Sesiune de analiză şi prezentare a activităţii întreprinse în cursul anului 2014 de către Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor

Miercuri 4 februarie a.c, s-a desfăşurat la sediul instituţiei noastre, Castelul Ţepeş din vecinătatea Parcului Carol I, prezentarea proiectelor realizate de Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor în anul 2014, conform obiectivelor sale majore: protejarea şi conservarea mormintelor şi operelor comemorative de război, precum şi promovarea domeniului cultul eroilor.

Oficiul a acţionat anul trecut pentru îndeplinirea responsabilităţilor sale pe mai multe direcţii: colaborarea în cadrul acordurilor internaţionale pe care România le are, în prezent, încheiate în domeniul de activitate specific; desfăşurarea unui număr însemnat de misiuni de inspecţie şi control în ţară, precum şi a unor misiuni de documentare şi relaţionare cu instituţiile omologe în străinătate; organizarea şi desfăşurarea de proiecte cu caracter comemorativ-educativ menite să promoveze cultul eroilor în rândul tinerei generaţii, cu implicarea mai multor unităţi şcolare din Bucureşti şi din ţară.

În vederea marcării Centenarului Primului Război Mondial, Oficiul a elaborat, în colaborare cu structurile cu atribuţii în domeniu din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Planul activităţilor dedicate Centenarului Primului Război Mondial ce se vor desfăşura în cadrul MApN, document aprobat de ministrul apărării naţionale. De asemenea, a fost elaborat, împreună cu alte ministere şi instituţii publice din România, Programul naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial (2015-2019), ce urmează să fie aprobat printr-o hotărâre a Guvernului.

În acelaşi context, al acţiunilor menite să evoce momente importante ale primei conflagraţii mondiale, instituţia noastră a finanţat realizareaProiectului de restaurare a Cimitirului eroilor români căzuţi în Primul Război Mondial de la Teiş-Târgovişte, judeţul Dâmboviţa.

Teis Teis (1)

De asemenea, în cursul anului trecut, Oficiul a finanţat realizarea Proiectului de îngrijire şi restaurare a Cimitirului de Onoare Românesc de la Ţiganca din Republica Moldova. Proiectul a avut ca obiective refacerea unor părţi componente ale cimitirului şi reînhumarea osemintelor a 81 de militari români identificaţi şi neidentificaţi, căzuţi în timpul Campaniei din Est din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, pe teritoriul Republicii Moldova şi exhumaţi din raioanele Râşcani şi Ştefan Vodă. Ceremonia oficială de reinaugurare a acestei importante necropole de război româneşti s-a desfăşurat cu prilejul Zilei Eroilor-29 mai 2014.

CIMITIR TIGANCA 2013 (137) ceremonie tiganca (1)

Potrivit prevederilor tratatelor internaţionale din domeniu, Oficiul a participat în cursul anului 2014 la lucrările celei de-a şasea sesiuni aComisiei Interguvernamentale mixte româno-ruse – Moscova, 27-28 noiembrie 2014) şi a îndeplinit o serie de activităţi relevante pentru aplicarea aspectelor tehnice ale acordurilor încheiate de Guvernul României cu Federaţia Rusă, Ungaria, Germania, Republica Moldova (avizarea unor lucrări de restaurare a unor m.o.c.r. străine, finanţate de statele interesate; avizarea acţiunilor de exhumare a osemintelor unor militari germani şi francezi în vederea reînhumării lor în cimitire de centralizare de la Iaşi şi Bucureşti; corespondenţă cu autorităţile locale şi cu structurile omologe responsabile cu realizarea aspectelor tehnice).

În anul 2014, Oficiul a desfăşurat 12 misiuni interne, în cursul cărora a fost verificată şi evaluată starea de conservare şi întreţinere a 272 obiective, reprezentând morminte şi opere comemorative de război româneşti şi străine din mai multe judeţe (Argeş, Braşov, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Covasna, Cluj, Dolj, Ialomiţa, Iaşi, Maramureş Mehedinţi, Neamţ, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Tulcea, Satu Mare, Sălaj).

În vederea promovării domeniului cultul eroilor la români şi a popularizării demersurilor făcute de instituţia noastră în acest scop, Oficiul a continuat derularea Progamului educativ CULTUL EROILOR ŞI TINERII care a cuprins cinci proiecte: Proiectul „Un erou, o floare“ – constând în activităţi de îngrijire de mică amploare desfăşurate la monumente şi cimitire de onoare din şase localităţi din ţară (municipiile Călăraşi, Craiova, Piteşti, Slobozia, oraşul Sinaia şi comuna Bujoreni, satul Prunaru), cu participarea elevilor de la mai multe şcoli şi licee; Concursul online Să nu ne uităm eroii! – ajuns la finalul anului trecut la cea de-a XXXI-a ediţie; Concursul Eroul meu de ieri şi de azi – care invită toţi iubitorii de istorie, cu precădere elevii şi studenţii „să povestească” despre eroismul şi jertfa străbunilor lor în eseuri şi desene; Proiectul „Eroul lunii”– de la începutul anului au fost publicate, lunar, pe site-ul Oficiului, medalioanele biografice ale unor eroi ai neamului; evenimentul „Ziua Porţilor Deschise”, desfăşurat în data de 21 iunie 2014 la Castelul Ţepeş şi la Memorialul Eroilor Neamului.

Sinaia slobozia_un erou o floare

De asemenea, realizarea emisiunii filatelice In Memoriam – Eroii Neamului a marcat debutul unei frumoase colaborări cu societatea Romfilatelia, dezvoltată în contextul marcării Centenarului Primului Război Mondial având ca nobilă misiune cinstirea jertfei eroilor români căzuţi pe câmpurile de bătaie în prima conflagraţie mondială. Acţiunea comună a Oficiului şi a societăţii Romfilatelia s-a concretizat si prin realizarea unui întreg poştal cu dublă tematică: Mormântul Ostaşului Necunoscut, simbolul naţional al sacrificiului celor mulţi şi anonimipentru Întregirea României şi aniversarea a zece ani de activitate a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.

timbu1 ?????

18.02.2015
Colaborare româno-slovenă în contextul sărbătorii Centenarului Primului Război Mondial 

Miercuri, 18 februarie a.c., la sediul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor a avut loc o întrevedere de lucru între ambasadorul Republicii Slovenia în România, Excelenţa Sa, doamna Jadranka Šturm KOCJAN şi conducerea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.

Discuţiile au avut loc în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind mormintele de război, semnat în data de 15 iunie 2011, la Ljubljana – act normativ care a fost ratificat de către partea română prin Legea nr. 58/2013 şi care asigură cadrul necesar pentru amenajarea şi întreţinerea mormintelor eroilor căzuţi în timpul conflictelor armate.

În timpul întâlnirii, partea slovenă şi-a manifestat dorinţa ca în contextul sărbătoririi Centenarului Primului Război Mondial, să se realizeze schimb de date privind mormintele militarilor celor două naţionalităţi existente pe teritoriul actual al celuilalt stat, în scopul marcării şi cinstirii memoriei lor.

Până în prezent, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor a identificat pe teritoriul Republicii Slovenia cca. 30 de cimitire în care sunt înhumaţi cel puţin 500 de prizonieri români şi un număr important (estimat la 2-3 mii de români), căzuţi în luptă, în timpul Primului Război Mondial, ca membri ai armatei austro-ungare. Un astfel de loc îl constituie localitatea Branik, unde în anul 2008, instituţia noastră a ridicat un monument comemorativ în amintirea celor 47 de militari români înhumaţi în necropola de război din localitate.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor mulţumeşte tuturor colaboratorilor săi şi îşi exprimă încrederea că, şi în cursul anului curent, vom reuşi împreună să desfăşurăm activităţi menite să cinstească eroii neamului şi să le păstreze în demnitate locurile de odihnă veşnică.”

ONCE

 

4 comentarii:

  1. Astia sint oamenii generalului Marin Dragnea ?

  2. Cinste lor,eroilor Romaniei !

  3. Eroi au fost si granicerii omorati de securistii yugoslavi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *