ORDONANȚA MILITARĂ nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,  

Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr14 din 24.03.2020,

În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct.1, 3 – 5 din anexa nr. 2 la același decret șal art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul afacerilor interne emite următoarea

Ordonanță militară

Art. 1. – Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

 • a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 • b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 • c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 • d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 • e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizicăindividuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 • f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 • g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 • h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 • i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Art. 2.  Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11.00 – 13.00, strict pentru următoarele motive:

 • a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;
 • b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 • c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, asistența altor persoanevârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;
 • d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

Art. 3. – Circulația persoanelor prevăzute la art. 2, în exteriorul locuinței/ gospodărieieste permisă și în afaraintervalului orar 11.00 – 13.00dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole.

Art. 4.  (1Pentru verificarea motivului deplasării:

 • a) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;
 • b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(2Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la alin.(1), se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.

(4Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.

(5) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

Art. 5. – (1) Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru toate persoanele care intră în România.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

Art. 6. – (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor fără adăpost, precum și să asigure adăpostirea și îngrijirea acestora.

(2) Evidența persoanelor fără adăpost se actualizează și se raportează săptămânal la Centrul județean/al Municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art. 7. – (1) Instituțiile publice și operatorii economici au obligația de a marca zona destinată accesului cetățenilor/clienților și suprafața de relații cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri.

(2) Administratorii piețelor agroalimentare au obligația de a organiza activitatea de vânzare astfel încât să se păstreze o distanță socială între producătorii agricoli, comercianțși cumpărători. Comercianții și producătorii agricoli aflați în piețele agroalimentare sunt obligați să adopte măsuri de protecție împotriva răspândirii COVID-19, respectiv să poarte mănușși măști.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art. 8. – (1) Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Franța și Germania și din Franța și Germania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile.

(2) Măsura nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și autorizărilor tehnice necomerciale.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 23.00, ora României.

Art. 9. – (1) Se interzice accesul piloților la bordul navelor, sosite din zonele de risc roșii/galbene în porturile maritime române, dacă nu dispun de echipament de protecție stabilit de Direcția de sănătate publică Constanța sau dacă navele nu au efectuat perioada de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă de risc roșie/galbenă.

(2) Se interzice accesul navelor maritime și fluvio-maritime în porturile situate pe Dunărea maritimă, până la efectuarea perioadei de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă roșie/galbenă, în următoarele două zone de staționare în ancoră:

 • a) rada portului Sulina, pentru navele care vin dinspre Marea Neagră;
 • b) Dunărea, mila marină 44, pentru navele care vin dinspre canalul Bâstroe.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art. 10. – Ministerul Apărării Naționale asigură, la solicitarea ministrului afacerilor interne:

 • a) preluarea în pază a unor obiective a căror protecțieeste asigurată în prezent de către Jandarmeria Română;
 • b) personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activităților de ordine publică;
 • c) personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activităților Poliției de Frontieră Române, în punctele de trecere a frontierei de stat.

Art. 11. – Pentru verificarea respectării condițiilor de carantinare sau izolare la domiciliu, instituțiile de securitate națională vor proiecta sisteme de comunicații și aplicații informaticenecesare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și autorităților locale, pentru a comunica în timp real și permanent cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu.

Art. 12. – (1) Documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.

Art. 13. – (1) După alineatul (2) al articolului 2 dinOrdonanța militară nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.232 din 21martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(21), cu referire la activități permise în centrele comerciale, cu următorul cuprins:

(21) Suspendarea temporară a activității comerciale potrivit alin.(1) nu se aplică:

 • a) vânzării produselor electronice și electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului;
 • b) vânzării produselor și serviciilor de optică medicală.

(2) Măsurile prevăzute la alin.(1) se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art.14. – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:

 • a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală pentru măsurile prevăzute la art.1 – 4;
 • b) Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția locală, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsura prevăzută la art.5;
 • c) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsura prevăzută la art.7;
 • d) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsura prevăzută la art.8;
 • e) Autoritatea Navală Română și direcțiile de sănătate publică, pentru măsura prevăzută la art.9.

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1 – 5, art. 7 – 9 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile art.4 și 5 din Ordonanța militară nr.2/2020 își încetează aplicabilitatea.

(3Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

MODEL Declaratie pe proprie raspundere
MODEL Adeverinta angajator

Ministrul Afacerilor Interne

Ion Marcel Vela

MAI , informații publice – utile

137 de comentarii:

 1. Astia sunt tampiti??? Au blocat o tara de 18 milioane ptr cateva sute de bolnavi si o duzina de morti? Anul trecut cand au fost bolnavi de gripa banala cateva mii si au murit aproape 200 de ce nu au facut o? A aparut prima statistica italiana. La 2003 decese varsta medie a fost 80 de ani!!! 5 cazuri intre 30-35 de ani(toti cu boli asociate). Au stat ca boii la inceputul balamucului din italia si masurau temperatura pasagerilor in otopeni in loc sa monteze spitalul ala de campanie ATUNCI si sa ii bage pe toti cei veniti din zone de risc in carantina. Ma doare la motul de la basca de covidul lui peste dar ma doare sufletul cand ma gandesc la criza in care ne baga idiotii din conducerea tarii ptr nimic. Vor muri IMM urile pe capete si vom avea o caruta de someri. Ptr ce? Ptr cateva sute de morti pe care oricum ii aveam anual din epidemia de gripa si nu interesa pe cineva(si nu, nu sunt cinic).

  85
  • strumpf-Ce au blocat astia si nu au blocat si altii cu case mai mari?-In europa cam toate firmele producatoare auto au fost inchise(peugeot,citroen,opel,fiat,porsche cu ww),deci noi fiind marea fabrica europeana de componente auto sa mai facem ce si pentru cine?pentru aia din groapa?pentru aia din terapie intensiva?pentru carantinati? In criza te va baga WW,DAIMLER,RENAULT,FORD….si toata industria auto europeana care a tras obloanele pe moment.Masurile intreprise de guvern au fost OK dar cind a ajuns pe mina academicianului si specialistului roman s-a ales praful(vezi cei 100de specialisti din spitalul Suceava sau Gerota,sau militar Focsani.Sa ne rugam sa inceapa cernerea cu kit-urile de testare din kOREEA sa se opreasca molima.De ce nu ceri despagubiri la ambasada Chinei?? Te-ai intrem

   12
   • Nu mai pot eu de ce au facut altii. Si aia, in prostia lor au facut aceeasi tampenie. Boala asta momentan are rata de mortalitate intre 10%(italia)si 0,3%(germania).la macaronari si spanioli se moare pe capete din cauza sistemului idiot de ingrijire a batranilor la propriul domiciliu cu bandante. In germania este sistemul azilurilor de batrani unde sunt ingrijiti de personal calificat in conditii de spital aproape. De asta si este diferenta atat de mare la rata mortalitatii. Peste tot in lume au murit persoane varstnice care au facut, blocaje renale, stopuri cardio respiratorii si alte balarii din cauza medicamentelor f puternice din spital. Stiu asta f bine ptr ca acum doi ani mi am internat unul din parinti(85ani) cu pneumonie si a murit dupa 5 zile de infarct(i a stat inima din cauza medicatiei agresive). TOATE guvernele tarilor afectate momentan sunt vinovate ptr ca in plina epidemie in china nu au bagat in carantina(si nu la domiciliu) TOTI calatorii veniti din orientul indepartat. Ce fac acum este tardiv.

    8
    • Rata de mortalitate a depasit 15% worldwide bro! Singurul raport relevant e cel de morti/cazuri inchise!. 15% este enorm, indiferent de statistici de varsta, sex etc. Este pur si simplu huge!
     Pare serioasa treaba

     3
     • Tu esti dus cu sorcova? Unde dracu ai citit prostia asta? 15%???nici in italia nu este procentul asta de mortalitate(8,6%saptamana trecuta). bai frate si la aia este cel mai mare( 0,3%in germania). Puneti botul la toate prostiile care vi se servesc pe internet. Vrei pandemie pe bune? Acum 10 ani a fost gripa porcina cu vreo 600000 de morti la nivel mondial(worlwide cum iti place tie sa spui).in Romania 7000 de cazuri cu 122 decese. Si nu a mai inchis cineva toata tara.

      6
      • https://www.worldometers.info/coronavirus/

       closed cases (adica cazuri inchise) – prima caseta dreapta
       16% (adica 15% procentul scris de mine mai sus +1 intre timp). Botul sa-l pui tu unde vrei, mai intai casca ochii la ce am scris si dupa aia trage cu basinile.
       Acelasi raport in Italia arata 44%
       De inchis, neinchis tara nu comentez. tampenii sunt alea care raporteaza decesele la cazuri infectate si neinchise. PRICEPI diferenta?

       2
       • eu cand iti spun ca esti dus.dupa stilul tau(tampit) de calcul china(leaganul covid19) are 74051 vindecati+3287 morti=77338.adica rata de deces un pic peste 4%.iar americanii cu 1863 vindecati+1080 morti=2943.adica rata de deces de peste 33%!!!!! iar italienii cu 9362+7503 morti=16865 adica au o rata de deces de vreo 45%.nu vezi ca esti p…t?

        2
        • daca as putea sa-ti soptesc as face-o… dar n-am cum bro, suntem pe un blog. Ia spune, asa-i ca te-ai scos de-o vila cu piscina si passat pe motorina din periplul ala prin EU? ca acum sincer, nu pari deloc genul sa fi umblat prin muzee…
         revenind: 1. stilul nu e al meu tocmai ti-am dat cea mai bine actualizata sursa a momentului, 2. tampitul se prea poate sa fi tu 3. procentele alea insirate de tine sunt corecte. Asa arata lucrurile ACUM (cu totii speram la mai bine). 4. statistica nu este wishful thinking, e doar statistica. 5. genul asta de hate-ism in care unu’ se pisa contra vantului si zice in gura mare ca „ce pandemie e asta” contrar cu ce zice lumea intreaga valideaza pct 2.
         6. mi se cam rupe de ce declara china.

         2
         • Vila da, dar fara piscina ca nu am nevoie. Tu ramai in lumea ta virtuala, dar la sfarsitul pandemiei cand OMS o sa publice cifrele finale o sa vezi un 5-6% procent de mortalitate de toata frumusetea. Eventual ceva mai mult la italieni, spanioli. Intre timp protejeaza te:masca ffp3, manusi, eventual si un combinezon. Cauta pe OLX poate gasesti vreun echipament antichimic de pe timpul lui ceasca(ai si masca de gaze cu gentuta inclusa sa bagi telefonul mobil in ea sa nu se contamineze). Izolare placuta!!

          2
          • Strumpf-urlica, eu inteleg ca ti-au inchis astia saormeria, si ai prefera sa moara lumea pe strada decat sa pierzi tu ceva cascaval, dar daca se lasa pandemia in voia sortii iti imaginezi ca mai vine cineva la dugheana ta sa cumpere ceva?o sa vina aia disperati de foame care iti fura toata marfa..

           2
          • Ma faci sa rad. Trebuie sa fiu tampit sa imi bag banii intr o afacere in tara asta unde toti spagarii de la anaf, sanepid, itm, etc vin sa te controleze si chiar de esti in regula, la sfarsit auzi invariabilul:totusi trebuie sa dam o amenda. Eu doar am memorie si imi aduc aminte ca in 2006 un cretin stramb, chior si chel a declarat de la cotroceni ca Romania e in criza si desi nu era adevarat, ce sa vezi? Am intrat in criza. Nu de alta dar nu dadea bine ca ue sa fie in criza si periferia nu. Hai capito?

           2
     • De Peter Andrews, jurnalist și scriitor irlandez de știință, cu sediul la Londra. Are o pregătire în științele vieții și a absolvit Universitatea din Glasgow cu o diplomă în genetică

      În Italia, proporția persoanelor infectate care mor din noul coronavirus – 10 la sută conform ultimelor cifre – pare prin acoperiș. Nu este surprinzător, este mai mult pentru această figură terifiantă decât întâlnirea ochiului.
      Nu este necesar să fiți un expert pentru a calcula rata mortalității. Este un număr împărțit la altul – numărul de persoane care au murit din cauza virusului împărțit la numărul total de cazuri confirmate. În cazul Italiei, 7.503 de morți împărțiți la 74.386 infectați oferă o rată a mortalității de aproximativ 10 la sută. Însă asta nu înseamnă că una din zece persoane care contractează virusul va muri, în ciuda a ceea ce ar putea crede credincioșii.

      Primul motiv pentru care este faptul că primul număr, mai mic – numărul deceselor din Covid-19 – este imposibil de subestimat. Oamenii sunt fie vii, fie morți și, de obicei, de îndată ce o persoană moare, își va găsi rapid calea în statisticile naționale.

      Numărul mai mare, cazurile confirmate, trebuie, prin definiție, să fie subestimat. Ar fi imposibil pentru fiecare persoană dintr-o țară pozitivă coronavirusul să fi fost deja testat și adăugat la cazurile confirmate. Virusul poate fi inactiv la oameni până la două săptămâni, iar tinerii pot prezenta simptome foarte ușoare sau chiar deloc, și pot fi încă pozitivi pentru virus. Întrucât această cifră este, prin definiție, prea scăzută, ratele mortalității raportate sunt, prin definiție, prea mari.

      Eșecul testării
      Un alt factor este că guvernele sunt împinse cu mult peste capacitățile lor de testare în masă și de urmărire a contactelor, unele mai mult decât altele. Cu eficiență obișnuită, Germania este în topul situației de testare și, ca atare, a ridicat multe cazuri mai blânde. Prin urmare, acestea au un număr mare de cazuri confirmate în raport cu numărul adevărat de persoane infectate din Germania.

      Aceasta menține rata mortalității în Germania cu 0,5%, experți necăjiți care așteaptă scene apocaliptice la spitale, de care până acum s-au materializat doar în Italia. Poate că cazurile se vor ridica în curând în Germania, iar rata mortalității lor va urca până la patru sau cinci procente care pare a fi media europeană. Dar datorită oamenilor asimptomatici (majoritatea conform celor mai bune cercetări) chiar și aceasta este o rată exagerat de mare.

      Aplicați acest principiu în Italia, al cărui șef de protecție civilă Angelo Borrelli a declarat luni pentru ziarul La Repubblica că „Este credibil să estimăm că există 10 cazuri pozitive pentru fiecare raportat oficial.” Dacă acest lucru ar fi adevărat și 640.000 de persoane sunt infectate în Italia, rata mortalității lor reale ar urma să devină un procent în loc de zece la sută. Scara problemei începe să arate cu totul diferit în acel context.

      Cauza mortii
      Un alt motiv al ratei mortalității umflate din Italia este modul în care se înregistrează decese acolo. Profesorul Walter Ricciardi, consilier al ministrului sănătății italian, a declarat luni la Telegraph că „modul în care codificăm decesele în țara noastră este foarte generos în sensul că toate persoanele care mor în spitale cu coronavirus sunt considerate ca fii muribund de coronavirus. ”

      Un experiment de gândire poate elucida acest lucru. Imaginează-ți că o mie de oameni, peste 75 de ani, au murit în spitalele din nordul Italiei săptămâna trecută. Toți aceștia s-au testat pozitiv pentru coronavirus la un moment dat în ultimele săptămâni.

      Marea majoritate a deceselor Covid-19, 99 la sută conform cercetărilor italiene, au avut o pre-morbiditate, dacă nu două sau trei. Acestea sunt probleme de sănătate de bază, cum ar fi bolile de inimă, cancerul sau diverse infecții. Unele ar fi putut fi comatoase, cu mașini de susținere a vieții și respirație artificială singurul lucru care le menține în viață oricum.

      În cele din urmă, trupurile lor au cedat și pur și simplu nu au mai putut lupta mai mult. Dar asta înseamnă că, în absența coronavirusului, acele o mie de persoane ar mai fi în viață? Cu alte cuvinte, este cu adevărat adevărat să spunem că toți acești oameni au murit de Covid-19? Dar în mijlocul acestei crize, când sistemele de sănătate și guvernele au viziune tunel pentru această boală, toate cele o mie sunt atacate ca victime ale ciumei.

      Mai multe clape în lucrări
      Un articol recent din The Guardian care se luptă cu rata mortalității aparent prea scăzută a Germaniei concluzionează că, deoarece acestea nu efectuează teste pe scară largă a corpurilor moarte pentru coronavirus, ar putea să cadă morți în propriile case din Covid-19 și să nu fie înregistrate. Acest lucru pare puțin probabil să fie un factor important, dar pot exista și alte motive pentru care Italia a fost până acum un număr mai mare în cazurile de coronavirus.

      Mulți au indicat populația vârstnică din Italia ca fiind motivul total al ratelor de deces nefiresc înalte. Dar această idee este una non-starter. Germania are următoarea populație cea mai veche din Europa, iar germanii nu sunt la fel de sănătoși ca italienii (care trăiesc viață lungă tocmai pentru că sunt sănătoși), și totuși Germania are cea mai mică rată de deces dintre cele zece țări cele mai afectate. Vârsta nu poate explica distanța.

      Un alt factor este, fără îndoială, nepregătirea sistemului de sănătate al Italiei și deficitul de paturi și echipamente care acum generează zvonuri despre că medicii au fost nevoiți să-i distrugă pe unii pacienți pentru a face loc altora. Germania este mai bine echipată, dar este posibil să nu fi fost încă supusă testului, deoarece virusul urmează să explodeze acolo, la fel ca în nordul Italiei.

      Criza după colț?
      Experții afirmă în continuare că motivul pentru toate aceste disparități este pur și simplu faptul că unele țări sunt mai departe de curba epidemiei decât altele. Acest lucru ar putea explica de ce au murit atât de mulți în China și Italia, precum și atât de puține în Germania și Marea Britanie, de exemplu, dar nu poate explica fluctuațiile sălbatice ale ratelor mortalității.

      Nimic din toate acestea nu este menit să îndepărteze gravitatea crizei din Italia sau ceea ce poate fi chiar la colț pentru restul lumii. Însă, punctul cheie de îndepărtat este faptul că rata de mortalitate de 10% din Italia este raportată în eroare. Este mediatizat de către mass-media ca un pic de senzaționalism de modă veche în cel mai bun caz și un instrument calculat de propagandă în cel mai rău caz. O cifră de 0,3 la sută – abia mai mare decât gripa comună – pur și simplu nu are aceeași putere în a-i determina pe oameni să înghită o legislație fără precedent, care oferă statului puteri extraordinare noi într-o serie de domenii noi … toate în numele sănătății publice desigur.

      Încă dormiți?

      13
     • nu mai manipula cu rata de 15% mortalitate.Este de 4.5% global.
      Bine ca nu vi cu prostii de genul calculam rata de deces la nr de morti ca sa ne dea 100%.
      Se calculeaza conform OMS nr de morti la nr de infectati.Alte calcule sunt de domeniul problemelor psihice.
      E ca si cum ai spune ca cheltuiele de mancare se calculeaza la total cheltuieli.Nu!!!
      Se calculeaza la total venituri.

      3
      • am scris mai sus sursa, e una foarte valida, poate cea mai bine actualizata la nivel mondial. Nu o calculez eu si cu siguranta nu este manipulare ci facts.
       Chiar si comparatia ta tembela cu cheltuielile de mancare confirma acest raport. Socotesti ce ai in mana efectiv (cheltuieli si venituri) pe care le cunosti, sunt certe. de unde stii cum evolueaza cei infectati? ce este cert acolo? cazurile inchise sunt cunoscute, au finalizare.
       Foloseste-ti capul si ce e in el, si dupa aia bate la tastatura aia…

       2
     • @VladM: „Singurul raport relevant e cel de morti/cazuri inchise” – tu fumezi ceva tare, ba baiete…

    • Du te la munca. Fa bani dacă banii contează mai mult decât viata celor din jur, colegi, bătrâni, părinți. Du te și îngroapă te în bani prietene.
     Sper ca ăștia ca tine sa nu prindă pat ATI cu ventilație.
     Mai ales colegii fumători mai în vârstă au nevoie de ventilatie mecanica. Ca trăiești după…… Super.. Dar plămânii rămân cu sechele oricum.
     Bravo frate….. Deștepții ca tine sincer ar trebui arestati
     Da mi un update după ce ai prins boala sa ne spui cum te simți, tu familia ta și restul. App, în Germania sunt 50000 paturi ați cu ventilație, în România 800 valabile astăzi din 2000(oamenii de rand sigur nu prind unul pe viitor). In germania foarte mulți tineri sunt infectati, nu batrani. Cu toate astea toate fabricile sunt inchise
     Aștept update

     Mulțumesc

     8
     • Adrian, insanatosire grabnica!

      1
     • Tu nu mai ai nevoie de covid19. Mai ai doi neuroni din care unul palpaie asa ca esti suficient de pedepsit de soarta. Izolare vesnica iti doresc. Si asa faci umbra pamantului degeaba.

      4
     • Lasa dracului panica…..esti ceva medic si nu stim si noi…..

      mai gandeste inainte sa dai vrajeala….

      Nu va mai panicati….

      se pot panica altii nu voi…

      Opriti-va din toata nebunia din capul vostru….

      O sa mai spui si ca vit C nu e buna si nici ibuprofenul……

      terminati…

      1
      • Radu….
       Eu spun ce am pățit eu.
       La fel de zmeu eram, e frustrant pt toata lumea sa rămânem fără bani și fără munca.dar….uite ca în firma mea ne am îmbolnăvit toți colegii și unii sunt destul de în vârstă.
       Sunt acasă izolat cu febra și nu am luat nici un fel de pastilă, nu tușesc și nu respir greu. Febra și lipsa de vlaga. Ideea e ca eu sunt în Germania, dacă eram în tara acum avea și mama și frații și bunici, sunt convins.
       Ibuprofen nu este recomand aici, paracetamol doar dacă febra devine insuportabila.
       Sănătate tuturor. Nu vreau sa întru în polemica cu nimeni. Doar sa luat în serios chestia asta. Se transmite foarte foarte ușor. Nu știi de unde, și când îl ai tu îl au și toți din jurul tău. Ala e baiul

       1
    • Infrastructura azilelor de batrani in Italia e mai dezvoltata si cu mult mai specializata in geriatrie decat cea din Germania.Mortalitatea scazuta in Germania eu cred ca se explica mai mult din cauza ratei de contaminare mai scazute si nivelului de specializare mai ridicat la nivelul sectiilor de terapii intensive.

     • Pe bune??? De asta sunt zeci de mii de romance care lucreaza ca bandante pe acolo? Nu zic ca nu exista si aziluri dar ei si spaniolii(ca si romanii) inca au conceptia aia idioata cu „eu vreau sa mor in casa mea”. Am stat si in italia si in germania si in uk si stiu ce vorbesc.

      3
      • hai bai…Strumpf…ce dracu bai…se numesc bandane…alea de le legi pe cap ca Rambo….toti mosi au asa ceva…daca te uiti la fruntea lor…ehhe..esti mic copil…:):):):)

   • berceamondialu

    Cum se poate opri epidemie cu kit-urile de testare din Koreea ?????

   • Stii de ce Strumf, ptr ca alta e miza…..
    Tu esti cu capul pe umeri…gripa va trece …economia va intra in colpas si atunci sa te tii…..
    Tot cei ce se panicheaza isi pierd uzul ratiunii si simturiole vaz, auz etc etc…
    Sunt consternat cata panica degeaba exista…nu va mai uitati la TV….
    Frica v-o inteleg , nu vedeti inamicul dar logica domnilor unde va este?

    Cancerul, diabetul, obezitatea, saracia cronica, HTA, TBC omoara de zeci de ori mai multi oameni in tara si pe glob decta acest Guvid 19…si voi o lalaiti cu gravitatea situatiei…….

    Pe sosele se moare din lipsa drumurilor …ati vazut politisti pe strada din cauza asta?

    Nu xista pe paita med ptr diabetici si cei cu boli de tiroida… …ati vazut vreo stire in acest sens?

    Colegi de pe acest forum…….mai si ganditi cu mintea voastra nu cu stirile altora….

    Vreti si voi sa aparati televiziunea ca la revolutie?…..ce mama naibii mai si ganditi….

    Si am o intrebarea…cand se va dovedi ca Strumf, pe care il injurati acuma,….are dreptate…are dreptul sa va dea o bataie sora cu moartea….fictiv vorbind…..

    6
   • ka..ka..scuze, am tusit….du-te tata si te culca…

  • @strumpf
   Ptr cateva sute de morti pe care oricum ii aveam anual din epidemia de gripa si nu interesa pe cineva(si nu, nu sunt cinic)

   Nu de cele citeva sute de morti e vorba, apropos de unde stii ca vor fi numai citeva sute? E vorba de blocarea tarii prin epidemie, adica imbolnavirea simultana a unei mari parti a populatiei. Aceasta imbolnavire simultana ar avea consecinte sí mai catastrofale, imagineaza-ti ca nu ar mai functiona nimic, nici chiar armata. Deci masurile sunt menite aplatisarii curbei de imbolnaviri, nu toti odata, ci pe rind.

   12
   • „The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.”
    Albert Allen Bartlett

    15
    • @MirceaS: Most of us have learned about the math exponential function, but we just can’t understand it applied to real life. We are used to mostly linear phenomena.

     8
   • Pe bune??? Nici cand a fost marea epidemie de gripa spaniola nu s a intamplat asa ceva. Si aia a facut niste zeci de milioane de victime din toate categoriile de varsta. Si asistenta medicala era ca si inexistenta. Toti care au facut covid si au avut o stare de sanatate anterioara cat de cat buna au trecut cu bine peste ea. Repet in italia si spania este actualul dezastru ptr ca nu stiu sa isi protejeze batranii. De ce in germania unde locuiesti este rata mortalitatii 0,3% desi au 25000 de cazuri si la ei este 10%???

    3
  • Inca un motiv pt care este buna izolarea este cistigul de timp. In Ge. s-au apucat si Daimler si alte firme de auto sa fabrice ventilatoare si inst de intubare. De asemenea multe firme de alcool sau de matriale plastice produc costume de protectie. E de asteptat ca in viitorul apropiat sa existe suficiente aparatura, echipamnet etc.

   1
  • Cateva sute de morti acum … vorbim peste cateva saptamani.
   Daca ne uitam aici https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/ vedem ca intre 0-60 ani optimistic vorbind ai o rata de mortalitate de 0,2% si peste 60 de 3,6%

   Daca ne uitam https://insse.ro/cms/files/publicatii/Romania_in_cifre_breviar_statistic_2018.pdf vedem urmatoarele:
   Populatie 15-59 ani ~14milioane => posibili morti in cateva luni => 0,2% din 14 milioane = 28.000
   Populatiie 60+. ~ 5 miloane => posibili morti in cateva luni => 3,6% din 5 milioane = 180.000

   Sa nu uitam ca din cauza aglomerarii spitalelor cu pacienti cu COVID-19 celelalte cazuri grave vor avea parte de atentie mai scazuta, deci mortalitate mai mare.

   Acum nu stiu ce e mai grav sa ai un frate/sora somer sau un parinte/bunic mort.

   4
   • rata de mortalitate raportata la nr de infectati este fas! la ce ajuta??
    singura statistica corecta este: nr de morti / nr total de cazuri INCHISE. A ajuns la 16%!! 16% e nasol fratilor, NASOL!
    Deci hai sa nu ne mai ungem aiurea cu 0.x-2-3% ca n-are nicio relevanta.

    1
  • Prietene, vorbești prostii
   Eu am luat virusul in Germania, eu și toată firma de transport public, toti șoferii suntem out, am dat de la unul la altul, asa ca suntem închiși. Eu sunt tânăr, am 28 de ani, nu sunt fumător, și am o viata activa sportiva. Am o febra de 2 zile de îmi bubuie capul, și nu am putere energie în corp. Atât chiar și asa este mult mult mai rai decât am crezut. Soția mea este astmatica, sper sa nu iasă pozitiv.
   Lasă ți munca, lăsați imm urile și economia.
   Protejați va pe voi și familia voastra
   Dacă nu închide statul economia, o face virusul
   Și nu este O BANALA RACEALA

   14
   • @Adrian, cum atit reusit sa dati de la unul la altul? Nu, nu-ncerc sa va acuz, incerc doar sa inteleg. Banuiesc ca soferii stau destul de izolati, nu lucreaza impreuna.

    Insanatosire grabnica, si la munca, avem nevoie de voi!

    Respect!

    • Neamtu
     Nu ma întreba. Bănuiesc ca de pe volan în principiu…. Suprafețe contaminate,fara sa realizezi duci mana la ochi nas gura, eu am șters volanul cu spirt de fiecare data…. În fiecare zi schimbam bus-ul, dam noroc poate fără sa realizeZ, bem cafea împreună etc…. Virusul este invizibil.
     Asa ziceam și eu… Ce virus…. Fugiți ma cu virusul vostru
     Perioada de incubatie este destul de mare și pana sa aibe prima persoana simptome, și a doua, după am ieșit toți pozitiv.
     În Wuhan a fost un studiu. O persoana a dat virusul altor 9 persoane în autobuz prin aer ventilație, aerul în bus fiind recirculat. Găsești pe daily mail articolul
     Eu sunt acasă izolat cu febra, fără pofta de mâncare și lipsit de vlaga
     Medicamente nu am luat încă, doar sun un medic sa i dau update, îmi cere temperatura. Nu iau înca nimic antifebra, este recomandat sa las sistemul imunitar sa și facă treaba, ceva comprese cu apa rece pun când simt ca mi bubuie capul. Cam atât. Dificultăți de respirație nu am, am înțeles ca acolo e baiul…. Pe ăștia ii trimite la spital
     Probabil de la pasageri l am luat. Destul de târziu se închisese perimetrul fata de șofer de 3 metri. Linia mea trecea de 10 ori pe zi și pe la spital. Bus-ul plin…. Foarte putini cu măști. Nici eu nu am purtat masca deși am avut ?‍♂️
     Nu vreau sa întru în polemica cu nimeni. Doar va povestesc din experienta mea, deodată te trezești pur și simplu ca îl ai. Sau cineva apropiat.

     3
  • Mihai Cristian

   Din pacate vad ca sunt multi ca tine, cu greu ma abtin sa nu fiu nepoliticos. unde nu-i cap, e vai de picioare… le tuturor.

  • @Strumpf, matale esti lovit de crengi?
   Citez: „Presa de pretutindeni a raportat câteva cazuri de re-infecție, niciunul suficient documentat medical încât să merite revizuirea afirmației care urmează:

   DA, infecția cu COVID-19 dă imunitate. Perioada de seroconversie (în care titrul/ cantitatea de anticorpi specifici crește suficient încât să ofere imunitate) este de 2 – 4 săptămâni. Ce-i drept, în această ”fereastră” serologică, persoana NU este complet protejată, și poate – ipotetic – să contacteze din nou boala. Dincolo de acest timp ”gri”, capătă imunitate. Ceea ce este o veste foarte bună. Ar trebui să-i expunem la patogen? Nu. Deja am clarificat de ce nu în ultimele săptămâni. Deci STOP cu ideea asta.

   Fereastra serologică este motivul pentru care persoanele care au fost diagnosticate pozitiv cu Covid-19 și s-au vindecat TREBUIE să rămână în izolare la domiciliu ÎNCĂ 3 săptămâni, cel puțin, pentru consolidarea propriei imunități. Idem și cât privește persoanele aflate în carantină, indiferent dacă au fost testate, ori ba, dar care au avut simptome înalt sugestive pentru COVID-19.

   Este motivul pentru care ideea britanică de-a construi ”imunitate de grup” a fost de la început o flașnetă, care-a sfârșit prin a compromite sănătatea britanicilor pe termen scurt.

   Finalmente, este argumentul pentru care Statele Unite plănuiesc să folosească PLASMĂ a pacienților vindecați (”plasmă de convalescență”) pentru combaterea infecției cu COVID-19. Nu mă îndoiesc că România va considera, la rândul ei, acest tratament, la un moment când vom avea suficienți vindecați, și imunizați natural, la SARS-Cov2.”

   Ca sa fac o adaugire personala: care sunt sechelele pe termen lung? Ok, sa zic ca 60 la suta din populatie se imblonaveste. 10 la suta necesita internare. Ei bine…sa ma astept ca vreo cateva decenii sa am 10 la suta din populatie cu plamanii ciuruiti? Cate miliarde ma costa ingrijirea lor PE LANGA comorbiditatile deja prezente in societate (obezitate, fumat, etece).

   2
 2. Formulare. Hârtii. Acte. Papier kamerad, papier!
  Dar creme de la creme: Pe proprie răspundere.
  Iar cireașa de pe cremă: Art. 11. – ….instituțiile de securitate națională vor proiecta sisteme de comunicații și aplicații informatice….
  Vor proiecta. De acum înainte.
  Aoleo muică! Aoleo! Tot cu Armata pe străzi. Tot cu soldații la muncile câmpului.
  Nu facem dracu lege tot Armata să ne șteargă și la dos? Că văd că altfel nu suntem în stare.

  6
 3. Mai bine mai devreme si mai strict (riscà sà tinà mai putin) decât întinzând pelteaua cu màsuri prelungite si bâlbâiri.

  Vàd ce au fàcut în Franta. De la negare sau luat la misto pe cei care se temeau de o pandemie, la dezmintiri de ce o sà facà contrazise a doua zi tocmai de màsurile negate, introducerea trepatatà de alte constrângeri, se vede cà nu se anticipeazà evenimentele ci se fuge în urma lor.
  Basca nu au avut aproape nicio rezervà de màsti chirurgicale sau FFP2, stocul de mai mult de un miliard de màsti a fost distrus sau aruncat si nu a fost refàcut din considerente economice.
  Atestatia aia de iesire (prima) a fost copiatà dupà cea din Franta, practic identicà. De astàzi e o alta, plus o adeverintà standard profesionalà.

  Dupà ce am fàcut o turà de informatii, am ajuns la concluzia cà în Europa numai Germania a fost cât de cât pregàtità.
  Sunt curios cum se vor descurca SUA, au devenit oficial (si asta datorità multiplicàrii testelor) primul focar mondial de cazuri active.

  Sà ne ajute Dumnezeu !

  9
  • Între timp au apàrut statisticile din Italia, nu au trecut înaintea SUA în numàrul de cazuri active (dar cu o ratà de mortalitate de 10% fata de cazurile diagnosticate).

   Doamne ajutà-i pe italieni, n-am sà-l uit pânà la moarte pe Mario, italianul care m-a ajutat sà ies „fraudulos” din tarà.

   3
    • Da. Frontierist înotàtor. Si încà lacul de acumulare al hidrocentralei de la Portile de Fier care este portiunea cea mai largà a Dunàrii. N-am fàcut-o special, n-aveam niciun reper si era noapte când am intrat în apà. Când s-a fàcut luminà si când am vàzut cât mai era de traversat m-a apucat groaza.

     5
     • Mircea, rata reala de mortalitate in Italia este de 44,5%. Rata fata de cazurile diagnosticate NU conteaza, conteaza fata de cazurile inchise pentru ca nu avem istoric cu acest virus, nu putem modela predictii. Este pur si simplu nr de morti la nr total de cazuri inchise. Este o rata teribila, inspaimantatoare. De asemenea, rata cazurilor critice la infectiile active este relavanta: 6% acum.

      • Vlad M. Da si nu prea, pentru ca nimeni nu stie cati oameni sunt infectati in mod real (ar trebui testati 7.7 miliarde permanent – saptamana asta poate esti negativ si il iei saptamana viitoare), cati au simptome, cati se vindeca singuri si cati sunt declarati morti de covid19 desi nu era cazul (la noi un om a murit pentru ca avea cancer, dupa deces a venit confirmarea ca avea si covid 19, a murit de cancer sau de covid19 ?). Inceteaza cu panica, pana nu se opreste pandemia cifrele sunt pur orientative.

       1
       • RTI nu e vorba de paica, astea sunt cifrele comunicate si cu ele lucram. Daca renuntam la statistici, trebuie sa renuntam la toate. Pana una alta sustin ca raportul relevant este cel care face referire la cazurile inchise. Practic cam asta afirmi si tu in ultima propozitie ca doar la sfarsitul pandemiei cifrele sunt exacte. Absolut de acord. Guess what: la sfarsitul pandemiei (adica toate cazurile inchise) ce raport folosim? Parca are sens, nu?

 4. Auswaiss bitte!
  In TM e plin de poliție, din loc in loc și militari, înarmați.
  Se încearcă a se transmite un mesaj clar!
  Din cauza lucrului, fac 25 km pe zi, dus-intors… Practic traversez tot orașul!
  Am trecut azi prin cel puțin 12 check-points, m-au oprit o singură dată să vadă auswaiss îl.
  Paralel cu mine, un umflat într-un Cayenne…
  A scos bolentinul, legitimația de … ceva carton … și a plecat. Nu tu popir, nimic!
  La vremuri noi, tot noi!
  In spatele lui, mașină de CO, Corp consular. Mai puțin și îl trăgea pe ăla afară din mașină, că n-are popirul!
  Nici nu i-a păsat lu’ Garcea că era probabil de la Consulat…

  6
  • Eu duc /aduc sotia la / de laserviciu. Tot 25 km dus intors. La 12 30 am trecut prin filtru la intrarea in Iasi. La sange. In oras, picior de patrula. La intoarcere, la acelasi filtru, cei ce ieseau din oras nu erau opriti. Iar cei doi politisti de pe sensul de intrare, stateau calmi in timp ce masinile treceau pe langa ei. Tipic romaneste.

   3
 5. Din păcate, asta e singura măsură care mai poate salva ceva. Dacă ne uităm la spitalele noastre și modul în care circulă virusul prin unele dintre ele, mie imi dă cu minus. Medici, și asistenți protejați cu carpe refolosite față de angajați ISU care aduc pacienți cu covid îmbrăcați în costume care asigură protectia totală. Oare ce gândesc oamenii aia care îi vad cum aduc pacienții, știind că ei trebuie să aibă grijă de bolnavi saptamani la rand, fără a beneficia de nici măcar 50% din protectia colegilor lor? Cred că au renunțat demult la instinctul de conservare .
  Sa dea Dumnezeu să nu ajungem că în Italia, dar deja avem 2 spitale închise, peste 200 de medici și alte cadre medicale infectate. Apropos și două cadre medicale ale MAPN de la spitalul militar Focșani.

  3
  • Ce sa faca aceste masuri, cand tu ai lasat in tara sute sau mii de posibili infectati ce au bantuit aiurea atata amar de vreme ? Trag militarii in virus sau se infecteaza si ei ca medicii ? Tot ce fac este sa produca frica si sa isi mascheze erorile. Chiar nu era momentul sa scoata armata, medici militari, spitale de campanie, etc. da, dar soldati in strada nu.

   9
   • Eu eram de acord cu lockdown, asta e măsura de bază. Referitor la scoaterea soldaților, sincer cred că armata e cel mai bine văzută de către populație. Este respectată, și va fi ascultată. Cred că doar prezența unui militar, impune respectul cuvenit din partea cetățenilor in situatia de față. Cel puțin la nivel de percepție, armata este la ani lumina față de polițiști și, să nu mai vorbim de jandarmi..

    6
   • RTI-Nu trag militarii in virusi.Dar ce te faci in zonele rau famate unde politia spaghista e subordonata interlopilor?Nici un rom nu a stat la izolare sau carantina benevola.

    7
   • mortul de la groapă nu se mai intoarce,am ratat șansa limitării dezastrului.
    acum se incerarcă doar reducerea victimelor colaterale.
    de la aparitia primului caz in italia trebuia intrat in alertă maximă pe bune nu frectia care a fost.
    militarii pe strazi acum au rol pur decorativ dar se transmite maselor un mesaj de constientizare a pericolului mai apăsat.
    apar si megafoanele din 21??

    7
  • In spitale este bascalie. Obregia (spital de bloi mintale din Bucuresti) tocmai a pierdut 70 de cadre medicale (bagate la izolare) pt ca cei de la Bals l-au trimis pe unul agitat desi stiau ca este bolnav.
   Obregia nu are echipament de protectie si au fost luati prin surprindere. Intrebarea este de ce a fost trimis? Pt ca era agitat? Pai nu puteau sa-l calmeze cu un diazepam? Nu stiau ca Obregia nu este pregatit pt asa ceva? Nu exista inca protocoale adecvate pt asemenea cazuri?

   Dar la ce sa ne asteptam, conducerile spitalelor sunt pe pile si relatii de partid, nu se respecta protocoalele si in general cam asta-i starea noastra ca natie…

   9
  • „Oare ce gândesc oamenii aia care îi vad cum aduc pacienții, știind că ei trebuie să aibă grijă de bolnavi saptamani la rand, fără a beneficia de nici măcar 50% din protectia colegilor lor?”

   …plang, asta fac!

   2
 6. Declaratia de iesire din casa trebuie sa o reînnoiesc zilnic – ca are data pe ea? Sau este de ajuns sa o completez o data si o arat mereu pe aceasi? Acum mai apare o problema daca politistul intra in contact cu cineva care are corona virus si pune mina pe hirtii si ia virusul pe el sau manusi si apoi ni-l da si noua sau familiei lui? NU s-a gindit nimeni ca ei devin surse de raspindire a virusului? Eu cred ca este o greseala foarte mare ca trebuie sa se proiduca contactul asta la scara nationala, noi dam o mina de ajutor virusului in loc sa il oprim. NU trebuie sa sa existe schimb de lucruri sau contact. Nu trebuie sa intarzii persoanele care circula ca sa creezi aglomerari dar exacta asta se intampla. Cred ca virusul ala is freaca „palmele”. Nu stiu cine face ordinele astea dar nu sunt bune.

  • Declaratia este valabila per iesire. Daca iesi de trei ori intr-o zi, faci trei declaratii de fiecare data cu respectivul motiv.

   • din pacate asa este. inca un stres . acum a aparut noul formular. Ai mei sarira pe mine ca sa fac noul format ca ala vechi nu mai este bun si trebuie noul formular – nu spune nicaieri ca ala vechi poate fi folosit in continoare. alta printare alt teanc de hartie. curand o sa fie bataie la magazine pe hartie de imprimanta nu numai pe hirtie igienica. de abia astept noul formular. Pina o sa il scoata de tot. sa le dea dumnezeu minte pentru asa ceva. In Israel – vorbi acum cu un coleg de serviciu – zisera ca nu au asa ceva.

    • stai linistit ,nu ai nevoie de niciun formular.rahatul ala de declaratie poate sa fie si scris de mana.oricum au facut cu ea o alta tampenie.daca obligi populatia sa completeze asa ceva pune-o la dispozitie gratuit.nu toti au calculatoare,si daca au nu toti au imprimante sa scoata zeci de exemplare.eu unul am ramas fara cartus la ea(am luat ca idiotul una care necesita cartuse originale care costa cat una noua) si am umblat prin tot cartierul sa gasesc un xerox.ca ce sa vezi,prin rahatul de ordonanta au inchis si toate magazinele cu amanuntul(care unele aveau asa ceva).de craciun si paste, prefectii au resurse sa iti bage tot felul de felicitari si calendare in cutia postala(vezi Doamne le pasa de tine),acum nu au putut sa bage 10-20 de porcarii inutile de genul asta.

     1
 7. înainte să crăpăm toți de săracia asta de virus chinezesc o să facă implozie tot sectorul public,din păcate nu vom înțelege iar nimic din situatia asta.

  5
 8. Politia trebuie in opinia mea sa te impiedice sa stationezi fara motiv sa suprveghezesa nu existe opriri indelungate, sa te indemene sa continui drumul spre casa sau unde ai treaba. Nu sa te opreasca sa te controleze, atata timp cat tu iti vezi de drum si nu este aglomerare nu are sens altfel o iau si ei si o luam si noi dupa. Facem exact ce vrea virusul contact fizic si stationare pentru discutii parlamentari etc. NU trebuie asta mai ales ca majoritatea nu masti sau manusi. La noi in oras nu mai sunt si nici nu cred ca vor mai fi.

  2
 9. https://www.youtube.com/watch?v=e48TnWrsGP0

  Mai sus un interviu cu Vasile Astarastoae fost rector la UMF Iasi, prof de Bioetica, e lung dar eu zic ca merita.

  Eu am tras patru concluzii mari si late

  1. Coronavirusul e un virus gripal ,,fara leac” ca si restul virusilor ce exista dinaintea noastra ca specie la care singura imunizare eficienta se face ,,natural” vaccinurile in general avand o eficacitate relativ redusa;
  2. Masurile de protectie (a se citi izolare!) trebuie tintite strict pt categoriile vulnerabile, bolnavi cronici si persoane in varsta;
  3.Criza economica generata de isteria generalizata si masurile luate de guverne va fi mai dureroasa decat pandemia in sine;
  4.Se ridica o problema de bioetica asupra masurilor aplicate de autoritatile medicale in lupta cu virusul.

  Concluzie finala, toate cele de mai sus au solutii in realitate strict politice iar din statele europene se pare ca doar una singura a reactionat cu capu’ pe umeri tinand cont si de faptul ca DEMOCRATIA tre sa dea tonul in toate……UK!, stiu e tara aia care tocmai a iesit din M….UE..

  Injuraturile de rigoare le accept dar…..parerea mea si fara hic.

  5
  • Toamna se numàrà… mortii. Vom vedea dupà furtunà.

   4
   • @MirceaS,

    Care-ti pare tie un risc mai mare acu-n Europa cu precadere-n tari ,,test” gen Ro, Bg poate si Hu , aplicarea unor masuri nedemocratice dar care sa verifice gradul de suportabilitate a prostimii pentru chestii ulterioare sub pretextul ,,protectiei” intregii populatii impotriva pandemic sau o viziune putin mai ,,relaxanta” dar care sa tinteasca strict categoriile cu risc de morbiditate ridicata?…..

    Eu voi pune intotdeauna democratia pe primul loc chiar si cu riscul ca parintii mei si eu sa mor mai devreme daca cei tineri vor putea trai liberi mai departe

    57
  • „…din statele europene se pare ca doar una singura a reactionat cu capu’ pe umeri tinand cont si de faptul ca DEMOCRATIA tre sa dea tonul in toate……UK! …”
   Nu e chiar asa. Da, la inceput au avut o reactie mai lipsita de panica.
   Dar acum, s-au raliat raspandacilor si zvonerilor care isi fac veacul pe Facebook. Ca deh, e votanti…
   E drept, se pare ca ofera 80% din salariul lunar (dar nu mai mult de 2500 GBP !!!) celor „furloughed” – termenul mai soft pentru concediati / in somaj tehnic mai pe intelesul nostru. Un mare pas inainte, pana cum se ofereau 92 GBP pe saptamana. Deja la noi in firma, din 21 oameni de teren 2 sunt „furloughed” incepand din zilele urmatoare.
   Oricum, parerea mea e ca nu a produs virusul victime cat a facut (si va mai face!) Facebook-ul. Locul unde tot prostovanul descopera roata, focul, pune coada la corcodusa sau gaureste macaroana.
   Iar politrucul – chiar nu conteaza deloc ca-i de pe malul Tamisei, Senei sau Dambovitei – trebuie, dar musai! sa se arate ingrijorat (chiar daca-l doare in cur in realitate) si sa dea legi / ordonante cretine care sa-i satisfaca pe „ingrijorati”. Indiferent daca legile respective fac mai mult rau decat bine: linistesc pe moment ingrijoratii de serviciu dar din punct de vedere economic….Dumnezeu cu mila!

   4
 10. acest colos cu picioare de lut numit sistem public este o „federatie” de entități locale in care autoritatile centrale numai au nicio autoritate.in spitale minimele protocoale de siguranta si sanatate nu se respectau nici inainte de covid dar stim toti cum erau musamalizare de doctorii si managerii in speță.la inspectoratele scolare la fel,se face ce doreste inspectorul cutare sau profesorul cutare.in institutiile militarizate la fel,comandantul unitatii este Dumnezeu care imparte sinecuri fara sa fie intrebat de nimeni.toate agentiile statului colcaie de fripturisti si oameni ai directorului zonal-local,primariile sunt deja pfa-uri ale primarilor si consilierilor locali….nimeni nu intreaba pe nimeni nimic pentru ca toti castiga in starea asta de fapt mai putin contribuabilul.
  curtea de conturi si organele de control ale statului sunt o minciună sinistră.

  9
 11. Inainte de a muri de coronavirus o sa murim de foame… Multi romani NU mai au nici bani cash si nici pe carduri avand in vedere explozia preturilor la majoritatea alimentelor de baza si astia i-au izolat la domiciliu (nu uitati ca la privat se platesc salariile la inceputul lunii si majoritatea romanilor traiesc de pe un salariu pe altul). Va intreb din ce or sa traiasca izolati cand statul nu le-a oferit niciun ajutor asa cum au facut in Europa de Vest si in State? Daca tine mai mult de o spatamana izolarea fortata o sa iasa lumea in strada. Oricum indiferent de cum se va actiona in zilele urmatoare se va termina foarte prost atat pentru Iohannis cat si pentru toti factorii de decizie actuali.

  73
  • @A10 Corect!…..vom muri de FOAME, dar nu numai de foamea pantecelui ci si de foame de DEMOCRATIE, pare-se ca se intoarce comunismul in Evropa !…..

   Cat de stangist sunt eu la ora actuala cei mai dragi lideri mi-s Boris si Donald…

   Sper ca mi se trage numa de la holirca

   4
  • A-10.De ce trebuie sa te ajute cineva?esti ciung olog,orb?vinde ce ai masina,ghiul,verigheta,pamint arabil etc….si cind nu vei mai avea nimic vei constata ca a venit vara.Ce nu poti sa te duci la Vadu cu cortu cu personalul?Am prins revolutia,mineriada devalorizarea banilor,caritasuri,locuri de munca inchise,somaj,lucru la patron zi lumina fara carte de munca si ajutor medical+alte nenorociri +dragnea…si sa speram sa ajung sa pun pe raboj si corona.-DUTE BA LA MUNCA SI PE MULT SI PE PUTIN…vrei sa-ti Deie.dar tu ce ai dat?

   8
   • Bre Ka tu esti chiar * sau te faci?!…..romanul nu econimiseste pentru ca n-are surplus dar e si chestiune de educatie…..ti se pare un moment bun sa vinzi pe nimic ?!…

    2
   • Ai trecut de pomana prin toate ca nu ai invatat ceva. Ptr ce sa vand tot ce am, ca vrea prezidentul sa se creada mare si tare si face ce vror muschii lui? Am iesit acum 3-4ore la cumparaturi si m am ingrozit. Nici in zilele revolutiei cand ne minteau aia cu teroristii nu era asa. In kaufland din 48 de case functionau 3 si eram 10 insi la ele. Toate magazinele mici sunt inchise(habar nu am de ce, mai repede te imbolnavesti in supermarket decat acolo unde esti tu si vanzatoarea). Dar intr o tara plina de tampiti care stau toata ziua cu masca chirurgicala pe moaca in ideea ca ii protejeaza, cand aia ii protejeaza pe aia din jur daca bolovanul de o poarta e bolnav(nu se gandeste
    vreunul de ce ii zice chirurgicala) putem sa ne asteptam la ce este mai rau.

    10
   • Bai KA,

    Tocmai ca eu muncesc insa ii vad pe unii prieteni si vecini care au fost pur si simplu dati afara, fara nicio explicatie pentru ca datorita starii de urgenta s-au inchis magazine/cafenele/etc. Tu crezi ca aia nu ar munci daca ar avea unde? Sau tu vrei sa dea in cap pe strada si sa fure. Si sa stii ca platesc impozite pe luna cat probabil platesti tu intr-un an, asta ca sa stai linistit si sa nu te mai inflamezi.

    9
   • Nenea….mata ai pensie speciala?….da-ne si noua la saraci ceva din pensia matale…hai sa moara mama ta de ceva frumos…nu fi zgarcit…o paraluta doua…

 12. N-am ne-am vândut toți pentru 1 kil. Iar aia care s-au vândut ia gandește-te în ce situație erau. Și cam ce putere aveau chiar dacă ar fi vrut sa schimbe ceva. Nu e totul doar alb și negru. Mai degraba roșul e problema la noi. Și roșul ăsta nu e vina noastră a tuturor. Și nici a victimelor abrutizate de 70 de ani de krasnîi.

  1
 13. Posibil sa fie cum spui tu. Ce stiu eu este ca militarii se considera cei mai neglijati dintre fortele enumerate. Ei nu am dreptul la sindicat sau alte forme.

  3
 14. ,,Vreau sa ma infectez cu COVID-19. Cum pot sa fac asa ceva? Daca ma infectez ma duc si scuip toate clantele de la toate sediile de partide din oras. Ce o sa faceti dupa aia? Eu nu am nimic de pierdut.”
  E o gluma la care oricine in situatii de disperare s-ar gandi pentru ca ei nu mor de foame. Ei si voi aveti salarii bune, nu stati cu frica ca maine o sa muriti de foame si o asa idee poate sa vina la oricine si dupa aia sa vezi distractie: poti sa ajungi la zeci de parlamnetari infectati cu toate sistemele biometrice, camere de luat vederi si cu tot sistemul de securisti care taie frunza la caini…

  2
 15. Drug company Teva has said that it will donate more than six million doses of hydroxychloroquine sulfate tablets to hospitals across the US, to “meet the urgent demand for the medicine as an investigational target to treat covid-19…

  Hydroxychloroquine sulfate tablets are only approved by FDA for the treatment of malaria, lupus erythematosus, and rheumatoid arthritis. FDA commissioner Steven Hahn, said, “[Hydroxychloroquine] is a drug that the president has directed us to take a closer look at . . . to see if it benefits patients. We want to do that in the setting of a large pragmatic clinical trial to actually gather that information and answer the question that needs to be answered.”

  Teva said that it would ship six million tablets through wholesalers to hospitals by 31 March, and more than 10 million within a month. But concerns have been raised about the lack of evidence for this drug in the treatment of covid-19 and the potential for this move to do more harm than good.

  2
 16. Smaranda Florin

  Salut,
  In ceea ce ma priveste situatia este foarte grava. Liderii acestei lumi au esuat lamentabil. Nu pot sa cred ca nimeni nu avea in minte un asemenea scenariu asa cum nu pot sa cred ca nu stiau ce se intampla in China. Pur si simplu au preferat sa ignore alegand acel ‘whisful thinking” sau pe romaneste, las-o ba ca merge asa ca de, avem criteriul economic pe care trebuie sa-l luam in calcul. Se vede ca ceva este nefunctional in psihologia omului de azi. Ignorarea completa a unor semnale clare, incapacitatea de a gandi si de a face proiectii a unor oameni ce au in mana destinul omenirii ne va costa enorm ca specie. Acesti oameni seamana mai mult cu un robot din sci-fi ce pur si simplu nu isi poate depasi conditia data de programare. Daca aceasta pandemie scapa de sub control atunci rata mortalitatii va fi mult mai mare decat cele cateva procente. Pur si simplu nu vom putea avea grija de toata populatia. Cu siguranta vor fi si persoane imune dar cu restul ce facem? Lasand la o parte mortii, nimeni nu poate spune cum vor fi afectati supravietutorii. Ce efecte permanente va avea asupra indivizilor speciei. Cat la suta din populatie va mai fi viabila 100%. La noi singura solutie ce se mai poate aplica este carantina totala a populatiei cu exceptia celor ce sunt necesari pentru mentinerea unui minimum necesar. Nu avem cu ce sa tratam un numar mare de bolnavi. S-a pierdut luna februarie si daca se pierde si martie ne indreptam spre un horror show. Pentru politicienii care inca sovaie sau se gandesc la bani sau capital politic am o intrebare. La ce folos toate acestea daca esti mort?

  7
 17. Am intrat, am citit, m-am minunat. As avea un singur comentariu vis-a-vis de incapacitatea sau incapacitatea buna, rea sau de alta forma de a respecta un singur moment sper (acesta) in vietile noastre o disciplina pentru binele tuturor. Cred ca parerile sunt bune, totusi cred ca exista momente cand parerile nu sunt binevenite, acesta cred ca e unul din cele 0,1% din cazuri. Poate acum parerile nu sunt binevenite si poate in restul de 99,9% din cazuri parerile mai ales critice sunt binevenite incat sa combatem cu succes efectele devastatoare ale sindromului Dunning Kruger. De peste 30 de ani suferim de aceasta pandemie fara remediu.

  6
 18. Vad un Ministru al Apararii care arata ca un om care trecut peste ingrijorari, un om care pe langa faptul ca vrea sa transmita incredere, e preocupat de ceva ce noi ori nu stim ori nu intelegem. Urmariti de-a lungul interviului fiecare gest facial si al mainilor si veti vedea ca omul destinat Apararii, efectiv devine crispat pe masura ce intrebarile realizatorului se duc spre amanunte in ce priveste boala in sine si masurile ce trebuie luate!
  In acelasi timp urmariti comportamentul sefului de stat major – calculat si la obiect, in sincronie cu Ministrul Apararii. Insa cand Ministrul Apararii a inceput sa vorbeasca, Seful Statului Major a inghitit in sec… Imi place omul! Multumesc
  Parerea mea este ca ceva foarte grav se intampla (evident, dar s-ar putea sa fie mai mult decat stim noi) si cei care ne conduc incearca sa faca tot ce pot pentru a limita efectele si a proteja populatia si a ne linisti. Insa se pare ca este un factor pe care nu-l pot controla si impactul s-ar putea sa fie foarte mare si cu consecinte … nici nu stiu cum sa le numesc!!
  Locuinta mea este la vre-o 20mi de locul unde se produc F35, am onoarea sa lucrez in una dintre cele ma mari firme farmaceutice din lume si va pot spune ca grija pentru om e maxima din mai multe motive si este aplicata la sange! Toate zonele mele de interes (familie, servici, shipping) sunt lock-down iar cu mici exceptii oamenii stau in casa (caini/pisici.miscare etc). Ca atare ma supun!
  Faceti la fel oameni buni – izolati, social distancing, etc. Consecintele s-ar putea sa fie mortale pentru cei dragi ai vostri si pentru altii necunoscuti. Protejati-va familia prin expunere, protejati-va pe voi si cei din jurul vostru prin recomandarile de igiena personala, si odata ce stiti ca ati fi puput expusi s-au doar potential ati fost expusi contactati sistemul sanitar sa fiti testat si lasarti-i sa stie ca sa poata urmari evolutia de transmitere. Odata stabilit ca sunteti infectati lasati pe toti cei cu care ati luat contact sa stie, ca se se poata testa ori proteja pe altii prin expunere!
  Din pacate inca vad o pozitie care imi creeaza un relativ disconfort in timp, in ceea ce priveste prezenta noastra in ale tari – cultul de smecher in societatea respectiva. Dai muzica tare sa auda tot neamtul maneaua…, nu-ti pasa de ei, le faci pe ale tale…, prostitutie, arms (legal or not), droguri, crima etc
  Nu mai e cazul! Odata ce esti inapoi acasa, trebuie sa-i protejezi pe cei dragi ori ai sa ramai singur si cine stie poate o sa mori si tu!

  3
  • @Gabrielus

   Am vazut și eu interviul….
   Ministrul într-adevăr îmi pare obosit și preocupat….normal, de altfel….nu aș vrea să fiu in locul lui….
   Dar, ambii interlocutori au avut alt mesaj…..și au ales foarte bine cuvintele folosite…..

   Preocuparea principală a fost să transmită că armata nu devine „vioara întâi „…..

   Sprijin, suport, cadru constituțional, pt autorități locale și centrale, spitale, logistică, preluarea în pază a unor obiective de la MAI pt a debloca personalul de acolo pt alte misiuni, etc.

   Cu alte cuvinte, nu preia armata controlul, doar suplimentară unde este nevoie….

   Ăsta e mesajul….

   Zic și io….

   2
  • @gabrielus, hai sa nu o dam in SF-uri. Epidemie asta e una cauzata in primul rand de neglijenta si incompetenta.
   1. la o luna si ceva de cand a aparut virusul in Ro inca lipsesc echipamente de protectie de baza in spitale. De aia se raspandeste virusul in sist. medical. De asemeni. Chiar daca sunt disponibile echipamente, personalul nu stie sa le foloseasca. Inca vad in filmari asistente cu pletele mai jos de umeri (in mod normal asta nu se permite nici macar in bucataria unui restaurant), lumea nu stie sa poarte manusile sau masca.
   2. nu s-a actionat pt supravegherea grupurilor si persoanelor de risc, carantina totala e buna dar in 2-3 saptamani mai vedem cine poate sa o respecte
   3. la peste o luna de la inceperea crizei inca nu s-au asimilat in industria din Ro materiale importante cum ar fi mastile speciale (nu cele simple chirurgicale) ca sa nu mai vorbesc de masti full face sau ventilatoare mecanice.
   Una peste alta, la ora asta singura speranta este sa functioneze carantina. Sper ca fiecare macar din cei de pe forumul asta sa inteleaga asta. Contacte doar cu cei din casa, fara intalniri cu prietenii, vecinii de scara, samd.

   2
   • calitatea oamenilor care populează sistemul public e la minime istorice.
    am fost anul trecut in spital cu mama internată,film de groază prost….NU SE REPESPECTĂ NICIUN PROTOCOL DE SIGURANTĂ.
    firma de pază lasă apartinătorii pe sprânceana in incintă,mizerie pe holuri si incaperi,se intra cu orice vrei inclusiv bauturi alcoolice,bolnavii bantuie prin farmaciile din zonă,asistentele si infirmierele sunt defapt conducatorii spitalelor,doctorii blazati si plictisiti traiesc in bula lor de confort si mai mult cu gandul la plecat la clinica particulara de dupa program si chiar inntimpul programului,se defileaza cu fuste scurte,bijuterii la vedere cu tona,pantaloni stramti ,coafuri indraznetede spui ca asistentele participa la vreun concurs de frumuste,se comunica cu bolnavii si apartinatorii intr-un fel odios de era sa iau o cucoană de asta de părul frumos lasat pe spate.există un vid de putere si autoritate speculat de angajatii din sistem,TOTI FAC CE VOR SI SUNT ZECI DE BISERICUTE INTRE ACESTI ANGAJATI.
    mai mult,tinerii care intra in sistem sunt lasati pe mâna acestor dinozauri si se pierd pe drum sau intra in secta lor.
    am obosit de cate ori am adus vorba de aceste aspecte fie ca e vorba de sistemul sanitar,militar,educational.

    7
    • dap…nu-s medic dar am rude si prieteni apropiati „in sistem” si cam stiu despre ce e vba. Idem in administratia publica. Pai acum 3-4 saptamani noi la serviciu umblam ca otraviti ca sa organizam lucrul de acasa. Personal mi-am dat seama ca e groasa cand firma la care lucrez pur si simplu nu s-a uitat la bani pt. a organiza lucrul de acasa: sute de laptopuri high end (pt proiectare) , chei de encriptie pt acces VPN, in camera de „supplies” aveau inclusiv masti si costume hazmat pt. cei care vor asigura permanenta servererelor. In ast timp o intrebam pe nevasta-mea (functionar intr-una din primariile de oras mare din taza) „bai, la voi nu se face nimic pt chestia asta care vine? Ca la noi parca vine razboiul”. „Nu, e totul normal, au zis astia la noi ca nici nu se pune problema cu lucrat de acasa, samd.” Dupa care, fix cu o zi inainte sa inceapa carantina totala imi apare madam aproape plangand ca „pe aia de la directia de asistenta sociala i-a trecut in somaj tehnic iar pe noi ne obliga sa lucram de acasa”. Deci pe aia de la Asistenta Sociala care tre’ sa aibee grija sa ia in evidenta batranii si persoanele vulnerabile, sa ofere suport si informatii la telefon, samd. ii trece in somaj tehnic si le zice la ailalti de pe o zi pe alta sa lucreze de acasa :)). Normal ca somajul tehnic la asistenta sociala a durat o zi pt ca si-a dat seama ca de fapt are nevoie de ei cel mai mult. Iar cu lucrul de acasa e Dumnezeu cu mila. Nu se pricepe nimeni ce sa le dea de lucru. Desi in mod normal cea mai mare urgenta ar fi ca multi dintre ei sa primeasca 2 foi de instructiuni si nr. de la primarie routat pe nr. personal astfel incat in perioada imediat urmatoare sa poata oferi suport cu informatii si consiliere cetatenilor. Pt. ca in perioada asta mai pot astepta autorizatiile rechinilor imobiliari sau spectacolele cu artificii dar comunicarea cu cetanenii si cu afacerile locale este critica pt. a asigura succesul carantinei.

     5
    • Si eu am vazut acest film recent,dar in partea de vest a tarii.

     1
  • ionica fonosch

   Dl Costache și-a anunțat demisia. Anunțul cu testarea bucureștenilor. nici nu stiu cum sa ii zic poate „MAIMUTAREALA” E modul lui de a ieși din dezastrul care cred ca il anticipeaza 🙂
   Sincer Nu mă așteptam să fie așa de iute de picior. :-))))))
   [au mai fost ministri care ca sa scape au facut lucruri grotesti …la acel moment am ras , ulterior mi-am dat seama ca stiau oamenii ce stiau nimeni nu pleaca de la bine , o vorba din popor ]
   PS 1 trebuie Carantina=timp ,testare , GIS+analiza spatiala ,

   2
   • Kiturile care ar fi folosite pentru testarea in masa, de cine au fost importate de stat sau de firme private?
    Aceasta este intrebarea posibil legata de demisie.
    Parerea mea!

    1
    • KATA-de stat de la guvern la guvern.nu va fi nici o testare in masa gen propunerea zeului mincinos,nepregatit,ingimfat CERCEL,care deltfel a si dus la demisia ministrului sanatatii.Zilele zeului Cercel au apus si va fi tras pe linie moarta la romania tv si antene unde-si va pustula gogomanie in continoare.

     2
  • Da, astia-s la nivelul de intrebari existentiale, europenii doar ce s-au dus la culcare iar visele-s deja cosmaruri……anticipeaza careva cum va deveni lumea in care traim, da e vorba de acea parte de planeta care va scapa!

 19. Sunt total de acord cu măsurile luate, sunt absolut justificate. Sunt dezamăgit că nu s-a pregătit sistemul medical deși a fost ceva timp. Au tot cautat sa cumpere din afara dar nu s-a incercat sa se facă ceva și intern. Cred că s-ar fi găsit și la noi cineva sa faca testele alea in regim de urgenta cu finanțare de la guvern.

  De remarcat CTP-ul care e nemulțumit că soldații au ieșit cu armele pe stradă. Sunt complet dezamăgit.

  1
 20. Dvs. ce credeti despre faza cu Institutul Oncogen?Tot vad articole dar mie imi pute a ceva necurat.https://www.facebook.com/oncogentimisoara/photos/a.123252171477173/848420842293632/?type=3

 21. Sindicaliştii cer modificarea urgentă a procedurilor în sensul testării de urgență a tuturor salariaților din sănătate.
  https://www.cotidianul.ro/apel-al-sindicalistilor-din-sanatate-modificati-urgent/

 22. As fi preferat abordarea Suediei, Israelului si, initial, pana sa cedeze presiunilor politice, a UK si a Olandei.
  As fi preferat ca toti cei veniti din zone de risc sa fi fost bagati direct sub paza in hoteluri/spitale de campanie etc, nu sa umble liberi pe strazi. As fi preferat ca militia sa nu-ntrebe de declaratie doar pe cetatenii onesti care trebuie sa mearga la munca, ci si pe concetatenii de etnie care s-au intos din Italia si Franta si umbla teleleu, linistiti, pe strazi, fara sa-i deranjeze careva (militie, jandragnerie).
  As vrea sa nu traim ce o sa vina dupa, mi-a ajuns 2008. Si acum s-ar putea sa fie muuuuuuuult mai rau.
  As vrea sa nu vina toamna si sa ne inchida iar in case pentru ca n-au alte solutii.
  As vrea, as vrea dar, stai! Craciunul a trecut.
  Atat. Decat atat.

  7
  • Corect. Nu dispera mai este nitel si vine iepurasul de paste si iti aduce tot ce doresti. Desi cred ca va aduce doar cateva zeci de mii de stranieri fierti sa faca sarbatorile cu familia(cat de inconstient sa fi??) si atunci sa te tii. Italia o sa fie pistol cu apa. Asta trebuia sa faca herr president:sa inchida granitele ptr toti. Posibilitati sa bagi cateva zeci de mii in carantina (nu la domiciliu) nu sunt.

   3
   • Ce capacitate de cazare avem in tara? Mai mare de cateva zeci de mii. Suficient cat sa-i bagi in carantina pe toti, sub paza stricta (militara, nu militie sau jandragnieri). Mancare? Sa-si plateasca masa, asa dam o gura de aer industriei horeca. Daca stateau acasa, tot trebuiau sa-si ia de mancare.
    Strumpf, solutii se gasesc intotdeauna. La noi insa coruptia a generat incompetenta iar incompetenta genereaza dezastre.
    D-abia acum au inceput sa apara demisiile din sistem: https://www.libertatea.ro/stiri/avertisment-dur-in-criza-covid-19-al-ramonei-ionescu-director-demisionar-al-spitalului-de-infectioase-brasov-2927777

    2
    • demisiile e musai sa vina si mai de sus .daca montau spitalul ala de campanie langa otopeni in februarie si ii bagau in carantina pe toti turistii veniti din zone de risc,respectiv orientul indepartat si apoi italia,spania,etc,nu mai aveam situatia asta nasoala.iar dupa ce se va termina totul trebuie reglementat cumva la nivel international turismul ,mai ales cel pe cale aeriana.in 1347 ciuma a fost adusa in europa de sobolanii de pe corabiile italiene,sobolani plini de purici infestati. „sobolanii” sec 21 sunt turistii.nu este normal sa urci fara probleme intr-un avion in wuhan si peste cateva ore sa aterizezi in bucuresti,roma,paris iar aia sa iti verifice doar actele si bagajele.la un moment dat va aparea o noua yersinia pestis care purtata de noii sobolani chiar va produce o pandemie cu rata de mortalitate mare.

     2
     • La ce presiuni sunt, putini vor avea curajul sa faca un pas in fata. Cat despre aia de sus, nesimtirea a ajuns la cote maxime, slabe sanse.
      Io zic ca dupa minunea asta se vor reintroduce vize, controale mai amanuntite etc. Oamenii circula si vor circula din ce in ce mai mult. De exemplu in Australia nu-ti permit sa vii cu legume&fructe, animale pentru ca ei n-au rezistenta la ele. Te scaneaza, dai declaratii etc samd

      2
 23. Nicolae nu fi naiv, pentru militieni si jegdarmi se pregatesc in continuare sporuri, asta inseamna sa fii pretorian, mai nou se fac si reclame cu ei la lavabile ,,rezist”, sunt cica-n aceasi linie cu medicii…..mi-e greata deja!

  Totusi vad un lucru bun in toata tarasenia, poate vor vedea si politrucii infectati ca fara un sistem medical performant n-ai nicio sansa iar daca ramanem si fara medici ,,sansa” noastra va fi jandragnii si militienii sper ca mai au gaze performante si bastoane metalice sa murim repede!

  .

  1
  • Sper doar ca in aceasta perioada politicienii sa se „bucure” de conditiile din spitalele autohtone. Dar ei sigur vor avea conditii speciale, pe masura functiei. Nu sunt naiv, stai linistit, cunosc „sistemul” mai mult decat isi imagineaza unii pe aici.
   Ghici care era promisiunea PSD in campania din 2016? Spitale, spitale, spitale… Unde sunt? Nu sunt! 🙂
   In rest, e suficient sa vezi atitudinea oamenilor simpli ca sa-ti dai seama ca politicienii sunt oglinda societatii romanesti a zilelor noastre.
   Are dreptate psycho sa-i injure pe nenorocitii astia. Ar putea doar sa-l injure si pe Basescu, e la fel de vinovat ca toti ceilalti… 🙂 🙂 🙂

   3
 24. Am o observatie, s-ar putea ca politistii care verifca declaratiile si IDurile sa contribuie la imprastierea virusului, involuntar.
  Unii am vazut ca nu aveau masca si manusi, dar poate asta se remediaza curand. Dar atunci cand unul m-a controlat nu avea masca pusa si cred ca nu avea nici o sticluta cu dezinfectant pentru manusi.
  Eu purtam manusi de latex gros, impermeabile si rezistente la alcoolul sanitar, plus semimasca FPP2 (voi trece la masca cu filtru de particule P3 mai incolo). Dar ca sa scot IDul din buzunar a trebuit sa-mi scot o manusa, ceea ce imi strica sterilizarea, dupa ce politistul a intrat in contact cu altii si nu si-a dezinfectat manusile.

  2
 25. ionica fonosch

  Ca sa testezi toata populatia Bucurestiului pe o aproximare grosiera iti trebuie cel putin personal cat ai avut la alageri !
  Bonus trebuie sa asiguri la acest personal „securitatea biologica ” altfel intinzi virusul !
  Cum bine zicea aici domnul KATA „Follow the money” 🙂
  https://evz.ro/motivul-real-al-demisie-ministrului-sanatatii-victor-costache-contracte-de-zeci-de-milioane-de-euro.html
  PS În paralel cu activitatea sa în Ministerul Sănătăţii, Georgeta Bumbac a absolvit cursuri postuniversitate la Academia Naţională de Informaţii şi Colegiul Naţional de Apărare

  2
 26. ionica fonosch

  Si apropo de ” GOLANIA , testam tot Bucurestiul ” prioritate la testare ar trebui sa aiba cadrele medicale , din ce scrie in presa sunt testati preferential , nemotivat , politicienii 🙂 La acest moment nu cred ca au asa multi oameni pregatiti si aparate sa faca o testare a tuturor cadrelor medicale ! Bonus se cer donatii pentru spitale , DAR nu se taie pensiile speciale 🙂
  PS 1 Cazul bărbatului decedat în Timiș, de două ori diagnosticat cu pneumonie, netestat și neinternat: Ministrul Sănătății anunță anchete / Dacă nu suntem atenți, vom avea mai multe Suceve !!!
  PS 2Ludovic Orban: Este o poveste că ne apucăm noi să testăm 10.000 de persoane aleatoriu. Există criterii clare/ România nu a fost pregătită și capacitatea de testare a fost foarte mică !!!

  1
  • Va veni oare vremea aia in care toti de la guvern sa se simta si ei putin „discriminati” de cati-va pumni in ochi si gura?..uhhhh..abia astept clipa aia…machiaj natural…..

   1
 27. A aparut un studiu, care sustine ca mutatiile care difera la tulpinile prezente in Europa (fata de China) fac virusul mai contagios… yikes…
  RBD mutations from circulating SARS-CoV-2 strains enhance the structural
  2 stability and human ACE2 affinity of the spike protein
  https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.15.991844v2.full.pdf

 28. Medic militar cunoscut, specializat în tratarea malariei, interviu despre clorochină, medicamentul minune anti COVID-19
  https://medikatv.ro/medic-militar-cunoscut-specializat-in-tratarea-malariei-interviu-despre-clorochina-medicamentul-minune-anti-covid-19/

  3
 29. Jumatatea plina a paharului: baietii si fetele de la CBRN, logistica, directia medicala capata un mare plus de experienta. Si celelalte institutii implicate.
  Protectie civila mai avem? De ei n-am auzit nimic.
  La nivel personal, cred ca sunt niste plante care previn / calmeaza furtuna de citokine pe care o provoaca virusu.
  Lasand la o parte epidemia, worst-case ar fi un colaps economic mondial. Ala din 1929 a tinut vreo doi ani parca.

 30. La Italia, oare sa fie si asta un factor?
  „the mayor of Florence even launched a „Hug a Chinese” Day initiative shortly after President Donald Trump and Italian Prime Minister Giuseppe Conte announced travel restrictions on China”
  https://247sports.com/college/west-virginia/Board/103782/Contents/Hug-A-Chinese-Day-145305278/

  1
 31. Semi-mastile FFP2 sunt greu de gasit si pot fi refolosite in anumite conditii. Protectia FFP2 este similara cu N95 (standard SUA).
  https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html
  https://www.safety.duke.edu/sites/default/files/N-95_VHP-Decon-Re-Use.pdf

  1

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *