Scrisoare a românilor din Ucraina către românii din Țară și de pretutindeni: „Copiii noştri vor intra în şcoală români şi vor ieşi din ea… ucraineni”

Iulia Modiga

Strigăt de disperare al românilor din Ucraina. Controversata lege a Învățământului din Ucraina, care prevede desființarea treptată a actului educațional în limba maternă a minorităților, i-a determinat pe cei aproape 500.000 de români din nordul Bucovinei, Ținutul Herța, Maramureșul istoric și sudul Basarabiei să înainteze apeluri către președintele Ucrainei Petro Poroșenko, șeful de stat al României Klaus Iohannis și către organismele internaționale. Recent, aceștia au transmis o scrisoare deschisă către românii din Țară și din afara hotarelor, prin intermediul căreia cer sprijin în demersul de a bloca efectele legii adoptate pe 5 septembrie.

Redăm conținutul integral al scrisorii deschise adresate de reprezentanții comunităților de români din Ucraina:

DRAGI FRAŢI ŞI SURORI!

         Facem acest apel la adeziunea  dumneavoastră într-un moment de mare cumpănă pentru  comunitatea  noastră  din Ucraina, deoarece ne este pusă sub semnul  neantului însăşi  existenţa în leagănul limbii materne. După cum deja aţi luat aminte,  la 5 septembrie curent Rada Supremă a Ucrainei a adoptat o nouă lege a învăţământului, promulgată de preşedinte  la 25 septembrie. Ea  prevede, printre altele, excluziunea  învăţământului în limbile minorităţilor naţionale, prin coerciţie şi în  limba  noastră natală,  română. Potrivit acestei legi, începând cu anul de învăţământ 2018, limba maternă a elevilor noştri va fi admisă doar  în ciclul primar. În clasele a 5-a  – a 9-a  toate materiile vor fi predate în limba ucraineană, cu excepţia limbii şi literaturii române ca  obiect de studiu aparte, iar  în clasele a 10 – a 12 învăţământul  se va  efectua  doar în limba ucraineană. În consecinţă, copiii noştri vor intra în şcoală români şi vor ieşi  din ea … ucraineni.

         În decursul secolelor strămoşii noştri  din acest colţ de Ţară Ştefană s-au aflat  sub diverse regimuri  de ocupaţie, însă nimeni dintre   intruşi nu s-a atins de limba în care vorbea  populaţia băştinaşă. După raptul  nordului Bucovinei şi a Ţinutului Herţei,  buneii şi părinţii noştri au fost duşi în Siberia şi Kazahstan,  pământul şi agoniseala de-o viaţă  le-au fost confiscate, însă de limba fiinţei noastre  nu  ne-a privat nimeni. Stalin şi Beria ne-au îmbrăcat graiul  într-o  haină   insolită, însă  vorbeam şi studiam  cu toţii la şcoală în limba maternă, deşi în rufă străină. Abia acum, la începutul celui de al treilea mileniu, după ce Ucraina a obţinut  independenţa şi a declarat că va urma calea democraţiei autentice, abia acum  limba noastră  a devenit o povară şi o piedică pentru conducătorii  ei,  care promovează faţă de minorităţi o politică de adevărat etnocid spiritual, inclusiv lingvistic. Nu credem că există păcat mai mare decât acela de a interzice cuiva să vorbească liber şi să înveţe la şcoală  în limba maternă, în limba pe care i-a dat-o Bunul Dumnezeu. Din nenorocire, acest lucru nu este  conştientizat doar de  ultrapatrioţii ucraineni care,  în loc să-şi vadă de problemele lor spirituale, vin cu interdicţii  şi scuipă în izvorul cristalin al altor limbi materne. Astfel,  procesul de deznaţionalizare a românilor din Ucraina, declanşat  cu 10-15  ani în urmă, când în programa şcolară a fost redus numărul de ore la limba şi literatura română prin  introducerea cursului integrat de literatură română şi universală, a intrat acum  în faza finală –punerea totală la index a limbii române în procesul de învăţământ. Nu cunoaştem  vreo ţară în lume care  să  interzică  unei etnii băştinaşe libertatea de a învăţa  în limba maternă.  Or,  toată lumea ştie  că oraşul Cernăuţi a fost atestat pentru prima oară într-un privilegiu al Domnitorului Moldovei Alexandru cel Bun şi că prima şcoală din oraş,  care a început să funcţioneze cu mai bine de  200 de ani în urmă, a fost cu predarea în limba română.

Cinismul   conducătorilor  Ucrainei   depăşeşte orice limită  atunci când  ei încearcă să demonstreze lumii întregi  că, încălcând Constituţia,  au procedat în felul acesta  din grija părintească ce ne-o poartă.  Adică, printr-un abuz de putere, ne lipsesc de posibilitatea de a învăţa la  şcoală în limba maternă, ne obturează  orizonturile civilizaţiei, mijloacele  fireşti pentru…a ne asigura  un viitor fericit în Ucraina. Chipurile, trebuie să  însuşim la perfecţie limba ucraineană ca să ne integrăm  mai temeinic în societate.  De fapt e vorba de transformarea ţării într-un spaţiu coercitiv, de o asimilare  făţişă, brutală a tuturor etniilor minoritare din Ucraina, şi în primul rând  a noastră, a românilor, pentru a nu recunoaşte că  suntem băştinaşi  dezmoşteniţi pe aceste meleaguri şi s-ar  cuveni să ne bucurăm de toate drepturile  aposteriori.

         Dragii noştri fraţi şi surori!  Ne-am adresat deja Preşedintelui Ucrainei şi Preşedintelui României,  unor instanţe  internaţionale,  iar acum  vă cerem  dumneavoastră  sprijinul  efectiv în demersul nostru  pentru prezervarea  limbii materne şi  a spiritualităţii  româneşti. Vă implorăm:  nu ne lăsaţi  singuri în faţa pericolului  letal de a ne pierde limba, iar odată cu ea   şi fiinţa etnică. Cernăuţiul l-a dat literaturii naţionale şi celei  universale  pe Mihai Eminescu, a fost leagănul multor  personalităţi marcante ale culturii  noastre  şi  ar fi un dezastru de neconceput şi de neiertat să se întâmple cea ce  şi-au pus în gând nişte oameni fără Dumnezeu, terorişti ai istoriei.       

Sperăm că vom fi auziţi, înţeleşi şi sprijiniţi în  lupta noastră  vitală pentru limba maternă şi păstrarea identităţii naţionale.

 

Cernăuţi, 17  octombrie  2017

Alexandrina CERNOV,

redactor şef al revistei „Glasul Bucovinei”,

 membru de onoare al Academiei Române, 

Vasile TĂRÂŢEANU,

preşedintele  Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”

din Cernăuţi, membru de onoare al Academiei Române,

Mircea LUTIC,

scriitor,

laureat al Premiului literar „Mihai Eminescu” al Academiei Române;

Ilie T. ZEGREA,

preşedintele Societăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi;

Vasile BÂCU,

preşedintele Societăţii pentru Cultura Românească

„Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi;

Mircea PILAT,

preşedintele Asociaţiei Ştiinţifico-pedagogice „Aron Pumnul”

din regiunea Cernăuţi;

Iurie LEVCEC,

preşedintele Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea

 şi Promovarea  Culturii Tradiţionale Româneşti.

 

 

51 de comentarii:

 1. Salut. Cel mai mare vis al meu e ca Ucraina sa aiba parte de sfarsitul uniunii sovietice.

 2. In curand se va implinii….

  • sunt de loc din suceava si obisnuiam sa merg ffff des LA cernauti.problema acolo este cu autoritatile locale care aunt alese pe baze ideologice nationaliste,interesant este faptul ca unde majoritatea este romaneasca efectlele politice ucraineene sunt mici.problema consta in satele mixte

   • România si Ucraina, ACUM – De Pr.Mihai-Andrei Aldea
    „Unii plâng de milă Ucrainei pentru greutăţile prin care trece astăzi. Eu nu. Eu simt milă pentru oamenii de rând din Ucraina – români, ucrainieni, ruşi, tătari, evrei, ţigani, polonezi etc. – care trebuie să rabde aceste greutăţi. Dar, dincolo de această milă, trebuie să spun că situaţia era atât de previzibilă, încât politica dusă de Ucraina – care a dirijat-o de-a dreptul către ceea ce se întâmplă astăzi – este pur şi simplu cauza acestei situaţii.
    Să plângem de milă noi, ca români, Ucrainei?!?
    Dar nu Ucraina a promovat dispreţul şi chiar ura faţă de Români în ultimii peste 20 de ani? Nu Ucraina a refuzat apropierea şi buna-înţelegere cu România în aceeaşi perioadă? Nu Ucraina a încercat, chiar de la primii zori ai libertăţii ei, să pună mâna pe cât mai multe pământuri româneşti, cu tot cu locuitorii acestora? Nu Ucraina a pregătit mârşăvia cu Canalul Bâstroe? Nu Ucraina a refuzat colaborările în privinţa Insulei Şerpilor, făcând necesar arbitrajul internaţional pe temă? Nu Ucraina a încălcat sistematic drepturile românilor din zonele stăpânite de ea?
    Ba da! Ucraina a făcut toate acestea, şi mai mult decât atât!
    În fapt numele de „U-Craina”, adică la marginea sau sfârşitul ţării, era numele căpătat de regiunea Chievului în vremea în care acesta era parte a Lituaniei, hotarul dinspre miazăzi al acesteia. Iar ucraineenii erau locuitorii acelei făşii înguste (a nu se confunda cu rutenii!). Dincolo de ea, spre sud, era Zaporojia, apoi Hanatul Crimeii. Spre răsărit, dincolo de Zaporojia, cazacii de pe Doneţ şi Don. Spre apus, Polonia, cu Podolia şi Bielorusia. Spre sud-vest, Vozia sau Edisan şi Moldova. Toate aceste ţări au fost în parte sau în întregime înghiţite de „Ucraina” construită de ţarismul rus, o potemkiadă naţională uluitoare. După 1991, Ucraina s-a trezit printre marile ţări ale lumii, ea, care nu existase nicidoată ca stat real.
    Prima greşeală – tipică pentru o colonie abia devenită independentă – a fost încrederea în garanţiile ruseşti şi dezarmarea nucleară. Dacă Ucraina şi-ar fi păstrat armamentul nuclear, Rusia nu ar fi putut reintra acum în Crimeea.
    A doua mare greşeală a fost dispreţul faţă de „minorităţi”. Desigur, au fost voci ucrainiene care au militat pentru o altă abordare. Dar foarte des, mult prea des, au fost acoperite de cele ale xenofobilor. Acest lucru a creat în structura statului, pas cu pas, o serie de crăpături adânci.
    A treia mare greşeală a fost mişcarea numită iniţial „revoluţia portocalie” şi apoi „euromaidan”. Multe orgolii, multe conspiraţii, multe grupări, multe zbateri, multă prostie. Folosindu-se, masiv, de suferinţa oamenilor de rând. Şi ducând la situaţia în care Ucraina a ajuns la dispoziţia străinilor.
    Aici, desigur, este şi o greşeală a analiştilor apuseni, care şi-au închipuit că Rusia nu va reacţiona. Ori nu este o greşeală? Mă întreb dacă nu cumva s-a mizat pe acest răspuns al Rusiei, dacă nu cumva împărţirea Ucrainei este deja tranşată la nivel înalt şi restul este „spectacol”. Cu morţi şi cu răniţi reali, evident, dar fals ca sens şi rost. Cu suferinţa oamenilor de rând provocată de aranjamente politice „înalte”.
    Oricum, ideea este că nu e potrivit să vedem Ucraina ca pe o biată făptură inocentă agresată de bruta rusească. Nu doar pentru că Rusia nu este singura care face acest lucru! Ci şi pentru că Ucraina nu este inocentă, ci este vinovată de o politică absurdă, xenofobă şi agresivă, stupid-arogantă, care a dus la această situaţie.
    Ceea ce nu înseamnă că nu trebuie ajutată! E paradoxal? Nu, e logic. Doar că este vorba de o logică în care nu-şi are loc acel idealism – de asemenea stupid – tipic discursului public românesc din ultimele secole.
    Ucraina ar trebui ajutată de România nu pentru că este o victimă inocentă, ci pentru că este în interesul României şi al românilor să facă acest lucru.”

    Ucraina trebuie sa restituie ce a furat !

  • Crezi?Oare nu esti prea optimist?
   Sa dea dumnezeu sa fie asa cum zici tu, cat mai repede posibil.

 3. De asta tot continui pe site cu damblaua mea, care o s-o repet pânà când cauzele vor înceta.
  Astàzi nu Rusia ocupà teritorii românesti ci Ucraina !
  Multi nu înteleg încà asta.

 4. Singura politica externa regională coerenta este cea rusească. Politica americană referitoare la Ukraina este naiva, iar țările europene care au de recuperat teritorii de la URSS nu sufla in fata politicii externe aiuristice a UE.
  Obiectivul ucrainean este deznaționalizarea sau translocarea acestor populații nehahole!

  • Politica americana în Ucraina nu este naivà. Obiectivul este sà-i continà si sà-i zgândere pe rusi, putin conteazà interesele ucrainienilor sau vecinilor.
   Deocamdatà au reusit. Ucraina este pierdutà pentru rusi, cu toatà istoria Crimeii si Donbas-ului. Relatiile economice s-au redus, colaborarea militarà nici nu mai vorbesc.

   • Câștigul americanilor nu este spectaculos, chiar îndoielnic.
    Iar noi nu câștigam nimic de la un stat Ucrainian puternic. Dimpotrivă, ceea ce rușii nici măcar nu au încercat, fac acum ucrainienii cu binecuvântarea americană. Ținta este evidentă, populația rusească, însă populația românească este victima colaterală sigura!

    • Câstigul american e real. Separatia Ucrainiei de Rusia, ba chiar învràjbirea lor.
     Cât despre partea a doua a comentariului, subscriu total.

     • Tara lui Andrei

      Sa speram ca americanii si UE o sa-i faca (pe Ucraina) in asa fel incat sa fie bine, pentru noi. 🙂 In principiu cam asa o sa se intample, zic eu…

      • Nu se face singur. Depinde de români (de o parte si de alta a frontierelor) si de armata si politicienii lor. În fata intereselor altora, de ce ar fi România privilegiatà ?

       • Tara lui Andrei

        Totusi imi imaginez ca din anumite privinte Romania e mai importanta pentru UE/NATO/SUA decat Ucraina. Pe viitor s-ar putea sa se schimbe insa nu stim sigur. Poate ca o s-o ia la vale sau poate ca vor fi si mai privilegiati ei.

        De aia e important sa ne dezvoltam cat mai mult si sa incepem sa capatam influenta si putere in zona. Nu pentru a-i domina pe unii si pe altii dar pentru a ne apara pe noi de posibila dominatie a altora.

        Cam cum fac austriecii si, poate, ungurii cu statele vecine sau din regiune. Detin multe afaceri in afara granitelor lor, investesc in statele respective (in interesele lor) si asa mai departe.

        Romania ar fi putut si inca poate sa investeasca in Ucraina. Asa cum fac sau o sa faca si altii, ar putea „pune mana” pe diverse companii sau resurse ceea ce ne-ar oferi diverse beneficii. 🙂

        Pe langa asta conteaza si vocea Romaniei. Daca stam si tacem din gura atunci evident ca n-o sa ne „privilegieze” nimeni pe noi. Daca reusim sa avem o voce unitara coerenta si incet incet ne dezvoltam si noi si devenim mai credibili (si deci mai importanti) atunci lucrurile vor sta altfel. Dar asta tine de lupta anti-coruptie, de economia nationala, de inzestrarea armatei, etc.

        • Subscriu.

         Pe lângà putere militarà afirmatà, miscarile economice si culturale, plus lobbying-ul sunt esentiale pentru o actiune de lungà duratà.

         • subscriu x2.
          Ar trebui Romania sa investeasca acolo si sa sustina sistematic societatea romaneasca din Buc. Dar nu cu delcaratii ieftine de la Bucuresti. Cu bani. Si multi.

 5. Acum ceva timp, jegurile politice capitalizau electorat nationalist cu urlete precum: ce ba, ungurii sa invete romana, ca sunt in Romania, ce scoli in limba materna le trebuie? Ei, acum cand se intampla situatia respectiva unor romani din experiorul tarii tot aia urla ca trebuie respectate drepturile minoritatilor. Nu merge asa. Esti in europa le respecti punct. Ucraina cum veci nu va fi in Europa, nu au mentalitatea necesara deci nu cred ca vor da inapoi de la ucrainizarea romanilor.
  Si auzi fix acleasi argumente: pai daca nu stiu ucraineana cum se descurca in Kiev? Da bai poate nu vrea sa mearga in Kiev, poate tot ce vrea ii sa stea la el in batatura cu minoritatea lui cu istoria lui si cu traditile lui. Nu poti sa-l obligi.
  Si daca incepem discutii gresite logic, istoric, juridic si valoric de la teze precum pai nu-s la fel situatile ca ungurii vor ardealul, atunci in loc sa-i ajutam pe oamenii astia din Bucovina vom intra intr-o spirala a urii intre cetateni romani, dar de alte nationalitati.

  • Tara lui Andrei

   Romanii de peste hotare nu vor drepturi si privilegii extra in tarile in care traiesc asa cum vor unii maghiari din Romania sau de prin Ungaria.

   Ai nostri nu se apuca sa ceara autonomie pentru nu stiu ce regiuni istorice cum vor altii…

   Romania acorda drepturi si beneficii mult mai semnificative si mai multe minoritatilor si celor de origine din tarile invecinate decat o fac TOTI CEILALTI din jur. O reciprocitate daca ar exista ar fi suficient, dar nici aia nu exista.

   • Putem sa incheiam o data cu porcaria asta cu autonomia? Putem sa incheiam si cu solicitarile unei parti in maghiarime ca mai apoi sa generalizam pe acest criteriu?
    Si ce legatura juridica si argumentativa exista intre solictarea unei parti si dreptul la educatie in limba materna?
    Ce scrie in constituie cu autonomia? Poate sa ceara si avioane. Nu se poate si gata. Pot sa cer si eu un Enterprise in curte?
    Io’s roman, dar armata m-a proptit niste ani la o unitate in secuime.Am venit acolo cu aceeasi gandire insuflata de tot felul de oameni extra-patrioti.Am gasit in schimb oameni dintr-o bucata, oameni faini care m-au chemat la ei in casa si mi-au pus mancare pe masa chit ca am un nume romanesc identic cu una din capetenile legionare. Ce vrea ungurul din secuime are atata tangenta cu ce vrea UDMR-ul cat are ce vrea romanul de rand cu ce vrea PSD-ul.
    Am mai povestit pe site, am in secuime si acum fosti colegi care ma suna sa ma intrebe de sanatate si am oricand o usa deschisa la ei. Si da, am cerut in romana ca maghiara nu stiu o boaba, paine si mici si bere si mi-au dat de toate.
    Si nu, Romania nu ofera mai multe drepturi decat unii din vecinii sai din UE. Exista o autoguvernare romaneasca in Ungaria si exista prag electoral preferential pentru minoritati(poftim de la MAE de pe site: https://budapesta.mae.ro/node/802 ).
    Si da, romanii din Bucovina solicita o autonomie, diferenta este ca in constitutia ucrainei se poate si citez: „Vom pleda pentru conferirea Bucovinei de Nord unui statut special în cadrul Ucrainei. Aceasta ar putea fi o autonomie”, a declarat Dorina Chirtoacă” – http://adevarul.ro/moldova/actualitate/la-cernauti-afost-creata-adunarea-romanilor-bucovina-pledam-autonomia-bucovineide-nord-1_55b86964f5eaafab2c0be9e5/index.html .
    Crede-ma eu ma purtat discutile astea in secuime si nu mi-am luat bate in cap, ba din contra mi-am luat argumente si atunci mi-am dat seama ce distanta este intre lumea pe care unii ne-o insufla si cea reala.
    Dar oricum mi-ai demonstrat exact comentariu de mai sus. Pana noi dezbatem ce drepturi trebuie sa aiba minoritatile de la noi din tara, minoritatea romana din alta tara este uitata. Asa am schimbat focusul de un subeict pe altul.
    Si ca ultima remarca, nu vreau sa spun in ce parte a tarii m-am simtit cel mai prost si nu cred ca toti din zona respectiva sunt asa pur si simplu am avut eu ghinion.Nu a fost in secuime, aia iti spun sigur.

 6. Declarativ Ucraina vrea in UE si NATO. Legislatia UE in domeniul protectiei minoritatilor nu prea se pupa cu actiunile Ucrainei din prezent.
  Ar trebui sa invatam de aici ca interesele celor mari nu se pupa intotdeauna cu interesele noastre, oricat de buni aliati am fi. Si ca ceea ce pentru ei sunt daune colaterale, pentru noi este pierdere de-a dreptul. In aceste conditii tre’ sa mai facem lucruri si singuri, cum ar veni sa mai folosim si noi neuronul din dotare.
  Uitandu-ma la actualul guvern imi dau seama ca slabe sanse…
  Pe langa actiuni diplomatice pentru protejarea minoritatii romanesti din Ucraina ar trebui sa incercam sa ne extindem economic, cultural si dpdv infrastructura catre romanii nostri din Ucraina. Nu stiu legislatia ucrainiana, dar niste licee private acreditate de M. Educatiei din Ucraina cu predare in limba romana ar putea fi o solutie. Cu sprijinul Romaniei – subventii sau sprijinul initiativei private de acolo.
  Poate ca aceleasi eforturi facute catre R. Moldova ar trebui sa fie facute si catre romanii din Ucraina, romani sunt si unii si ceilalti.

 7. Tara lui Andrei

  De-aia mi se pare mie o idee buna infiintarea Fondului de Investitii Suveran prin care statul sa faca investitii in tara dar si in afara cu scopul de a capata profit/putere/influenta (deci practic pentru a deservi interesele noastre, nu ale altora).

  Din pacate e posibil ca el sa fie folosit mai degraba pentru niste combinatii si furaciuni si nu pentru lucruri utile noua, economiei, mediului de faceri, etc.

  Mai mult de atat am inteles ca el se va limita doar la Romania desi are ca model fondurile din alte tari unde banii sunt investiti si in afara (iarasi, in beneficiul tarii care investeste).

 8. Guvernul ungar a promis ca va bloca apropierea Ucrainei de EU din cauza nerespectari drepturilor minoritati maghiare.Polonezii si-au adus aminte ca Lvov-ul a fost oras polonez si relatiile lor cu Ucraina sint tensionate.
  Singura solutie e pe cale diplomatica,infuzia de bani in minoritatea romaneasca va da apa la moara nationalistilor ucraineni,.Sa nu uitam ca Sectorul de Dreapta este sustinut de actuala putere de la Kiev si nici macar presa occidentala nu vede cu ochi buni implicarea lor.
  Sincronizarea cu Ungaria si Polonia pe subiectul asta nu mi se pare o idee buna,nu avem nimic de cistigat pe termen lung.In aceste doua tari extrema nationalista este mai numeroasa si cu mult mai radicala si nu e bine sa fim confundati cu asa ceva.
  Pentru diplomatia occidentala situatia minoritatiilor din Ucraina pare nerelevanta la nivel inalt.Gurile rele spun ca dupa campionatul mondial rusi isi vor intensifica actiunile in Donbas si guvernul ucrainian promite ca in scurt timp,printr-o miscare decisiva va rezolva situatia din zonele rebele.
  Inchei cu un citat din presa ucrainieana : People’s Deputy of Ukraine Iryna Gerashchenko noted that „aggressive statements of some representatives of the Hungarian and Romanian delegations can be considered as hidden territorial claims to Ukraine, and this is unacceptable.”
  Subsemnez la scrisoare dar din pacate ramine doar o scrisoare si trebuie sa acceptam,pentru moment ceea ce sintem si ce putem.

  • Pentru moderator,la numele asta voi ramine.

  • Inainte ca Lvovul sa fie oras polonez, a fost un oras 100% german, asa cum a fost Brasovul la noi, in evul mediu.
   Ar fi bine ca Polonia, Ungaria si Romania sa isi recupereze teritoriile de la Ucraina care este un stat creat in mod artificial, cu forta de sovietici care au deposedat tarile mentionate de mine, de teritorii care le apartineau de drept.

 9. Dar politicenii nostri nu pot face nimic impotriva? Adica niste negocieri cu Ucrainienii prin care sa ii faca sa renunte la ideile pe care le au legat de interzicerea limbii noastre in scolile din oraselele si satele in care sunt romani.
  Am intalnit acum vre-o 2 ani, in Italia niste romani din Cernauti care isi exprimau regretele ca traiesc in Ucraina si nu in Romania si isi faceau griji despre interzicerea limbei Romane in Ucraina. Vreau sa va spun ca erau extraordinar de mandri ca sunt romani si foarte bucurosi ca purtau o conversatie in limba romana, desi accentul si dictia lor dovedea faptul ca foarte foarte rar vorbesc limba noastra.

  • @Royal, sincer vorbind cred ca s-ar putea negocia anumite lucruri cu ucrainenii referitor la drepturile romanilor din UA.
   DAR (cu litere mari) tineti cont cam cat si cum negociaza politicienii nostri pentru noi, romanii de aici, pentru cei care a trebuit sa-si gaseasca un serviciu in afara tarii, etc.
   N-are rost sa scriu mai mult ca ma intind pe o pagina dar in ce-i priveste pe romanii din UA sau Serbia…0 sanse din partea politicienilor romani.

   • @stelian, multumesc pentru raspuns. Daca ar strange putin „piulita” cu ucrainienii problema asta ar fi rezolvata in decurs de cateva luni, la fel si cea a romanilor din Serbia, tinand cont ca noi am avut intotdeauna relatii bune cu vecinii nostri sarbi, ba mai mult le-am dat si o mana de ajutor cand totata lumea ii lasase balta.
    Ar fi frumos sa citim mai multe articole pe tema asta, asa mai putem schimba opinii si despre ceea ce este important pentru tara noastra, nu doar ceea ce este important pentru altii.

 10. La cat de faliti sunt astia cred ca am putea sa cumparam la propriu Bucovina de Nord si Buceagul,oricum e condusa de mafie tara lor…

  • da, cam asa e, insa din pacate nici noi nu prea avem bani…
   Dar cam cat ar valora, la o adica?

   • Ceva ruble or dona unii…dau si Eu niste copeici la o adica….???????

    • Rusia a născut această entitate artificială Ukraina.
     Tot Rusia va pune capacul pe această entitate în viitorul nu foarte îndepărtat.
     Va exista numai Rusia fără Ukraina. Probabilitate mare.
     Ori Ukraina cu teritorii din fosta Rusia. Probabilitate mică.
     Ambele Rusia&Ukraina nu e posibil să existe. 0%.
     E contra naturii.
     Stăm cuminți și așteptăm.

     • Inventie sovietica dupa ce au furat Galitia de la polonezi,Bucovina si Buceagul de la noi…Ukraina istorica e regiunea in jurul Kievului….Kiev Rus…parca ii zicea….

     • Mai e o varianta ?

     • Lasa, IU, ucrainenii sunt un tampon foarte bun intre Romania si Rusia. Stiu ca v-ar place o Rusie mare dar sa mai astepte…cateva secole.

      • Stelian
       Uite la date ce reprezenta tamponul 1991
       Ce reprezintă tamponul acum în 2018.
       O să vezi tamponul cum se subțiază dinamica.?
       Nu e vorba de secole.
       Treaba se va tranșa în următorul cincinal?

       • IU da de ce esti asa sigur,crezi ca Putin va termina modernizarea Fortelor Armate in 5 ani Eu nu cred…prea multe bete in roate de la americani si englezi…sanctiuni…samd

      • Stain pe pace Stelian dupa era lu Putin as baga mana in foc ca Russia se destrama insa nu e neaparat ceva de asteptat intrucat cele mai mari sanse de separatie o are Caucazul care are mai multe in comun cu Asia Centrala sau Turcia decat cu Rusia …si asta va insemna mai multa instabilitate…ma rog ideea e ca Russia incearca sa si pastreze ce are…nu e si nu va fi prea curand in postura de a acapara noi teritorii in special in Europa…Abkhazia si Crimea erau in afara NATO asa ca…

       • Ross
        ideea e ca Russia incearca sa si pastreze ce are…nu e si nu va fi prea curand in postura de a acapara noi teritorii in special in Europa…
        Complet fals!
        Rusia e un prădător care mai devreme sau mai târziu își va lua ce crede căi aparține.
        Putin e fff imprevizibil, periculos!
        Nu cădea în capcana falsei slăbiciuni ruse.
        Astai modul lor de operare.
        Ai senzația că evită lupta. Când te vede relaxat atunci să te ții frate.

        Mișcări vor fi nu numai în Ukraina dar și în Belarus, Kazahstan. Moldova e caz special ar putea fi fitilul.
        Vezi Transnistria cu blocarea ei.
        CSI e mort. O NU e mort.
        Atunci care e motivul să existați voi Ukraina, Kazahstan, Belarus? Avem cu voi prea multe dureri de cap. Prea vă folosesc alții împotriva noastră. Astai logica la ruși.

        • ,,Avem cu voi prea multe dureri de cap”gura pacatosului adevar graieste !.Daca te doare capul ia o aspirina si lasa ne.?si propun admin sa infiinteze o sectiune speciala gen PSR unde sa ve varsati laturile.Deja duce ti in off topic toate subiectele .Bre nea George mai ia maturoiul ala ! O zi buna la fiecare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *