca solutie individuala, casa, hala, etc. dar nu vor elibera reteaua pentru ca sunt scumpe si destul de ineficiente (nu produc mereu). Pretul sh la electrice e ok acum, ca sunt putine, dupa ce 50% din parcul auto o sa fie electric (realist, niciodata, macar in urmatorul secol) o sa scada. Te risti sa dai 20k pe o masina ce e posibil sa aiba bateria pe duca ?
   Logica unei masini electrice este in oras, sa scazi poluarea locala, daca in afara orasului este inutila.
   Apropo, cat e autonomia aia daca pana la Suceava ai prins o zi caniculara, ori o ploaie, ninsoare, un ger, noapte, etc.? E normal sa fie subventionate masinile electrice ce depasesc clasa mica si medie ori hibride cu motoare de peste 2.5 litri sau masini ce costa peste 20.000€ ? A
   Hai sa lasam tehno-optimismele si aburelile. Baga banii unde iti este gura, ia si tu o masina electrica, investeste si tu intr-o casa independenta energetic si apoi, dupa ce tragi linie la costuri, sa spui daca a rentat si nu ai iesit paguba pana la sfarsitul vietii si ti-ai pastrat acelasi stol de viata, asta presupunand ca ai banii necesari. Intre timp sa nu uitam ca energia ieftina este indispensabila pentru confort si prosperitate, mai alesc cand majoritate oamenilor nu castiga mai mult de 1000$ pe luna.

   33
   • La întrebări de-astea care cer răspunsuri concrete, fanii eco nu răspund, de obicei. Pentru că tot basmul lor e bazat pe o grămadă de „daca”. Ies in mod clar în dezavantaj la o comparație cu energia/combustibilul clasic și atunci bagă abureli-wishful thinking. In domeniul militar nici nu se pune problema de vreo comparație realista, nici Greta nu a sărit calul sa deranjeze establishmentul militar suedez, pt că ăla furnizează securitate națională și vinde tehnologie, nu aruncă baloane roz credulilor. Suedezii au rămas la capitolul Nobel. Inventatorul dinamitei in numele căruia se da premiul „mondial” pt pace.

    21
   • scuze ca nu am putut raspunde in timp la emanatia asta, Sincer…dai dume fara sa ai cel mai mic habar.
    Sa o luam pe rand:
    1. ai idee cat consuma un cuptor de otelarie electrica? Sincer nu stiu nici eu valoarea exacta dar tatal meu spunea ca 2 cuptoare consumau pe zi cat orasul din apropiere (era vremea cand se lua curentul). Liniile + postul trafo au ramas, otelaria e dusa. Aceasi situatie este cam cu toate fostele facilitati industriale. Romania are o retea de inlata tensiune OK, poate ca nodurile de retea nu mai sunt chiar actuale, dar per ansamblu e ok.
    2. O masina electrica buna costa in acest moment in jur de 30-40 mii eur (cu rabla inclus). La banii astia iti poti lua o masina de clasa medie cu ceva dotari care nu se apropie de cele de pe electrica, deci pretul este competitiv pentru clasa de mijloc care vrea o masina. Autonomia, o Tesla are autonomie in ors ~ 350 km cu un consum de 60 kwh, O masina termica cu consum de 12l/100 (chiar optimis pentru Bucuresti) cu rezervor de 50l are autonomie de 400 km, benzina 350 ron , iar electrica intre 0 – 90 ron.
    La drum cu electrica faci in 300-400 km (in conditii de trafic viteza medie), cu benzina faci 700km. Problema care se pune este ca niciun sofer responsabil nu merge fara oprire 700km, asta daca nu esti soferica de DN3 ce alearga cu statia in brate catre Suceava cu 130 prin sate. Deci la o electrica iti poti permite pauze la 3h in care sa incarci 40 min.
    3. Nu stiu de unde ai aflat tu ca electrica este pentru cei din orase, este un non sens sa aglomerezi orasele cu Spring-uri, ca sa mergi 4 statii de metrou. Solutia in orase este trasnportul in comun de calitate (cam ce exista in vest nu la noi).
    4. Electrica este avantajoasta economic pentru cei care stau in zona de case limitrofa oraselor (de aia si in occident acestia le cumpara), pentru cei care fac zilnic naveta in limita a 50-100 km (2 ways) si 1-2 drumuri lunare de 500-600 km. Adica cei care fac in jur de 25000 – 40000 km/an. Daca mai au si panouri solare iese un cost foarte bun pe 3-5 ani.
    5. Panourile solare cu programul guvernamental nu sunt o fitza ci o afacere rentabila daca ai si o masina electrica. Un 7KWh ce asigura in jur de 8000-9000 kwh pe an isi asigura energia pentru o masina electrica + consumul casei. Asta la un cost (partea ta) de aprox 4200 eur. La o casa numai consumul casnic este in jur de 700 eur/an. Daca ai gospodarie mai mare si uzi vara gradina devine din nou rentabil.
    6. Legat de costuri reparatie. Ia statisticile ca sunt publice si ai sa vezi care este rata de reparatie la o electrica vs termica. electrica nu prea are ce sa strice pentru ca mecanic este simpla iar partea electrica este foarte robusta. Bateria e garantata 8 ani sau 190.000 km, un termen mai mult decat rezonabil. In America sau Olanda sunt masini cu peste 200k si inca mai tin bateriile.
    Legat de cost, nu te mai lansa in teorii atata timp cate nu intelegi fenomenul. Schimbarea unei baterii la Tesla model 3 dureaza (normativ) 8h, deci pretul este undeva la 500 euro, Schimbarea e simpla, grupul de acumulatori fiind prins de partea inferioara a caroseriei prin suruburi, nu trebuie sa darami masina sa ajungi la baterie. Acumulatorul in schimb e scump.
    Nu inteleg ce exemple dai de la alte marci ca sa nu spun ca nu inteleg logica unei „ganantii” in care platesti manopera. Probabil discuti de asa numita garantie extinsa care este o polita de asigurare nu garantie producator.
    7. Legat de venitul mediu de 1000 eur/luna, vezi mai bine cate masini electrice au „bogatii” de chinezi si cam cate este un Spring in tara lor si mai discutam. Aaa, daca cu 1000 de euro vrei Tesla nu se poate asa cum nici toti germanii nu se dau du Audi.
    Vezi ca nu ti-am scris nimic despre ecologie sau poluare, discutam doar despre argumente economice.
    Esti extrem de departe de a cunoste toate amanuntele unei asemenea decizii si reciti in mare parte clisee de pe net. Nu spun ca este o decizie simpla de luat sau ca este cea mai buna solutie pentru oricine, dar pentru anumite segmente de populatie decizia este buna.
    Ca si principiu, vad discutii si despre poluare, statul trebuie sa asigure conditii de viata corecte pentru toti cetatenii, calitatea aerului are impact foarte mare in sanatate, mai ales a copiilor. Nu este vina unuia chibzuit ca altul munceste doar sa-si bage ceva in gura si nu e instare sa-si cumpere o masina macar la nivel de tehnologie 2015-2016. In tarile civilizate cine face asta plateste bani grei sa-si tina cazanu’ in oras.

    5
    • 1. Exact, problema nu este cu liniile de inalta ci cu restul. Reteaua actuala este la limita in orasele active unde apar consumatori noi, nu unde a murit industria. Deci, cu ce ajuta exemplul dat de tine ?
     2. Daca electricele ar avea un pret competitiv nu aveau nevoie de subventii, la noi sau oriunde. Nu confunda obiceiurile tale automobilistice, daca exista, cu realitatea, 700km inseamna 5 ore pe autostrada. Apoi, daca te opresti sa mananci sau sa te relaxezi putin nu inseamna ca ai si unde sa incarci. Cate statii de incarcare iti trebuiesc sa alimentezi in 700km 300 de masini electrice, o mica parte din masinile din trafic, fara sa stai la coada inutil ? Cu ce costuri ?
     3. Da ? Pai si de ce nu au disparut masinile din Vest daca asta e solutia miraculoasa ? Sper ca nu urmeaza sa bagi bullshitul ala cu orasul de 15 minute. Au rost in oras, in fapt doar in oras, ca muti poluarea de sub nas, asta era mantra publicitara. Problema e ramane infrastructura de incarcare.
     4. Corect, dar aia sunt doar un segment al populatiei si difera de la tara la tara, asa ca iarasi nu e o solutie ce rezolva mare lucru.
     5. Este o afacere daca montezi panouri. Depinde de vreme, teoretic da, in practica nu e totul ca in reclama, deh…realitatea.
     6.Eu nu am vorbit din statistica ci din experienta. Iti repet, pune banii unde iti e gura si apoi discutam de costuri. Cand dai exemple din Olanda sau USA vezi si cate masini sunt vandute acolo, cate locatii de service si oameni pregatiti au, ce cuprinde pretul de vanzare si garantie. Seamana cu schimbarea bateriei la laptop dar nu e deloc asa si nici nu sunt toate Tesla.
     7. Pe bune, dai ca exemplu China ? Atunci incurajezi si industria pe carbuni si fabricare de panouri si baterii din China, nu ? China are multi bogati dar si mult mai multi saraci, atat de saraci ca nici bani de o clasica nu au si nici nu traiesc toti in orase ca sa plateasca pe numarul de inmatriculare mai mult ca pe masina cumparata.
     Nu dragule, tu esti ala ce repeti pe nemestecate si crezi orbeste ca ai gasit solutia miraculoasa de transport, desi este inventata acum peste 150 de ani. Deja au aparut SUVuri si pick-upuri electrie, pe pariu ca o sa inceapa unii sa le huleasca.
     Ai idee cati oameni doar viseaza la 1000$ pe luna ? Sa mearga doar pe jos, cu bicicleta sau transportul in comun ? Mama lor de saraci ingrati ce nu pricep tainele ecologiei si „the greater good”!
     ,,…statul trebuie sa asigure conditii de viata corecte pentru toti cetatenii…Nu este vina unuia chibzuit ca altul munceste doar sa-si bage ceva in gura si nu e instare sa-si cumpere o masina macar la nivel de tehnologie 2015-2016. In tarile civilizate cine face asta plateste bani grei sa-si tina cazanu’ in oras.”
     Tu intelegi cat esti de razna ? De aici si pana la solutii de exterminare a saracilor reticienti nu e cale lunga, urata gandire. Iti recomand sa iti iei basinile astea elitist-etatiste, utopice si mesianice si sa le trambitez in orice parc auto SH din Europa sau chiar in reprezentanele auto ce au la vanzare masini cu motoare termice. Abia astept sa imi spui cum renunta toti sa cumpere pentru ca i-ai convins. Apoi sa nu uiti sa proorocesti si prin alte zone mai sarace din lumea laraga. Electricele reprezinta fix nimic, raportat la numarul total de masini ce misuna pe planeta asta, si deja ridica probleme majore si costisitoare privind infrastructura. Cum ai zis si tu, fara sa discutam de productia bateriilor, reciclare, provenienta electricitatii, etc. Buna dimineata, trezireaa !

     17
     • nu stai in polemici cu tine, dar ar trebui sa te ancorezi putin in realitate.
      Oriunde in lumea asta lucruile se platesc, mai putin pe aici unde „e rau” si toata lumea ia banii in plic de la patron dar sta cu mana intinsa dupa gratuitati.
      Poluarea costa pentru ca orice stat responsabil trebuie sa se gandaeasca si la viitor nu doar la ce baga unii in gura. Daca americanii, nemti sau olandezi sunt idioti iar tu si teapa ta destepti baga mare ca esti pe drumul bun, dar poate ca mai faci o pauza sa te autoevaluezi putin. Conceptul de descurajare este corect, nu e vina copilului meu sa mearga catre scoala pe trotuar pe langa toate cazanele pe simplul motiv ca altii au ca singura prioritate in viata sa-si bage „ceva in gura”. Ai idee cati copii vin zilnic la un spital din Bucuresti cu astm, alergii, si Doamne fereste cu probleme mai grave? Te infiori…
      In alta ordine, China este tara cu cele mai mari investitii in masinile electrice, USA este
      joaca de copii pe langa ce au astia. Si fac asta din cauza poluarii excesive (iti recomand Beijung sa simti cum poti face insolatie fara sa vezi soarele), dar ce sa-ti mai spun, poate ca bagatul a ceva in gura e mai interesant decat sa vezi ce e si pe acolo…Sa nu debitezi ca e de la termocentrale daca nu ai habar cum e la aia pe strada.
      Nu ti-a spus nimeni de exterminare ci de faptul ca in orase este mai eficient sa dezvolti reteaua de transport in comun nepoluanta decat sa vezi toti aia ca tine ocupand dupa bunul chef orice trotuar de pe langa scoli cu tigaile lor fumigene, cate 2-3 pe apartament de 2 camere ca deh .. e mocca, as vrea sa-i vad pe toti astia cum ar sta in Austria la 300 eur/luna pentru 1 loc (si singurul) de parcare rezidential si pe urma mai discutam cat de marfa e metroul si tramvaiul. Sau la noi in blocurile noi cu 8000 locul de parcare afara sau 20000 cel de la subteran. Solutia de reducere poluare si aglomeratie nu se face cu vorbe goale ci cu reguli si bani.
      Vad ca nu ai inteles nimic din ce ti-am spus, subiectul era ce solutii alternative exista si ti-am spus ca singura viabila este electricitatea, combustibilul fosil se va reduce in o generatie sau va deveni mijloc de santaj. Dupa cum vezi civilizatia vestica nu mai are chef sa fie economic la mana rusilor si a unor tari asiatice mai mult sau mai putin autoritare.
      Ca tu vrei sa-ti rasnasca diselache la ureche e treaba ta, dar nu esti singur pe lumea asta si nu cred ca te baga nimeni in seama, decizia e politica si poluarea este doar un pretext, in realitate occidentul nu mai vrea santajul tarilor detinatoare de hidrocarburi.
      Legat se schimbarea unor acumulatori, faci o confuzie tehnica si nu distingi diferenta dintre o masina proiectata a fi termica si transformata in electrica cu una proiectata din start a fi electrica (fix podeaua e una dintre marile diferente…). Spui de experienta dar ma indoiesc ca ai asa ceva, poate ca ai platit si tu o factura pentru masina altuia sau ai auzit de undeva ceva si le pui in context.
      Legat de panouri, ti-am dat productia reala anuala asa cum e vremea in Ro, nu de pe un pliant din Grecia sau de oriunde. Influenta nu e data de vreme ci mai ales de praful de pe ele (trebuie sa le poti spala cam la 2 sapt) si mai ales de orientarea optima (azimut + inclinare) a acoperisului casei. E clar ca nu ai habar cum functioneaza…
      PS. nu mai folosi cuvantul „dragule” … provoci greata.

      5
      • typo „nu stau in polemici cu tine”

       1
       • Imi place cu o dai in texte lacrimogen smiorcaite, bine, asteptam raspunsuri si ceva argumente. Totul se plateste sub diverse forme, inclusiv la noi, subventionat nu inseamna gratuit. Ca sa gandesti la viitor trebuie sa ai ce sa bagi in gura, mortii nu se gandesc la viitor. Smiorcaila, ce treaba au trotuarele, nesimtitii ce nu stiu sa parcheze, scolaril tau si poluarea ? Vezi ca exista si nesimtiti cu electrice, nesimtirea nu tine de tipul masinii. E treaba fiecaruia ce scop isi seteaz in viata, nu e treaba ta sau a mea. Da ? Toti fac astm de la poluare pentru ca…cartof. Oare cum era cand masinile erau alimentate cu benzina cu plumb si industria avea 0 standarde privind poluare ? Trebuia ca toti sa devenim asmatici, bine ca in realitate nu e asa. Pe bune, nu credeam ca esti atat de batut in cap incat sa crezi ca orezari au dezvoltat segmentul ala ca sa scape de poluare in timp ce isi sclavizeaza populatia. Fugi repede sa te muti la ei, au un regim politic ce iti vine manusa si poti si sa traiesti ecologic :). Unu, nu ai idee pe unde parchez, cum parchez si ce parchez. Doi, sunt mai multe masini pe familie in Austria comparativ cu Romania asa ca cineva minte. Au un sistem de transport mai bun dar tot nu au disparut tigaile si cazanele, desi un abonament anual pe orice era acum ceva timp1€/zi. Esti sigur ca asta este norma, 300€ pe luna si limita 1 loc de parcare ? Ma, tu esti doar ofticat ca te-au aras aia la locul de parcare, nu era inclus in pretul apartamentului. Pai nu era nimic de priceput. Scuze, am inteles ca taxarea excesiva este o solutie de descurajare. Electricitatea o sa ne scape de combustibilul fosil, care este suficient pentru mult mai mult timp decat aberezi tu, doar daca se pune toata lumea pe facut centrale nucleare. Pai daca le-a pierit cheful de dependenta de ce tot semneaza contracte cu diversi dubiosi din Afrjca si pana in Asia ? Trebuia sa moara ca sa renasca, dar na e greu pentru mataluta. Ce te-ai spart 🙂 ,,…decizia e politica si poluarea este doar un pretext…” 🙂 . Te vad tare hotarat, propun sa ii trimitem lui Mihaeanu niste poze cu acte ca sa demonstram, stabilim cu el detaliile, cine ce detine. Am o singura conditie, cine minte numai calce pe aici fiind interzis definitiv, te bagi ?
        Cum asa ? Eu vad ca ai stat la polemica, pacat ca nu ai reusit sa spui nimic, deh, esti doar o lubenita comuista (verde la exterior si rosu la interior) cu zero argumente.
        PS. Nu sunt ma-ta ca sa imi pese de ce iti face ori nu greata, ai priceput dragule ?

        13
        • RTI,
         Ce pot sa-ti spun e ca ti-ai prasit un ” dujman” .
         Pentru ca nu ai acceptat ” informarea politica ” si i-ai aratat realitatea .

         Uite la Cluj , orasul de cinci stele si un Soare , de fapt o pitica rosie 🙂 , aia catanita la Secu
         https://gazetadecluj.ro/unii-smecheri-de-la-uber-bolt-si-taxi-exploateaza-factura-de-curent-a-clujenilor-pentru-a-si-umple-buzunarele/
         54 de puncte de incarcare , din care 41 ale primariei .
         Dupa ce ca era bataie pentru locurile de parcare , acuma si pentru alimentare .

         Liniile electrice aeriene catre orasele monoindustriale moarte au fost in cateva ori devalizate , pentru sterpelirea aluminiului , din cand in cand mai apare cate un caz in media .
         Altele vor cadea , exista cazuri in care nu s-au inlocuit stalpi deteriorati , doar s-au dat cu vopsea argintie , urmariti stirile .
         Mandre afaceri au facut unii care acum se lauda dar nu justifica !

         Cat despre trecrea la exterminarea saracilor , imi amintesc din timpul intrecerii socialiste a proprietarilor de bloguri ” eu nu sunt roman ” : zicea unul sa se bareze catre varsare raurile Moldovei ca sa-i inece pe sateni , ca-s saraci si plini de boli .
         Si nu voteaza cu cine trebuie .
         Altul , un profesoras, isi declara ura fata de elevii sai, ca erau fii de capsunari si aveau case mai mari decat a lui .
         Desi sincer statul roman plateste bine dascalii de la scoala care produce analfabeti functionali , cam cat un capsunar care totusi trebuie sa munceasca de ii sar capacele nu sa faca politica la ore .

         3
        • Nu crezi ca e mai bine sa te dragalasesti cu ma-ta ca sa nu-i mai indragesti pe altii?
         Ce vrei sa ne scoatem extrase de carte funciara si pe urma sa ne dam prin screen din aplicatie sa vedem care are puterea mai mare la panouri? Sau sa ne dam taloanele masinilor, eventual + certificatele de casatorie ca poate e pe numele nevestii electrica? Sa nu uiti sa stabilim regulile de angajament: daca proprietatea e cota parte sau integrala sau daca masina o fi in leasing etc.
         Iti dai seama cat esti de infantil?
         PS: Faci diferenta dintre densitatea masinilor din un oras si numarul masinilor din o tara raportat la populatie?
         Viena are 375 vehicule/1000 locuitori adica aprox 720 mii, Bucuresti are 1.52 mil de vehicule, ambele orase au aprox aceeasi populatie de 1.9 mil iar Viena are suprafata de 420 kmp vs Bucuresti de 240 kmp. Asta fara sa calculam masinile de transit ca noi nu avem centura Vienei. Deci vis a vis de minte si a gandi cu al cap.

         2
         • Nu pot, mi-ai cazut cu tronc. Infantil sau nu ar rezolva problema.
          Nu pot sa am foarte mare incredere in datele alea, probabil ca in Bucuresti sunt peste 2.2 milioane de locuitori (majoritatea nu au viza si contract de chirie- taxarea este furt), fara zona metropolitana (Ilfov) si 1.3 milioane masini inmatriculate (fara Ilfov). Alte date statistice dau o medie de aproape jumatate din media UE la numarul de masini pentru Romania. Tu spui ca e problema cu aglomeratia, masini in tranzit, infrastructura deficitara, suprafata redusa, retea de drumuri subdimensionat, etc. Nu contest treaba asta, insa depinde ce vrei sa evidentiezi. Viena fata de Bucuresti este mai putin aglomerata dar Austria are mai multe masini fata de Romania, comparat la suprafata si locuitori. Noi producem mai multa energie „verde” si nici nu planuim sa renuntam la nucleara (idiotii aia au facut una noua dar a ramas oprita), deci austriecii polueaza si consuma mai mult ca romanii la nivel global. Eu am zis ca electricele sunt ok in oras dar problema ramane alimentarea. In afara sa te smiorcai si sa propui taxe si interziceri nu ai spus nici o idee despre cum ar putea sa fie rezolvata problema. Asa ca nu veni sa imi spui ca trebuie sa ma inchin la niste politicieni ce se urca pe valul „verde” si sustin niste tampenii. Ca trebuie sa acceptam toti sa mergem cu rata sau pe jos pentru ca doar asa salvam omenirea, totusi Europa nu este singurul continent de pe pietroiul asta. Aerul circula, orasele nu sunt in bule izolate, zic asa…poate iti vin si alte idei in afara de taxare si interzicere. Poate reorganizare administrativa, investitii in parcari la marginea orasului si linii de transport noi, regandirea de PUZuri (ce sa contina un cartier nou, unde se pot amplasa cladiri de birouri sau centre comerciale) dezvoltare pe toate axele nu doar Nord, parcuri noi, perdele de padure, alte centrale nucleare, reglementarea masinilor de firma, programe orare noi de aprovizionare si lucrari de mentenanta la infrastructura, renuntarea la inutilele piste de biciclete, etc. Pana o sa poti da un raspuns de genul asta esti doar un pui dragut de comuist guraliv. Sa ne facem ca facem ceva, de obicei pe bani multi si 0 rezulate, pentru ca o sa murim sufocati de „climat change” este doar o manareala manipulator sentimentala fara efecte benefice. Daca ar aloca doar 10% din preconizatele bugete de tip „green deal” pentru cercetare poate ca in cateva decade descoperim lucruri noi sau perfectionam ce am vazut ca da rezultate. Oare cata mancare si produse industriale se poate produce in Africa (in fapt si in alte locuri) daca se investeste acolo ? Vesticii au facut din China atelierul mapamondului, poate se gandesc sa investeasca si prin alte parti, sa nu ii lase pe orezari sa se miste. Desi o economie medie la nivel mondial, in Romania este mult loc de dezvoltare si ca noi sunt o pleiada de state. Asta asa ca tot se vorbeste de economie globala interconectata.

          11
          • nasol, ti se pare ca sunt ma-ta sa te indragesc?
           Eu am pus niste cifre, tu o dai din povesti
           1. tu ai auzit vreodata de gaze si particule mai grele ca aerul? Adica alea nocive care vin din China….aaa, da le luam.la punga.
           Tot asa cum NO2 produs de rapandulele diesel pleaca din Bucale catre cumuna din Teleorman, ca sa iasa o medie buna pe cap de locuitor. Solutiile trebuie gasite acolo unde exista probleme, nu se fac medii sa iasa bine o statistica dkkt.
           2. Viena era un exemplu comparabil ca populatie, sa stii cs solutia acolo nu sunt electricele cum ai spus ci transportul in comun bine pus la punct si in paralel cresterea pretului parcarilor publice si implementarea benzii speciale de autobuze si taxi. Ce faci cu masina (de orice fel) in 40 min faci cu metroul in 15.
           3. green deal … am spus eu asa ceva? dupa mine atomul e viitorul. Iar ca mobilitate transportul in comun si vehiculele electrice. Legat de fotovoltaice, la final de an vor fi 80000 de case care deja vor produce cam jumatate din puterea uui reactor. O tampanie…. fa un calcul geniule cat a dat statul pe astea si cat costa un reactor sau macar reteaua electrica catre el.
           Bah, nu stiu cat de comunist era tata dar sigur era la si altii ca bagam foamea grav pe vremea aia. Sa stii si tu ca a descuraja anumite activitati prin suprataxare e capitalism nu comunism.
           Comunism e ce spui tu, sa acepti orice de la orcine pe motivul ca atata poate. Parca era si un nume „grija fata de aproape” … eram copil dar parca asa era.
           PS. scrie ce vrei, nu-ti mai raspund ca sigur ajungem sa fim blocati.

           2
          • Nici nu trebuie. Am vazut cum e cu cifrele alea, statistica poate sa evidentieze diverse aspecte.Tu nu ai putut sa oferi solutii desi ti-am si dat cateva idei, doar supra taxare si interzicere. „Tarabele” de pe strazi au euro ×, acum 30 de ani mergeau cu benzina cu plumb. Acum 30 de ani in Bucuresti erau niste fabrici ce au disparut. Acum 30 de ani termocentralele nu stiau de gaz si filtre, cogenerare, etc. acum stiu. Desi se construieste si acum nu se compara cu ce a fost pe vreamea odiosilui. Asa ca, dragutule, e posibil sa fie putin mai bine chiar daca e aglomerat si faci tu spume la parcare. O sa cred ca Viena este un exemplu cand o sa aiba densitatea populatiei din Bucuresti, vezi daca nu pricepi cifrele, si cand o sa dispara masinile. Probabil ai impresia ca metroul e la scara si te lasa in poarta serviciului, in realitate nu e asa. Pai daca atomul este viitorul, de ce shilluiesti aiurea cu austriecii si chinezii ? Unii se opun la nucleare si ceilalti fac bani din fotovoltaice. Mda, doar un mizilic de cel putin jumatate de miliard de € ce majoritar se scurg in China. Daca punem si „investitorii” in parcuri solare si eoliene, triplu subventionati (UE+guvern+consumatori) cred ca se aduna ceva maruntis. Nu, taxarea excesiva si interzicerea aberanta plus subventionarea stupida este comuism. Oare cati ar pune panouri si ar cumpara electrice fara subventie ? Daca sunt niste tehnologii cerute si eficiente nu au nevoie de asa ceva, numai ca nu e chiar ca in reclame, nici la fotovoltaice si nici la electrice. Am intrat in treaba asta, anul trecut, ca sa profit cat mai mult de banii cotizati la Stat si la insistenta sotiei (pe partea cu masina). Problema e ca in realitate sistemul a costa dublu si ceva, comparat cu nivelul subventiei, iar daca adaug statia de incarcare, dosare, drumuri, etc. este de aproape 3 ori cat subventia. Din aceasta cauza am zis ca nu e o solutie acceptabila pentru toti. Eu am spus sa NU (greu cu priceperea unui text citit) pui botul fara sa iti pui intrebari. Mereu am scris doar ce am vrut, indiferent daca a deranjat ori nu.

           5
    • Ai panouri solare?

 31. „Nu sunt inginer, dar am opinii critice”. Asta-i nesimțire, bă, nea Gigi!

  3
 32. Din punct de vedere energetic la noi lucrurile ar trebui sa fie simple/clare: nuclear & hidro & gaz metan (CH4 – prin ardere rezulta CO2 + H2O)…
  Ideal si cu poluare minima am avea: pt incalzire – pompe de caldura & gaz metan; pt industrie (inclusiv petrochimie) – curent & gaz metan; pt automobile – gaz metan…

  Orice alta varianta, polueaza (mai mult sau mai putin la un moment dat in timp) si e masina de facut bani pt cine trebuie & are interese in domeniu (producatorii de turbine, panouri, baterii, industria extractiva etc)…

  Dar si sa ai tren cu hidrogen care circula pe un traseu deja electrificat sau un autobuz electric care circula in mare parte sub linia de troleibuz (cum e la mine in oras de ex) e intr-adevar o performanta…in plus pe liniile metropolitane, ce sa vezi ? tot autobuze cu motor Diesel…stiu ca se primesc subventii, dar banii aia puteau fi folositi mult mai bine la altceva…e o risipa generalizata…sau poate nu inteleg eu fenomenul…

  3
  • Sau autobuzele euro 3 ale lui pandele care aduc navetisti din ilfov la Obor mergand pe linia tramvaiului 21, in loc sa intoarca sub pod la pasajul colentina, si cu abonament sau bilet la autobuzele STV sa poti urca in 21 si sa mergi la Obor sau sf Gheorghe unde intoarce

   Sau vechile automotoare diesel Alstom care fumega in gara de nord facand ruta Bucuresti – Brasov, cea mai veche linie electrica a fost in Arad pe linie ingusta, dar asta CFR300 a fost prima cu ecartament normal electrificata, si tu 70 de ani dupa ce au electrificat-o bagi diesel sub catenara – noaptea mintii

   Si in timpul asta hai sa tocam niste bani pe „studii de fezabilitate” la elefanti albi

   2
 33. Intrebare despre CHEAP – Macin: in propunere se vorbeste despre o cariera de piatra specifica sau generica? Luncavita? Valea lui Aric?

  • e cariera de piatra parasita (scoasa din uz/exploatare)

   3
   • Sunt convins dar care din ele? In zona avem:
    – cariera de piatra Luncavița
    – cariera de piatră Măcin
    – cariera de piatră Valea lui Aric
    – cariera de piatră Niculitel
    – cariera Dealul Nisipăriei

    Niculitel ar fi cea mai mare. Valea lui Aric cea mai apropiată. Nu cunosc care dintre ele sunt în exploatare și nici elevațiile lor.

   • Ca să știți, întreb pentru că în acest articol:
    https://www.contributors.ro/de-ce-stocarea-energiei-trebuie-sa-fie-prioritatea-strategica-1-a-romaniei/
    Este dată o cifră de acumulare de 25 mil m^3 pentru CHEAP Macin. Asta îmi indică că această carieră de piatră a fost măsurată și volumul ei determinat. Și eram curios cum se numește această carieră. Cele din zonă sunt cele enunțate mai sus.
    Aș mai fi curios: 1000 MW… Pentru cât timp? Câți MWh ar înmagazina?

    • @Checkmate – pt. ca pareti interesat de o problema mai greu de inteles:
     sunt 2 optiuni f. bune (masurate geologic, fizic, hidraulic cu P/F facute din alte vremuri de trista amintire)
     Centrala Macin -Turcoaia-Intre Dealuri si MacinTurcoaia-Piatra GreciMegina
     va dau numai una (ca ce e mult strica…sunt fo 4 in zona):
     Puterea instalata (MWh/h) @MCR – 1000
     Cadere medie bruta(m) 278

     Volumul util(mil.mc) 25.5
     Randamente % 0.71

     Debit maxim turbinal(mc/s) 421
     Em produsa in turbinare (GWh/an) 1200
     Em consumata in pompaj(GWh/an) 1700

     Daca luam un abac, si plimbam bilele stinga-dreapta, gasim ca cu un ”plin” furat din Dunare, daca nu ne sare in cap WWF ca zapacim ceva baboi, am da cam 1000 MW timp de aprox 15 h….n-ar fi rau, nu-i asa ?…da, poate o fac de 2000 MW si ma multumesc cu cca 6-7 ore (noaptea/zi pt virfuri si goluri, si uit de PZU)…naiba stie cum o fi mai bine, da, stati linistit, ne vor spune energeticienii si planificatorii lui v. popescu…ministerul ala al energiei cu Mintia vinduta unor irakieni din insulele Cayman

     Splendoarea ei consta ca iau apa chioara din Dunare noaptea la 30 EUR/MWh si o dau inapoi ziua la 140 EUR/MWh….si-i mai scot ”din business” pe traderii de energie…asta de fapt, deranjeaza cel mai mult, printre altele, nu ca am scade costurile cu energia la amariti si la industrai care o mai avem.

     Jucati-va din nou cu abacul si vedeti cam ce iese, ca avantaje financiare pe 1 zi si inmultiti cu 365 de zile/an…asa, grosier, pe coltul mesei, fara sa facem farmacie…va acord marja de eroare +/- 30% …ca m-ati prins azi bine-dispus

     9
     • „Centrala Macin -Turcoaia-Intre Dealuri si MacinTurcoaia-Piatra GreciMegina
      va dau numai una (ca ce e mult strica…sunt fo 4 in zona):”
      Deci putem vorbi și de mai multe amplasamente. Mulțumesc!

      „Cadere medie bruta(m) 278”
      Speram la mai mult, dar e ok. Datele astea sunt f greu de dibuit online. Mulțumesc din nou!

      „1000 MW timp de aprox 15 h….n-ar fi rau, nu-i asa ?”
      Deloc….

      „ne vor spune energeticienii si planificatorii lui v. popescu”
      Noroc ca aveam lemn pe-aproape să am în ce să ciocanesc.

      Sărut mâna pentru tot!

     • e enorm 25 de mil de m3
      Lacul din cariera veche de granit de la Turcoaia are 1 hectar si 20 de metri adancime maxima, 200000 de mc
      cadere medie bruta 278 – se poate, Dunarea e jos pe la 5 metri, Macin in cel mai inalt loc e 460 de metri
      Dar sa faci un lac de 125 de hectare nou intr-o arie protejata ? Nu cred ca se poate cu legea de acuma

      Carierele vechi mai au o problema, materialul de la decopertari, sterilul, deseurile de cariera etc aruncate undeva unde materialul util a fost extras sunt extrem de instabile – aduceti-va aminte de zidurile cu piloni forati la 32 de metri ai UMB de langa cariera de bazalt de la Bretea Muresana care au fost abandonate in 2017 si adoptat alt traseu

      Si eu am panouri si masina electrica si clar sunt pentru asa ceva (stocare cu pompaj) – dar unele solutii de la hidroelectrica sunt chiar facute asa hai sa dam niste bani pe „studiu de fezabilitate”, de facut oricum nu o sa se faca, dar sa dam niste bani la „firme” sa ne dea pdf-urile cu „studiu”, sunt o gramada de exemple de astea si la cnlo, la snn cu cabluri subterane spre turcia etc
      La tarnita -lapusesti care era cea mai avansata, la fel, companie de proiect, cu angajati si pdf
      O gramada de alte acumulari care ar putea functiona in pompaj (gen Runcu-Firiza) – la Runcu nu au mai lucrat de prin 1991 nu e nici lac in schimb e barajul si carierele care au stricat muntii – sunt mai „fezabile” zic eu daca ar fi intr-adevar vointa sa faca ceva
      Sebesul iarasi – eu nu am inteles de ce au pus grupurile in pompaj pe Olt si nu la Sebes unde evaporarea ar fi mult mai mica decat pe cursul inferior al Oltului care e una din cele mai insorite zone

  • Că tot se discuta pe aici despre CHEAP-uri, uite ce am găsit.
   https://www.puterea.ro/cel-mai-batran-proiect-nerealizat-din-energie-a-fost-uitat-in-sertare-de-ce-este-indispensabil?

   Părerea mea, hâc…

   1
   • pai Tarnita cu pompaj era dupa 2000 in plan corelat cu a doua centrala atomica, sau cu finalizarea restului de la Cernavoda… Daca e uitat prin sertare inseamna ca nu e indispensabil… ca doar nici restul de care depinde nu s-a facut 🙂

    2
    • @ Marius Zgureanu & Sharky
     Nu multa lume intelege de ce e necesara stocarea CHEAP.
     Incerc sa explic:
     1. incercati sa cititi ce am publicat in Contributors ref. de ce stocarea trebuie sa fie prioritatea #1 a Romanieiș
     2. stocarea NU e productie ! (este cel mai mare proiect de eficienta energetica-APLATIZEAZA curba de sarcina, reduce importul scump si creste exportul scump
     3. f. multi vorbesc despre stocare, DAR NU INTELEG CURBA DE CONSUM ENERGIE ELECTRICA A ROMÂNIEI si mai ales, mecanismul de formare a preturilor
     4. Fara stocare, este imposibil sa introduci mai multe regenerabile intermitente ! (vezi cazul recent al Poloniei de limitare a productiei de solare). Mai mult, presupunind ca totusi bagam intermitente de-a valma….ajungem f. repede la max. capacitatilor d einterconectare si tot trebuie sa le oprim
     5. Beneficiul ascuns al României, ar fi ca poate controla fluxurile de energie E-V si N-S Asta nu e pe placul Austriei, care, au deja 6500 MW instalati in CHEAP si inca una in constructie de 1800 MW, la o putere instalata de 26 GW (comparativ, RO are 18,6 GW)
     Food for thought !

     7
 34. In primul rand:de ce energia produsa in centrale nucleare este „curata” in ghilimele?? Este una dintre cele mai curate. Eolienele distrug fauna(cateodata) iar solarele ocupa suprafete imense care pot fi cultivate eventual. Noi, daca reusim sa montam si restul reactoarelor la cernavoda ne ducem la +80% fluierand. Asta daca nu devenim brusc la fel de idioti precum teutonii si o inchidem. Oricum, babetele care conduc la Bruxelles sunt tampite cu diploma. Vor in cativa ani sa salveze planeta precum Superman. Am o veste proasta ptr ele :Superman. Easter bunny, tinkerbell sau Santa Claus nu exista ????

  13
  • @dl.Strumpf – ghilimelele probabil se refera la faptul ca:
   – trebuie scarmanati muntii pentru minereul de Uraniu, transportat (fara masini electrice ci, cu d-alea Diesel), spalat, prelucrat, etc., etc., waste disposal si alte alea
   – trebuie scarmanati alti munti pentru minererui/metale neferoase – gen titan si mai ales zirconiu – material pt. invelisul combustibilului nuclear…si restul ca mai sus
   – la Drobeta am avut o termocentrala de 500 MW pe carbuni care a functionat vreo 30 de ani ca sa faca D2O (adica apa grea), cu tot ce implica asta
   – functionarea CNE si electrcitatea produsa, DA- e curata, nu iesei nimic pe cos DAR,
   – mai ramin o gramada de deseuri radioactive, mai trebuie extras Plutonioul din combustibilul ars, cu o gramada de consecinte ”necurate”
   – in final, ORICUM RAMINE RISCUL ! (e un sir intreg de exemple, Doamne fereste)…iar la nuclear, nu e ca si cum se sparge o conducta de abur si se inunda camera focara a cazanului…e ceva mai mult…

   In rest, DA, putem considera energia nucleara ”curata” de ce nu ?!

   15
    • ma ingrozeste costul – 2,6 miliarde EUR pentru depozitare

     13
     • te ingrozeste orice pe tine vad. numa numa sa ramanem la petrol.

      cand apa o sa coste mai mult ca petrolul sa vi sa ne spui aceeasi poveste.

      Fenomenul deşertificării ia amploare în sudul ţării. În judeţul Dolj, o treime din terenurile arabile sunt deja aride, iar specialiştii spun că, anual, peste 1000 de hectare sunt acoperite de nisip. Statistica este îngrijorătoare, cred reprezentanții Oficiului pentru Studii Pedologice, care avertizează ca Oltenia se transformă încet – dar sigur – din Grânarul României, în mica Sahară.

      https://www.digi24.ro/stiri/economie/desertificarea-sudului-romaniei-o-treime-din-terenul-arabil-din-dolj-este-arid-solutia-fermierilor-kiwi-arahide-cartoful-chinezesc-257650

      Economie e mai mult ca niciodata in pericol din cauza fenomenelor meteorologice haotice. Un stat care nu isi hraneste cetatenii are probleme mai mari ca unul care vine cu factura mare la curent.

      4
      • Ce treaba are ce spui tu cu desertificarea, crezi ca se isi revin toate daca nu se ard combustibili fosili ? Esti sigur ca e totul din cauze antropice, adica Sahara si altele tot din vina combustibilului fosil a ajuns asa ? Pentru stiinta ta, in Sudul Olteniei problema e veche, si Ceasca a vrut sa faca ceva si degeaba. Daaa, specialistii p@lii, e suficient pamant pentru agricultura, numai sa nu vina unii ca tine sa il acopere cu panouri ori sa faca culturi de biocombustibil si alte aiureli. PS. Nu uita ca si in agricultura conteaza energia si mergand pana la tigaia ta conteaza chiar enorm. Eficienta agricola a crescut enorm si inca e loc de dezvoltare, problema e la burse si corporatii nu in lipsa terenului agricol.

       23
       • „Eficienta agricola a crescut enorm si inca e loc de dezvoltare, problema e la burse si corporatii nu in lipsa terenului agricol.”

        :))))))))))))))) incepusem sa ma supar cand citeam comentariul tau dar la pana la final ai dat cu mucii in fasole si i-ai si mancat.

        papagal in medicina si papagal in agricultura. e vreun domeniu unde nu esti papagal ?
        poate te uiti vreodata pe harta sa vezi ce e mai la nord de oltenia si afli unde isi varsa minele alea deseurile in ce rauri si pe unde trec. Hai sa vedem daca esti in stare sa faci 1 + 1

        dupa ce ca esti prost mai esti si grobian….vai de steaua ta, traiesti probabil intr-o lume unde tu esti vreun lorento lamas

        5
       • btw rti iti mai dau odata cu copy paste ca poate reusesti sa termini abecedarul intre timp.

        Economie e mai mult ca niciodata in pericol din cauza fenomenelor meteorologice haotice. Un stat care nu isi hraneste cetatenii are probleme mai mari ca unul care vine cu factura mare la curent.

        1
        • Chiar ma gandeam daca ai imaginatie sau doar regurgitezi ce latra ala mai sus. Covidul nu are treaba cu desertificarea cum nu are treaba nici cu energia, deci canci argument. Da sunt expert, la fel cum sunteti si voi. Treaba e ca eu, spre deosebire de voi, gandesc si imi folosesc logica. Voi ? Voi erati aia de ati pus botul la toata gargara fara sa va puneti intrebari. Ati aprobat orice masuri, indiferent cat erau de idioate, fara sa tineti cont de costurile si consecintele lor. Ma buseste rasul cand aud ca vorbesti despre economie dar ai sustinut 2 ani de cretinitati ce a dus la daune economice doar pentru ca erai un fricos panicat.
         Revenind la subiect, daca reiei mantra :, Un stat care nu isi hraneste cetatenii are probleme mai mari ca unul care vine cu factura mare la curent.” nu inseamna ca e reala. Energie ieftina = mancare ieftina, nu panouri peste tot si culturi aberante. Cum am spus mai sus, papica este dependenta de energie, stiu ca e greu pentru tine sa pricepi dar ghinion, asta e realitatea. Probabil neuronul tau stingher crede ca utilajele sunt pe baterii, irigatiile sunt gravitationale, ingrasamantul se face doar din balegar, procesare e facuta manual si transportul cu caruta. Sau te gandesti sa revenim la boi, plug de lemn si carute ? Desertificarea era prezenta pana la dezvoltrea intensiva a mineritului, iar canci argument. In plus, deseurile toxice se tin in halde si lacuri amenajate, nu ajung toate in Jiu si nici nu se iriga yoata zona din el. Poate icerci sa aduci argumente si nu sa jignesti inutil ca apoi sa te smiorcai daca iti raspund in aceiasi maniera. Ai ramas tot un leftard soyangist peste care au trecut anii degeaba, nu ai mijloacele necesare sa porti o discutie cu mine. Succes la spart seminte si cauta premii sub capac !

         17
         • „Energie ieftina = mancare ieftina”

          Aberatie. Iti pot da exemple de tari care exporta petrol si au preturi mari la mancare.
          https://theconversation.com/iraq-food-protests-against-spiralling-prices-echo-early-stages-of-the-arab-spring-179145
          https://www.voanews.com/a/beset-by-inflation-iranians-struggle-with-high-food-prices-/6251855.html
          Iti ajung 2 ca imi e lene sa caut mai multe pentru tine oricum n-ai sa intelegi nimic.

          „papica este dependenta de energie”

          cand faceau cu calul nu aveau mancare ?

          „utilajele sunt pe baterii, irigatiile sunt gravitationale, ingrasamantul se face doar din balegar, procesare e facuta manual si transportul cu caruta. ”

          poti sa ai cate utilaje vrei si cate ingrasaminte vrei ti le bagi in dos daca nu ai pamant fertil sau daca iti vine inghet in mai sau daca ai seceta sau daca ….. etc etc.
          de unde scoti tu apa pentru irigatii cand anul trecut au cam secat 30% din puturile pe camp ? Hai zi-mi ca aduci cu cisterna ca sa mai rad un pic de tine.

          „Desertificarea era prezenta pana la dezvoltrea intensiva a mineritului”

          Nu in olt. In olt a inceput odata cu mineritul si cu distrugerea padurilor.
          D’aia ti-am si dat exemplul oltului ca nu e acoperit de mass media americana de dreapta care o citesti. Cand te scot din zona balariilor de pe twitter ti se blocheaza filmul.

          „deseurile toxice se tin in halde si lacuri amenajate”

          :))))))))) sa bei apa din jiu atunci.

          „leftard soyangist”

          ba pe ce lume traiesti ba? lumea twitter si youtube cu leftarzi soyangisti auzi la el. stati toata ziua ca trogloditii pe stiri din america si aveti impresia ca aia e realitatea.
          gandire tribala: tot ce zic „conservatorii” e aur tot ce zic leftarzii soyangisti e caca. scoate ba capul din curul altora si gandeste singur dar la cat esti de batut in cap esti probabil o cauza pierduta…

          daca maine pe posturile de stiri de unde inghiti tu ca maimuta iti spune ca sa iei o p… in cur aduce beneficii la sanatate vi pe aici si ne spui de beneficiile p in cur. esti mare expert in repetat ca papagalul si atat.

          5
      • Vezi ca exportam si apa.
       In Ungaria.

       Pe-aici prin Spania au inceput sa puna restrictii din cauza secetei .

       5
      • In sud-vestul țării e climat submediteranean și sol nisipos in unele zone. Mai trage un loz

       13
       • @Xv eu zic sa mai citesti, doar pentru ca ai prins tu in copilarie sol nisipos nu inseamna ca asa era acolo si ca asa ar trebui sa fie.

        Consecințele schimbărilor climatice pot fi văzute și resimțite clar în zona Olteniei. Acolo unde odinioară pajiști și păduri verzi căptușeau malurile Dunării, astăzi se vede doar nisip. Zona acoperă acum peste 800 de kilometri pătrați de-a lungul Dunării. Vântul suflă nisipul în sate și chiar spre capitala București, care se află la peste 200 de kilometri distanță. Este rezultatul unei combinații de schimbări climatice și o politică agricolă nemiloasă. În anii 1970 și 1980, dictatorul Nicolae Ceaușescu a dorit să promoveze producția agricolă la scară largă, așa că a tăiat pădurile și a drenat lacurile, mai scrie ARTE. Ecologiștii, antreprenorii și politicienii locali încearcă acum să oprească devastarea continuă din sudul țării lor. Parlamentarul bucureștean și activistul de mediu Octavian Berceanu călătorește regulat în regiune pentru a găsi principalele surse de colmatare. Împreună cu inginerul forestier Dan Popescu, el încearcă să-i convingă pe localnici și oficiali să planteze copaci în câmpurile îngrămădite. Fermierii cu greu pot cultiva legume pe solurile nisipoase. Chiar și culturile de cereale mai puțin pretențioase, cum ar fi porumbul, nu mai pot găsi substanțe nutritive suficiente pe câmp. Din cauza asta, fermierii cresc în principal pepeni.

        https://www.digi24.ro/stiri/sci-tech/natura-si-mediu/documentar-arte-desertificarea-olteniei-se-extinde-spre-bucuresti-fenomenul-ameninta-si-alte-parti-ale-europei-1370487

        5
        • Robi, esti dus rau. Cred ca nici nu ai trecut prin zona aia, urca dracu in masina sa vezi cu ochii tai. Ai asa o idee ca acolo e cel putin Sahara si Taklamakanul la un loc.. Problema principala, partial expus si in documentar, au fost politicile dezastruase nu „climat change” (wtf, clima se schimba mereu). Activistul de mediu sa spuna de unde isi ia acum banutii si sa prezinte ce rezultate a avut cat era in functie, apoi sunt dispus sa il ascult.
         1. Au fost paduri dar nu la modul cum lasi impresia, de codrii nesfarsiti ci doar pe lunca si in zone mlastinoase si esente ce cresc in zone umede.
         2. Nu au fost cultivate legume la modul intensiv, doar mei,cereale, sorg, ghizdei, vie, piersici, caisi,etc.
         3. Inginerul trebuia sa se agite vand au taiat perdelele de salcami si era in functie, dupa 30 de ani e tardiv sau bine sponsorizat. Mai face inpaduriri pe bani de la stat cu firma sotiei sau acum e curat ?
         Porumbul e pretentios dar cresc pepeni…bai, plm, astia sunt „specialistii” pentru care te faci de ras cand faci pe berbecul?

         19
        • Bine, mai Einstein. Se pare că trăiam in 1930, mhm https://www.scdcpndabuleni.ro/ro/istoric/

         11
         • „Statiunea Dabuleni si-a desfasurat si isi desfasoara activitatea, in principal, in zona solurilor nisipoase din sudul Olteniei, soluri cu textura grosiera, continut de argila coloidala sub 12 % si de humus redus (0,1-1,6%). ”

          Sper ca imi amintesc corect urmatoarele informatii (deci grain of salt)

          – intre 6 si 12 % continut de argila este nisipo-lutos. peste 13% argila pana nu mai stiu unde(parca 18%?) este luto-nisipos. deci atentie la termeni.
          – sub 6% argila este nisipos. adica tipul de sol gasit azi in dolj.

          problema cu tipul de sol nisipos (nu nisipo-lutos sau luto-nisipos) este ca nu retine deloc apa si este foarte permeabil. asta il face aprope inutil pentru argricultura.
          problema numero dos este ca din cauza disparitiei padurilor, repet aproape 40% din padurile din dolj din 1970 pana azi au fost taiate zona, teren nisipos s-a extins. cam 1000 de hectare pe an de teren.

          teren care acum 50 de ani era lutos azi e fie nisipo-lutos fie direct nisipos.

          2
          • Da o tura când ai timp Turnu Magurele- Dr Tr Severin, dacă poți și vrei. Și te convingi singur, mai ales dacă vorbești și cu cei mai bătrâni din sate. E și o excursie inedită, pitoreasca. Este greu de explicat, zona nu e deloc la moda, e o zona săracă, uitată de lume. O întreagă poveste cu orașele și satele dunărene și cu zonele din jurul lor. Pentru multi e echivalentul României „decăzute”, sărăciei. Pentru cei care cunosc locurile și oamenii e Romania uitată. Cine a băut apă din Dunăre știe la ce mă refer.

           15
          • Robi, hai că n-are sens sa insist. Eu pe tema asta am alta opinie decât tine, fără supărare. Și cunosc concret, am fost pe-acolo, nu vorbesc din ce am auzit. Sper sa ai tu dreptate. Aștept și ceva pe tema „Codrii Vlăsiei”, mai ecofriendly, așa.

           11
          • Robi, inteleg ca esti mandru, dar foloseste bai tata si capul ala inainte sa te iei dupa toti gusterii si sa o dai in minciuni si cardeala ieftina.
           1. Doljul e mare vericule, padurile pierdute (40% cum zici tu) nu sunt doar din zona aia. Iti repet, acolo erau specii ce cresc pe langa ape si salcami, nu e tocmai un lemn dorit la taiere. Am mari dubii in ce spune padurarul ala bagat in politica, cum am dubii si fata de interesul afisat de guristul activist cu 0 rezultate ori expertiza germanilor in ecologie. Astia au fost dependenti de rusi si au inchis nuclearele dar ard carbuni.
           2. Pepenele are nevoie de apa multa, cerealele sunt mai pretentioase fata de porumb in soluri sarace.
           3. Solul nisipos este normal in zona, aluviuni sedimentare, albia Dunarii, Jiului si Oltului a tot fluctuat in cursul istoriei.
           Acolo nu a fost niciodata altceva, soluri bune, doar argile si nisipuri. Idiotii lui Ceausescu au taiat paduri, au secat lacuri si mlastini si solul numai este bine fixat dar componentele lui tot alea sunt. Inainte de agricultura intensiva erau pasuni/islazuri si cranguri dar tot nu era un pamant foarte fertil.
           De la Dabuleni la Corabia, etc. se iriga, sa nu crezi ca lubenita creste fara apa. La Institut au creat hibrizi de tot soiul si tot timpul au incercat sa adapteze culturi la solul sarac si clima uscata. Acolo exista deja o centura nisipoasa inca dinainte de interventia comunistilor. Da, ea se extinde, dar de aici si pana la comparatii cu Sahara e cale lunga rau. Apoi, ce relevanta are discutia inceputa de tine cand noi vorbim de energie ?
           Pe bune, chiar vrei sa te cred normal cand tu compari Romania cu Irak si alte tari de genul ? Agricultura cu calul sa faci tu,***. Unde au secat paraurile? *** nimeni nu bea apa direct din Olt ca ai niste orase industriale pe traseu (chiar daca sunt tratate apele) dar sunt ok la irigat. Da ma, esti un leftard soyangist ce sari de cur cu 0 argumente. Eu nu preiau nimic din presa, tu ai facut asta, eu am rude in Oltenia si merg saptamanal acolo. Esti paralel cu realitaea, 0 barat, doar un gurist ofticat ce viseaza agricultura cu calu, fara pesticide ori ingrasamant ca ai auzit tu ca asa este eco si sutenabil. Aurist si conservator? Nu ***, in Romania nu exista conservatori, iar aia de la aur sunt doar niste idioti utili.

           15
          • @RTI
           Alternativa Dreapta
           PNȚ Maniu-Mihalache

           3
 35. Stimate Razvan Mihaeanu, faci confuzie. ” Prostia ” la care te referi a fost inventata prin anii 80, documentatia pt brevet s-a introdus in 1990, iar certificatul de inventie s-a emis in 2001. Plus, ca este vorba de alt principiu.
  Silviule, mai lasa tupeismele astea gratuite! Daca te bazezi ca totul este „sa ai clantza si sa stii sa dai din ea” – dupa cum zicea Costachel Gudurau – atunci fa-te politruc!
  De cate ori zic ceva de bine despre amaratii de romani, se gasesc unii care sar in sus mai dihai decat turelele de T – 72 din clipurile ucrainiene. Ba ca nu-i adevarat, ba ca site- urile nu-s main stream, ba ca stiu ei mai bine, etc. Ce-i cu voi „amicilor” ? Vreti sa raspanditi ideea ca romanii sunt jegurile planetei ? Stati linistiti, ca ne-au luat-o cu mult altii inainte in domeniul asta.

  9
 36. O intrebare : Traieste UE si Europa intr-o bula atmosferica izolata de rstul lumii ca sa-si produca propiul aer curat ? Vezi vanturi predominante, curentii rapizi din atmosfera etc Si ce se intampla in lume(si in Europa) prin decarbonarea Europei(cca 10% din consumul mondial) ? Costurile Europei vor fi de de sute de miliarde (daca pt Ro sunt cca 15 mld pana in 2035) tranferate in costurile produselor-marfuri care vor deveni si s i si mai scumpe decat cele asiatice(China) care nu sunt decarbonate. Viata europenilor va deveni si mai scumpa cu si mai putine locuri de munca
  Nu vi se pare ca aceasta „decarbonare” seamana cu „Lupta pt pace” si lupta pt dezarmarea Vestului ? Elevii si studentii demonstranti din anii ’60 au fost profesorii celor de azi ! Ati vazut-o pe Greta (sau Greenpeace-ul) prin Rusia sau China ?
  O cautare pe Wiki si se vede cate m i l i a r d e de tone de „fosili” ard Chin, India, Rusia, SUA etc https://www.planete-energies.com/fr/media/chiffres/consommation-mondiale-charbon
  https://www.connaissancedesenergies.org/questions-et-reponses-energies/quels-sont-les-10-pays-qui-consomment-le-plus-de-charbon-dans-le-monde s.a.

  29
 37. https://www.transelectrica.ro/web/tel/sistemul-energetic-national
  foto produce deja mai mult decat gazu
  si sant doar 48000 de prosumatori
  sa vedeti la sfarsitul anului cand inca 80 000 de prosumatori se conecteaza ca vor scoate gazu si carbunele cu totul din SEN
  + companiile care isi vor instala foto

  2
 38. Articol plin de incongruente si cu iz de manipulare.

  Folosind logica de ceea ce vad si ce ating , sa observam.

  -se sugereaza folosirea „gazului” ca si carte „diplomatica”.
  Cu Schengenul si hub-ul.
  Prima carte prost gandita.
  Gazul costa mult mai mult ..si da mult mai multe beneficii in economie , decat ar „costa exportarea” lui(curios , sau nu , autorul are probleme cu „exportarea” H2 , care e o resursa „fabricata” , dupa spusele sale ..dar nu are probleme cu exportul unei resurse extrase , disponibila direct , fara procese adaugate).
  Puse in balanta cu Schengenul.
  Scuza-ti expresia , dar eu as face p…i cu bolta pe Schengen vs exploatarea interna a gazului.
  Punct.

  Folosind logica de clasa 5 , care imi e la dispozitie .
  -Cate „aplicatii” domestice sau industriale a „atins/vazut” vreun utilizator , care scrie pe aici , pe care sa scrie H2?
  De folosit nu mai vorbim.
  Asta va da o idee despre „proliferarea” solutiilor si de orizonturi.

  In Romania , de moment , se vehiculeaza doar cateva mici proiecte , nicidecum o „mantra” a H2-ului.

  Alta incongruenta majora.
  Se spune ca H2-ul e scump si complex de folosit.
  Dar , in acelasi timp , se „spune” ..ca „de ce sa il exportam” si sa nu il folosim noi??!!!!?
  Si ca sa folosim gazul , ca sa devenim „hub”. Adica sa exportam resursa ieftina si ptr care exista infrastructura.
  Adica o teava galbena , pe care , imposibil ca 90 la suta din cetatenii tarii sa nu fi pus mana ..macar o data in viata.

  Daca e scump si dificil de folosit ..si nu exista o infrastructura si nici macar aplicatii finale disponibile , care sa il foloseasca…nu e logic sa „faci bani” cu el???
  Daca l-ai avea.

  Dupa aia sa ne scarpinam neuronul cu decarbonari si desertificari.
  Fugaritul neuronului e benefic . Il tine in forma.

  Si multi profeti vor aparea. Poate inteleg mai mult.
  Ce nu inteleg multi , pot fi intentiile lor.

  4
  • E un articol inedit pt tema blogului, chiar avangardist și vrem sau nu vrem e bine sa ne gândim și la aspectul din articol in domeniul militar, UE pistoneaza pe varianta asta. Până la hidrogen in domeniul militar, la noi și la multi altii, e cale lungă și nu asta e prioritatea la ce bugete avem. Totuși e bine macar sa avem idee ce pași sunt de urmat, ce cale e mai eficienta, ce posibilități autohtone avem etc. In rest, de acord cu tine, nici eu nu sunt fan cascadorii eco.

   5
   • @Xv-CORECT !
    Hidrogenul militar e o alta galaxie si nu e cazul sa o cercetam/discutam acum, aici

    5
    • Pai poate că gândiți să scrieți ceva și pe tema aceasta, pt că va este familiar subiectul și porniți de la lucruri pe care le cunoașteți deja.

     1
     • @Xv – vom vedea, nu stiu daca e ”sanatos”

      Din ce imi dau seama,, din comenatriile citite, as paria 1 EUR/1000 ca pe acest site nu este cineva care sa stie implicarea, directa de ex. a armatei americane in stocarea energiei prin centrale de pompare acumulare – ca problema de securitate nationala !..

      Acolo merge, dar la noi nu !?

      asa ca pina la hidrogen, mai e…

      3
  • @ dl.Niko: m-am gindit mult daca sa raspund sau nu …daca nu ati inteles esenta articolului, nu trebuie sa emiteti aprecieri pe linga subiect care era, cum spunea si titlul : SA INTELEGEM….DESPRE SI IN ROMÂNIA…etc.
   Voi incerca sa subliniez ceea ce se vede ca nu ati inteles, folosind aceeasi tehnica a citatelor, de data asta invers:

   1. – ”Articol plin de incongruente si cu iz de manipulare.
   Folosind logica de ceea ce vad si ce ating , sa observam.
   -se sugereaza folosirea „gazului” ca si carte „diplomatica”.
   Cu Schengenul si hub-ul.”

   Raspuns la 1.
   Articolul se bazeaza pe termodinamica si economie (vezi motto-dar, n-aveti cum sa-l intelegeti pentru ca nu sunteit practician, ceea ce se vede din ce scrieti). Termodinamica nu poate fi manipulata dar si economia….pina la un anumit punct.
   In ce priveste gazul – carte diplomatica…ce exemplu mai bun decit Rusia exista ?…aia nu e diplomatie a gazului ?…nu mai zic de o multime de alte cazuri din lume, unde accesul la resurse dicteaza direct comportamentul si politica statelor. Pe scurt, ca sa intelegeti – cum credeti ca ar fi fost, de exemplu, prin absurd, sa tai accesul Austriei la resursele din RO, care spijina intreg sistemul d epensii din aceasta tara ?…Nu cred ca ar mai fi existat problema Schengen…la o magarie rapsunzi cu o alta magarie…la diplomatie, rapsunzi diplomatic…n-ai posibilitatea de a raspunde cu o magarie, atunci faci o diplomatia a la Hurezeanu care se milogea de Cancelarul Austriei sa ne ajute sa intram in Schengen…jalnic

   2. – ”… Scuza-ti expresia , dar eu as face p…i cu bolta pe Schengen vs exploatarea interna a gazului…”

   Raspuns la 2
   Asta-i foarte tare si sunt convins ca va amuza pe toti ceilalti onoratii cititori educati din acest site decent. In primul rind, ”Scuza-ti”, corect gramatical se scrie ”SCUZATI”, dar sunt bine dispus azi inainte de week-end si voi trece cu vederea asta, ca si dvs. chestia cu ”exportarea” (care nici macar nu figureaza in textul meu original), dar, cum am spus, sa consideram ca ”nu se pune” in ambele cazuri.
   Insa, ce va recomand este sa fiti foarte atent ca daca ”faceti p,,,i cu bolta pe Schengen vs exploatarea interna a gazului”…mare atentie sa nu fie contra vintului

   3. ”…Folosind logica de clasa 5 , care imi e la dispozitie”

   Raspuns la 3
   Tot ce e comentat acolo, marturisesc ca nu inteleg logica de clasa 5…sigur sunt analfabet…deci, nici nu mai obosesc sa inteleg de ce nu inteleg

   4. ”Alta incongruenta majora.
   Se spune ca H2-ul e scump si complex de folosit.
   Dar , in acelasi timp , se „spune” ..ca „de ce sa il exportam” si sa nu il folosim noi??!!!!? ”

   Raspuns la 4.
   Deci, sa ”dez-incongruentam”:
   – ”se spune ca H2 e scump”…CHIAR E SCUMP ! asta am incercat sa demosntrez pe vreo 4 pagini si de aici pleaca toate neintelegerile inaccesibile unuia de clasa 5-a.
   In consecinta, fiind scump si si fiind doar si un vector energetic (nu combustibil neaparat) si RO putind sa se decarbonizeze fara el, nu prea ne-ar fi noua atit de necesar precum celorlalti de prin UE….dar, daca UE pune banu si reteaua, si ar vrea H2 d-ala verde, mai intii ordinea este sa-l folosesc eu si, abia apoi sa-l folosesc economico-diplomatic

   Sunt de acord cu…” Si multi profeti vor aparea. Poate inteleg mai mult.
   Ce nu inteleg multi , pot fi intentiile lor.”…chestia asta e intr-adevar ”adinca”

   5
   • Romania nu are rezervele Rusiei ptr a face „diplomatie” pe hidrocarburi.

    Istoria ne arata cam ce a insemnat acest tip de diplomatie.

    Gazul din marea neagra costa de vreo zece ori mai mult decat „impactul” anual de „in Schengen” vs „in afara Schengen”.
    Nici un profesor de economie nu o sa imi explice ..de cum „iesi pe plus” in „targuiala” aceasta.

    Diplomatie pe „ipoteze” e ceea ce sustineti in comentariu.
    Ptr ca Austria o fi sprijinind ceea ce sustineti(indirect , foarte idirect as spune …si nu ptr ca decid ei , ci ptr ca tara asta mai are si niste legi) .
    Dar nu „sustine” ceva ipotetic.
    Adica ..gazul despre care vorbim. Ptr ca inca nu il exploateaza.

    Deci????

    Sa nu vorbim de implicatiile pe care le poate avea in economie extinderea infrastructurii de transport gaze si folosirea lui intern(resursa ieftina , ce te aduce pe pozitie de avantaj vs o resursa dificil de folosit si care are o fractie din raspandirea gazului , sa spunem simplist).
    Care ar multiplica sumele rezultate direct din exploatare.

    In esenta , ptr cine nu intelege , lasati ideea ca suntem o tara bananiera daca exportam o resursa „fabricata”(cu un lant in spate , ptr creearea ei) , dar nu suntem daca exportam resursa ieftina.

    Multumesc ptr lectia de romana.
    Dar nu imi dati lectii de logica.

    • @NiKo…am spus ca greselile de scrieire in limba romana nu se pun
     Deci, haideti sa va explic cum e cu logica gazului si putina macroeconomie, recomandindu-va sa va imaginati ce spun alte guri rele, pe la colturi, asa, ca sa ne aflam in treaba, si :
     – Austria in fapt, s-ar putea sa nu aibe nici un interes (imediat), nici economic si nici politic sa exploateze gazele din Marea Neagra…pai cum ??…e bine pt ei doar sa le blocheze
     – pai, rezervele alea cite zeci de miliarde or fi, ele sunt cea mai mare banca a Austriei (adicatelea, ele apar in balance-sheet-ul oricarei companii, incl OMV, la assets care pot fi oricind colateral pentru ridicarea oricareisume/capital de la orice banca…ca si matale, daca iti faci ceva, vreo casa, banaca iti cere garantie terenul matele (si ce e sub el)
     – este un ”asset” tradeable – adica si economic (il pot vinde) dar si politic (de ex. sa-mi arat prietenia cu Gazprom unde OMV are prorietati la Yamal- alt zacamint de gaz)

     In final, de ce as scoate gaz, sa cheltuiesc bani d einvestitii sa-l dau RO sau UE, si sa-i mai si scada volumul (si valoarea?) cind pot sa-l tin asa, nefolosit si sa mai si cistig ?!
     Dar nu, asta e o prostie si n-are nici o logica…ca si chestia cu Hidrogenul (aici nu va mai explic cum e cu logica lui pentru ca e mult mai complicat…dar, in esenta, treaba poate fi similara – vine compania X din tara Y care face hidrogen verde pe teritoriul / resursele mele si le transporta pe conductele fabricate/detinute de Z si il duce in tara lu Papura Voda…cu ce ramin eu ?..cam cu mai nimic, adica ceva forta de munca, ceva sapaturi, un impozit pe profit (pe care il declara ei fabricantii) cu o grupa mare de consultsnti fiscali care sa ”optimizeze” impozitele

     Ce vreau sa spun – resursele nu se dau/vind/”privatizeaza” cum vreti dvs. sa ziceti,…altfel inerent ramii ”bananier” cum ziceti…

     ”The “free market” does not exist !
     How “free” a market is cannot be objectively defined. It is a political definition !”
     Ha-Joon Chang, Professor Macroeconomics, Cambridge

     food for thought
     .daca aveti probleme cu chestiile astea ”politice”, sa-mi spuneti ca va mai explic
     …iar in ce priveste ”diplomatia energetica”, trebuie sa va mai documentati si sa intelegeti conceptul….e o scoala si un curs…si nu trebuie neaparat sa ai resurse mari…si nici nu trebuie sa fii ”mare”…e utila, poate chiar mai utila celor mici care nu au putere mare…reflectati o târă …!

     3
     • Total de acord cu majoritatea comentariului.

      Problema ptr „austrieci”(la modul general) era dreptul de preemptiune al statului roman.
      In rest , nu le-a spus nimeni ce sa faca cu gazul de pe perimetrul lor.

      Numai ca , in conditii de criza , unde ar merge acest gaz , daca nu ar exista acel drept?

      Alta ar fi ca Ungaria si Austria au retele de gaz ptr uz domestic mai extinse ca Romania.
      De ce „taranul” roman sa se incalzeasca in continuare cu lemn si sa cumpere gaz la butelie …si transgaz , sau alte companii ale statului roman sa investeasca in retele , care nu aduc un beneficiu niciunui utilizator local(casnic , industrial)?

      Gazul va fi ptr inca o buna perioada o resursa utila ieftina ptr o multime de aplicatii(casnice , industriale).

      Ce obtii exportand??
      Ptr ca e ieftin.

      Statul roman prin toate activele sale trebuie sa procure aceasta resursa ieftina si sa dezvolte infrastructura ptr a ajunge si la ultimul catun.
      Nu invers.

      • @ Niko…ma bucur ca pina la urma ajungem la o intelegere reciproca

       Cum la fel un macroeconomist (din UE !!!) spunea (pe buna dreptate !): ” capital has a nationality ! ” (si asta vedem zi de zi cum OMV lucră cu Raiffeisen, Carrefour cu BRD Societe Generale, Italienii cu Intesa, s.a.m.d), tot asa, ma declar si eu, in mod deschis, un ”capitalist nationalist”…atentie, notiunea de ”nationalist” de aici nu are legatura (directa) cu notiunea politica a esentei partidelor ci, intra in esenta competitiei capitaliste in ”free market”…extremismul ”capitalismului nationalist” sunt Elvetia si Japonia – cel 2 capete -din dreapta si din stinga

       In esenta si simplist, Capitalismul/piata libera in SUA si oarecum in UE guverneaza , Capitalismul din Japonia si Coreea de Sud este un capitalism. paradoxal, de stat iar in China Guvernul guverneaza piata

       Interesant cum uneori nu se intelege evidenta – economia conduce/influenteaza politica sau politica influenteaza/conduce economia ?!…nu multi politicieni inteleg asta (de fapt, majoritatea nu inteleg nimic din toate astea, sunt complet manelisti). Au fost exceptii insa, de ex. Adrian Nastase, altminteri un tip educat si cunoscator in ale diplomatiei, care a ”scapat un adevar” sintetic, inainte de privatizarea Petrom , citez:
       ”cine controleaza Petrom in Romania, controleaza politica din România”
       QED, cu ochiu liber

       5
 39. Descoperiri stiintifice in Romania –- le studiaza altii , nu bugetarii .
  https://www.elperiodicodearagon.com/medio-ambiente/2023/05/09/descubrimiento-cueva-sellada-rumania-dv-81380952.html

  ” Los investigadores creen que sería realmente interesante descubrir cómo estas bacterias logran oxidar o descomponer estos dos gases para desarrollar así una tecnología que sea capaz de descomponer los dos gases de nuestra atmósfera a niveles más aceptables que los actuales.”
  In citat se spune ca va fi interesant de descoperit cum bacteriile din pestera reusesc sa descompuna / oxideze bioxidul de carbon si hidrogenul sulfurat si dezvoltarea unei tehnologii la scara industriala .
  De unde sa mai fie cercetari in domeniu in Romania ?
  #buget_sa_fie_ca_pdf.+studii_de_fezabilitate_berechet

  La noi tren cu hidrogen( nu am gasit alta rima ) si studii de fezabilitate pe teme hidrotehnice care nu vor fi concretizate niciodata .
  Traiasca firmele de partid ( hanticomunist ) , traiasca fabrica de diplome ( vivat hacademia, sa traiti bine , si chiar traiti ) !

  3
 40. https://economedia.ro/stocurile-de-gaze-ale-romaniei-au-ajuns-la-50-din-capacitatea-de-inmagazinare-in-pregatirea-pentru-iarna-urmatoare-si-capacitatea-de-inmagazinare-s-a-majorat.html#.ZF9M8VNRU0E

  România are înmagazinate în această dimineață 1,597 miliarde metri cubi de gaze, respectiv 50% din capacitatea totală de înmagazinare, conform datelor Transgaz transmise către Economedia de directorul general Ion Sterian. Stocurile sunt astfel mai mari cu 100 de milioane de metri cubi față de anul trecut.
  Totodată, capacitatea totală de înmagazinare a României este acum de 3,170 miliarde metri cubi de gaze, mai mare cu 817 milioane de metri cubi față de aceeași zi a anului trecut.

  Suntem acoperiti si iarna viitoare 😉
  F important ca au majorat capacitatea de stocare…

  1
 41. https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNP-Finantarea-prin-PNRR-a-productiei-de-hidrogen-verde-la-rafinaria-Petrobrazi/E823D

  astia au prins bani din pnrr, cu „hidrogen verde”, aici zic clar cum, electroliza apei folosind energie regenerabila, cand e soare sau bate vantul, elctrolizezi apa 🙂
  Petrobrazi e oricum mare consumatoare de hidrogen (la hidrofinare) – adica produsul final e benzina sau motorina euro6, „hidrogenul verde” e doar un produs intermediar in lantul rafinariei

 42. Herr Von Renn Weg

  „ne trebuie mai întâi un plan de decarbonare a SEN” No shit sherlock! Pai tocmai ce pomenisei de Mintia si tehnologizarea ei pentru a putea utiliza si hidrogen! Pai uite aici si nevoia si piata si decarbonarea SEN!
  Si fa-ti o actualizare la gramatica, pentru ca intre timp am avut o revolutie si nu mai scriem cu „î” in mijlocul cuvintelor!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *