Ultimatul sovietic din 26 iunie 1940 urmat de ocuparea Basarabiei si Bucovinei – Document

 

Nota Ultimativa a URSS, 26 iunie 1940

AMAE, fond 711920-1944. URSS, vol. 130, f. 245 246

Aviz cu privire la semnificaţia datei de 28 iunie 1940 – Academia de Ştiinţa a Moldovei

Evenimentele care s-au derulat cu 70 de ani în urmă pe malurile Nistrului, în special între 26 şi 28 iunie 1940, revin astăzi cu o nouă forţă şi semnificaţie în atenţia opiniei publice din Republica Moldova şi din exteriorul statului nostru, reclamând o clarificare documentată ştiinţific şi răspunsuri temeinic argumentate. Este de datoria Academiei de Ştiinţe a Moldovei să se pronunţe în această privinţă, în spiritul rigorilor academice şi al responsabilităţii ştiinţifice.

Ştiinţa istorică a acceptat drept punct de plecare al acestor evenimente: Tratatul de neagresiune sovieto-german şi Protocolul adiţional secret, semnate la 23 august 1939 la Moscova de comisarul sovietic de externe, V. M. Molotov, şi ministrul de externe al Germaniei, Ioachim von Ribbentrop. Înţelegerile confidenţiale sovieto-naziste au jucat un rol fatal în destinul păcii mondiale: cele două forţe ireconciliabile până la acea dată – regimul comunist sovietic şi cel nazist – şi-au asumat statutul de arbitri ai păcii şi şi-au împărţit „sferele de interese” în Europa de Est. În punctul 3 al Protocolului adiţional secret se arăta că „în ceea ce priveşte Europa de Sud-Est, partea sovietică insistă asupra interesului ei pentru Basarabia”, partea germană manifestând „o totală lipsă de interes faţă de aceste teritorii”. Recunoaşterea „sferelor de interese” pentru o parte sau alta la înţelegerile din capitala sovietică presupunea acordarea „dreptului” de ocupaţie asupra unor ţări întregi sau porţiuni din teritoriul unor ţări aparte. Pactul sovieto-german de neagresiune şi Protocolul adiţional secret au deschis porţile celui de-al Doilea Război Mondial, au predeterminat distrugerea şi dispariţia Statului Polonez, a Ţărilor Baltice independente, precum şi o serie de anexări şi amputări teritoriale din contul unor ţări suverane ca Finlanda şi România.

Primele semnale privind intenţia guvernului URSS de a redeschide „cazul Basarabiei” datează din noiembrie-decembrie 1939, atunci când României i s-a sugerat ideea încheierii unui acord de ajutor reciproc cu Moscova, după modelul celor semnate de Statele Baltice, însă împotmolirea Armatei Roşii în războiul împotriva Finlandei a avut drept efect renunţarea la acest scenariu. Guvernul sovietic a revenit asupra acestui subiect la 29 martie 1940, după încheierea păcii cu Finlanda. Începând cu luna aprilie, comandamentul militar sovietic a dispus redislocarea unor importante trupe de pe frontul de operaţiuni finlandez la locurile de amplasare permanentă şi concentrarea unor unităţi noi în districtele militare Kiev şi Odesa.

În mai 1940, în urma ocupării de către Germania hitleristă a unor ţări europene şi a atacului asupra Franţei, conducerea sovietică a început preparativele concrete pentru „rezolvarea” chestiunii Basarabiei. La 3 iunie, şeful statului major al districtului militar Kiev, N. F. Vatutin, a elaborat şi a transmis comisarului sovietic al apărării, S. C. Timoşenko, un memoriu strict secret privind operaţiunea militară împotriva României. Scopul strategic al acestei operaţiuni era distrugerea statului Român, ocuparea Turciei europene şi stăpânirea Dardanelelor. La 13 iunie, la Kremlin a avut loc o consfătuire a conducerii supreme politice şi militare sovietice, la care au participat I. Stalin, V. Molotov, S. Timoşenko, B. M. Şapoşnikov, şeful Marelui Stat Major, comandanţii celor două districte militare Kiev şi Odesa – Jukov şi Boldin – şi alţii, la care s-a discutat operaţiunea împotriva României. În consecinţă, a fost emisă directiva comisarului apărării şi şefului Marelui Stat Major Nr. 101396/ss, conform căreia trupele sovietice plasate la frontiera cu România trebuiau, la data de 24 iunie, ora 22.00, „să fie gata de ofensiva hotărâtoare cu scopul de a distruge armata română şi de a ocupa Basarabia”. Cele trei armate (a 5-a, a 9-a şi a 12-a), care urmau să atace teritoriul României, erau reunite în cadrul Frontului Sud, sub comanda generalului Jukov. La 23 iunie, Jukov raporta comisarului apărării imposibilitatea încheierii concentrării de trupe la 24 iunie, din cauza dificultăţilor de transport, estimând pregătirea efectivului pentru luptă către dimineaţa zilei de 27 iunie.

La 21 iunie, şeful Direcţiei Politice a Armatei Roşii, L. Z. Mehlis, a emis directiva Nr. 5285/ss cu privire la activitatea politică şi de propagandă în perioada operaţiunii împotriva României.

Pe plan diplomatic, urmărind realizarea pretenţiilor sale asupra Basarabiei, conducerea sovietică a urmat linia înţelegerilor secrete cu Germania, din 23 august 1939. Astfel, imediat după căderea Franţei, la 23 iunie 1940, Molotov i-a comunicat ambasadorului german la Moscova, von Schulenburg, intenţiile sovietice de „soluţionare pe cale paşnică” a problemei Basarabiei. Bucovina era inclusă în „rezolvarea” chestiunii basarabene. Dacă România nu accepta o soluţie paşnică, URSS era decisă să aplice forţa armată. Răspunsul părţii germane a fost prezentat la 25 iunie. Germania îşi „onora” înţelegerea în privinţa Basarabiei, însă a obiectat împotriva pretenţiilor sovietice asupra Bucovinei, care nu făcuse obiectul discuţiilor anterioare sovieto-germane. Pentru moment, URSS se va limita să pretindă doar partea de Nord a Bucovinei.

La 26 iunie, la ora 22, comisarul poporului pentru afacerile externe, V. Molotov, l-a convocat pe ministrul plenipotenţiar al României la Moscova, Gheorghe Davidescu, pentru a-i înmâna textul notei ultimative prin care URSS pretindea Basarabia şi Nordul Bucovinei. Nota sovietică era plină de falsuri. În primul rând, în 1918, România nu s-a folosit de slăbiciunea Rusiei pentru a „desface” Basarabia. Parlamentul de atunci al Republicii Democratice Moldoveneşti (Basarabia), Sfatul Ţării, a decis în mod democratic să unească Basarabia cu România. În al doilea rând, România nu putea să desfacă de la Uniunea Sovietică nimic, deoarece aceasta s-a constituit abia în 1922. În rândul al treilea, în nota ultimativă autorităţile sovietice au insinuat că Basarabia ar fi „populată în principal cu ucraineni” şi că România ar fi călcat în 1918 „unitatea seculară a Basarabiei” cu RSS Ucraineană, „unitate” care nu a fost atestată niciodată în istorie.

În plus, Guvernul URSS a cerut drept „despăgubire” pentru „dominaţia” de 22 de ani a României în Basarabia partea de nord a Bucovinei, a cărei populaţie ar fi fost „legată în marea sa majoritate cu Ucraina Sovietică”, un teritoriu care nu a aparţinut vreodată Imperiului Rus sau Rusiei Sovietice. Sfidând realităţile istorice şi etnice din Basarabia şi Nordul Bucovinei, precum şi o serie de angajamente asumate de Guvernul URSS pe plan internaţional, ultimatumul sovietic era o mostră a mentalităţii şi conduitei imperiale sovietice în sfera relaţiilor internaţionale, un exemplu de dictat şi ameninţare cu recurgerea la forţa armată la adresa României.

Izolate pe plan internaţional, strâmtorate de propriile resurse militare şi economice, strivite de presiunea colosului din Răsărit şi incapabile de un efort de luciditate şi curaj politic, autorităţile României au cedat în faţa ameninţării sovietice şi au decis evacuarea Basarabiei şi Nordului Bucovinei fără a opune rezistenţă.

La 28 iunie 1940, Basarabia şi Nordul Bucovinei au fost invadate de trupele sovietice. Zeci de mii de oameni – funcţionari publici, fruntaşi ai partidelor politice, preoţi şi intelectuali, profesori şcolari şi oameni simpli – au fost nevoiţi să ia drumul exodului peste Prut, pentru a se salva de urgia stalinistă. În Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa s-a instaurat un regim sovietic de ocupaţie, opresiv şi represiv. Transplantul de sistem sovietic în teritoriile ocupate şi impunerea cu forţa a regimului totalitar comunist a tras o linie neagră sub firava democraţie interbelică şi a produs o serie de consecinţe, unele mai dramatice decât altele. Numai în intervalul 1940-1941, regimul sovietic de ocupaţie (1) a anulat dreptul la cugetul liber şi la orice libertăţi democratice; (2) a aplicat teroarea în masă împotriva fruntaşilor vieţii publice, intelectualilor, slujitorilor cultelor, puţinii rămaşi între Nistru şi Prut, dar şi a oamenilor simpli; (3) a comis nenumărate asasinate din motive de ură de clasă; (4) a impus zeci de mii de oameni, intelectuali, în primul rând, să ia calea exodului forţat; (5) a deposedat de bunuri şi proprietăţi mii de cetăţeni; (6) a format abuziv RSS Moldovenească la 2 august 1940 prin sfârtecarea teritorială a Basarabiei şi desconsiderarea Constituţiei sovietice care prevedea doar dreptul Uniunii Sovietice de a admite noi republici în cadrul URSS, nu şi de a le forma cu de la sine putere; (7) a extins asupra teritoriului din dreapta Nistrului conducerea administraţiei şi a organizaţiei de partid din RASSM şi legislaţia ucraineană; (8) a promovat o politică fiscală de strangulare economică şi socială a ţărănimii libere; (9) a interzis alfabetul şi limba română şi a impus alfabetul rusesc, prin Hotărârea Consiliului Comisarilor Poporului al URSS din 11 noiembrie 1940; (10) a închis şi profanat locaşe de cult; (11) a anulat pe nedrept cetăţenia română prin Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS „Cu privire la restabilirea cetăţeniei sovietice de către locuitorii Basarabiei şi la dobândirea ei de către locuitorii Bucovinei de Nord”, din 8 martie 1941; (12) a deportat, la 13 iunie 1941, în regiunile îndepărtate ale URSS zeci de mii de oameni nevinovaţi, de unde mulţi nu s-au mai întors; (12) au fost mobilizaţi forţat zeci de mii de tineri pe şantierele de muncă (FZO) din URSS şi în Armata sovietică; (14) a promovat o politică şi o propagandă de deznaţionalizare şi dezumanizare a fiinţei umane; (15) a interzis organizaţiile politice şi obşteşti din Basarabia, inclusiv organizaţia comunistă şi comsomolistă basarabeană etc. Aceste nelegiuiri au continuat şi după 1944.

Toate acestea s-au derulat sub lozinca „eliberării” oamenilor muncii de sub povara asupririi „burghezo-moşiereşti române”. Pe teza strâmbă a „eliberării sovietice” din 28 iunie 1940 s-a edificat ulterior un întreg eşafodaj istoriografic sovietic – la fel de fals şi mincinos.

Documentele de arhivă, cercetările istoricilor din Republica Moldova şi alte ţări atestă de o manieră indubitabilă că actul din 28 iunie 1940 este o consecinţă directă a tranzacţiei sovieto-naziste din 23 august 1939 privind partajul „sferelor de influenţă” între cele două regimuri totalitare ale secolului XX.

Anexarea Basarabiei şi a Nordului Bucovinei a fost concepută şi realizată de comandamentul politic şi militar sovietic ca o operaţiune militară de ocupare a acestor teritorii, iar regimul terorii în masă instaurat în urma acestui act a fost unul al ocupantului şi nu al „eliberatorului” sovietic.

Prin urmare, data de 28 iunie 1940 consemnează o pagină neagră în istoria noastră. Această zi este începutul ocupaţiei sovietice, începutul unor drame şi tragedii fără precedent în trecutul nostru istoric. În numele unei pretinse „eliberări” sociale, regimul totalitar comunist instalat prin forţa baionetelor sovietice a comis crime abominabile care trebuie făcute publice şi condamnate, iar victimele regimului stalinist trebuie să fie onorate. Acesta este adevărul istoric care trebuie asumat fără ură şi părtinire, ca bază pentru o reconciliere civică profundă şi durabilă. Cunoaşterea şi asumarea adevărului istoric trebuie să consolideze societatea noastră, să contribuie la buna informare a cetăţenilor şi la calmarea spiritelor, la întărirea încrederii în argumentele ştiinţei academice.

Comisia de experţi:

Academician Andrei Eşanu, preşedinte

Membru corespondent Demir Dragnev

Dr. Ion Jarcuţchi

Dr. hab. Anatol Petrencu

Dr. Anatol Ţăranu

Dr. Gheorghe Nicolaev

Dr. Gheorghe Cojocaru

Dr. Mihai Taşcă

Sursa Aviz Academia de Stiinte a RM: FLUX.MD

Sursa Document: Arhivele Nationale ale Romaniei

 

Basarabia-Bucovina.info

Nota-Ultimativa-a-URSS-Basarabia-Bucovina.Info-1-AMAE-fond-711920-1944.-URSS-vol.-130-f.-245-246

 Nota-Ultimativa-a-URSS-Basarabia-Bucovina.Info-AMAE-fond-711920-1944.-URSS-vol.-130-f.-245-246

Actul ultimatumului

pact-ribbentrop-molotov-23-august-1939

Pactul Ribbentrop-MolotovPartitions_of_Moldavia

Harta Moldovei cu Basarabia

Chisinau-si-Bucuresti-28-iunie-1940-Basarabia-Bucovina.Info_

BASARABIA_ETNIC

Harta etnica a Basarabiei 1930

 

 

173 de comentarii:

 1. „Chemările spre unirea cu România, care vin de la Chișinău, sunt lipsite de logică și denotă o închipuire distorsionată a istoriei. Când cei 200 de ani de relații moldo-ruse sunt considerate drept ocupație şi există cazuri de presiuni asupra limbii ruse, multe lucruri par a fi o ofensă directă. Pentru principiul de statalitate trebuie să lupți și, dacă Moldova vrea să lupte, atunci statalitatea se va fortifica. Dacă apar idei de unire cu România, atunci Moldova va fi nevoită să accepte dorința Transnistriei de a avea o viață de sine stătătoare”, a declarat marţi Dmitri Rogozin, aflat într-o vizită oficială la Tiraspol.

  „Felicitari pentru cetatenii RM cu ocazia eliberarii Basarabiei de sub ocupatia romana. Sper ca si in continuare sa fim o tara democrata”, Voronin, liderul PCRM (partid pro-rus), declaratie facuta azi 28 Iunie 2013 in Parlamentul Rep. Moldova.

  Declaratiile unui smintit rus si ale unui tradator de neam (al carui bunic a fost deportat in Siberia), ce ne arata cat de mult ne iubeste si stimeaza Maica Rusie 🙂

  • Sa inteleg din spusele ex-sovieticului ca singurul pret care s-ar plati ca urmare a unirii este doar „independenta” Transnistriei?

  • Tu vezi cat tupeu domne , cata mizerie in ei …..
   Folosesc limba romana , cultura romana ….. si ei insista ca sunt nu stiu ce !!! este incredibil.

   Eu te prind cu mana in buzunarul meu te tin de mana iti fac poze te filmez ….. si tu tot zici ca nu e asa !!

   Voi vadati seama cata indoctrinare e acolo ?!?!

 2. În hârtiuța nenorocită și diabolică stă motivația mea de a juca jocul acesta până la capăt.

  • Pentru noi e o problema de onoare, dupa ce am incercat sa ne reparam in 1941 dupa dezonoarea din 28 iunie 1940. Asta dincolo de aspectele legate de aceeasi etnie, limba, continuitate istorica, etc.

   • E vorba și de onoare, dar mă gândesc mai mult la sutele de generații care au și-au sângerat sângele acolo de peste 1000 de ani. Mă gândesc la milioanele care au murit acolo și în Estul îndepărtat pentru păstrarea tradițiilor și românității în fața atâtor popoare mari…
    Au rezistat tătarilor, mongolilor, rușilor kievieni, rușilor moscoviți, polonezilor și turcilor – ca să fie totul degeaba, sacrificiu inutil?!

    NU, domnilor, nu au sângerat degeaba – acesta trebuie să fie mesajul nostru și crezul pe care îl afirmăm cu toată forța de care dispunem!

 3. Articolul III. Privitor la Sud-estul Europei, atenţia este atrasă de către partea Sovietică privitor la interesul acesteia în Basarabia. Partea Germană declară dezinteresul politic total în această regiune.

  Articolul IV. Prezentul Protocol trebuie tratat de ambele părţi ca unul strict secret.

  Moscova, 23 August 1939.
  Pentru Guvernul Reich-ului, J. von Ribbentrop
  Plenipotenţiarul Guvernului U.S.S.R., V. Molotov
  Sursa: istoria.md

 4. Eu zic sa ii lasam pe rusofilii de pe aici sa ne explice mai bine cum este cu „Maica Rusie” si actiunile sale facute spre „binele popoarelor prietene”.
  Este crestineste sa ierti, dar o prostie sa uiti.

  • Acelasi cliseu: Rusia ne-a facut rau, deci sa ne impotrivim la orice forma de colaborare cu ei sau la orice alianta, economico sau militara. Asta este politica actuala, lipsita de pragmatism, de sens, de viitor. Politicienii altor state, carora Rusia le-a facut mai mult rau, reusesc sa fie pragmatici. Dar sa lasam rusofilii sa… sa ce? Sa nege trecutul? Nu coane, nici vorba de asa ceva. Sa argumenteze avantajele unei aliante cu Rusia, cea care – da, stiuuuuu – ne-a facut atata rau? Da.
   Dar sa nu uiti sa te uiti Cosmine la binefacerile actualilor nostri aliati, occidentalii, pornind de la colonizarea lumii noi, doua continente, apoi sclavia continentului negru si, evident, colonizarea Asiei. Si nu uita sa inchei cu colonizarea actula economica care presupune sclavia muncitorului si agricultorului de rand care nu ramane nici cu 1 dolar pe zi desi munceste pe rupte pentru democratul occidental. Ori facem pe prostii, ori chiar nu intelegem cum e cu dominatia banului si sclavia moderna. Exista un documentar cu britanici care merg in Malaezia, Thailanda etc si fac munca de rand incercand sa traiasca din ce castiga. 4 oameni raman dupa o zi de munca cu 60 de centi, isi cumpara 2 kg de cartofi si 2 cepe, dar da-i in ma-sa, sa nu uitam cat de bun e sistemul occidental si faptul ca ailalalti, rusii, l-au dat pe Beria, pe Lenin, Stalin etc. De parca Hitler a fost o marca de spuma de ras iar italienii ar fi gazat tantari nu oameni in Etiopia, iar francezii si-au trimis legiunea straina sa imparta flori in N Africii si in OM. Dupa 500 de ani de colonizare a globului, dupa ce au exploatat populatia si resursele globului de la antipozi si pana in Alaska, si ai dobandit avans tehnologic industrial si militar si o acumulare fabuloasa a capitalului, dupa ce ti-ai impus moneda la nivel planetar, e simplu sa ceri democratie de la amaratul care coase pantofi pentru 30 de centi pe zi si sa-i corupi politicienii ca sa fie deschisi la investitii si la o economie libera. 😉

   • Bai fratilor , voi nu intelegeti ca avem N variante , una dintre ele e si rusia , dar de ca sa algi ca prostul cea mai rea varianta ?!?!?! adica rusia , ce tot o indrugati acolo ?

    Tu ai face sex cu o sidoasa ?!??! atunci Romania de ce ar face sex cu o sidoasa ca rusia ?!? e adevarat occidentul face sex cu sidoasa rusia pentru ca au bani sa-si puna 2 prezervative !

    Tot o dati ianite cu rusia bolsevica , voi nu intelegeti ca e ca HIV-ul , E BOLNAVA si daca ti-a intrat in snage nu mai scapi , nic occidentul nu are leac pentru asa ceva , daca doamne feri ti-a intrat in casa , scuze in sange ( acum prezentam asa …)

   • Cine mama dracului va tine aici pe toti manipulatorii ? si popagandisti ? tu ai vazut ce jalnic arat „luptatorii” anti gaze de sist ? multi din ei nu stiu sa scrie , atunci de ce au o pozitie legata de ceva ? daca ei sunt analfabeti ? cum poti sa ai o pozitie legata de ceva daca tu nu poti citi bine ?

    Luati l pe Iliescu si satra si spre moscova , nu va retinem , ne bucuram chiar !!

    • E destul de simplu sa-ti dai seama ca cineva a aderat la Coloana a V-a pro-rusa. E deajuns sa zici 2 vorbe despre cat de rapace a fost, este si va fi Rusia si iti asterne o pologhie cat Campia Rusa (sic!) despre cat de „luminos” este chipul Rusiei.
     E pe principiul baga batul prin gard si cainele va latra 🙂

   • Nu stiu cum sa-ti zic, dar Hitler a fost prieten cu Stalin, nu cu FDR sau cu regele Marii Britanii!
    Iar titlul topicului este despre Basarabia si Bucovina, nu despre cauza proletara si exploatarea omului de catre om, marxism-leninism si alte asemenea!
    Poate ca autorii blogului ar trebui sa deschida si un astfel de topic si vei avea surpriza sa constati ca cei mai aprigi exploatatori din istorie au fost comunistii.

  • @ Cosmin

   „Eu zic sa ii lasam pe rusofilii de pe aici sa ne explice mai bine cum este cu “Maica Rusie” si actiunile sale facute spre “binele popoarelor prietene”.”

   1. pai, nea Vectoreurasia a evitat orice discutie pe subiectul tragediei romanilor aflati sub ocupatie sovietica, el fiind prea ocupat in a ne „iecsplica” cam ce ticalosii mai fac americanizii prin lumea asta….
   Orice poti discuta cu el, mai putin despre crimele rusilor prin teritoriile romanesti.

   2. iar tovarasu` ex / actual / viitor GRU-ist Valentin(ov) Vasilescu(vici) in calitatea sa de ofiter superior (in rezerva) al armatei romane A MINIMALIZAT GENOCIDUL savarsit – in Basarabia & Bucovina de N – de catre stapanii sai sovietici…..
   Partea „haioasa” consta in faptul ca individul asta a fost scolarizat pe banii generatiei care a luptat in WW2, individului asta ii platim NOI pensia…….

   • Acest tovaras GRU si-a vandut sufletul !
    E caracteristic „clasei muncitoare” , din pacate aceasta „clasa muncitoare” s-a infiltrat bine si la noi , de asta suntem unde suntem , dar incet incet se curata , ne ajuta cel de sus sa scapam si de ei

    • @ Mihai

     Da, scapam de ei odata cu trecerea timpului dar ei scapa nepedepsiti pt tot raul facut tarii asteia….. Nea Valentin(ov) asta este doar un mic exemplu; gandeste-te ca inca mai exista tovarasul Iliescu, un individ cu vreo 1000 de morti pe constiinta si cateva mineriade la activ !!! Pentru astfel de indivizi chiar imi doresc sa existe Iadu`, cu toate „minunatiile” lui…….

     • Stiu

      Pentru asta , sa stii, ca acest popor e un popor „ales” ( ma refer in esenta lui , nu la multe scursuri care exista azi si in el ) a suferit mult , evident avem si noi bubele noastre , dar mult mai mici

      ….. rahatii astia ….cata ura , ceva de neimaginat ………

      si cacaciosi astia de bulgari , nu vezi ce guralivi sunt , in perioada de ocupatie faceau studii la Braila si Galati se refugiay pe aici pe capete ca-i primeam si sprijineam ….. atunci ne pupau „mana” si dupa in scurt timp au muscat mana care i-a hranit …. la fel si sarboci …. au fost sprijiniti si primiti calumea de populatia romaniei , si uite la ei ce fac cu ai nostrii pe acolo …. sa nu mai vorbim de bozgori si bolsevici …….. SUNTEM deosebiti , doar ca trebuie sa ne autocuratam de paduchii intestinali , si asta o sa ne aute sa trecem peste toate astea .

   • Dar de ce nu ne explici tu cum este cu maica america??? Cand o gramada de tineri fac facultati sa fie paznici, pardon, agenti de paza??? Ne-au inchis fabrici, uzine, ne-au distrus agricultura si tot noi le suntem datori!!!!! :)))))

    • V-au inchis voua , celor cu mentalitate bolsevica, noua nu ne-au inchis , noua ne-au aratat ca nu suntem adaptati si ca trebuie sa invatam sa facem afaceri si sa ne curatam clasa conducatorii .
     Si ce voi astia care pupati in fund bolsevismul , daca faceti facultatea lucrati altceva , din contra sunteti jalnici !

     • eu nu vorbeam despre mine!!! vorbeam in general!!! eu multumesc lui Dumnezeu sunt bine!!! dar o societate nu poate sa fie doar pentru afaceristi!!! tre sa fie pentru toata lumea!!! si daca au distrus sistemul de invatamant, tinerele generatii cum sunt invatate sa „faca afaceri”???

     • Afaceristi de care zici tu , provin din „epoca” bolsevica , eu vorbesc de afaceri ( in termenul lor „real” ) adica sa intelegei ce e aia plusvaloare, sa respecti regulile jocului , sa intelegi nevoile partenerilor tai ca sa te poti dezvolta .

      Sistemul de invatamant l-au distrus tot aia din acel sistem , cum au scapat de sub control au facut prapad …..

 5. Impartasesc si eu opinia ca chiar cu riscul disparitiei temporare a statului roman, pe termen lung ar fi fost mai bine daca Romania nu ar fi cedat fara lupta teritoriile revendicate de sovietici.Trebuia sa luptam asa cum au facut-o finlandezii .Inclusiv pentru istorie am fi iesit mai onorabil.Asa am ramas cu imaginea extrem de sifonata, atat pentru aceasta atitudine pasiva de cedare fara lupta a teritoriilor, cat si pentru insuccesele militare pe frontul de est, soldate cu mari pierderi materiale si umane.Dupa 9 mai 1945, Romania a fost tratata ca o tara fascista, invinsa, si a fost pusa sa plateasca si nota de plata invingatorilor.Pana la inceputul anilor 1960, economic sovieticii ne-au jefuit cat au putut mai mult.

  • Problema este ca in acel moment armata a vrut sa lupte, dovada fiind declaratiile si marturiile multor militari, ofiteri superiori, atunci. Decizia de cedare a fost luata de clasa politica, lucru care a generat de altfel si preluarea conducerii de catre Antonescu si multe din deciziile ulteriore.

   Este o rana deschisa, la care putem adauga deportarile fortate si crimele sovietice impotriva romanilor. Si cand te gandesti ca sunt unii care au nesimtirea sa ne zica sa uitam si sa ne iubim cu rusii ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat.

   P.S. A mai auzit cineva de o presupusa descoperire a ambasadorului roman din kazakstan a unei localitati doar cu romani deportati?

   • Nu stiu , doar banuiesc, e posibil sa fi fost si alte analize , vremurile erau foarte „tulburi”

    Daca afli mai multe de localitatile din Kazahstan te rog pune aici !

   • „lucru care a generat de altfel si preluarea conducerii de catre Antonescu si multe din deciziile ulteriore.’

    Stai ca apar aia cu Antonescu criminal de razboi imediat. Si ti-l citeaza iar pe stoenescu.

    „Este o rana deschisa, la care putem adauga deportarile fortate si crimele sovietice impotriva romanilor. Si cand te gandesti ca sunt unii care au nesimtirea sa ne zica sa uitam si sa ne iubim cu rusii ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat.”

    A afirmat unu acum aprox un an aici pe blog ca „poporul rus nu a facut niciun rau poporului roman”. Exact asa, folosind cuvintele astea. Si, cu exceptia cazului in care am fi avut experiente personale neplacute cu rusii, el nu intelege ce avem impotriva lor. Pai ce? Aparatul lor de stat si armata nu sunt formate din rusi?

    Vectorrusia mergea si mai departe…cica sa nu uitam ca rusii au avut cel mai mult de suferit de pe urma bolsevismului. Asa si? Cu ce ma consoleaza pe mine ca au suferit ei? Sa se fi omorat intre ei pana la ultimul din partea mea. Dar la ei acasa.

    Mai nou, Rusia e afectata ca sunt blocate schimburile CULTURALE romano-ruse.

    In limbajul popular exista o vorba „te infigi ca rama in piatra”. Mai baieti, voi chiar nu vedeti ca ..va stropiti singuri?

    Batranii nu vor Rusia. Tinerii nici atat. Invata orice alta limba straina, dar nu rusa (cu putine exceptii). Vor sa calatoreasca in vest si nu in est. Vor sa faca scoala in vest si nu in est. Tot ce inseamna tehnologie vine din vest. Asa ca atractia e naturala si textele astea ale voastre expirate nu efect. Am mai spus…la nivel de discurs si metoda ati ramas la nivel de 1940.

  • Asa o fi ca prea le zici cum foc.. Insa ia zi nu cumva si Cehoslovacia a fost nitel cam cimpavita? Desi nu era agresor fascist ..

 6. @voinicelul
  Dar care au fost „binefacerile” aliantei cu Rusia in perioada ’45-’89 ? Ca eram „popoare fratesti” si curgea numai lapte si miere, dupa cum scriau ziarele din acea vreme.
  Mai tii minte lozinca „Stalin si poporul rus / Libertatea ne-au adus” ? 🙂
  Ia vino si ne enumera acele „binefaceri”, ca poate noi le-am uitat 🙂

  • Raspunsul e simplu Gabriel. Pe perioada cand eram ocupati de bolsevici am avut proprietatea asupra unei tari si economia crestea cu 10% pe an. Am avut proprietatea asupra resurselor. Asta s-a intamplat sub ceea ce tu numesti, extinzand sloganul valabil pana in 1953 asupra intregii perioade pana in 1989, ocupatia ruseasca. Si inca ceva: daca pentru tine Rusia de azi = Rusia de atunci, atunci ma intreb de ce Germania de azi nu = Germania lui Hitler. Hai sa nu cadem in penibil.

   • @voinicelu
    Ai trait si tu inainte de 89? Cred ca erai bine ancorat in sistemul comunist de ti-a placut asa de mult.

    Eu imi amintesc ca nu se gasea mancare la magazin.

    Imi amintesc ca un nepot de frate al lu bunicamiu i-a dus lu tacsu la tara 50 de paini (ca la tara nu se gasea) si a facut 6 luni de puscarie ca cica facea specula.

    Imi amintesc ca o data pe luna, taicamiu cumpara 10 kg de carne de la prieten care lucra la un abator. ca nu gaseai nimic de cumparat. Platea 800 (8 balcesti) de lei pe 10kg. Si venea noaptea tarziu cu tarziu cu ultimul tramvai, ca daca ar fi venit pe jos, ar fi dat de banuit….ce cauta la ora aia pe strada. Ca nici pe strada nu era voie oricum. Si il asteptam cu maicamea, cu inima in gat, ca daca il prinde.

    Cum e cu „tacamurile”??…..pachetele alea cu gheare si gati de gaina? Si era omor si pe alea?

    Cum e cu cozile alea monstruoase la orice? Se dadea alarma in cartier cand aducea ceva la alimentara. Se formau cozile de la 4 dimineata ca sa prinzi loc in fata. vanzatoare era Dumnezeu, ca daca te aveai bine cu ea si ii dadeai „atentii” iti mai dadea cate ceva deoparte. Bineinteles te duceai sa le iei noaptea pe ascuns (le plateai bineinteles) ca iar era rost de niste puscarie.

    Dar cozile la hartie igienica vi le amintiti? La tara nu mai vorbesc ca nu se auzea de asa ceva.

    Cum era cu caldura in apartamente iarna?

    Dar cu tramvaiul ati calatorit vreodata inainte de 89? Ati mers vreodata atarnati de usi? Si dupa 89 s-a mai mers asa (prin Bucuresti cel putin)

    http://capitalismpepaine.files.wordpress.com/2013/06/060613_0639_renaterearo1.jpg?w=788&h=515

    Astea fiind generalitati.

    Ia mai povesteste-mi bai voinicule cat de bine a fost in „Asta s-a intamplat sub ceea ce tu numesti, extinzand sloganul valabil pana in 1953 asupra intregii perioade pana in 1989, ocupatia ruseasca.”

    Ce sa zic……”avut proprietatea asupra unei tari si economia crestea cu 10% pe an”.

    Din 45 incoace romanul n-a avut proprietate asupra nimic. Ai inteles??? Pana in 45 aveai pamant, drept sa ai arma si drept sa-l impusti pe ala care iti incalca proprietatea. Atunci mai avea si romanul un strop de proprietate…ceva al lui pentru care merita sa moara la o adica ca sa-l apere.

    Teoriile lu peste….crestea economia….dar oamenii se bateau la alimentare pe gheare de gaina. Adica aia care munceau sa „creasca” economia.

    Daia vorbiti voi degeaba.

    • Adrian, nu fi penibil, te rog. Ce treaba au cozile din ’89 cu deschiderea fata de Rusia? Asa crezi tu, ca in Rusia e coada la paine sau ca in Romania vor fi daca faci afaceri cu ei?

     Pana in ’89 n-aveam nimic individual dar aveam la comun o tara, niste resurse, o industrie, o armata. In afara de alb si negru, exista si alte culori. Potential economic exista acolo unde esti competitiv si nu ma refer doar la forta de munca ieftina pentru ca asa esti doar un chinez fara ochi oblici si esti condamnat la fenomene tip Nokia: azi investesc, maine ma car, dupa am primit si subventii. Si esti condamnat ca totul sa fie al strainilor, fie investitind direct in productie si omarand producatorii autohtoni (necompetitivi sau poate competitivi dar lipsiti de piata), fie cumparand producatorii autohtoni ca sa scapi de ei si sa ti impui mecanismele globale. Un exemplu: inainte de 1995 existau SCIL Timis, SCIL Mures, SCIL Satu-Mare, SCIL Cluj (Napolact), fiecare cu mai multe fabrici si colectau lapte fiecare din judetul de origine si din cele invecinate. Vezi ce-a mai ramas acum din aceste fabrici, vezi cati oameni lucrau inainte in aceste intreprinderi si de la cati fermieri romani cumparau ei lapte, si vezi acum cat importa Friesland-Campina, cate fabrici au inchis din cele cumparate, cati someri au produs si cat lapte se importa din Ungaria. Iar daca stii si pretul de cumparare te sperii. Napolact a fost cumparat cu 9 milioane de USD, avea 5 fabrici si era brandul nr 1 la lactate si inghetata. Doar terenul de sub fabrica de branzeturi din Cluj a fost vandut cu 4,2 milioane euro. Cam asta e sistemul antinational caruia tu ii faci reclama fara sa intelegi nimic.

     • Bai amice…desi penibilul esti tu, m-am straduit sa ma manifest cat de cat decent. Ti-au spus chestia mai multi, dar vad ca se lipeste mai greu.

      Dupa ce ca sustii niste aberatii, mai esti si nesimtit.

      Uite bai dejectie propriile tale cuvinte.

      „Pe perioada cand eram ocupati de bolsevici am avut proprietatea asupra unei tari si economia crestea cu 10% pe an. Am avut proprietatea asupra resurselor. Asta s-a intamplat sub ceea ce tu numesti, extinzand sloganul valabil pana in 1953 asupra intregii perioade pana in 1989, ocupatia ruseasca.”

      „Pana in ’89 n-aveam nimic individual dar aveam la comun o tara, niste
      resurse, o industrie,”

      „Adrian, nu fi penibil, te rog. Ce treaba au cozile din ’89 cu deschiderea fata de Rusia?”

      Aia e legatura bai infectie cronica, ca ai laudat sistemul ala…ca ce grozav era el si cat de bine o ducea Romania. Cum o ducea bine atat timp cat oamenii traiau ca in puscarie? Cum poate o tara sa o duca bine, atata timp cat oamenii din care e formata o duc prost?

      Ma lasa rece ce avea regimul comunist in romania, atata timp cat romanii nu gaseasu sa cumpere mancare cu banii munciti.

     • @Voinicelul
      Dupa discurs cred ca ai ai fost, cum le zicea, muncitor specialist, adica aia care cica faceau toata industria si erau mai destepti ca inginerii, actualmente cunoscuti cu titlul de muncitaur.

      Ma rog sa lasam sarcasmul.
      Nu vreau sa intru in polemica cu ce am avut inainte de 89 si sa iti demonstrez de ce era praf si pulbere si cum in cel mai bun caz putea functiona in spatele unei cortine de fier. Mai ales sa iti explic de ce s-au dus pe apa sambetei sau urmau sa se duca pe apa sambetei orice am fi facut, pentru ca te fac iar muncitaur si acum fara sarcasm.

      Iti zic atat.
      In zilele noastre, cu tehnologia actuala intr-o intreprindere cu 500 de angajati poti avea productia mai mare decat in una cu 5000 si logic cheltuieli mai mici. Statul ca si institutie nu este si in conditii normale nu poate fi intreprindere de productie sau gestionar de intreprindere din simplul motiv ca statul este cheltuitor de resurse si mai ales aparator al intereselor propriilor cetateni.

      Ca sa iti traduc, statul trebuie sa te protejeze pe tine sa iti acorde asistenta medicala sa te educe si sa mearga la razboi sa iti apere printre altele si interesele tale. Din acest motiv statul ca si gestionar de industri intra in direct conflict cu rolul lui de protetor al cetateanului, motiv pentru care apare coruptia si celebra la noi capusare.
      Dezvoltarea economica cuprindre printre altele dezvoltare de tehnologie care inevitabil duce la reduceri de personal in anumite sectoare, exemplu sus mentionat, si locuri libere in sectoare noi . Statul ca si protector al tau nu iti poate transmite te dau afara pentru ca eu trebuie sa cresc si poate ai noroc si ajungi dincolo. Din acest motiv statul intr-o societate capitalista are rol de terta parte, adica sprijina ideea de dezvoltare economica a intreprinderii dar in acelasi timp se preocupa ca tu cetatean dat afara din companie vei mai avea din ce sa traiesti, aici intervine somajul cu cautarea intre timp de nou loc de munca sau incercare de reprofesionalizare in alt sector unde sunt disponibile locuri de munca.

      Poate dupa acest mic discurs vei intelege de ce la noi ceea ce s-a intamplat din 89 pana acum se numeste capitalism salbatic, cu toate ca ma indoiesc amarnic.

    • Adrian, si acum cat de bine o duc romanii??? Nu au cozi la paine dar foarte multi nu au banii sa isi cumpere o paine!!!! Si aia care au bani stau la aceleasi cozi in hipermarketuri!!!! :)))

     • O duc rau , dar sub bolsevici ar fi si mai rau , uite la moldoveni si ucrainieni o duc mult mai rau ca noi … asa ca lasati manipularea ……

     • O duc Mihai mai rau ca noi, dar sa nenorocesti o agricultura, si sa vinzi o adevarata industrie la fier vechi pentru ca asa a vrut FMI……… esti si tu afacerist!!! Nici americanii nu ne vor bine, nici rusii nu ne vor binele si se pare ca nici noi!!!! Deci nu cred ca ar trbui sa intoarcem spatele rusiei definitiv, ar trebuii sa facem afaceri si cu rusii, si cu americanii, si cu chinezii cu oricine are conditii mai bune indifferent ca se supara SUA sau Rusia sau UE!!! dovada este achizitia de rablele de avioane portugheze!!! cred ca variant cu modernizarea mig-ului 29 ar fi fost mult mai ieftina si mult mai buna!!! dar suntem in NATO si se „supara” SUA si UE!!!

     • Glumesti si vorbesti fara sa stii ( nu te supara pe mine , dar asta e adevarul ) nu FMI inchide si nici UE si nici SUA , da ? inchide furtul si lipsa de rentabilitate .

      Sidexul producea zilnic 1 mil dolari pierdere ( si nu era vina UE sau FMI …. ci a bolsevicilor de acolo ) , au venit astia in scurt timp ( fara mari investitii ) au facut o profitabila , la fel alte n exemple ….
      Spre exemplu ( desi nu sunt bucuros ) cred ca si cu Petromul a fost foarte bine ca a fost privatizat ( cu toate povestile necunoscatorilor ca resursele tarii …. da asa e dar putea fi mult mai rau ) daca ramanea la scursurile astea ( care in mare parte vin din era bolsevica, asta ar trebui sa intelegeti si voi , aia sunt scoliti in majoritatea lor in epoca respectiva )
      Petromul da anual 2 MILIARDE EURO TAXE SI IMPOZITE …. DACA NU ERA PRIVATIZAT ( FIE SI ASA „PE MANA STRAINILOR”) COTIZAM CA PROSTII SA ASTUPAM FURTUL DE ACOLO + CA ERAM TOT ASA FARA RESURSE , CA ERAU FURATE PE RUPTE !

      Este adevarat ca UE si SUA nu le pasa de noi , dar nici nu ne doresc raul asta sa va fie clar , de ce ar dori asa ceva ( sa aiba o piata de 10 lei in loc sa aiba una de 30 ? … eu am dat exemplul celor doua coreei – si un copil mic „neinfluentat” poate vedea diferenta ….) spre deosebire de bolsevici !!!!

      Alt aspect pe care amatorii nu-l inteleg, sau daca il inteleg …. ei oricum sunt cu manipulatul ( e scopul lor ….) Romania nu este o tara uriasa , noi nu putem avea relatii puternice cu toate tarile ca nu avem cum !!! suntem totusi doar 30 mil de romani in lume ( si 20 mil in tara ) , nu avem cum. Asa ca trebuie sa ne alegem cativa , de ce tot insistati pe ciuma rosie , nu pot sa inteleg ?!?! : toate tarile UE , SUA, Canada, Argentina, Brazilia, Peru, Chile , TOATA AFRICA , China , India , Australia, Japonia, Kazahstan , Uzbekistan ,…….. SUNT TOATE TARI CU POTENTIAL URIAS CARE NU PREZINTARISCURI MAJORE PENTRU NOI , de ce ciuma rosie ???

      De ce as face eu afaceri cu bolsevicii , cand eu am alte N variante mult mai bune si cu riscuri infinit mai mici , de ce ????!!!! de ce as ajuta la intarirea ( sa zicem ca faci tranzactii de 10 mld euro ) economica a unei tari care mi-a facut rau SI ARE SI ACUM ARMATA DE OCUPATIE PE TERITORIUL MEU ????

      De ce as fi atat de prost ?!?! decat daca sunt manipulator, mi-am vandut sufletul sau sunt redus in nostalgia bolsevica

     • dar eu nu am sustinut sa facem afaceri cu rusii!!! nici mie nu imi plac!!! nu imi plac nici americanii!!!! si exemplul cu celle doua corei nu prea e correct!!! daca ar fi avut si coreea de sud atatea sanctiuni economice 100% nu mai era un exemplu si nu cred ca era diferenta mare intre ei si nord!!! si da sunt de accord cu nexemple, dar tot nu inteleg atat de mult afectiunea fata de acei oameni bolnavi mintal, care in afara de a dezvolta si propaga destrabalarea si razboiul nu prea fac nimic bun pe unde merg!!! eu unu I-as evita si pe rusi si pe americani!!!

 7. vad ca se ocoleste de catre ‘patriotii’ din servicii..(pardon de serviciu) care misuna pe aici un subiect sensibil si ‘incorect politic’. pai cine conducea destinul ‘maicii rusii’ pe atunci eh? stalin-un GEORGIAN+ capii pc(b)us+sefii nkvd+ majoritatea covarsitoare a comisarilor de front (aia care taiau si spanzurau responsabili de atrocitati) ++tot ‘rusi’, evident..doar ca le lipsea o anumita parte din corp. va las pe voi baieti sa ghici care..

  • Probabil o sa-ti dau un raspuns mai corect decat cel la care te gandesti tu 🙂 🙂 🙂

   „Ouale” le lipseau , sa ma explic : un om care e echilibrat si satisfacut sexual ( acasa sau unde o fi ) are sanse extrem de mici sa devina violator , pe cand unu cu „oulale” ca prunele uscate, cu pu…ta minuscula … ala frate e turbat si frustrat … de ala sa te feresti !!! asa e si cu astia , le fel , exact la fel !

  • @ion
   In 1914 Imperiul Rus avea cea mai mare populatie evreiasca din lume. Vreo 5 milioane. Dar regimul politic nu le era favorabil, tarul era acuzat de anti-semitism si numit „noul faraon” si multi evrei faceau parte din miscarile subversive. Revolutia bolsevica a venit ca o victorie si eliberare pentru populatia evreiasca. Din momentul in care au deturnat statul rus bolsevicii au inceput sa raspandeasca cu forta o ideologie anti-nationala, internationalista, atee.

   In 2014 SUA are cea mai mare populatie evreiasca din lume (vreo 6,6 milioane) si influenta lobby-ului evreiesc in America e uriasa. Chiar profesori respectabili de stiinte politice au afirmat, cu cuvinte mult mai precaute bineinteles, ca lobby-ul acesta a deturnat de fapt politica externa americana.

   Diferenta e ca cei de la butoanele URSS erau de extrema stanga, doreau sa raspandeasca globalizarea „muncitoreasca”, in timp ce cei de la butoanele USA sunt mai mult de extrema dreapta economic vorbind si doresc sa raspandeasca globalizarea neoliberala. Dar cand vine vorba de minoritati, natiune/nationalism, multiculturalism, corectitudine politica, (anti)semitism nu e mare diferenta intre ei si metodele lor.

   • puteti sa stati in cap , eu nu va cred si stiu ca faceti propaganda ! ( fara suparare , nu atat pe nimeni e parerea mea , daca nu era propaganda trebuia sa se inteleaga lucruri simple )

    Asa cu elele ei, SUA , e de o mie de ori peste rusia , de fapt : a fost , este si va fi ( pentru ca rusia nu va mai exista asa cum o stim noi acum – nu dureaza asa mult )

    Eu am spus-o si o repet , diferenta e clara in cazul celor 2 Coree ….. unde se reflecta clar sferele de infuenta, Coreea de Sud are un PIB de 15-20 de ori ( ATENTIE NU CU , DE !!! ) mai mare decat nordul , vorbind de teritorii cu suprafete egale ( aproximativ ) de aceeasi natiune …. DAR DIFERENTA E URIASA !!!!! sudul e elita mondiala !

    Spre deosebire de bolsevismul rusesc ( trecut si prezent ) SUA a fost , este si va fi mai inteligenta : daca tara asta produce 10 u.m , ce pot sa iau de aici 5 u.m ??? putin ! ( de ce sa iau numai atatt ) , ia sa-i fac eu sa produca 40 u.m. si sa le iau 20 , eu iau 20 nu 5 , ei sunt multumiti ca au un nivel de trai dublu , da ??? spre deosebire de bolsevici care au mers pe ideea produc 10 u.m ia sa-i calc in picioare si sa-i batjocoresc si sa porduca 8 sa fie muritori de foame si sa le si iau 6 u.m .

    ASA CA LASATI „VRAJA” CA NU TINE !

    Cine a putu sa fie lamurit , e lamurit si acum , nu trebuie nimic in plus ( nu va mai chinuiti degeaba) , aia frate sunt „luptatorii” anti gaze sist ( multi dintre ei nu stiu sa citeasca ziarul ) o parte buna din penzausi ( tot asa prosti ca noaptea , pe sistemul „cap gol” astept comanda pe unde sa merg sa nu cadem in wc ca noi nu putem judeca, sau spirtarii care pentru o vodca o vad si pe masa ……..)

    • ‘lasati vrajeala ca nu tine’ ..mai ‘patriotule’ sa-ti ‘divulg’ un secret. Sf Man Putna se OPUNE exploatarii gazelor de sist si cat de curand tot ‘popii’ din BOR se vor opune. (in fiecare regiune) distrugerii si jefuirii tarii de catre alogeni. Ro este o tara cu 87% ortodocsi, ghici pe cine va sustine poporul.(democratic,nu?). pe logica ta sunt doua variane; ori poporul va lua ‘azimut’ moscova (cum bati tu campii..) ori voi astia ‘patriotii’ va carabaniti spre ‘patria fagaduintei’ via tel aviv.

     • mai ioane , nu confunda scula cu prefectura
      eu nu am zis ca toti sunt asa sau pe dincolo , sau ca au sau nu dreptate , da ?

      Eu ziceam de cei pe care i-am vazut marsaluind pe strazi la Vaslui parca ( si mai adauga Dogaru si satra ) si pe alti analfabeti care au domne o vizune asupra lumii . Eu nu contest ca unii dintre ei au si dreptate sau ca nu , sau ca pe acolo sunt si oameni inteligenti si asa mai departe …..

      Sa-ti mai spun un secret , BOR e un fel de frectie , daca ar fi dupa mine as rade tot bor-ul din radacini si as forma o comisie care sa verifice domne care e bor sau care e borac ( sa nu ma trezesc ca iar zici ca am zis ceva de Putna , da ? ).
      Acolo trebuie verificati care sunt dedicati si care au har sa fie repusi sa fie sprijiniti si TOT respectul pentru ei , restu la mamicile lor la borac cu ei …..

      Nu se poate, astia au ajuns mai hoti ca hoti , tu aduci asa ceva ca argumente ?

      Da astia sunt hoti la drumul mare , pai nu ti ingroapa copilul sau parintele mort ( ii o tragedie !!! nu ti arde de taxele lor , ca oricum primesc din toate partile … ) pana nu platesti nu stiu ce taxa , iti cer bani ca cersetorii , ASTA E DRACU NU BOR !!! nu cred ca boraci astia indraznesc sa infrunte populatia ! ma refer la populatia care munceste si produce, nu la aia care sunt tinuti in spate de cei care muncesc .
      De ce nu mai merg tineri la „BOR” ?? pentru ca BOR-ul asta la care te referi tu „pute” … ala pe care il vad eu ( cel curatat de multi paduchii de pe acolo ) ala o sa atraga pe toata lumea , cand ii va venii vremea bineinteles

      Ce tel aviv vezi tu ? noi ramanem aici , voi caramba unde vreti voi : moscova sau tel aviv …. fara suparare unde va pofteste sufletelul !

     • Netanyahu ‘America Won’t Get in Our Way..It’s Easily Moved :)))

    • mihai coreea de sud e prospera din momentul in care in anii 70 si-a luat soarta in propriile maini si si-a crea o economie de piata cu firme de ale lor care intr-e timp au devenit branduri mari internationale .

  • Un georgian rusofon care a impus pe unde a trecut nu „georgiana” ca limba ci rusa care a impus eroi de sorginte RUSA si nu georgieni ….inca un vandut, un renegat care si-a tradat tara si neamul.Asta a fot Stalin . Si da sefimea de unde vrei tu era preponderent rusa in ciuda unor nume sonore de sorginte evreiasca.

 8. Asta-i ghinionul nostru, ne-am aflat in calea intereselor „Maicii Rusia” cea bogata si hoata! Idiotii utili ai Moscovei din Moldova de dincolo de Prut si cei de-aici fac doar ceea ce li se spune sa faca, nimic nou de veacuri incoace. Orice miscare a Romaniei, precum cea recenta cu cooperarea militara romano-moldoveana, se lasa cu urlete, strigaturi, sudalme si amenintari, mai mult sau mai putin fanteziste din partea sugativelor astora si a presei aservite „maicii” lor, ca a mea nu-i, mama lor de muhaiele politico-FSB-iste. Sper doar ca UNIREA se va face in cel mult 10 ani, cel mai probabil daca renunta moldovenii la Transnistria -nu pierd nimic, si-asa n-o guverneaza ei ci paparudele moscovite. Avem si-n RO o gramada de agenti de influenta ai Moscovei, cam peste tot unde se iau sau se pot lua decizii, cel putin asa se vehiculeaza prin mediul de informatii romanesc, acum putem doar spera ca Serviciile noastre pot tine lucrurile sub control si le dau la ghioale cand incalca limita. Ca si rusii, au si americanii agenti de influenta, chiar si altii care au ceva interese prin RO, precum evreii -nu-i nicio diferenta intre unii si altii, de devalizat si distrus o fac, cu totii, impecabil, prostii suntem noi, si tot noi parem a fi perdantii. Vazui recent o declaratie a unuia de la PPMT -partidul lui Tokes popa dus cu pluta, vizavi de fantastica initiala a Mitropolitului Harghitei si Covasnei cu impartitul Tricolorului. M-a socat ce tupeu a avut bozgorasul asta crescut la sanul mult prea tolerantei Romanii, care a afirmat ca-i curios sa vada cati romani au curajul sa arboreze steagul „in secuime”, acolo unde ei se simt „acasa”, considerand asta o „provocare”…Prin Mongolia nu s-ar simti acasa!? Nu-nteleg de ce nu la plesnit nimeni peste ochi aducandu-i aminte de provocarile lor zilnice. DRAPELUL NATIONAL NU ESTE O PROVOCARE CI O MANDRIE, bozgor tampit! Scuze de off-topic, nu suport asemenea provocari fatise in tara mea si la adresa Tricolorului meu si, daca-s avea putere de decizie le-as arata imediat cine-i seful pe-aici aplicand legea, si cum este cu „autonomiert”. Zic unii ca-i bine ca toleram asemenea derapaje fiindca altfel ar iesi cu bum-bum. Poate asa este, dar asta nu-nseamna ca trebuie sa-i toleram la infinit, ca legea trebuie sa fie oarba atunci cand este vorba de maghiaro-seci, adica sa indure romanii de-acolo toate mizeriile posibile doar de dragul de a se simti „acasa” javrele hortyste. Nu mi se pare normal -ori e lege ori tocmeala! Pana acum pare a fi doar tocmeala in Har-Cov, asta ca sa nu zic mai mult.

 9. ps
  ca sa nu urlati pe motive de ‘antisemitism’ sa luam un nume de ‘rus’ din ‘top ten’ la intamplare” din surse publice..
  http://en.wikipedia.org/wiki/Lev_Mekhlis
  asta alaturi de ‘coledzi’ (tot ‘rusi’..evident si tot de top) de genu genrikh yagoda sau ilya ehrenburg (ideologul armatei rosii) sunt responsabili direct de milioane de victime..

 10. off
  ..dupa cum ziceam pe un alt fir Rusia nu a intentionat cu 600 de pifani sa ‘ajute’ Siria si iaca se confirma; se retrage din siria spre cipru

  http://www.debka.com/article/23073/Russia-evacuated-Tartus-also-military-personnel-from-Syria-Hight-war-alert-in-Israel

 11. Off topic:
  „Mircea Duşa a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Bistriţa, dacă Armata României este „lada de gunoi a NATO”, având în vedere că s-au luat nave casate de britanici, iar acum avioane casate de portughezi”

  http://www.realitatea.net/dusa-daca-programul-pentru-avioane-multirol-nu-incepea-in-2017-nu-puteam-asigura-politia-aeriana_1214100.html

  • Excelenta intrebarea.

   • este dovada ca mai exista inca romani care gandesc…
    daca l-ar lua la rost, mai multa lume, peste tot, pe unde merge, probabil s-ar gandi de doua ori inainte sa mai faca si alte tampenii

  • „cineva din jur: !? Probabil ca vuvuzelele de la „Vocea Rusiei” n-ar fi pregetat sa ne recomande sa apelam la Maica Rusie pentru politie aeriana 🙂 🙂 🙂

  • Pe mine sa ma impusti ca nu pricep , Campia Turzii e un aeroport „gata” pentru F16 ( adica au zburat ceva pe acolo eu asa stiu ) nu e 100 % dar e functional , F16 exista nu trebuie fabricat ( modernizarea e o alta poveste ), pilotii cunosc avionul , din ce am inteles , unii chiar au fost instruti putin …. din 2013-2017 sunt 3-4 ani , pai daca nu poti sa dai drumul in 3-4 ani la ceva care exista acum …. e incredibil inseamna ca trebuie instaurata curtea martiala , clar avem tradatori, pe fata, la conducerea tarii astia trebuie impuscati , cum asa !

 12. Cred ca e important sa nu-l uitati pe baiatul asta (cred ca s-a mai scris aici pe blog):

  „maiorul Valeriu Carp, comandantul Batalionului 3 din Regimentul 16 Infanterie al Diviziei 7, cel care şi-a asumat o răspundere pe care nici comandanţii regimentului şi diviziei, ministrul de război, guvernul şi regele nu au îndrăznit să şi-o asume. Aflat în ariergardă, a lăsat regimentul să-şi continue ruşinoasa retragere şi, cu de la sine putere, a ordonat ofiţerilor batalionului său: “De aici nu ne mai retragem! Peste Putna nu se trece! Mergeţi la unităţi, organizaţi-vă poziţii de apărare şi, dacă ruşii mai înaintează un pas, DIN ORDINUL MEU ŞI PE A MEA RĂSPUNDERE, deschide-ţi focul!” Astfel, “mareea roşie” a fost oprită cu foc pe aliniamentul care a devenit, în Nord, graniţa României, aliniamentul Valeriu Carp. Incidentul odată produs, ameninţând să se transforme în scandal internaţional, ruşii au trebuit să cedeze.”

  In rest posteaza destui admiratori ai maicii rusia aici pe blog, cum se pupa admiratia asta cu cat am indurat noi de la rusi nu prea inteleg. Probabil alt gen de oameni, din aia de le f#ti nevasta, le bati copiii, ai dai afara si le dai foc la casa, dar ei uita si sunt prietenosi…stiu, vremurile s-au ‘schimbat’, aia care ne-au tras-o au murit, da’ nu-i nimic, ca urmasii lor traiesc…

  • Dar fi atent ce e mai grav , daca stiu eu bine . Omul asta a avut un proces , de unde evident a iesti vinovat ca doar stim ….. NICI IN ZIUA DE AZI NU S-A REDESCHIS DOSARUL !! SA SE STEARGA „VINA” ACESTUI EROU !!!

 13. Amicul Ion ne sugereaza ca de fapt cei care ne-au vrut raul n-au fost rusi, ci niste alogeni. De parca acest lucru ne-ar fi incalzit cu ceva. Dar, sa mergem mai departe.
  Dupa logica amicului Ion, ar trebui sa ne asteptam de la un rus adevarat, de cel putin trei generatii, iubitor de romani, nu ca alogenii, sa vina si sa ne spuna:
  Frati romani, luati inapoi Tezaurul furat de Lev Davidovich Bronshtein alias Trotzki
  Frati romani, luati inapoi Basarabia furata de la voi de georgianul ala (stim care)
  Frati romani, o sa vorbim cu Ucraina sa va inapoieze teritoriile romanesti, care nu le-au apartinut niciodata si date lor de acelasi georgian (stim care)
  Frati romani sa traim in pace si liniste si sa ne avem ca fratii!

  A zis oare Brejnev asemenea cuvinte inaltatoare? NU. Probabil ca o fi fost si el un alogen (Ion trebuie sa stie)
  A zis Rogozin, consilierul lui Putin asemenea cuvinte? NU. Se vede din citatul din postarea anterioara. O fi si el un alogen, cu siguranta.
  A zis Putin? NU. Ba, acum vreo doua luni a decorat doi istorici din Rep Moldova care sustin cu tarie apartenenta de veacuri a Moldovei la Rusia. O fi si el alogen ?
  Pai rusii spun ca nu, dar amicul Ion stie mai bine 🙂

  • Ne bagi in ceata 🙂 te referi la Ion ion sau la Ion Ilievici Minerescu ? 🙂 🙂

  • In concluzie, toti rusii sunt alogeni. 🙂
   Sau halogeni?!

   • Halucinogeni :).

    • ‘Halucinogeni’
     de ce ‘halucinogeni’ Anla’ shock? te simti vizat(a). stai linistit(a) crimele voastre s-au prescris si oricum nu conteaza nu? sunt in numele ‘cauzei’.

     • halucinogeni pentru ca atunci cind auzi de binefacerile maicii rosia vezi rosu in fata ochilor si te apuca asa ganduri de pizduiala si de matrasit toata alogenimea lor , pina in siberia si sahalin…

     • Pai si tu esti halucinogen ca ti se arata cale si tu tot prin sant mergi (figurat vorbind desigur), dar daca asa iti indica „tovarasii” crezi asa e corect.
      Crimele „nostre” hmm… Deci nu esti roman, esti un agent de influenta rus (in cel mai bun caz basarbean renegat) imbacsit pana in rinichi de propaganda rusa despre fascistii romani care au comis crime in Basarabia. Vrei sa facem un „listing” cu doar cateva crime ale rusilor pe teritoriul romanesc? Crime complet inutile provocate doar de sentimentul de stapan al rusului pe pamanturi ce nu-i apartin. Hai sa incepem cu Sabaoani din 1831 cand au fost masacrati 40 de tarani romani pentru ca nu-si lasau copii sa fie inrolati in oastea tarista. Daca vrei.. continuam. Asa ca ..Ivane nu-mi vorbi mie de crime ca tu si ai tai n-aveti egal in asa ceva, doar Pol Pot a incercat sa va egaleze.

 14. @mihai, gabriel, cosmin: ar trebui sa fiti impotriva a ceva, care din punctul meu de vedere se numeste deschiderea spre Rusia, atunci cand aveti o alternativa. Dar cand alternativa voastra este prezentul – UE, FMI, directive, resurse instrainate, pamantul vandut strainilor, industrie strategica la pamant – ar trebui sa aveti macar bun simt. Deci cand oferiti o alternativa, atunci sa plangeti de dragul ei. Pana atunci, mai multa deschidere baieti si mai rasfirati, vorba bancului.

  • eu acum ma intreb daca tu esti un casetofon cu o banda sau ungur ( si la aia poti sa le aduci orice dovezi din lumea asta , ei o sa-ti repete ce stiu , ca doar nu stiu multe si o repete , tu poti da n argumente … )

   Da nu asta zicem ca sunt alternative ?!?! tu nu vorbesti romaneste ??? nu intelegi ce scriem pe aici , deschide un google translate si tradu-ti , in ce limba doresti, cat de cat sa pricepi si tu

   TU POTI SA NE ADUCI ARGUMENTUL „PAMANT”, „TERITORIU” …. CAND VORBESTI DE RUSI ?!?!?! ………………. din respect pentru ceilalti de pe forum am pus puncte

   Daca nu pricepi te ajutam :

   Sunt N varinate ca alternativa la tot ce ce pot oferii bolsevicii ( selecteaza randul si da CTRL +C apoi apesi pe link , alegi in dreapta limba in care intelegi tu si dai CRTL+V )

   http://translate.google.com/#ro/en/

   • Mihai, te-am intrebat care sunt, nu cate. Am inteles ca sunt N, super, mai ramane sa si spui cateva ca sa nu vorbesti degeaba. Am observat de mult ca esti destept si fan Steven Seagal 😀 , dar mai trebuie sa ne arati si ca nu vorbeste gura fara tine. Deci la subiect domnul „N variante”

 15. Gabriel
  draga, am sa ma repet deoarece unii de pe aici cam uita;
  Basarabia va revenii la matca indiferent de latraturile unor (neo)bolsevici eventual fara transnistria dar REINTREGITA la nord si sud . e inevitabil.
  ref la tezaur;
  TU raspunde la intrebarea cheie; CINE ESTE VINOVAT de orbire si TRADARE in cazul tezaurului romanesc ‘transportat’ in Rusia pre-‘revolutionara’. hai sa ne vedem si barnele proprii, da?

  • Am o intrebare pentru tine Gabriel: cand se va realiza revenirea Basarabiei la matca (pe care o doresc si eu -precizare neceara ca sa nu ma incluzi in randul celor care nu doresc asta), cand:
   1. intram cu forta celor 12 F16 second-hand
   2. cand NATO va ocupa Basarabia ca sa o dea inapoi Romaniei
   3. cand vrea Rusia

   Merci beaucoup

 16. Mi se par fascinanti nationalistii kosher care vor sa arunce bolsevismul exclusiv pe umerii rusilor si se fac ca nu stiu cum era cu alogenii.

  Si desi astazi curentul ala internationalist, anti-national si pro-minoritari care urmareste dezagregarea natiunilor vine dinspre Washington si Bruxelles ei o tin danga-langa cu rusii.

  Ar fi bine daca nationalistii kosher ar mai citi si ce ziceau adevaratii nationalisti anti-bolsevici care chiar au luptat in munti impotriva bolsevicilor. Ei vorbeau de pericolul iudeo-maghiaro-bolsevic si de minoritarii (alogenii) care venisera la putere pe tancurile sovietice:

  http://vectoreurasia.wordpress.com/2013/06/28/cine-erau-bolsevicii-2/

  Si stiu ca voi fi din nou numit rusnac. Asta e. Probabil ei se fac ca nu inteleg ca noi plecam de la aceeasi dorinta de a vedea Romania bine numai ca percepem diferit situatia si amenintarile. Ei probabil sunt oameni din sistem, sau poate de mare success, si o duc foarte bine deci au o perspectiva pozitiva asupra situatiei din tara. Noi ceilalti probabil nu am avut norocul asta si suntem pesimisti. Ei au ramas cu ochii la pericolul rus, noi vedem cum tara se stinge incet sau sigur sub adierile curentului ala si a integrarii in structurile occidentale.

  Eu unul mi-as dori ca ei, nationalistii kosher pro-occident, sa reuseasca si sa inalte Romania pe cele mai mari culmi. Din pacate ultimele decenii le-au infirmat asteptarile si promisiunile. Probabil de aici si agresivitatea lor. Oamenii sunt din ce in ce mai nemultumit, cracnesc, si pro-occidentalii devin nesiguri, defensivi, agresivi. Cum ziceam odata, in situatia economica a unei tari latino-americane ne-au adus, un fel de dictatura sud-americana e foarte probabila pentru ca trebuie sa-i tina pe „rusnaci” sub control nu? De fapt se si vede pozitia lor – noi decidem care e interesul national, cei care nu sunt de acord cu ce decidem noi intra in 2 categorii – neinformatii/manipulatii si „rusnacii”. Foarte tare…. succesuri.

  • @vector: cultura „coca-cola” e de vina. Baietii astia se uita toata ziua la filme si cred in atotputernicia si eroismul american. Ce vrei sa te faci cand o sa fi mare? American. Rusul e ala dur care vorbeste prost engleza si e rau in filme. Daca spui Rusia li se declanseaza o succesiune de imagini: bolsevism, Stalin, cozi la paine, „unde e tezaurul?” plus ultimatumul din 1940. Cam atat. De realism economico-politic nu au auzit, prezentul nu se analizeaza, e doar ceva cenusiu care trebuie ignorat fiind doar un drum spre the american dream. Doar ca la finalul drumului ei vor fi un fel de pakistanezi in propria lor tara. Sclavi pe plantatia care a apartinut parintilor lor.

   • „Sclavi pe plantatia care a apartinut parintilor lor.’

    Vorbesti despre tine presupun. Ca in privinta mea, nu-mi amintesc sa te fi autorizat sa vorbesti.

   • Hai ca esti tare cu realismul economic , te am rugat sa vorbește concret si nu ai putut , așa ca las o …….

  • Tovarase , voi nu puteti intelege 2 cuvinte . SINGURA TARA CARE ARE ARMATA DE OCUPATIE PE TERITORIUL ROMANIEI , ACUM , ESTE ARMATA BOLSEVICA !!

   Voi credeti ca ne invartiti cum vreti voi in ideii stupide .

   Adica percepem un pericol imaginar , dar jegosii aia au armata de ocupatie pe teritoriul nostru .

   Pe cine imbatati voi cu apa rece ?!?!?

  • Asa asa intre doua vorbe de propaganda prorusa nerusinata (asta in ciuda evidentelor pe care le ignori ) iti mai faci reclama la propriul blog. Ce este n-ai destul trafic pe acolo?
   Oricum voi rusofilii ati atins culmea nerusinarii daca la un articol despre raptul Basarbiei ati ajuns s-o dati tot cu justificari ca UE ca SUA ca Occidentul ….Daca erau rusii asa „internationalisti” de ce nu au adoptat limba ..letona sau mai rau (pt ei) romana ca doar limba rusa era una de trista amintire „imperialista”.. dar voi tromboane moscovite cum sa acceptati ca Rusia este grav in eroare ca va concediaza.

   „Eu unul mi-as dori ca ei, nationalistii kosher pro-occident, sa reuseasca si sa inalte Romania pe cele mai mari culmi. Din pacate ultimele decenii le-au infirmat asteptarile si promisiunile. Probabil de aici si agresivitatea lor. Oamenii sunt din ce in ce mai nemultumit, cracnesc, si pro-occidentalii devin nesiguri, defensivi, agresivi. Cum ziceam odata, in situatia economica a unei tari latino-americane ne-au adus, un fel de dictatura sud-americana e foarte probabila pentru ca trebuie sa-i tina pe “rusnaci” sub control nu? De fapt se si vede pozitia lor – noi decidem care e interesul national, cei care nu sunt de acord cu ce decidem noi intra in 2 categorii – neinformatii/manipulatii si “rusnacii”. Foarte tare…. succesuri.”

   Domnul Vector din pacate pentru poporul asta situatia actuala este tot rezultatul „ascensiunii” comuniste in care ne-au bagat fortat stapanii dumitale. Clasa actuala politica este de fapt urmasa „ciocoilor” din linia a 2 a PCR, ciocoii avand la randul lor ca ascendenti semianalfabeti care s-au trezit conducand tara dupa ce s-au declarat comunisti. Ca sa zic asa egalitarismul comunist a transformat drojdia in elita (doar cu pozitia nu si cu meritele). calitatile dar mai ales defectele s-au transmis nealterate la aceste personaje care ele singure ajutate si de imbecilitatea norodului de rand abrutizat de comunism au ruinat Romania si au adus-o in halul asta. Cumva , indirect tot meritul neprihanitei Rusii careia ii faci tu apologia aici este si nu al UE. Exemple de fosti comunisti ce o duc bine in UE avem iar la acele state a existat o elita politico-culturala cu o constiinta nationala bine conturata si acolo nu a fost nationalism-comunism ca cel ceausist.
   Acum victimizezi pozitiile pro-ruse pe motiv ca pro-occidentalii reactioneaza? Mai bine taceti voi ca aveti destula nesimtire si la comemorarea unui astfel de eveniment. veniti sa exonerati Rusia (declarata mostenitoare legitima a URSS) in privinta mizeriilor provocate neamului nostru ca doar in Transnistria problemele le provoaca agenti din Botswana nu din Rusia, ca in Basarabia sunt probleme cu coloana a V-a a lui Voronin datorita servciilor secrete din Andora nu-i asa? Cele rusesti se relaxeaza la o apa plata cu lamaie.
   De ce sa ne aruncam noi in bratele Rusiei acum. Cu ce ne-a incalzit ca am fost acolo 50 de ani. Plecati voi acolo nemultumitilor, paukeristilor poate va intoarceti cu T-urile rusesti peste niste ani ca asa-i moda la noi. Sau poate nu va mai intoarceti, ramaneti acolo ca-i moralitate, nivel de trai, racketii va opresc pe sosea sa va dea bani iar mafia rusa ajuta batrani sa treaca strada. Ce va opreste? pe noi astilaltii, „kosherii” lasati-ne sa incercam si altceva poate ne merge mai bine pana la urma cine stie alegem unul de la Romanii au Talent si iesim din marasm mai bine decat Corlatean &Co..
   Voi macar la astfel de momente mucles.!

   • Bine spus Anla’shok !

   • @Anla’shock

    1. Am inteles, te legi de faptul ca am postat un link catre blogul meu. Dar de ce scrie in paginile postate acolo nu zici nimic.

    2. „Daca erau rusii asa “internationalisti” de ce nu au adoptat limba ..letona”

    Foarte interesant… deci tu bolsevicilor de la inceputul secolului 20 le spui rusi, iar rusilor din secolul 21 le spui bolsevici. E ceva ciudat aici.

    3. „dar voi tromboane moscovite cum sa acceptati ca Rusia este grav in eroare ca va concediaza”

    URSS-ul a fost in mare eroare, insa eu ma uit si la cine era in spatele URSS-ului, nu ma multumesc ca voi doar sa dau vina pe rusi pentru ca e facil si convenabil. Rusii au fost in primul rand victimele bolsevicilor alogeni, au fost brutalizati si dezumanizati si apoi transformati in cozile lor de topor. Carne de tun in politica externa trasata de niste alogeni. Intelegi? Si apoi ma uit la situatia de azi si vad niste asemanari, numai ca de data asta asemanarile sunt in Vest, nu in Rusia. Rusia aduce mai mult a Germania de dupa Primul Razboi Mondial iar SUA/UE a URSS.

    4. „Domnul Vector din pacate pentru poporul asta situatia actuala este tot rezultatul “ascensiunii” comuniste in care ne-au bagat fortat stapanii dumitale. Clasa actuala politica este de fapt urmasa “ciocoilor” din linia a 2 a PCR, ciocoii avand la randul lor ca ascendenti semianalfabeti care s-au trezit conducand tara dupa ce s-au declarat comunisti.”

    Pai si eu spun ca ascensiunea bolsevicilor a fost un dezastru. Numai ca tu urmaresti sa pui semnul egal intre rusi si bolsevici. Bolsevicii erau rusi iar rusii sunt bolsevici. Chiar si acum. Eu reactionez la modul asta extrem de fals si simplist de a pune problema.

    Iar la noi au cazut comunistii nationalisti din jurul lui Ceausescu. Si au venit la putere cei internationalisti „buni” – de alde Brucan, Tisminetki, Roman, Vass etc.

    5. „Cumva , indirect tot meritul neprihanitei Rusii careia ii faci tu apologia aici este si nu al UE.”

    Te rog sa-mi arati unde am facut eu apologia Rusiei.

    6. „Acum victimizezi pozitiile pro-ruse pe motiv ca pro-occidentalii reactioneaza? Mai bine taceti voi ca aveti destula nesimtire si la comemorarea unui astfel de eveniment. veniti sa exonerati Rusia”

    Victimizez pentru ca indiferent de ce as posta sar 2-3 indivizi pe mine si nu fac decat sa atace la persoana. Metoda securista.

    7. „De ce sa ne aruncam noi in bratele Rusiei acum.”

    Eu n-am spus asta. Nu vreau sa ne aruncam in bratele Rusiei. Oricum asa ceva e oricum nerealist la ce relatii avem. Insa nu vreau nici sa murim sufocati in bratele UE/SUA. Intelegi?

    8. „pe noi astilaltii, “kosherii” lasati-ne sa incercam si altceva poate ne merge mai bine pana la urma”

    Sunteti lasati. Problema e ca nu prea aveti rezultate si tara va intra intr-un ev intunecat. Cam cat va mai ia ce vreti sa faceti? Aveti macar vreun plan sau sfatul vostru e „plecati din tara”?

    • Bai Vectore..la 1. nu dau 2 bani pe blogul tau
     la 2 doar interesatii se fac ca nu vad ce au sub nas
     la 3 da victime si profitori in acelasi timp vezi sit actuala
     la 5 n-am loc sa reproduc toate postarile tale in care exact asta faci inclusiv postarile de aici
     la 4 (ca-l uitasem) semnul egal exista din pacate pentru rationamentul tau si pe langa ei s-au aciuat si unii refuzati la ei acasa sau naivi
     la 6 poate ar trebui sa va limitati aparitiile doar la anumite articole iar la altele sa aveti bunul simt sa va abtineti (de ex la acesta)
     la 7 ei nu vrei.. iarasi lipsa de spatiu si timp ma impiedica sa fac o culegere de texte in care exact asta sugerezi
     la 8 dupa dezastrul adus cu ajutorul fratilor intru ortodoxie e mai greu sa ne revenim la care adaugam propaganda utila intereselor ruse dar care prinde la norodul semieducat avand o tenta sociala; oricum evoluam spre bine dar prea incet din pacate asta e problema nu directia ci viteza si faptul ca intarziem prea mult in zona cenusie , intarzieri care hranesc astfel de atitudini pro ruse ascunse sub masca interesului national. Si gresesti nu nusuntem lasati tocmai asta e problema iar daca mereu ne impiedicam de proptele „dezinteresate” ca voi cred ca sfatul e bun.

     • @Anal’shok

      Te faci iar ca nu intelegi. Nu e vorba de blogul meu, e vorba despre ce am postat acolo, anume 3 pagini scanate din revista de istorie militara din 1996. Despre grupurile de rezistenta armata din munti care luptau impotriva minoritarilor si alogenilor care ajunsesera la conducerea tarii. Grupuri care era acuzate de „ura de rasa” de komisarii bolsevici alogeni. Am postat asta ca raspuns la hlizeala ta „alogeni-halucinogeni” de mai sus. Dar tu te concentrezi pe amaratul ala de blog de parca despre blog ar fi fost vorba. Imi cer scuze ca le-am pus pe blog, si am pus aici linkul, dar altfel nu stiu cum as fi putut sa le postez aici pentru ca pozele respective erau pe harddisk-ul meu. Multumit? Poti sa treci de diversiunea cu blogul acum?

      Am inteles, n-ai nici loc nici timp sa oferi dovezi in sprijinul acuzatiilor. Ei, nu-i nimic tovarasul Shlomo, nu va faceti probleme, important e sa ramana acuzatiile aruncate ca dovezile nu-s asa importante, cine-si bate capul si-si mananca timpul cu ele?

      Fratii intru ortodoxie au fost victimele bolsevicilor.

      „Oricum evoluam spre bine.” Bine, sunt foarte bucuros sa aud o astfel de veste. Va urez succesuri in continuare.

    • „Sunteti lasati. Problema e ca nu prea aveti rezultate si tara va intra intr-un ev intunecat. Cam cat va mai ia ce vreti sa faceti? Aveti macar vreun plan sau sfatul vostru e “plecati din tara”?”

     Eu nu inteleg care e mesajul aici. Romania e mult peste Rusia la standarde moderne: stat de drept, institutii (cu exceptia armatei care e singurul focus in Rusia), economie (Romania are o economie industrializata, competitiva in UE si chiar global).

     Pe de alta parte, Rusia e o tara despotica, profund corupta, condusa de o clica securista numita „soloviki”, cu Putin in frunte, si bazata exclusiv pe exporturile de materie prima ( care vor tine cat vor tine, pt ca a incepuut sa scartie economia tare in Rusia anul asta).

     Putin nu a reusit sa modernizeze economia, in ciuda faptului ca si-a propus acest lucru de cateva mandate (ca nu mai stiu cate are la activ), nu a reusit sa modernizeze statul rus, nici institutiile. Singura reusita a lui Putin este reforma armatei, cum de altfel ii sade bine unui stat autoritar unde dizidentii sunt asasinati la un pahar de ceai, iar mai recent ministrii in disgratie trebuie sa o stearga din tara pana nu e prea tarziu.

     Putin vrea sa creeze un stat pe model chinez, insa nu va functiona, pentru ca economia rusa nu va putea depasi limitele unei economii primare, bazate pe vanzarea de materii prime. Fara reforma institutionala si politica, Rusia va balti la acest nivel socio-economic. Se intampla in Rusia ceea ce economistii numesc stagnarea cauzata de limitele modelului politico-economic.

     Ce sa mai pomenim de celalte „modele” pravoslavnice gen Kazahstan, Belarus si chiar Ucraina care arata directia clara a oricarei integrari cu Rusia?!

     Deci de fapt, domnule, ce plan are Rusia?! Unde vrea sa mearga cu acest anti-model expirat de mai bine de un secol?! Si ce model vrea sa ofere tarilor „partenere”?! Modelul Belarus, Kazahstan, etc’stan ?! Pentru ca de fapt Moscova nu e un model pentru nicio tara europeana, tocmai pentru ca Moscova nu-si propune sa fie un stat european ci asiatic, in special in privinta politicului si a institutiilor. O astfel de Rusia nu poate fi un model pentru nicio tara europeana, si nu trebuiie sa fie nici pentru Romania.

   • @Vector ce nu mai stii ce ai scris?
    Vezi ca o dai in balisticisme nick’ul meu se scrie oleaca altfel.

    • @Anla’shok
     Nu tin minte sa fi scris ca trebuie sa ne aruncam in bratele Rusiei, nici sa fi facut apologia Rusiei (desi aici imi e mai putin clar ce intelegi tu prin a face apologia Rusiei, la cat de sensibili sunt unii simplu fapt de a nu fi de acord cu exploatare gazelor de sist poate fi considerata apologia Rusiei de exemplu). O regula de bun simt e ca atunci cand ti se cere sa dovedesti acuzatia sa prezinti citatele incriminate pentru a vedea daca acuzatia e exacta sau e o interpretare gresita sau malitioasa a unei afirmatii. Daca partea cu apologia Rusiei poate fi interpretabila, la partea cu aruncatul in bratele Rusiei chiar te rog sa-mi arati unde am sustinut asta.

     p.s. Imi pare rau pentru typo, nu-mi dau seama cum a aparut asa, probabil din viteza de tastare. Nu am avut nici o intentie.

 17. @voinicelu;
  ii cam subestimezi pe baietii, ‘nationalisti’..astora, daca le iese gheseftul vor declansa o baie de sange in Romania indiferent daca vor apela la al-mossaeda, alciaeda sau la alte ‘metode’

  • Cred Ivan ti-ar sta mai bine la nickname.

   • @Anla’shok

    Si tie Anla’Shlomo. 🙂

    • Spre deosebire de tine facator de bloguri raspandac de „opinii” eu chiar nu sunt in solda nimanui bai trombon rusofil. Daca e un inregimentat intereselor starine acelasi esti tu.

     • Anla’shock
      spre deosebire de tine postac de ‘opinii’ cu anumita tenta eu sunt in ‘solda’ BOR (unul din stalpii de REZISTENTA ai Romaniei) si sunt sub ascultare. tu sub ce ‘ascultare’ esti?

   • Ei esti pe naiba… iti ies urechile prin caciula.

    • Anla’shok
     pariu ca NU, ‘rrromane’?.. hai, la culcare! shalom!

     • Si mai zici ca nu esti rusoflender. Parca asa ne insulta rusii pe noi (si nu numai ei) ne fac tigani. Esti in solda BOR adica biserica ortodoxa rusa si asa ti-au mai iesit urechile un pic la vedere.

     • @ ion

      „….eu sunt in ‘solda’ BOR (unul din stalpii de REZISTENTA ai Romaniei) ”

      Ohooo, bre nea Ioane, matale esti din aia, din clanu` Soprano ??? 😀 Bah, sa stii ca nu-i rau 😉 Astia intotdeauna au fost prosperi pt ca au existat – intotdeauna – prosti care sa arunce cu banii in ei si fraieri care sa-i creada 😀
      Tati, realitatea este urmatoarea: voi toti (ortodocsi,catolici, protestanti, neoprotestanti etc) chiar nu mai aveti nicio treaba cu crestinismul si religia; voi „e” o mare si prospera companie 😉 Da` te rog eu, sa nu mai spui la nimeni chestia asta, da? 😉 Ramane intre noi! 😀

      Anla’shok este unul dintre oamenii care au simtit nevoia sa traga o palma morala „prApagandistilor” sovietici, de fiecare data cand indivizii astia au postat mizeriile lor vis-a-vis de istoria relatiilor romano-ruse. Asemeni lui sunt multi altii pe aici, pe site 😉 Nu crezi ca ar fi mai „kosher” pt tine sa intorci si obrazul celalalt atunci cand Anla’shok iti trage o palma? 😀 Asta asa, din dragoste crestineasca fata de aproapele tau 😉

 18. erata
  ..daca NU le iese gheseftul..

 19. Hai sa ma prind in jocut tau: ce ofera Rusia si nu ofera UE/USA/restul lumii? Sint cumva gazele rusesti mai ieftine? Este capitalul rusesc mai abundent? De ce cumpararea unei companii romanesti de una ruseasca ar fi mai avantajoasa fata de cumpararea ei de catre una americana (la acelasi pret, bine-inteles)? Industria strategica e la pamint, dar asta din vina romanilor, nu a americanilor. Mai mult, vezi Oltchim, Cimpia Turzii, etc., nici rusii nu n-au prea stat degeaba. Oh, pamintul vindut strainilor. Ce sa-ti spun, in comparatie cu ocuparea Basarabiei + Bucovinei si jefuirea intregii tari, parca vinzarea citorva hectare unor italieni nici n-are rost discutata. Ah, directivele Moscovei sint atit de populare. Nu ca alea ale UE/FMI, pe care romanii le negociaza de buna voie, si le asuma, iar in schimb primesc fonduri, stabilitate economica si politica, acces la piete de desfacere si capital. Nu, dictatele Moscovei trebuiesc urmate.

  Stii ce? Mi-e cam mila de voi. In ultimul timp Putin a trecut la consolidarea puterii. Rusia e din ce in ce mai izolata, democratia, atita cita a fost e pe duca, iar USA, China si chiar UE se misca extrem de repede in directia independentei energetice care va elimina principala sursa de venit a Rusiei. Mai rau, rezervele Rusiei sint in dolari, moneda pe care USA o poate devaloriza si miine. In conditiile astea viitorul nu prea e luminos pentru rusi. Unde sa mai pun ca in absenta democratiei nici dracu’ nu poate sa prevada cine va fi tar in zece ani si in proprietatea cui se va afla economia rusa. Sa mai adaug ca in 30-40 ani Iranul va avea mai multi locuitori decit maica Rusia?

  Ii tot dati cu presupusele intentii bune ale rusilor. Care-s alea? Acapararea Transnistriei, urmata de ocuparea unui „coridor” prin Ukraina? Cu exceptia ocupatiei, aveti ceva de propus? Un model economic, social, orice? Nu. Degeaba tot scrieti de deschidere, daca puterea politica in Rusia nu ofera ea insasi deschidere.

  Cel mai penibil e faptul ca nici nu va dati seama ce ridicoli sinteti. Ii tot dati cu prototipuri de avioane rusesti fabricate in citeva exeplare, inarmate cu glume, cu submarine care risca sa se scufunde o singura data, cu tancuri in miniproductie cu echipaje adunate cu arcanul, etc.. Voi nu credeti ca toata propaganda asta e un pic obositoare?

  Vectoreurasia, Voinicelul, Ion si inca altii citiva pe aici: daca faceti un ban din toata propaganda asta, bravo voua, bagati mare, slujba-i slujba. Daca nu, apoi ori aveti o intelegere foarte primitiva a ceea ce se intimpla in lume, ori nu aveti nicio picatura de respect pentru cei care citesc postarile.

  • @Reguletto
   Da, adevarul e ca asta ar fi cel mai negru scenariu – lipsa unei alternative viabile.

   S-au luat tot felul de decizii tampite dupa 1989 in ideea ca asa trebuie, asa ne cere FMI, BM, UE pentru a ne integra in structurile Occidentale de unde vor curge investitii, tehnologie, fonduri, locuri de munca, va creste nivelul de trai. Ca apoi dupa ce am fost integrati in Occident dar am ramas cam la fel de pauperi sa vina aceiasi politicieni/ideologi sa spuna – „pai si ce vreti acum fratilor, ce propuneti. Aveti voi vreo solutie? Nu mai avem alternativa.” Mda. Adica dupa ce au facut praf cam tot ce era de facut praf dupa 1989 acum ce dracu sa mai facem. Cu ce. Cu cine. Corect… elita si-a umplut conturile, acum sunt pro-occidentali pana la moarte (augh, augh, augh!), iar noi „rusnacii” care nu sunt de acord cu ei putem sa ne ducem dracu la munca in UE sau in Siberia. 🙂

   In rest cred ca diferentele de opinie intre noi sunt rezultatul unor diferente de perceptie. Probabil voi nu percepeti directia in care evolueaza lucrurile in Romania ca fiind rea. Aici poate tine si de experienta personala. Daca faceti parte din elita politica, din sistem sau pur si simplu ati cazut in picioare in urma tranzitiei, atunci intr-adevar lucrurile trebuie sa fie roz pentru voi. Daca nu tine de experienta personala atunci probabil voi puneti pe primul plan chestiunea teritoriala – potentiala recuperare a Basarabiei. Faptul ca eu nu am aceasta perceptie nu ma face nici rusnac, nici platit de rusi. E o diferenta de perspectiva. Eu unul ma uit la problema demografica, la exodul de forta de munca, la brain drain, la felul in care suntem subordonati economic si politic de catre UE, la tendinta UE de a deveni o federatie etc.

  • Rezervele Rusiei sunt in principal in euro. Populatia face tot mai mult economii in euro si vinde dolarii. Firmele rusesti prefera euro in tranzactii.Totodata sa nu uitam aurul! Structura activelor rusesti e alta si nu are in prim plan dolarul.
   China nu va fi niciodata independenta energetic. Din contra. Va fi din ce in ce mai dependenta. Iar Rusia despre al carei comert exterior habar n-ai, tocmai a pus de un contract gigantic cu China in privinta livrarilor de petrol pentru 25 de ani! E vorba de 270 de miliarde USD! Cam cate fregate sau Su35 poate sa-si comande Putin in 25 de ani, de 270 Bln USD? Rusia va putea sa inchida robinetul energetic in apus cand va da drumul la cel din rasarit..iar Europa? Va ramane pe dinafara. Turcii vor fi cei mai mari importatori de gaz rusesc aici. South stream odata gata, Ucraina este obligata sa vireze spre Evrazes. Si atunci Rusia va avea o populatie tocmai potrivita. Turcia va lua locul Ucrainei ca tara de tranzit pentru gazele Gazpromului si va specula pretul lor exact ca Ucraina. Iar vor incepe neintelegerile cu privire la pret si europenii vor arata cu degetul pe turci de asta data. Si iata cum Putin reuseste printr-o singura lovitura sa inchida accesul Turciei la UE si sa se umle de bani. E o lectie dar tu n-ai sa o inveti.Iar gazele sunt ale Gazpromului nu ale Rusiei, pentru ca prin conductele acestei firme trece gaz turkmen, azer sau kazah.
   Si pe urma care dictate? Moscova nu da cu pumnul in masa? Ofera o marfa la export pe care doar ea o poseda astazi in Europa. I-ti convine? Cumperi. Nu? Sanatate si salut! E doar comert nu dictat. Cine a dictat OMV sa renunte la Nabucco? Moscova? Haida -de. Vrei sa faci parte din acesta imensa piata energetica pe care o propune Rusia? Schimbi retorica. Nu poti sa faci comert daca-ti injuri partenerul. Nu vrei? …orice pasare pe limba ei piere.

 20. Ascultă

  Bre muscale, am ostenit
  Să te-ascult necontenit,
  Să te-ascult neîncetat
  Că m-ai fost eliberat;
  Că m-ai ajutat isteţ
  Să trăiesc un timp măreţ,
  Că mă-mbraci, că m-ai născut,
  Iar eu mă uit peste Prut.
  Dar ce fel de ajutor
  Când mai sunt măturător
  Al străzii pe care stai
  Plină zilnic de-ntâi Mai?!
  Şi ce fel de falnic timp
  Când muncesc ca robu-n câmp,
  Când ficatul mi-i distrus
  De otrăvuri ce-ai adus,
  Când ne mor copiii-n leagăn,
  Iar tu cânţi pe sub mesteacăn
  Şi te baţi cu pumnu-n piept
  C-ai luptat şi ai un drept…
  Nu zic nu: ai ars în foc,
  Dar eu ce: jucam sau joc?!
  Nu zic nu: te-ai şi bătut,
  Dar noi ceilalţi ce-am făcut:
  Bielarusul şi armeanul,
  Românul şi-americanul,
  Letonul şi polonezul
  Şi tadjicul şi englezul…
  Bre muscale, ia fii bun,
  Ascultă şi eu ce-ţi spun:
  Fără ceilalţi, negreşit,
  Azi nemţeşte-ai fi grăit
  Şi cerşeai chiriliţa,
  Limba, cântul, şcoala ta,
  Hramul tău şi propriul pom…
  Bre muscale, fii, bre, om!

  Grigore Vieru

 21. ba fratilor bunicu din patea mamei sa refugiat la 17 ani din HOTIN ,tata a muncit sub SOVROM care cara tot prin societati mixte adica mulgeau tot moca,unchiul meu a luptat sin est sin vest si a zis clar neamtu intra in curte lua vaca da platea cu marci rusu intra in curte tragea cu dum dumu in butea de vin bea si ti futea si nevasta cica cizma ruseasca pute ,iar acum americani si germanii ne iau resursele moca si ne dau salarii de kakat da io plec sa muncesc la fel in norvegia da pe 25 euro pe ora nu pe 300 euro pe ora pina nu punem mina pe arme si intii aducem salariile can Germania cum sau desteptat doctorii nu facem nimic dor comentam si atit asa ca ocupatia rusa sau democratia vestica pe 300 de bani e la fel problema e ca nu avem elite iar astia vor face o constitutie de kakat

 22. ‘Flamanzi si goi far-adapost
  M-ai pus pe umeri cat ai vrut
  Si m-ai scuipat si m-ai batut.
  Si caine eu ti-am fost!
  Ciocoi pribeag adus de vant
  De ai cu iadul legamant
  Sa-ti fim toti caini loveste-n noi
  Si ham de cai si jug si boi
  Dar vrem pamant!
  O coaja de malai de ieri
  De-o vezi la noi TU ne-o apuci
  Baietii tu-n razboi ni-i duci
  Pe fete ni le ceri!
  Injuri ce-avem mai drag si SFANT
  Nici mila n-ai nici crezamant!
  Flamanzi copiii-n drum ne mor
  Si ne sfarsim de mila lor
  Dar toate le-om trai usor
  De-ar fi pamant!
  De-avem un cimitir in sat
  Ni-l facem noi,boi de jug
  Si-n urma lacomului plug
  Ies oase si-i pacat!
  Dar ce va pasa! Vai ne-ati scos
  Din care goi in ger si vant,
  Ne-ati scos si mortii din mormant-
  O, pentru morti si-al lor prinos
  Noi vrem pamant
  Si-am vrea si noi , si noi sa stim
  Ca ne-ar sta oasele-ntr-loc
  Ca nu-si vor bate-al VOSTRII joc
  De noi daca murim
  ……………………………………………………………..
  Sa nu dea Dumnezeu cel Sfant. sa vrem noi sange, nu pamant!
  poezie profetica(Cosbuc) ..aviz ‘amatorilor’ (cu sau fara preputz) de pamant romanesc ..

  • Sincer foarte frumos dar , tradu o te rog in rusa si postezi la cine trebuie , se potrivite perfect ….

   • Mihaitza, habar nu am de rusa da mai stiu inca una (cu iz’legionar’) dedicatie ;’sa crape dujmanii’..’ se stiu ei care.. :mrgreen:

    Nu pentru-o lopata de rumena paine
    Nu pentru patule, nu pentru pogoane
    Ci pentru vazduhul tau liber de maine
    Ridica-te Gheorghe, ridica-te Ioane!
    Pentru sangele neamului tau scurs prin santuri
    Pentru cantecul neamului tau tintuit in piroane
    Pentru lacrima soarelui tau pus in lanturi
    Ridica-te Gheorghe, ridica-te Ioane!
    Nu pentru mania scrasnit-n masele,
    Ci ca sa aduni chiuind pe tapsane
    Oclaie de zari, si-o caciula de stele
    Ridica_te Gheorghe, ridica_te Ioane!
    Asa, ca sa bei libertatea din ciuturi
    Si-n ea sa te-afunzi ca un cer in bulboane
    Si zarzarii ei peste tine sa-i scuturi..
    Ridica-te Gheorghe, ridica-te Ioane!
    Ridica-te gheorghe, ridica-te Ioane..
    Si ca sa pui tot sarutul fierbine’
    Pe praguri, pe prispe, pe usi,pe icoane
    Pe toate ce slobode-ti ies inainte
    Ridica-te Gheorge, ridica-te Ioane!
    Ridica-te Gheorghe pe lanturi de funii,
    Ridica-te Ioane pe sfinte ciolane!
    Si SUS SPRE LUMINA DIN URMA-A FURTUNII
    Ridica-te Gheorghe, ridica-te Ioane..
    (Radu Gyr) TLC.

 23. Guys,
  1. Romania actuala nu are nici mijloace de productie si nici capital. Ceea ce ni se toarna de catre FMI ca putem avea o economie functionala daca respectam niste principii de piata, este complet fals, atata timp cat am intrat intr-o uniune unde unii au mijloace de productie moderne si capital imens, iar noi n-avem de nici unele. Daca intelegeti realitatea asta, atunci n-are rost sa va trimit la manual. Daca nu, imbatati-va ca Romania va putea sa ajunga din urma Germania imprumutand capital la un rating BB+ / baa3 / BBB-
  2. avantajul competitiv al Romaniei este forta de lucru ieftina. Exact ca si China. Atat. De asta suntem tolerati in UE. Si pentru piata de desfacere, ca doar au excedent de 20 de a i in relatia cu noi. De asta investesc strainii la noi: pentru ca produc mai ieftin aici (dar nu mai ieftin ca in China) si pentru ca e mai rentabil sa produci local pentru consumul local, ca sa nu aduci marfa de la x km distanta.

  Din start e totul compromis la apartenenta la UE. UE produc DE TOATE si si-au integrat relatiile comerciale de asa natura incat pana si o piata cu forta de munca ieftina precum Romania sufera din cauza pretului mic al produselor UE, fabricate te miri unde sau subventionate (produsele agicole) incat te omoara la tine acasa.

  Viitorul e zero ca perspectiva de dezvoltare reala, avem perspectiva de a-si dezvolta altii capacitatile de productie, dar capitalul tot al lor este iar noi luam praful de pe toba: 16% DIN PROFIT si castiguri indirecte din utilitatile consumate local. Daca asa credeti ca trebuie sa arate o economie, mai bine taceti. Urmeaza agricultura.

  Ce nu intelegeti voi, batutii in cap de serviciu care vad doar KGB si Stalin la est de nistru, e ca dincolo de nistru exista o piata extraordinara unde produsele UE nu-si fac de cap fara granite si unde producatorul roman, cu capitalul lui putin, poate sa fie competitiv DACA I SE PERMITE ACCESUL. Dar unii recita poezii cand e vorba de asta, asa, ca ultim argument de fata mare.

  • Dar nu vrea nimeni sa ajungă Germania , vrem sa dublam , triplam ….. PIB ul si implicit nivelul de trai …. de ce sa vreau ca Germania , daca vreau ca Germania mă mut acolo sunt liber sa o fac , am acest drept ca cetățean UE .

   Daca tu vrei sa ne lamuresti ca dintr un business noi rămâne cu 16% si consum de utilități , imi pare rău da esti complet pe lângă , TVA pe tot ce misca ! contribuții la salariați , taxe si impozite locale …. Tehnologii , impozite pe dividende …… consumul generat de salariile nete, implicarea pe orizontala ……..
   O investitie de 200-300 mil de euro iti poate genera anual venituri de 100-200 mil euro ANUAL

   Piata extraordinara !???? pădurile , Siberia …. Sau ce e așa extraordinar ?

   Spunet ți va rog un business pe care îl poate oferi doar bolsevismul ( care are si acum armata de ocupate pe teritoriul nostru ) de dincolo de Nistru si nu poate fi la fel de profitabil cu alți parteneri , vorbiti concret sa va aud argumentele concrete ?

  • „…dincolo de Nistru…producatorul roman…poate sa fie competitiv DACA I SE PERMITE ACCESUL”

   Ba’ mai du-te ***************! N-ai avut in viata ta nici macar un chistoc de chiosc de cartier la coltul strazii! Debitezi tampenii toata ziua. M-am abtinut zilele astea sa nu comentez nici la articolele excelente a lui Alex si nici la asta, Am vrut sa vad prostia umana cum se manifesta sub forma „strategilor” pro-moscoviti cu cas la gura care fac spume imediat cum aud UE sau SUA…

   Acum va vad in toata splendoarea de curvistine ce sunteti. Ziceti „merci” lui George ca e permisiv si permite celor cu idei extrem diferite sa-si expuna aburelile, dar astia „pro-estici” prea ati sarit calul in ultimele!

   Ce intelegi tu prin „daca i se permite accesul”?

   Iti raspund tot eu, in locul Rusiei : „Romania sa renunte la pretentiile de unire cu Republica Moldova sau in caz de avarie, fara sa includa Transnistria”.

   Asta-i tot.

   Si apoi sa vezi cum va curge garla gaz ieftin de la sanul Maicii Rusii! Aiurea! Va curge o p… laie! Vom plati aceleasi preturi exorbitante ca si pana acum. Suntem si vom fi mereu natia aia nesuferita si „nerecunoscatoare” care „contra firii” nu i-a permis Rusiei timp de 2 secole sa ajunga la Mediterana si punct!

   Exista doar o singura metoda infailibila de a trata cu Rusia: nici un pas inapoi. E chiar atat de simplu. Sa renunte Romania la Rep. Moldova si Transistria? Ba sa renunte Rusia! De ce? De aia, sa se mire toti mancurtii. Pentru ca asa vrem.

   „Pai asta nu-i un motiv…” Ba este. Si are la fel de multa legitimitate in lumea asta cat are prezenta Rusiei in Transnistria/Republica Moldova. Iar Rusia n-a avut niciodata ceva de oferit Romaniei. Si nici acum nu are. In afara de jale si promisiuni/acorduri incalcate cu bocancul.

   Cat priveste relatia cu UE, aceasta are un raspuns la fel de simplu: socialismul taxelor cretine a distrus si distruge in continuare Romania: o clasa de politicieni impreuna cu pramatiile lor venita din strafundurile pre-’89, obisnuita/”educata” sa nu dea doi bani pe proprietate, gata sa calce in picioare orice fel de principiu democratic numai ca sa dea cateva firimituri de asistenta sociala la niste oi care trebuie sa voteze. Iluzia, simularea democratiei intretinuta prin cersetorie pentru pensii si salarii de bugetari. L-a pus dracu’ pe Basescu in stupizenia lui de mariner „punchliner” sa spuna „sa traiti bine”! Si normal ca toti aurolacii cu drept de vot au inteles un singur lucru: „maica, auzisi, o sa traim bine, CA NE DA BASESCU! De unde, nu conteaza, de la exploatatori, manca-le-as ficatii, ca nu vor sa redistribuie averile!”

   Si acestor urmasi de seama ai lui Iliescu cu „intinarea valorilor comunismului” le-a dat criza creditelor doar cu buletinul si fara garantie…prin gura! Asta au vrut, gratis, asta au primit! Iar acum a venit plata! Si inca nu s-a terminat. UE si SUA platesc in continuare delasarea de dupa terminarea Razboiului Rece, in care Rusia si China isi permit acum sa faca pe capitalistele (ok, pt. China, acolo e capitalism salbatic in toata regula, vis umed al NWO (care sunteti fani ai teoriilor astora), in timp ce creierasul comunistoid al Rusiei nu stie altceva stie doar sa santajeze cu resurse si facutul harce-parcea al opozitiei). Asta intelege Rusia prin afaceri, capitalism.

   Ma pis pe ea de Rusie si pe voi care ati luat un c…t in gura cu „deschiderea spre est” si nu-i mai dati drumul.

   Mocofanilor…

   Sustineti dracu micsorarea taxelor pe profit ale producatorilor si venit ale cetatenilor, aruncati la gunoi toata teorita tampita a cresterii/sustinerii economice prin consum „subventionat” de stat sterpelit din proprietatea altora ce duce la inflatie/scaderea valorii de cumparare si nu mai faceti pe Sun Tzu si Sun Bin ca sunteti niste amatori ca si restul ce ne petrecem timpul liber pe aici.

   „Rusia ca model”…ce gluma proasta.

   • @RomaniaTricolor
    Ce-i cu mizeriile astea prietene:

    „mai du-te dracu’ de amarat!”
    „Am vrut sa vad prostia umana cum se manifesta”
    „toata splendoarea de curvistine ce sunteti”
    „Ma pis pe ea de Rusie si pe voi care ati luat un c…t in gura”

    Eu am inteles ca parerile noastre difera. Nici o problema. Totusi cei care au facut ceva scoli in afara de generala sau liceu si au si ceva diplome luate pe bune nu cu spaga au maturitatea sa accepte ca celalalt nu e de acord si placerea intelectuala de a se „bate” elegant in argumente si contra-argumente.

    Ce-i cu agresivitatea asta? Cu limbajul asta de cocalari? Nu prea se poate discuta civilizat pe aici….

  • Am retinut esentialul din prostiile debitate mai sus: „DACA I SE PERMITE ACCESUL”.

   Deci care ar fi, dupa mintea ta putina, conditiile politice pe care le-ar impune Rusia importurilor din Romania (lasand la o parte faptul ca Romania CHIAR ACUM exporta in Rusia produse finite de aprox 1.5 miliarde Euro – in special masini si utilaje – si importa materii prime, o relatie mai degraba intre o economie dezvoltata si una periferica).

 24. Bai Vectoreurasia,
  Ma doare capul de ce lipsa de logica aveti. Adica daca romanii nu stau pe roze in a doua cea mai bogata comunitate de state (UE) din lume acuma trebuie sa se arunce in bratele Rusiei? Si in ce fel au fost obligati romanii sa se integreze in UE sau NATO? N-a fost dorinta lor? Nu voluntar si-au asumat datoriile si obligatiile toturor membrilor UE si NATO? FMI dicteaza ceva? Pai daca nu te duci sa le ceri bani ei n-au ce sa-ti spuna. Iar cind te duci ei pun conditii mult mai lejere decit oricare creditor. Problema e ca tot soiul de politicieni dau vina pe institutiile astea cind le ajunge cutitul la os. Pentru cetateanul de rind institutiile mentionate au fost o mana cereasca. Cine nu crede n-are decit sa-si aminteasca de anii 90.

  Hai sa ignoram istoria, problema comunismului, sau chiar a ocupatiei Basarabiei. Sa zicem ca lumea a inceput azi. Ce ofera Rusia? 1. Resurse materiale. Multumim, exista o piata mondiala, unde orice resursa poate fi cumparata. Daca Rusia (de fapt companiile ruse/guvernul rus) se hotarasc sa subventioneze exportul de materii prime in Romania, vedem atunci. Dar nu am stiinta de asa ceva. Si tare m-as mira sa nu ceara pretul pietei. Deci care-i avantajul? 2. Piata de desfacere. Pentru cine? Companiile romanesti care sint competitive pot exporta oriunde. Nu vad cum produse romanesti proaste si scumpe ar fi un succes la export in Rusia. Mai rau, companiile romanesti proaste ar trebui ori inchise, ori retehnologizate. Ce are Rusia cu asta, nu stiu. Orice ai zice, nu cred ca ai vazut vreun roman care sa-si inchipuie ca rusii-s fraieri. 3. Capital. Da, Rusia are capital. Dar acest capital ori e privat, deci nu se va comporta diferit de orice alt capital de pe piata (adica nici nu mai conteaza ca e rusesc), ori e sub control guvernamental. Care guvern e o dictatura light. Si nici asa nu prea vad cum o Rusie cu un nivel de trai comparabil sau mai prost decit cel din Ro o sa se apuce sa subventioneze Ro doar de dragul artei. Altceva ce mai ofera Rusia in ziua de azi? O alternativa la democratia si capitalismul occidental? Un sistem de legi mai bune si mai juste? O economie mai performanta? Tehnologii mai avansate? Libertate de miscare? Stabilitate? Ce dracu’ ofera? E Rusia o solutie la coruptia si impotenta autoritatilor romane? Tu ai habar de ce se intimpla prin Rusia?

  Tot ii dati inainte cu federalizarea UE. Da’ Rusia nu e o federatie? Si pentru cetateanul roman care poate sa munceasca si sa valorifie oportunitati din Ro pina-n Portugalia, nu e mai bine ca are dreptul sa se miste, sa munceasca, sa studieze in cea mai mare zona economica din lume? Ce ofera Rusia? Sigur, Ro nu e cel mai influent membru al UE. Dar daca-i trimiti la Bruxelles pe Becali, Tokes, EBA, Adrian Severin, ce te astepti? Hai sa nu dam vina pe altii pentru propria impotenta si prostie. Nu UE saboteaza Ro, dimpotriva. Cind prim-ministrul e un plagiator, faptul ca inca mai functioneaza unele lucruri in Ro e probabil un miracol. Si cum ar rezolva Rusia problema asta? Si Putin e un plagiator, divortat… practic Ro deja a adoptat unele din solutiile rusesti.

  Dupa cum vezi, doar judecind pe datele din ziua de azi Rusia e o mina perdanta. Si mai rau e ca daca UE/NATO au acceptat Ro ca partener, Rusia se pare ca nu accepta decit vasali. Nu trateaza de la egal cu tarile mai mici. De aia au propaganda, armate de ocupatie (mda, forte de mentinere a pacii), de aia ambasadorii lor mint si ameninta. Si daca tot ii dai cu problema demografica: daca Ro, ca parte a UE se hotaraste sa accepte imigranti, o sa fie milioane de oameni care vor veni, vor lucra citiva ani, dupa care multi vor pleca mai departe in UE. Cei care vor avea succes vor ramine. Poate ca unii vor fi chiar rusi satui de libertatea si prosperitatea din Rusia. Cit despre Basarabia: proportia de rusi scade de la an la an. Numarul celor ce se considera romani creste. Incet, dar creste. Uniunea nu va fi curind, dar va fi.

  Dupa cum am mai spus: daca esti platit sa bati cimpii, fa-o cu spor in continuare. E o viata trista, da’ e o piine… Daca nu, atunci chiar imi pare rau de tine, ca ai o educatie (limbaj ingrijit, putine greseli) si ai putea sa faci mai multe in viata decit sa iti pui speranta in mesianimul rus.

 25. Pt. Voinicelul:
  Da-mi un exemplu de tara comparabila cu Ro care a posperat exportind la rusi. Sau rusii or fi prosti, sa dea bani buni pe produse romanesti proaste, cind ar putea cumpara produse similare sau mai bune chinezesti, nemtesti, japoneze?

  Eu cred ca tu esti de fapt basarabean si faci si tu un ban postind pe ici pe colo, la ordinele celor de la rasarit. Nu e o problema, e doar ridicol ce tot scrii pe acolo.

  • Cauta pe Wikipedia in engleza „Germany–Russia relations” si ai sa vezi cine prospera.

   • He, he, he … Pai Germania prospera cu toti 🙂
    Dar daca tot ai pomenit de Germania, mai tii minte care era diferenta dintre RFG si DDR ? 🙂 🙂 🙂

 26. Dorul BASARABIEI…stiu ca a mai fost prezentata pe acest site
  http://www.youtube.com/watch?v=KFIGdjW-YIY

 27. Ion Paladi …ACESTA ESTE UN ROMAN ADEVARAT
  http://www.youtube.com/watch?v=GJCBi1_BuqE

 28. rusul e dat in p…. masi

  nu inteleg ce I-au mai trebuit teritorii daca te uiti pe harta lor de la Moscova pana la Vladivostok sunt vreo 9500 de km cam cat e de la Bucuresti la Washington o tara cat o jumatate de glob si tot I-a mai trebuit Basarabia care oricum e o tara saraca.

  • Corect, dar intreaba-l pe Petru cel Mare din lumea de dicolo, el i-a zis lui Cantemir ca nu vrea pamant ci…apa. Nimic nu s-a schimbat, dictonul asta s-a folosit si in URSS, si in CSI si acum. Iesire la mari si oceane. Cum au avut si au Europa de Vest, SUA, China…

 29. Ciudat e ca toti si au amintit ca sunt romani dupa 2007. De ce? Pentru ca atunci au inceput toti sa isi faca pasapoarte romanesti ca sa ne faca de ras prin Europa, impreuna cu tiganii! Hai sa terminam cu vrajeala asta de istorie, ca nu am votat noi cu Voronin & co atata timp. Daca erati Romani adevarati… Unde ati fost „fratiilor” moldoveni pana in 2007? Atunci cand ati inceput toti sa va aduceti aminte domne strabunica a fost romana. TERMINATI SA FITI IPOCRITI. 90% VRETI DOAR PASAPORT ROMANESC SI ATAT!!! RESTU DE 10 POATE CHIAR ISI ADUCE AMINTE SI SE SIMTE ROMAN. Dar cererile de cetatenie romana au avut un booom de 5000% dupa 2007. Stiu ca o sa fiu aspru criticat, dar realitatea e ca daca nu aveam acces liber in UE nu mai vroia nimeni sa fie roman. TERITORIU POATE NE APARTINE, DAR SUNT CURIOS CATI „FRATI” MOLDOVENI ISI AMINTEAU CA SUNT ROMANI DACA NU ERAM IN UE!

  • Si ce ti se pare atat de ciudat la aceasta mentalitate? Eu am trait in comunism in Romania (tu nici nu erai nascut pe vremea aia), nu in URSS ca moldovenii de peste Prut. Unde erau moldovenii? Mureau pe capete in 1992 in Transnistria aparandu-si tara in timp ce noi luam ciomege de la mineri!
   Tu unde erai? In burta, probabil…

   • Eu nu vorbesc de 1992, In 1992 daca nu eram noi sa ii ajutam cu cateva divizii si cu piloti care au mai bombardat cate ceva… era pa de mult Moldova. Dar de atunci pana in 2007? Unde erau moldovenii? CU VORONIN si company… acolo erau. Cu Rusia, acolo erau. Acum ca sau mai „occidentalizat” nu se mai da nici unul moldoveau, pentru ca au pasaport romanesc din pacate. dupa ce pana in 2007 nu si au aminti. Nu pun in dubiu ca tu primeai ciomege,.. dar nu are legatura cu ce am scris eu! Mi se pare ciudat cum unii romani sunt asa de solidari cu acesti „frati” care si au amintit de cativa ani ca sunt romani, daia mi se pare ciudat”

    • In 1992 daca nu eram noi sa ii ajutam cu cateva divizii si cu piloti care au mai bombardat cate ceva…

     Ha?! Ce?! Cum?! Cred că tu confunzi realitatea cu romanul lui Cristian Negrea…

    • 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
     Robert ai revenit…si ca de obicei, te umpli de glorie…Cind dreaq, Doamne iarta-ma, am ajutat noi cu citeva divizii pe moldoveni, in 92? Armata romaneasca toata nu avea citeva divizii, adunate…Sigur, o sa-mi spui ca erau mai multe decit acum, dar alea erau divizii pe hartie…Esti tare…tare rau…
     🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

    • Mai Robi tata, cand am avut noi soldatii in Moldova?! Divizii?! Tu ai idee ce inseamna O DIVIZIE?! Pilotii?! Taica daca la faza cu F-18 mai radeam, mai mustaceam, la faza cu ajutrul romanesc pt Moldova, este doar o minciuna de doi lei…
     Nenorocitul ala de razboi a schilodit si omorat mii de oameni nevinovati, romanii de un sange cu noi, acel razboi nu poate obiect de glume si tampenii.
     O Divizie poate are de la 14000 de oameni pana la +20 de mii, are in compunere cel putin trei regimente si batalioane independente, etc, etc…Nu sti ce vorbesti, si nici amuzant nu mai esti.

     • George au fost multi voluntari romani care au luptat alaturi de moldoveni, asta ai uitat taica? Plus ca si „soldati sub acoperire” romani. Si asta zici ca e un pamglet? Dar avionele lor mig 29 de cine erau pilotate?

     • Care avioane MIG-29?! Care voluntari?! Basarabeni au luptat aproape singurii, spre enorma lor cinste, de multe ori cu mainile goale, impotriva tancurilor rusesti. Bucurestiul i-a ajutat cu strigaturi de pe margine si cateva lazi cu munitie…
      De unde divizii si de unde avioane?! Bai Robi toate au o limita si imaginatia sare calul cateodata. Nu vreau sa apara pe net ca pe RoMilitary se sustin aberatii…
      Daca urmaresti sa destabilizezi credibilitatea RoMilitary cu astfel de aberatii, din aceeasi familie cu F-18 in Romania, te asigur ca-ti pierzi vremea degeaba.
      La prima astfel de afirmatie nedovedita intri direct in spam!
      Sunt un mare fan al libertatii de expresie, dar detest dezinformarea si ma si pricem binisor la ea. Nu sunt deloc naiv si desi pana acum m-ai facut sa rad, de aceasta data ai reusit sa ma faci sa stau cu degetul pe butonul „spam”! Depinde doar de tine.

     • George comentariul meu initial nu era pe tema razboiului, era pe tema ca toti si au adus aminte ca sunt romani dupa ce am intrat in UE. Punctul e ca 90% vor doar pasaport romanesc, nu dau doi bani pe Romania, si ne mai fac si de ras prin afara cand zic ca sunt romani dar ei defapt sunt de la mama dracu…. Asta era ce vroiam sa specific!

    • @Robert Ionut. Bre tata breeee, ce divizii, ce piloti!!?? Bai ticule, pe vremea aia la sefia RO era ghici cine? Taticul Ion Ilici Iliescovici, mareeee democrat scolit la Frunze, cea mai inalta scoala de formare a „democratilor” cu stea rosie in frunte sau prin alte parti nu tocmai vizibile. Ala s-a temut si sa le trimita ceva puscoace si ceva munitii, desi, dupa unele surse mai mult sau mai putin indoielnice, Armata ar fi vrut sa-i ajute cu ceva TAB-uri, tunuri AT si armament usor de infanterie si, foarte probabil, ceva instructori de pe la obscurul Batalion 404. Au facut-o, dar in anii ce-au urmat, cand le-am donat cate ceva, in speta TAB -77/79, basca scolarizarea ofiterilor si a elevilor in invatamantul romanesc militar. Se zvoneste c-ar fi fost pe acolo in acel timp si ceva Servicii romanesti, dar asa ceva nu se va sti vreodata. Deci, ticule stai linistit, stim destul pentru a face diferenta intre fabulatie si adevar, Iliescovici facea in pantaloni pe-atunci de frica „Rassiei”, desi unii considera ca a facut foarte bine ca s-a dus mai des la WC pe timpul cat a durat conflictul. Daca i-am fi ajutat, asa cum am fi putut, chiar si pe ascuns, tot ar fi fost ceva, chiar daca tatucii rusi ar fi racnit pana-n luna, personal insa ma indoiesc c-am facut-o atunci.

 30. Inteligentilor, a te deschide fata de Rusia e o oportunitate, nu presupune in exclusivitate doar asta. Voi nu cititi decat printre randuri si apoi comentati? Pai cititi integral.

  In rest – sunteti niste tradatori, Acceptati ca tara asta sa fie distrusa de capitalul strain pentru ca nu dispuneti de pregatirea necesara ca sa realizati ca UE isi bate joc de orice tara in curs de dezvoltare. Asa ca dincolo de Nistru vedeti doar Siberia (hahahaha), nu sute de milioane de consumatori, si intelegeti ca deschiderea economica si valorificarea unor oportunitati in Est, inseamna inchiderea fata de restul Europei. Te doare capul.

  Romaniatricolor, daca esti analfabet economic e de inteles, ca nah, poate ai terminat doar liceul sau esti inginer, dar sa nu reusesti sa intelegi un text scris, e jenant.

  Deci baieti: nu va mai infasurati in tricolor ca nu va apartine in exclusivitate. Da? Tradarea e numele vostru atata timp cat sustineti distrugerea acestei tari prin politicile antinationale marca UE si faceti pe fanfaronii in pantaloni scurti cand e vorba de deschidere economica spre piata enorma de la est de Nistru.

  • Una este sa ai relatii economice si alta este sa „te aliniezi urgent politicii ruse” cap sec. Tu esti hotul care striga hotii ca asa iti ordona sefii cine nu-i pro-rus este antinational, tradator. Sa stii tu goarna moscovita ca au avut ocazia 50 de ani sa ne arate ce pot si ne-au aratat si cei mai multi suntem satui. Hai ia-l si Ivan si vector Asia-Evropa si mergeti pe blogul lui si-asa n-are trafic ca de aia trambiteaza pe aici poate poate vine norodul sa scrie si pe la el. Cu ocazia asta ii cresteti ratingul colegului vostru de munca. Dar ghici nu veti pleca pentru ca aici e circulatie mai intensa iar dincolo n-are cine sa va asculte osanalele pentru Putin.
   Iar la distrugere tarii de catre UE te inseli, noi ne-am distrus-o alegand politicieni scoliti ….la Moscova si asta pentru 10 ani suficient cat sa acumulam intarzieri mari. Cine ne-a condus pana in 2000 si chiar 2004. Un nomenclaturist din linia 2 scolit la Moscova si fiul lui Walter Roman fost membru al brigazilor internationale de stanga din Spania, brigazi create si finantate de URSS.
   Vad ca te-ai legat de tricolor, asa este cel cu alb-albastru-rosu nu ne apartine, acela este al tau si al colegilor tai ce otraviti pe aici. Al nostru este cel cu rosu-galben si albastru.

   • @Anla’shok
    Shlomo, asta e un site, ala e un blog. Aici se ocupa cineva serios de site, eu am facut blogul de curiozitate si e un mic hobby (mult spus), nimic serios. Postez acolo cand vreau, aici cand vreau. Nu ma intereseaza traficul dar prima regula cand iti faci un blog e sa il „raspandesti” altfel de ce dracu l-ai facut. Dar am postat linkuri si spre alte siteuri sau bloguri pe care le-am gasit interesante. Deci e ceva normal, nu stiu ce te roade pe tine atat totusi.

    „Colegului vostru de munca”… esti penibil domnule. Adica toti cei care nu sunt de acord cu viziunea ta asupra lumii sunt automat „desfiintati” drept propagandisti, in solda lui X, etc. Bai pentru un democrat pro-occidental anti-bolsevic folosesti foarte bine tehnicile bolsevici de desfiintare a oricarei opozitii.

    • Continua poate o sa ai succes sa te viziteze careva.

     „Bai pentru un democrat pro-occidental anti-bolsevic folosesti foarte bine tehnicile bolsevici de desfiintare a oricarei opozitii.”
     Pai cu asa profesori sigur ca inveti.Si da, imi place sa-i desfiintez mai ales pe nesimtitii care creaza realitati imaginare si se dau de ceasul mortii sa ma convinga ca girafa ce o vad in fata ochilor nu exista.

     • @Anla’shok
      Eu nu incerc sa te conving de nimic, pur si simplu raspund unor atacuri. Cred si eu ca inveti la cat de mult iti place. Dar nu de la mine. Eu cred ca ei meditatii in particulari de la niste veterani din Poalei Zion.

     • Ma doare-n cot de ce crezi tu. Cata vreme faci apologia imperiului rus n-ai cu ce argumente sa ma convingi. Uneori ca sa-ti bati adversarul trebuie sa lupti cu armele lui.

  • Desfăte tu „in spate” pt ruși , or sa te satisfaca , giugiuleala plăcută
   Legat de UE , prefer bătjocura lor așa cum o zici tu , decât foamea sigura, agresiunea fizica, violuri, schinjuiri ….. sunt convins ca știi dar faci pe prostul despre ce au suferit multi romani si in timpul si după războiul din Transnistria

   Cred ca tie nu ți clar termenul de enorm .
   „sute de milioane de consumatori ” tu chiar esti manipulator , rusia are 140 mil loc , unde vezi tu sute ??? plus ca daca scoatem din calcul gazpromul si inca doua trei afaceri de partid iasa un PIB/locuitor jalnic ……..ce consumatori cu potențial…..

 31. Mie imi e f clar cum e cu rusii…sunt la fel de saraci ca romanii. O tara bogata cu oameni saraci.
  E de ajuns sa te uiti la aceste 2 filme cu transibberianul http://www.youtube.com/watch?v=K3NIWiaW1n8
  de la Moskova la Pekin
  Si sa compare cu un Amtrak din SUA http://www.youtube.com/watch?v=vU_vmcvaAgU

  imaginile spun cat 1000 de cuvinte …

 32. Mda, in teorie Rusia foloseste euro, dar majoritatea depozitelor sint in dolari. Verifica, te rog. Cit despre aur, da, au depozite mari, dar asta nu inseamna decit ca anul asta si-au pierdut vreo 15% din economii.

  Anul trecut China a investit 67 mld dolari in energie alternativa. Deja e lider de piata in energie solara. Citeva provincii chineze au instituit saptamina trecuta cap-and-trade pentru dioxid de carbon, adica incep sa limiteze emisiile. In acelasi timp, in USA tocmai s-a deschis cel mai mare terminal de gaze lichefiate, tocmai pentru exportul in China, la un pret 1/3 din cel rusesc. Cit despre banii chinezesti care vor cumpara Su-35, sper ca toti banii sa se duca exact pe Su-35, submarine, tancuri, etc.. Numa’ in universitati, societate si economie civila sa nu se duca. Btw, ca tot proslaviti conservele zburatoare rusesti: cite SU-35 sint in productie, cu ce sint inarmate, ce radar au si cum se integreaza cu restul sistemelor de aparare? Ca F-35, pe care il tot huliti e cam gata de a fi operational.

  Ah, conducta din Turcia. Daca europenii se apuca de exploatat gaze de sist si pretul va evolua ca in USA, m-as mira ca oricare din conducte sa-si justifice pretul. Pe bune, doar compara pretul gazului in USA cu cel din UE. Si cred ca am mentionat deja faptul ca USA se pregateste sa exporte masiv gaz (de sist, bineinteles) prin lichefiere.

  Tu scrii despre prietenia Ruso-Turca. Ce e asta? Sci-Fi sau Fantasy? Turcia e membru NATO, candidat la UE, cu ambitii hegemonice in orientul mijlociu. Adica o sa se apuce sa primeasca ordine de la Moscova, sa-i pupe papucii lu’ Putin? Din contra, rusii o sa aiba o mare problema daca una din principalele lor mijloace de export se va afla in miinile turcilor.

  In final eu nu inteleg de ce atita taraboi despre Moscova, daca totul s-ar rezuma doar la comert. Pe banii ei Romania poate cumpara de oriunde pofteste. La fel si Rusia, e libera sa vinda oricui. Exista o piata mondiala, cu preturi in general identice pentru toti. Teoretic nu ar conta cine si de la cine cumpara. Care-i problema? Petrolul rusesc pe care nu-l cumpara Romania il va cumpara China, la acelasi pret, in timp ce romanii vor cumpara din Libia. Foarte bine. Numa’ ca prin prisma asta e cam greu de inteles ce cauta armata a 14-a in Transnistria si cum de s-au ratacit coloanele de tancuri rusesti prin Georgia. Aruncati o gramada de praf in ochi, cine stie, din prostie sau lacomie poate cineva va inghiti nada.

 33. Trebuie normalizate relatiile cu Rusia. Iliescu a distrus acordurile de schimb in anii 90, ceilalti n-au facut nimic ca sa repare aceasta greseala.E foarte bine daca cooperam econom ic cu ei, poate ca si militar ar trebui, pentru ca sub NATO nu mai avem armata.

  • @omonia.Tavarisciul ilievici nu ar fi distrus nimic daca ar fi primit ordin de la centrala kgb/fsb sa nu distruga.Toti cei care au preluat puterea in Romania in urma loviturii de stat maiastru orchestrata si aplicata de sovietici in buna intelegere si cooperare cu mongolii fac parte din esalonul 2 al puterii, toti sunt comunisti internationalisti si toti sunt subordonati serviciilor speciale ruse.Acum sunt convertiti in oameni de afaceri globalisti.Singurul lucru care-i intereseaza este totul mai putin situatia tarii si a poporului.

 34. Chisinau: Ocupantii serbează „eliberarea” la 28.06.2013
  http://www.youtube.com/watch?v=YTRrGkyIvYc

 35. Exista o diferenta intre nationalist si patriot. Cei ca si RomaniaTricolor sunt nationalisti, cei ca Voinicelul sunt patrioti. Diferenta dintre cele doua categorii e data de utilitatea actiunilor, iar aici cei ca Voinicelul au dreptate, nationalistii stil Vadim Tudor sunt nocivi interesului national, sunt primitivi in concdptie, fixisti potriviti pentru anii 1930. Privitivism revansard si cam atat.

  • Dar de cand se numesc patrioti , cei care aiureaza sau mai grav încearcă sa manipuleze ?

   • Patriotii sunt patrioti. Majoritatea tarilor ‘pierdute’ pe mana proprie sunt pierdute din cauza nationalistilor, in general niste indivizi limitati intelectual. Tu esti unul din ei Mihai. Esti slab pregatit dar comentezi mult. Mai intai pregateste-te, apoi emite pareri, ca pierdem vremea

    • Mai nostaligcilor dupa bolsevism, nu va retinem , e liber sa va intoarceti in matca , ati pierdut , mai va agatati de ramasitele comuniste , la restu gata nu mai aveti trecere .

     De cand se numeste patriotism , manipularea nesimtita , de a incerca sa aduci ciuma rosie in „casa ”

     Imi pui tu verdict legat de limitele mele , tipic comunist . V-am rugat chiar sa-mi dati exemple de business-uri relevante care nu se pot face cu alti parteneri decat cu bolsevicii ! vorbiti concret, nu gargara !!!

     In domeniil mele , sunt mult mai pregatit dect tine aia sa-ti fie clar , tu cu manipularea tipic bolsevica si ilieviceasca.

   • Si-au introdus rusnacii postac nou sa ne invete ca ei de fapt sunt patrioti si noi niste fascisti fara creier.
    Genial
    Incepeem sa trecem la pasul 2, daca nu mai tine acuzatia pro-american sau pro-occidental, hai sa-i facem nationalisti de origine fascista, inamici de moarte al patriotilor bolsevici, desigur singurii iubitori de tara.

    Bai pupaciosi de parte dorsala de rus inventati lucruri noi ca nu avem nici ciunga in par si nici ieri nu ne-am nascut

    • Eu sunt de acord ca nu ne merge stralucit sub USA si UE dar nu e vina lor , e vina scursurilor care ne conduc ( care fie vorba intre noi provin din era comunisto-bolsevica) care si-au vandut sufletele .

     Oricum ar fi acum , e infinit mai bine decat sub dominiatie bolsevica ( sa vedem concret : ucraina, Belarus …..)

  • Cei ca Voinicelul sunt pseudopatrioti. care mascheaza sub „patriotismul” lor promovarea mesajelor unui imperiu care incearca sa-si recastige pozitiile. A fi nationalist nu este o greseala, ci a fi sovin, nationalism inseamna sa-ti iubesti tara si neamul iar Vadim desi poarta masca de nationalist este orice altceva numai nationalist nu. Vadim si cei ca el sunt in primul rand niste carpe egocentriste care se folosesc astfel de idei in folosul binelui personal. Cei ca Voinicelul &Co pe care tu-i lauzi sunt chiar mai rau decat cei ca Vadim, pentru ca nu UE si nici nationalistii n-au facut praf economia romaneasca, nici UE nici nationalistii n-au negociat in locul nostru vanzarea pe nimic a resurselor. Cei care au facut-o au fost tot „patrioti” disperati „sa intre imediat” in jocul cuiva si sa obtina desigur foloase personale.
   Acum ca tot m-a facut un oarece de pe aici „Schlomo” exemplul evreilor care si-au revendicat „homelandul” si au facut tot posibilul sa-l redobandeasca inclusiv printr-un lobby intens si sustinut prin efort comun al emigratiei pe langa toate puterile momentului. Ei au fost tot fixisti si au gandit in spiritul anilor ’30. Si au izbandit pana la urma iar noi daca o facem relativ la teritoriile romanesti furate de Rusia suntem tradatori, fixisti si primitivi. Daca „patriotul” Voinicelul vrea relatii economice cu Rusia sa-l anuntam ca acestea exista, iar rusii pot sa dea gaze la un pret decent si fara sa „intram in jocul lor” . Inca odata se vede marlania puterii de la est care opteaza pentru politici santajiste doar doar si-ar mai extinde din nou sfera de influenta.atreides.leto@yahoo.com

   • „Cei ca Voinicelul &Co pe care tu-i lauzi sunt chiar mai rau decat cei ca Vadim, pentru ca nu UE si nici nationalistii n-au facut praf economia romaneasca, nici UE nici nationalistii n-au negociat in locul nostru vanzarea pe nimic a resurselor. Cei care au facut-o au fost tot “patrioti” disperati “sa intre imediat” in jocul cuiva si sa obtina desigur foloase personale.”
    Da, adevarat, dar acesti „patrioti” nu sunt pusi la putere de catre UE si SUA?? vezi la referendum cat influenta au exercitat UE si SUA!!! si vezi situatia de acum din Siria!!! nu le convine un conducator fac razboi si il schimba…. cu cine vor ei binenteles!!! Vezi situatia din Egipt, din Libia…….

 36. Aici e ceva cu surse mai complete

  http://en.wikipedia.org/wiki/War_of_Transnistria#Involvement_of_Romania

  Imi amintesc ca se vorbea si de pilotii romanii de pe Mig-29 moldovenesti, pe langa arme, instructori si voluntari. Au fost si niste declaratii ale unui lider liberal, Radu Campeanu parca, care a cerut ca armata romana sa intervina oficial si cu trupe mai serioase in Basarabia.

  Apoi ministrul apararii din Rusia, un maresal al URSS, numai stiu cum il chema, a declarat public ca noua doctrina militara a Rusiei tocmai a fost adoptata si permite folosirea preventiva a armelor nucleare. Adica a aratat bata fara a spune direct cui, a lasat sa se inteleaga insa cam de ce a facut anuntu ala la acel moment.
  Atunci Lebed care comanda armata a 14-a a prins curaj si a declarat ca daca Romania face si drege o sa vedem noi ca in cateva zile vine la Bucuresti etc. Parca tot el se plangea ca pilotii romani sunt pe Mig-urile moldovenesti.

  Din pacate noi eram singuri atunci, fusese treaba cu Targu-Mures, evenimentele din 1990, minerii parca, si nu eram vazuti bine nici in vest, ungurii stateau la cotitura, probabil si unii de prin vest erau ofticati ca nu ne-am rupt in 1989, asa ca s-a mai muiat treaba si Rusia a avut castig de cauza si a pastrat Transnistria, iar Moldova a cedat si ea pentru ca nu putea mai mult. Romania a fost nevoita sa iasa din scena, oficial cel putin
  A urmat presiunea economica, gazele, etc, au fost saraciti de tot (nici noi nu am scapat prea usor dinspre partea ailalta, dar macar s-au mai miscat niste treburi si am intrat in NATO pana la urma).

  Asta e un alt semnal ca nu putem fi deloc prieteni cu rusii in conditiile astea. De altfel felul cum au actionat in ultimele secole e destul de concludent.

  De aici si ideea ca un arsenal nuclear propriu ar fi cel mai bun, mai bun si decat intrarea in NATO.

  Ucrainienii au fost foarte prosti ca i-au sprijinit pe rusi atunci. Poate la data aia li s-a parut o idee buna pentru ca le era frica de problemele cu noi legate de teritoriile luate la ei in 1940, dar pe termen mai lung si-au bagat mortu in casa cum se spune, si sunt prinsi in mreaja ruseasca.

  Daca ii duce capul, se inteleg cu noi si cu basarabenii, iau o parte din Transnistria (partea cu mai multi ucrainieni si rusi) partea cu romani mai multi revine Basarabiei, iar Bucovina de Nord si sudul Basarabiei (cel putin in buna parte) revin Romaniei care se uneste cu Basarabia

  Asa toata lumea va fi multumita si va fi inchis si conflictul si probleme teritoriale istorice. Plus de asta Ucraina scapa si de „cartoful fierbinte” care e Transnistria, si deci de presiunea rusa aici, scapa si de noi si se poate concentra pe ce probleme au ei in est, in Crimeea etc. Adica or sa aiba spatele asigurat, o sa aiba alte oportunitati spre UE etc.

  Rusia ar trebui sa-si vada de ale ei daca vrea sa aiba macar o atmosfera neutra aici. In deceniile urmatoare vor creste tot mai mult probleme in est. China e blocata in sud si se va indrepta mai devreme sau mai tarziu spre Siberia. Japonia tine deschisa problema Kurilelor iar in Europa are doar potentiali dusmani la granite, Polonia, Romania si Turcia, putem baga chiar si Georgia. Bineinteles ca si SUA ii asteapta la cotitura, la fel islamistii au demult un razboi surd cu ei.
  In loc sa incerce sa tina granitele cat mai departe de ei prin tot felul de ocupatii si actiuni care ii deranjeaza foarte tare pe toti, ar fi putut sa mearga pe intelegeri amiabile si recunoasterea greselilor, asta le-ar fi adus mai multa stabilitate.
  Asa si-au pus pe toata lumea in cap, la toate frontierele, nu au niciun prieten serios

 37. http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/de-10-ori-mai-multe-cereri-pentru-cetatenia-romana-196678.html cateva articole, cand am inceput sa avem liber acces la piata de munca din Europa. Ca sa vezi George ca nu vorbesc prostii! http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_8070/Moldova-Peste-100-de-mii-de-cereri-de-cetatenie-romana-intr-o-luna.html asta e un articol mai vechi… Unde naiba erau inainte „fratii” nostri???

  • Cetatenia ar trebui sa li se acorde automat celor care sunt romani si au bunicii acolo din perioada de dinainte de 1940. Nu e vina lor ca imputitu de Stalin si gasca lui de la Moscova au inceput sa ocupe Europa mana in mana cu Hitler, alt imputit.

   Sigur, mai sunt unii veniti acolo din Rusia sau Ucraina, care vor doar sa profite probabil, si mai e si propaganda sovietica de juma de secol care le-a spalat creierii unora, dar odata cu schimbarea generatiilor si cu descoperirea adevarului istoric, lucrurile se schimba si unirea se va face mai devreme sau mai tarziu, e inevitabila.
   Iar cu cat Rusia incearca sa amane momentul asta cu atat va fi si mai dusmanita aici, si mai urata.
   Iar asta se va intinde pe o perioada lunga de timp, astfel de chestiuni istorice lasa o amprenta greu de sters in mentalul colectiv. Pana si Ceausescu, care era comunist, a ridicat problema Basarabiei in fata lui Brejnev parca, si in discutiile cu Mao amandoi vorbeau de teritoriile chinezesti si romanesti furate de rusi.
   Mai ales aici, in sud-estul Europei lucrurile sunt cam diferite de restul lumii, si istoria parca si ea curge diferit, e parca pe alta linie temporala

   Cei care vor sa fim pragmatici si patrioti, pai sa se uite in istorie sa vada cum au mers relatiile cu rusii, chiar si cand am fost aliati, si abia apoi sa vorbeasca.

 38. prima fotografie e edificatoare pentru neputinta acestui popor, pozitia in „genunchi” se pare ca de atunci incoace nu prea mai stam in picioare, frumos imbracati cu masini jmechere da tara e praf si pulbere de la un cap la altul( in fotografie se vede in colt un tiganus spalacit ca vai de capu lui – e geniala fotografia asta)…., doamne fereste de un razboi maine , vom face acelasi lucru, luam pozitia in genunchi ne facem cruci si deschidem gura :)…..daca aveam o armata functionala atunci nu era ne voie sa ne asezam in genunchi, macar 3 luni daca ne bateam cu ei , tot ramanea ceva in constiinta naostra de „sclavi agricoli” asa cum foarte bine ne-a catalogat castigatoarea premiului nobel – Herta Muller…da sa dam vina pe latii suntem exceptionali, rusii sunt de vina 🙂

 39. Numai 166 comentarii pana la ora aceasta ?
  Puteti mai mult baieti .
  Ce va faceati daca politicienii romani interbelici adoptau pozitia pragmatica de recunoastere a URSS in schimbul recunoasterii unirii cu Basarabia ? Cum a facut si Germania prin tratatul de la Rapallo ? Ramaneati fara ” obiectu ´muncii ” .
  Imi amintesc o discutie on-line de pe vremea referendumului intre postacii celor doua tabere . Postaci profesionisti , nu alde neica nimeni : beee, noua ne da atat si atat –- bee fraiere , noua pe langa gros ne da si o sticla de cola , si trei sticle de apa pe saptamana .
  Pentru ei , un citat din jurnalul unuia dintre calaii Romaniei Mari , Galeazzo Ciano : ” imbecili, tragici imbecili ” .

 40. Oare cum ar fi aratat o masa rotunda cu toti comentatorii de mai sus, pe acest subiect.Si oare, ce concluzie s-ar fi tras la finalul dezbaterii?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *