Număr de locuri învăţământ militar preuniversitar

Din numărul total de locuri pentru formarea maiştrilor militari un procent de 25% va fi rezervat absolvenţilor colegiilor militare liceale, declaraţi NEADMIS la programele de studii universitare de licenţă.

 

ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR TERESTRE BASARAB I

Profil: Maiştri militari

Specializări şi număr de locuri pentru MApN:
 Armament şi instalaţii de lansare – 19;
Tancuri – 5;
Geniu – 10;
Auto – 35 pentru MApN și 5 pentru alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
Construcţii – 26 pentru MApN și 3 pentru alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
Tehnică de comunicaţii – 61 pentru MApN și 8 pentru alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
Administrare sisteme/reţele de comunicaţii/informatică – 54 pentru MApN și 8 pentru alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
Operare şi mentenanţă echipamente informatice – 28 pentru MApN și 15 pentru alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
Administrare securitate sisteme/reţele de comunicaţii/informatică – 22 pentru MApN și 15 pentru alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
Operare şi mentenanţă echipamente de comunicații – 3 pentru MApN și 20 pentru alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
Echipament de apărare chimică, bacteorologică, radiologică şi nucleară-CBRN – 10;
Intendenţă/Bucătari – 40 pentru MApN și 10 pentru alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Profil: Subofiţeri

Specializări şi număr de locuri pentru MApN:
 Infanterie – 38;
Vânători de munte– 10;
Cercetare – 17;
Infanterie marină – 8;
Poliţie militară – 25;
Comandant şi mecanic conductor tancuri şi autotunuri – 10;
Auto şi mecanic conductor TAB – 19;
Artilerie şi rachete – 30;
Comunicaţii – 60;
Geniu – 25;
Intendenţă – 20;
Administraţie – 2;
Construcţii – 30;
Informaţii militare – 15;
Apărare CBRN – 14.

 

ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ȘI SUBOFIŢERI PENTRU COMUNICAŢII, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI APĂRARE CIBERNETICĂ

Profil: Maiştri militari

Specializări şi număr de locuri:
Tehnică de comunicaţii – 61 pentru MApN și 8 pentru alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
Administrare sisteme/reţele de comunicaţii/informatică – 54 pentru MApN și 8 pentru alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
Operare şi mentenanţă echipamente informatice – 28 pentru MApN și 15 pentru alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
Administrare securitate sisteme/reţele de comunicaţii/informatică – 22 pentru MApN și 15 pentru alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
Operare şimentenanţă echipamente de comunicaţii – 3 pentru MApN și 20 pentru alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Profil: Subofiţeri

Specializări şi număr de locuri:
Comunicaţii – 60 pentru MApN.

 

ŞCOALA  MILITARĂ  DE  MAIŞTRI  MILITARI  ŞI  SUBOFIŢERI A  FORŢELOR AERIENE  TRAIAN  VUIA

Profil: Maiştri militari

Domeniu, specializări şi număr de locuri:
Aviaţie – maistru mecanic:
Aeronave şi motoare de aviaţie – 58 pentru MApN și 10 pentru alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de lansare – 25 pentru MApN și unul pentru alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
Aviaţie – maistru electronist:
Electromecanică şi automatizare de bord de aviaţie – 39 pentru MApN și 5 pentru alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
Radioelectronică de bord de aviaţie – 24 pentru MApN și 2 pentru alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
 Radiolocaţie – maistru electronist:
Radiolocaţie – 50 pentru MApN și 3 pentru alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
 Rachete şi artilerie antiaeriană – maistru electronist:
Rachete şi artilerie antiaeriană – 49 pentru MApN.

Profil: Subofiţeri

Specializări şi număr de locuri pentru MApN:
Rachete şi artilerie antiaeriană  – subofiţer tehnician electronist, electronică industrială – 43;
Operator (controlor) trafic aerian  subofiţer control trafic aerian – 26;
Aviaţie  subofiţer de aviație – 10.

Învăţământ cu frecvenţă redusă – 30 de locuri pentru MApN, la specializarea Rachete şi artilerie antiaeriană  subofiţer tehnician electronist, electronică industrială.

 

ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI A FORŢELOR NAVALE AMIRAL ION MURGESCU

Profil: Maiştri militari

Domeniu, specializări şi număr de locuri:
 Marină:
Artilerie navală şi antiaeriană – 15 pentru MApN și 2 pentru alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
Timonier și tehnică de navigație navală – 17 pentru MApN și 17 pentru alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
Arme sub apă – 10 pentru MApN;
Comunicaţii navale şi observare semnalizare – 25 pentru MApN și 14 pentru alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
Radiolocație navală – 10 pentru MApN;
Motoare şi maşini navale – 22 pentru MApN și 18 pentru alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
Motoare şi instalații electrice navale – 21 pentru MApN și 11 pentru alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

 

FILIERA INDIRECTĂ

Candidații pentru formarea subofițerilor în activitate pe filieră indirectă provin din rândul soldaților și gradaților profesioniști, precum și din rândul civililor din cadrul și din afara MApN.

Curs de formare a subofiţerilor în activitate, pentru unitățile din MApN, se organizează la:
Secţia de instruire şi perfecţionare medico-militară, Sibiu: Sanitar – 74;
Centrul de instruire pentru muzici militare: Muzici militare – 40;
Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică General Constantin Zaharia: Construcții – 24;

Şcoala  Militară  de  Maiştri  Militari  și  Subofiţeri a Forţelor Terestre  Basarab I: 
Auto și mecanic conductor TAB – 26;
Comandant şi mecanic conductor tancuri şi autotunuri – 20;
Geniu – 48;
Administrație – 5;
Apărare CBRN – 20;
Cercetare CBRN – 5;
Comunicații – 103;
Infanterie – 77;
Cercetare – 35;
Artilerie și rachete – 58;
Informații militare – 10;
Poliție militară – 36;

Școala de Aplicație a Forțelor pentru Operații Speciale: Forțe speciale – 40.

Şcoala de Aplicație pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare  Cibernetică: Comunicații – 103;

 Şcoala  Militară  de  Maiştri  Militari  și  Subofiţeri a  Forţelor Aeriene  Traian  Vuia:  Rachete şi artilerie antiaeriană – subofiţer tehnician electronist, electronică industrială – 60.

 

Suplimentarea locurilor la filiera indirectă

Prin Dispoziţia nr. 5 din 21 ianuarie, șeful Direcţiei generale management resurse umane a aprobat organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la cursul de formare a ofiţerilor în activitate în arma Căi ferate şi a subofiţerilor în activitate în arma Rachete şi artilerie antiaeriană, pe filiera indirectă, în anul de învăţământ 2018-2019.

Astfel, pentru ofiţeri, arma Căi ferate, sunt alocate 7 locuri, iar pentru subofiţeri, arma Rachete şi artilerie antiaeriană, 30 de locuri. La concursul de admitere se prezintă candidaţii declaraţi ADMIS la selecţia organizată în centrele zonale de selecţie şi orientare.

 

Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică General Constantin Zaharia organizează şi desfăşoară concursul de admitere la cursul de formare a ofiţerilor pe filiera indirectă, pentru arma Căi ferate, specialitatea  Exploatări feroviare.

Probele de concurs şi ponderea rezultatelor acestora în media de admitere:
Proba I – Limba engleză, probă eliminatorie, test grilă, durata 90 minute, nota minimă de admitere 6,00;
Proba II – verificarea cunoştinţelor privind legislaţia în domeniul apărării naţionale şi pregătirea de specialitate, durata 180 minute; testul cuprinde 90 de itemi, din care 60 pentru pregătire de specialitate și 30 pentru legislaţie privind apărarea naţională.

Se acordă 10 puncte din oficiu și câte un punct pentru fiecare răspuns corect. Nota minimă de admitere: 5,00. Media generală minimă de admitere: 5,00.

Graficul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii:
prezentarea candidaţilor pentru concurs – 27.05.2019, până la ora 7.30;
proba I de concurs – 28.05.2019, orele 10.00-11.30;
corectarea lucrărilor, anunţarea şi afişarea rezultatelor – 28.05.2019, orele 11.30-16.00;
depunerea contestaţiilor – 28.05.2019, orele 16.00-17.00;
analizarea, rezolvarea şi afişarea rezultatelor contestaţiilor – 28.05.2019, orele 17.00-18.00;
afişarea rezultatelor finale la proba I – 28.05.2019, până la orele 19.00;
proba a Il-a de concurs – 29.05.2019, orele 10.00-13.00;
corectarea lucrărilor, anunţarea şi afişarea rezultatelor la – 29.05.2019, orele 13.00-17.00;
depunerea contestaţiilor – 29.05.2019, orele 17.00-18.00;
analizarea, rezolvarea şi afişarea rezultatelor contestaţiilor – 29.05.2019, orele 18.00-19.00;
afişarea rezultatelor finale la proba a II-a şi finaleale concursului de admitere – 29.05.2019, până la orele 20.00.

 

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene Traian Vuiaorganizează şi desfăşoară concursul de admitere la cursul de formare a subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă, pentru arma Rachete şi artilerie antiaeriană.

Probele de concurs şi ponderea rezultatelor acestora în media de admitere:
Proba I – Limba engleză, probă eliminatorie, test grilă, durata 90 minute, nota minimă de admitere 5.00, fără pondere la calculul mediei de admitere;
Proba a II-a – verificarea cunoştinţelor din legislaţia privind apărarea naţională, durata 180 minute, test grilă, cu 18 itemi, din legislaţia privind apărarea naţională.

Se acordă un punct din oficiu și câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect.

Nota minimă de admitere: 5.00.

Graficul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii:
prezentarea şi instructajul candidaţilor – 3.03.2019, până la ora 17.00;
proba I de concurs – 4.03.2019, orele 10.00-11.30;
corectarea lucrărilor, anunţarea şi afişarea rezultatelor – 4.03.2019, orele 11.40-14.00;
depunerea contestaţiilor – 4.03.2019, orele 14.00-15.00;
analiza, rezolvarea şi afişarea rezultatelor contestaţiilor – 4.03.2019, orele 15.00-16.00;
afişarea rezultatelor finale la proba I – 4.03.2019, ora 16.00;
proba a II-a de concurs – 5.03.2019, orele 10.00-13.00;
corectarea lucrărilor, anunţarea şi afişarea rezultatelor – 5.03.2019, orele 13.10-15.00;
depunerea contestaţiilor – 5.03.2019, orele 15.00-16.00;
analiza, rezolvarea şi afişarea rezultatelor contestaţiilor – 5.03.2019, orele 16.00-17.00;
afişarea rezultatelor finale la proba a II-a şi finale ale concursului de admitere – 5.03.2019, orele 17.00-18.00.

Presamil.ro

5 comentarii:

  1. E de bine, e de rau? Atata timp cat cei formati in scolile militare pleaca in privat…. Tre’ sa dea de gandit..

  2. Multe chestii dau de gandit uitandu-ne la cifra aia de scolarizare. Vin cu un articol in completare si eu.

  3. Vad ca bucatarii sunt tari de tot.
    40 de locuri……

  4. In total 2000 de locuri pt subofiteri si .cam 1000 pentru ofiteri, similar anului trecut. Trageti voi concluziile dupa aceste cifre imense, ce nevoi de personal are AR.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *