Ziua Statului Major al Apărării, Geodezilor și Cercetașilor Militari

La 12 noiembrie 1859, domnitorul A.I.Cuza, prin Ordinul de Zi nr.83, a semnat actul de constituire a Corpului de Stat Major General, „Secţiei a II-a” din cadrul acestuia ca prim element organizat al Cercetării în Armata Română și Serviciul Topografic Militar.

_____________________

Statul Major al Apărării asigură, conform Legii nr. 346 din 21 iulie 2006 (art. 12), conducerea, organizarea, planificarea şi operaţionalizarea forţelor, ridicarea graduală a capacităţii de luptă şi mobilizarea armatei, conducerea operaţiilor întrunite, antrenarea comandamentelor şi trupelor, pregătirea de bază şi de specialitate a personalului militar în activitate şi în rezervă, managementul carierei individuale a personalului militar, planificarea armamentelor, standardizarea în domeniul militar, implementarea sistemului de comandă, control, comunicaţii, computere, informaţii, informatică, supraveghere, recunoaştere, logistică şi infrastructură, desfăşurarea relaţiilor militare internaţionale, asistenţa religioasă în Ministerul Apărării Naţionale şi încheierea înţelegerilor tehnice cu armatele altor state, promovarea valorilor specifice culturii militare şi educaţiei civice.

Conform aceleiaşi legi, şeful Statului Major al Apărării este militarul cu rangul de conducere cel mai înalt din armată. El este numit de Preşedintele României, la propunerea ministrului apărării naţionale, cu avizul primului-ministru, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu până la un an.

În funcţia de şef al Statului Major al Apărării poate fi numit locţiitorul acestuia sau unul dintre şefii categoriilor de forţe ale Armatei.

La nivelul Statului Major al Apărării se constituie, conform legii, Comitetul Şefilor Statelor Majore (CSSM), care este o structură deliberativă având rol consultativ. CSSM se întruneşte pentru a lua în discuţie probleme importante privind activitatea armatei, de regulă în şedinţe trimestriale sau ori de câte ori este cazul.

Şeful Statului Major al Apărării este şi preşedinte al CSSM.

La nivelul NATO şi al Uniunii Europene, şeful SMAp este membru al Comitetului Militar al NATO (NATO-MC), respectiv, al Comitetului Militar al UE (EUMC).

_____________________

Direcţia Topografică Militară „General de Divizie Constantin Barozzi” – după data de 12 noiembrie 1959 au fost perfecționate continuu atât structura organizatorică, cât și tehnologia de obținere a hărții topografice militare. Unul dintre cele mai importante momente a fost reprezentat de înființarea, la 15 ianuarie 1951, a Direcției Topografice Militare (DTM), cu o structură organizatorică nouă. Tot atunci s-au înființat Detașamentul Geodezic și Detașamentul Topografic, subordonate DTM, specializate în executarea lucrărilor de cabinet și de teren necesare întocmirii hărții topografice a țării.

La 1 septembrie 1961, s-a înființat Unitatea de Geodezie și Topografie, cu sediul în garnizoana Buzău, prin contopirea Detașamentelor Geodezic și Topografic, continuând planurile de producție ale acestora. Printre realizările topogeodezilor militari se numără prima hartă topografică având înscris numele de România, lucrări topografice pentru zonele de operații ale Armatei Române în timpul Războiului de Independență, medalii de aur și de argint la Expoziția Universală de la Paris (1899), harta topografică militară la scările 1:25.000-1:1.000.000, planuri topografice ale localităților ș.a.

Începând cu anul 1963, după o perioadă de experimentare, s-a început actualizarea hărții topografice la scara 1:50.000, după procedee topofotogrametrice moderne, această activitate finalizându-se în anul 1973. În perioada 1968-1989, a fost proiectat, realizat și modernizat poligonul geodezic național, conceput ca laborator de încercări în condiții reale a aparaturii de măsurare, a metodelor și tehnologiilor folosite în geodezie și domeniile conexe.

În anul 1991, Direcția Topografică Militară s-a reorganizat, înființându-se „Institutul de Cercetare, Proiectare și Producție în Domeniul Topogeodeziei Militare”, prin unificarea Centrului de Cercetări Științifice cu Unitatea de Cartografie și Fotogrammetrie și cu secțiile productive din Unitatea de Geodezie și Cartografie. În perioada 1991-1994, s-au realizat „Hărțile topografice generale la scările 1:50.000-1:1.000.000”, acestea fiind primele hărți topografice militare interoperabile cu standardele geografice NATO.

La 12 noiembrie 2009, cu ocazia aniversării a 150 de ani de existenţă, Direcţiei Topografice Militare i s-a acordat steagul de identificare, s-a stabilit patronul spiritual – Sfântul Apostol Pavel, a fost dezvelit „Monumentul topogeodezilor militari”, iar Preşedintele României a decorat instituţia cu Ordinul „Meritul cultural” în grad de Comandor, categoria H – Cercetare ştiinţifică.

La 24 martie 2010, Guvernul României a emis Ordonanța de Urgență nr. 21, aprobată cu Legea nr. 136/2010, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit OUG 21/2010, Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Topografică Militară execută aerofotografierea întregului teritoriu național la fiecare 3 ani, în cooperare cu Statul Major al Forțelor Aeriene, realizează ortofotoplanurile pentru întregul teritoriu al României și lucrările de digitizare și actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în perioada 2010-2020. În perioada 2010-2013, s-a realizat primul ciclu de aerofotografiere a teritoriului național, iar în intervalul 2010-2014, Direcția Topografică Militară a asigurat personal militar de specialitate, pentru încadrarea unei funcții de subofițer de stat major nivel 1 la depozitul de hărți al teatrului de operații Afganistan.

La 16 iulie 2012 Direcţiei Topografice Militare i-a fost acordată denumirea onorifică „General de divizie Constantin Barozzi”, iar Observatorului Astronomic Militar i-a fost acordată denumirea onorifică „Locotenent colonel Constantin Căpităneanu”ș în cursul următoarelor luni s-a acordat și înmânat drapelul de luptă.

Prin ordinul prezidenţial nr. 670 din 12 noiembrie 2014, cu ocazia împlinirii a 155 de ani de activitate, Drapelul de luptă al Direcţiei Topografice Militare „General de divizie Constantin Barozzi” a fost decorat cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, cu însemn de pace.

_____________________

Despre Arma Cercetare…doar un Crez: „Audi, vidi, sile!”. Sau pe românește, vorba superiorului: Descurcă-te!

Și o imagine cu iubita, îndărătnica TABC-79, oare cine va fi urmașa ta?

Răzvan Mihăeanu

15 comentarii:

  1. cercetasii apartin de DIA?…mai dati si voi din casa una alta macar asa de dragul discutiei?

  2. Ceva imi spune ca va fi textron

  3. Mai vere daca n-avem la zile de sarbatorit de ramai crucit…
    Nu stiu cum o fi in alte armate da noi avem gramada. Mai e ceva timp si vom sarbatori si ziua directiei financiar-contabile, directie comandata de un general de-o stea.
    Oare Ziua Armatei, plus inca 3-4 cu adevarat importante, nu-i suficient?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *