Scrisoare deschisă a Românilor din Ţinutul Secuiesc pentru Guvern şi Preşedinte

Românii din Tinutul Secuiesc au trimis o scrisoare deschisă către Guvernul României şi Preşedinţie. Oamenii vor să tragă un semnal de alarmă cu privere la faptul că autorităţile române nu au reacţionat la ştirea cum că la Budapesta a fost lansat „Programul pentru dezvoltarea economică a Ţinutului Secuiesc”.

Mai jos vă redactăm întreaga scrisoare.

„Scrisoare deschisă adresată Guvernului, Parlamentului şi Preşedinţiei României privind normalizarea convieţuirii  interetnice din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş.

Noi, reprezentanţii românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş – conducerile celor 44 de organizaţii culturale, științifice și civice, membre ale Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș, primari, viceprimari, consilieri locali şi judeţeni, parlamentari, lideri judeţeni ai principalelor partide politice, directori ai unor instituţii de cultură, clerici și mireni, întruniţi azi, 26 ianuarie 2019, la Sf. Gheorghe, îngrijoraţi de lipsa de reacție a Guvernului, Președinției și Parlamentului României față de știrea potrivit căreia, în decembrie 2018 a fost lansat la Budapesta „Programul pentru dezvoltarea economică a Ţinutului Secuiesc”, pentru finanţarea căruia Guvernul Ungariei a alocat un buget de 25 de miliarde de forinţi, în urma dezbaterii principalelor aspecte privind starea actuală a comunităţii româneşti din judeţele Covasna, Harghita și Mureș, acum, la începutul secolului al II-lea de la Marea Unire, Vă adresează următoarea scrisoare deschisă, prin care vă solicită să adoptați măsuri urgente și ferme, care să asigure dăinuirea românească în Arcul Intracarpatic, stoparea instaurării definitive a stării de co-suveranitate cu Ungaria a „ținutului secuiesc” și  normalizarea conviețuirii interetnice în județele menționate, ajunsă într-un stadiu îngrijorător datorită forţelor extremiste care militează pentru autonomie teritorială etnică maghiară în zonă, neţinând cont de interesele şi sensibilitatea românilor, de legislaţia şi Constituţia ţării noastre.

I. Propuneri pentru stoparea instaurării definitive a stării de co-suveranitate cu Ungaria a „ținutului secuiesc”

1. Solicităm Guvernului României să înființeze, în regim de urgență, un Departament pentru comunitățile românești numeric minoritare și să adopte o strategie de dezvoltare economică și socială pentru județele Covasna, Harghita și Mureș, care să asigure o conviețuire interetnică normală, într-un areal multietnic și pluriconfesional, și nu într-o enclavă etnică, cu statut de co-suveranitate statală cu formaţiuni etnice maghiare create anume pentru aceasta.

2. Cerem Guvernului, Parlamentului şi Preşedinţiei României să formuleze reacţii ferme de respingere şi dezaprobare a ingerințelor anormale ale Guvernului de la Budapesta în problemele interne ale României și să solicite respectarea prevederilor Tratatului de înțelegere, cooperare și bună vecinătate dintre România și Ungaria.

3. Solicităm instituțiilor abilitate ale statului român să monitorizeze şi să analizeze temeinic consecințele, pe termen mediu și lung, ale obținerii dublei cetățenii de către concetățenii noștri maghiari și ale circulației libere a proprietăților funciare și nu numai, a investițiilor strategice realizate de statul maghiar în zonă și a lipsei unor asemenea investiții din partea statului român.

4. Propunem să se adopte o inițiativă legislativă, după modelul existent în Slovacia, prin care să nu se mai permită cetățenilor cu dublă cetățenie să candideze și să ocupe funcții în administrația publică centrală și locală din România.

5. De asemenea, propunem tuturor partidelor politice parlamentare să adopte un pact (asemănător pactului de la Snagov, prin care s-a hotărât aderarea României la Uniunea Europeană), prin care să se declare solemn faptul că autonomia teritorială pe criteriul etnic să nu fie niciodată adoptată în România.

6. Ministerul de Externe să solicite ca, în toate campaniile electorale din Ungaria, adresate și maghiarilor din România, să nu se promoveze atitudini neloiale statului român, contrare spiritului civic și unei conviețuiri normale, să nu propage informații deformate referitoare la cultura și istoria poporului român, și care, prin mesajul lor, distorsionează rezultatele alegerilor din România.

7. Propunem modificarea Codului Penal în sensul sancționării cu pierderea calității de parlamentar sau a celei de demnitar al Statului Român a celor care nu respectă jurământul față de Țară, depus cu ocazia investirii lor în aceste demnități.

8. Considerăm că este necesară legiferarea înăspririi sancțiunilor, inclusiv prin demitere și privare de libertate, aplicate celor care aduc atingere însemnelor naționale: imn, drapel și stemă, atitudini astăzi curente, devenite specifice liderilor comunității maghiare, sancționate în prezent doar prin amenzi administrative aplicate reprezentanților autorităților locale, care recidivează, achitându-le nonșalant cu susținere financiară străină.

9. Se impune legiferarea obligativității unui sistem de verificare a loialității celor care ajung să ocupe funcțiile de conducere în structurile politice, administrative, de ordine și de apărare.

10. Instituțiile abilitate ale statului să asigure gestionarea și contracararea ofensivei de tip nou, făcută strategic de promotorii separatismului teritorial pe criteriul etnic, prin lansarea de ziare și platforme on-line în limba română, prin intermediul cărora își promovează obiectivele.

11. Cerem instituțiilor publice, centrale și locale, să nu poarte corespondență cu „organizația politică”, nerecunoscută legal în România, aşa numită Consiliul Național Secuiesc şi acţionarea acestuia în instanţă pentru activitate neconformă cu legislaţia României.

12. Editarea unui volum de istorie a Transilvaniei de circa 250-300 de file, scrisă anume pentru cititorul neromân, tradusă (și adaptată specificului fiecărui mediu) în engleză, franceză, germană, spaniolă, rusă, portugheză, chineză, maghiară etc. Și distribuită la toate bibliotecile naţionale, universitare și de colegiu din lume și tuturor bibliotecilor de la municipiu în sus din Europa, pentru a informa opinia publică cu onestitate ştiinţifică despre trecutul şi prezentul românilor din această zonă, cei care au dat atâţia martiri pentru idealurile nobile ale Umanităţii, de Demnitate, Dreptate şi Libertate, şi pentru a se cunoaşte, tot cu onestitate ştiinţifică, şi trecutul comunităţilor etnice conlocuitoare.

13. Editarea mai multor publicații care să se adreseze cu țintă cititorilor din afara României, desigur în limbile țărilor respective, dar și organizarea de evenimente pentru promovarea potențialului și valorilor românești: turism, etnografie, tradiții, colaborarea cu ONG-uri din țară cu cele din străinătate, pentru realizarea acestor scopuri și pentru înlăturarea prejudecăților legate de români și de România.

14. Finanțarea presei scrise de expresie română din Harghita și Covasna, a cărei existență este grevată de mari lipsuri materiale, presă ce apare într-o zonă defavorizată informațional, în care sunt vehiculate prioritar idei și opinii adverse românilor ca etnie și României ca stat.

15. Solicităm Președintelui României, Klaus Iohannis, să dezbată în regim de urgenţă, problemele din județele Covasna, Harghita și Mureș, ce vizează siguranța națională, într-o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, unde să se adopte măsurile ce se impun.

 

II. Propuneri pentru asigurarea dăinuirii românești în Arcul Intracarpatic 

1. Solicităm specialiștilor din Guvernul și Parlamentul României să asigure definirea și recunoașterea politico-juridică a conceptului de minoritate numerică și punerea acestuia în egalitate formală cu conceptul de minoritate națională.

2. Reluăm propunerea asigurării prin lege a reprezentării permanente a electoratului românesc din județele Covasna și Harghita în Camera Deputaților: în cazul în care aceasta nu se realizează prin redistribuirea mandatelor la nivelul țării, numărul deputaților să fie suplimentat cu câte un mandat acordat candidatului care obține cele mai multe voturi la nivelul celor două circumscripții electorale, și în conducerea autorităților publice locale, a instituțiilor deconcentrate și a celor de învățământ și cultură.

3. Revenim cu solicitarea, rămasă nesoluționată de ani de zile, referitoare la asigurarea finanțării de la bugetul central a instituțiilor, publicațiilor și asociațiilor și fundațiilor culturale, religioase și civice din județele Covasna, Harghita și Mureș, după modelul de finanțare a comunității maghiare.

4. Sprijinirea Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș pentru obținerea statutului de Organizație de utilitate publică, în vederea subvenționării de la bugetul central a proiectelor și programelor identitare inițiate de acesta.

5. Adoptarea proiectului „Solidaritate cu românii din Covasna și Harghita”, în cadrul căruia – pe baza unor programe de parteneriat stabilite între Centrele de Cultură ale unor judeţe din țară și Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș și alte instituții și asociații culturale românești, din cele trei județe – se va asigura susţinerea realizării unor programe în domeniul cultural, educativ, ştiinţific, în comunităţile româneşti din judeţele Covasna, Harghita și Mureș.

6. Înfiinţarea unui grup de lobby, format din parlamentari şi europarlamentari reprezentând toate forţele politice, care să desfăşoare o acţiune coordonată şi consecventă menită să asigure sprijinul românilor din cele trei judeţe, în scopul stopării fenomenului părăsirii locurilor natale.

7. Acordarea de burse anuale de studiu (echivalentul unui procent de 50% din salariul brut minim pe economie) tuturor elevilor care se înscriu şi celor care sunt deja înscrişi în școlile şi în secțiile cu predare în limba română din cadrul unităților de învățământ din județele Covasna, Harghita și parțial Mureș.

8. Includerea în grila de programe a televiziunii naţionale și a radioului public a unor emisiuni consacrate românilor și conviețuirii interetnice din Arcul Intracarpatic.

9. Urgentarea adoptării Legii cadastrului național, sau emiterea unor acte normative privitoare la înscrierea în Cartea funciară a proprietăților înregistrate în prezent în registrele agricole deținute de primării, ca măsură provizorie menită să asigure acordarea subvențiilor europene deținătorilor de terenuri agricole ca urmare a condiționării acestora – începând cu acest an – de actele de proprietate.

10. Asigurarea finanțării pentru construirea autostrăzilor Târgu Mureș – Iași, Brașov – Bacău și darea în folosință a aeroportului Brașov; investiții în infrastructura turismului ca prioritate economică a zonelor Covasna – Întorsura Buzăului, din județul Covasna și valea Mureșului Superior (zona Topliței), din județul Harghita.

 

III. Propuneri pentru normalizarea conviețuirii interetnice în județele Covasna, Harghita și Mureș 

1. Crearea unui climat de armonie interetnică şi lupta împotriva oricărei discriminări pe motiv de rasă, etnie sau credinţă religioasă a stat întotdeauna la baza activităţii noastre şi ne propunem ca şi în viitor să milităm în acest sens, solicitând Guvernului României să coopteze cât mai mulţi specialişti în comunicare şi bună înţelegere în acest sens, să sprijine promovarea unor proiecte culturale comune cetăţenilor de etnie română cu cetăţenii de etnie maghiară.

2. Încheierea unor parteneriate şi înfrăţiri, având ca modele acţiunile simulare din perioada interbelică, între școli și instituţii din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, cu instituţii şi asociaţii similare din alte judeţe ale României, chiar din jurul graniţelor României şi din diaspora, evenimente care vor contribui la o mai bună și benefică cunoaştere reciprocă.

3. Susținerea financiară a unor turnee în zonă ale instituțiilor de spectacole din principalele centre culturale ale țării; programarea unor manifestări sportive de anvergură internațională care să atragă interesul susținătorilor din întreaga țară; finanțarea cu prioritate a unor producții cinematografice și de televiziune care să promoveze zona şi exemplele bune de convieţuire interetnică etc.

4. Continuarea proiectelor „Carte frumoasă – cinste cui te-a scris” și „Primăvara harghiteană a prieteniei”, inițiate și realizate de Asociația Comunitară Românească din Miercurea-Ciuc, proiecte care își propun să realizeze stimularea învățării limbii române de către copii de etnie maghiară și o mai bună cunoaștere reciprocă între copiii români și maghiari din zonă.

5. Crearea şi editarea unui manual de Istorie a românilor din Covasna, Harghita şi Mureş – în contrapondere cu Manualul de istorie a secuilor – pentru ca elevii români din aceste judeţe să-şi poată dezvolta şi mai mult conştiinţa că sunt autohtoni şi Acasă pe meleagurile lor, locuite şi de strămoşii lor din cele mai vechi timpuri.

6. Finanțarea unor tabere interetnice, pentru copii și tineri, cu programe distractiv-instructive şi culturale bine alese şi care să dezvolte un câştig de încredere reciprocă şi de eliberare de tensiuni interetnice.

7. Asigurarea resurselor financiare necesare organizării de mese rotunde, anual, cu autori de cărţi de istorie şi de literatură care promovează lucrări valoroase în sprijinul relaţiilor de armonie interetnică şi constituirea unui juriu care să premieze aceste lucrări.

8. Finanţarea de către Guvernul României a unor cercetări permanente la Arhivele Naţionale din Budapesta pentru editarea unor corpusuri de documente care conţin informații despre românii transilvăneni, inclusiv despre cei din judeţele Covasna, Harghita și Mureș, pentru că detensionarea relaţiilor româno-maghiare constă mai ales în apelul la istoria reală şi nu la cea inventată, propagandistică, aşa cum procedează unii istorici maghiari, la comandă politică.”

 

Citeste si:

Editorial: Secuii nostri sau ai lor?

184 de comentarii:

 1. Pe unguri ii mananca spinarea in situatia asta astia ar trebui starpiti in caz de conflict sunt un fel de capuse …

  1
 2. românii lăsați de izbliște in mijlocul țării,românii care nu există pentru românia,românii care de la un an la altul devin tolerați in propria țară.
  am mai scris ,vorbim de unirea cu basarabia dar noi lăsăm să dispară româniamul la el acasă.
  fată de ungaria ,secuime ,udmr si tokes de 29 de ani adoptam tehnica degetului dat transformat în mână luată cu japca.
  nu avem nici un motiv sa ne fie rusine când vine vorba de drepturi acordate minoritatilor etnice ,monoritati parlamentare care acum voteaza in corpore politicile antinationale ale pesedeului ,minoritati parlamentare subventionare de bugetul public pentru a vota impotriva romanilor.
  acolo se experimentează pe români.

  1
 3. Toti romanii sunt lasati de izbeliste nu doar cei din secuime. De asta emigreaza milioane cand economia „duduie”. Doar cativa PSDisti beneficiaza de milioane de euro din bugetele publice, de insule, BMWuri de sute de mii de euro (ca Dacia pute de neaosa ce e), de spitalizari private, de amante de varsta nepotilor si de vacante in insule exclusiviste in mijlocul oceanelor. Romanii?! Si tot ei isi fac aloi legi doar pentru ei ca sa poata fura cu legea in mana, fara ca institutiile moderne ale justitiei sa se atinga de ei. O natie de sclavi ai astora. Tara? O forma fara fond care in curand nu va mai fi in ritmul acesta de depopulare si indiferenta, furt si mistocareala, tradare si vanzare a orice se poate vinde.

  2
  • fără doar si poate dar încearcă să te pui în locul lor.
   în jurul tău cetățean român în românia se vorbește in altă limbă inclusiv in administrație,angajatorii caută persoane are comunică in pricipal in altă „limbæ”,insemnele statului tau îți sunt permanent batjocorite,cred ca si relațiile de afaceri suferă din pricina asta….si asta e doar o frântură din cotidianul romanilor de acolo ,incercă zi de zi tratamentul ăsta.
   nu instig la nimic spun doar că niciodată bunele intenții ale statului fată de minoritatea secuiască nu a fost intâmpinat de o minimă si decentă multumire sau respect pentru țara asta din partea lor.
   au foarțat și împins limitele in mod constient si voit si culmea le-au fost acceptate toate exagerarile.

   4
   • Colegu’ stiu ca noi nu vedem acest subiect din acelasi unghi si nu-i nimic ca discut cu drag cu tine chiar si in puncte opozabile, dar eu ma intreb asa: dar daca te pui tu in locul romanilor din exteriorul tarii care beneficiaza de aceleasi drepturi. Asta ii starda cu doua sensuri, cand ai taiat conducta aici, poti sa te astepti ca in 5 minute autoguvernarea romanilor din ungaria sa fie desfintata ca sa nu mai vorbim de romanii din ucraina. Acelasi argument l-au folosit si ucrainienii.
    Intelegerea mai buna o dobandim toti prin educatie si valori comune nu prin bata.

    1
   • @psycho n-o sa existe niciodata nici un fel de decenta, multumire, respect si nici macar buna intelege sau toleranta cu extremistii respectivi.

    Lor li se spune la scoala, la biserica, acasa dar si in multiplele tabere „pentru tineri” sau excursii organizate de diverse organizatii ca:

    1. romanii sunt tigani, veniti din India
    2. variatie pe tema, romanii sunt tigani veniti din Albania
    3. romanii nu au ADN de european. Da, azi in epoca Wikipedia, li se spune asta si ei cred. Daca vorbesti cu ei o sa-ti spuna ca ce scrie pe Wikipedia e gresit, Wikipedia e detinuta de evrei. Da-le nota !!
    4. romanii nu au ce cauta in Ardeal. Adica, DELOC
    5. ei sunt acolo de mii de ani. Depinde pe cine intrebi, unii zic de 6 000 de ani, altii de 35 000 de ani, etc.
    6. in Ardeal exista romani fiindca au venit in 1918, inainte nu existau
    7. variatie pe tema: existau si inainte dar foarte putini, 5-10% din populatie, fiindca i-a luat Imperiul din sud ca sa fie sclavi aici
    8. nu exista morminte romanesti (probabil bunicul meu era ungur)

    Si multe, multe altele. In era Internetului in care accesul la informatie e gratis si aproape infinit, ignorantii aia cred cu tarie in toate ideile astea si in multe altele si, mark my words, nu, ai, ce, discuta, cu, ei fiindca n-o sa ii convingi sa citeasca si altceva nici daca incerci 10 ani la randul si insisti la o singura persoana.

    Am mai scris aici de cunoscutul meu ungur care imi zice ca Ungaria are 16 milioane de locuitori, i-am dat link pe Wikipedia si zice ca acolo scrie gresit.

    Am mai scris aici de alt cunoscut ungur care zice ca tratatul de la Versailles, cunoscut lor ca fiind tratatul de la Trianon, nu mai e in vigoare si deci Ardealul e acum al Ungariei, oficial, in acte. Desigur, nu-mi poate da nici un link sau document al Romaniei, al UE, al Ungariei sau al ONU care sa-mi confirme asta, doar isi sustine verbal opinia si ceilalti sunt de acord cu el. Noaptea mintii !!

    Am mai scris cred si despre cei care sunt nascuti in Romania, au trait toata viata in Romania si nici macar n-au fost vreodata in vizita in Ungaria, dar imi spus mereu ca „noi ungurii am facut autostrazi”, „noi ungurii avem salarii mai mari”, „noi ungurii suntem in Schengen” etc. Ba baiete, deocamdata tu te-ai nascut si ai trait toata viata in Romania, asa ca n-ai nici o contributie la autostrazile unei tari vecine, la bugetul lor sau la tratatele lor internationale. Ba chiar daca ne uitam atent, ai o „contributie” aici in Romania, unde nu ai loc de munca si nu produci nimic !

    Oamenii astia sunt la fel ca oilea alea obediente care asculta preotul care injura in biserica, vorbeam de ei acum 2 zile, doar ca sunt de etnie maghiara si in alt judet. In rest, same shit… Problema e ca sunt MULTI, si daca treci cu masina prin Miercurea Ciuc sau stai 2 zile la hotel in Sfantu Gheorghe nu-i vezi in toata splendoarea lor, pentru asta e nevoie sa traiesti acolo niste zeci de ani.

    1
    • Miza acestei narațiuni era și este în continuare, pe cât de “evidentă”, pe atât de fantezistă din punct de vedere juridic și istoriografic: Ardealul li s-ar cuveni dintotdeauna “românilor” (și doar românilor) din simplul motiv că acest “pământ strămoșesc” a fost “furat” “autohtonilor români” de către “ungurii alogeni, invadatori”.

     Drept urmare, în 1918 “s-a făcut dreptate istorică”, pentru că “Ardealul a ajuns din nou la proprietarul de drept” (națiunea română). Iar ăn consecință, românii ar fi singurii îndreptățiți să locuiască cu drepturi depline în Ardeal, minoritarii “alogeni și acaparatori” fiind o moștenire a trecutului ce va sfârși, inevitabil și bine-meritat, la grămada de gunoi a istoriei, prin asimilare, colonizare, expropriere, vânzare/emigrare, incriminare și condamnare colectivă continuă.

     Statutul de “minoritate etnică” al acestor urmași ai “cotropitorilor” este perceput subtil ca un stadiu intermediar în drum spre asimilare/extincție, lăsând în urmă un Ardeal “ideal”, etnic omogen ți “pur”

     • Nu stiu ce vrei sa subliniezi cu citatul de mai sus, e un reply asa, criptat, in care vrei sa spui ceva dar nu stim exact ce.

      L-am gasit aici:

      http://www.neuerweg.ro/gelu-dabaca-si-academicienii-sau-cine-si-de-ce-ne-invata-la-scoala-sa-i-uram-pe-unguri/

      „Activism si adevaruri incomode din Transilvania”. Mda….

      Rasfoind pagina aia gasesc prea multe lucruri dubioase ca sa le enumar, auto-victimizare maghiara, „istorici”, activism etc… si texte de genul asta:

      „Mai mult, chiar acesti arheologi si istorici (Daicoviciu, Pascu, …) – platiti, dirijati, supravegheati, instrumentati, dependenti de statul roman”

      N-am auzit in viata mea de autor, Hans Hedrich, dar la prima cautare il gasim la „concurenta”, si anume aici:

      https://www.dantanasa.ro/brasov-activewatch-si-neuer-weg-alaturi-de-partidul-lui-tokes-la-o-masa-rotunda-romano-maghiara-despre-autonomie/

      Daca smecheria asta a lui numita Neuer Weg se aliaza cu ActiveWatch, Laszlo Tokes, Consiliul National Secuiesc si asa mai departe, atunci pentru mine concluzia e clara.

      http://corbiialbi.ro/index.php/redactor/128-hans-hedrich-sighisoara/

      „- Regionalism = europeism = civism = patriotism. Pledoarie pentru intrarea României în realitate
      – Șapte propuneri de politici regionaliste instant”

      Da 🙂

      Altul care posteaza acolo e unul Erwin Gall, un alt mare expert si istoric de talie mondiala de care recunosc ca nu am auzit pana azi, dar si despre el gasim asta:

      http://csde.academia.edu/G%C3%A1llErwin

      (studii, Ardealul, doctorat la Budapesta, etc)

      Daca tu dai citate din sursele astea de mai sus, e clar.

      • Sorin esti clar un omcompetet si te-ai prins ca e citat. esti revoltat de simplificarile de acolo. La fel am reactionat si eu la nuantele panicarde ale postarii tale. Cred ca trebuie sa ne calmam si sa vedem pe bune ce ii doare pe secui si sa vedem cum se poate construi un pic de respect reciproc iesind din mentalul traumelor reciproce din 1948, 1919 si 1940-44. Zic ceva exagerat?

       1
       • Nu zici ceva exagerat dar pentru asta trebuie ca ambele parti sa isi doreasca dialogul si colaborarea, ori din partea lor deocamdata vine doar tendinta de izolare si dispret, totul din cauza educatiei in care sunt tinuti si informatiei cu care sunt bombardati (pseudo-istorie, pseudo-stiinta), totul finantat din Ungaria. Statul roman trebuie sa faca ceva la nivel de guvern pentru a contracara asta, prin evenimente culturale in limba maghiara dar organizate de Bucuresti, canale tv si radio in limba maghiara si asa mai departe. Dar cum nu face asta in Transnistria sau la scara semnificativa in toata Basarabia, n-o face nici in HarCov iar secuii raman indoctrinati si manipulati, iar rezultatul este cel care il prezint eu. Nu e un mesaj panicard, doar unul impotriva autoamagirii, acolo nu curge laptele si mierea, atata tot.

        2
  • Am mai zis pe site, am avut repartitie in secuime si am stat 3 ani acolo. Mi-a ramas in cap romanismul asta, vociferam, pe ei, mama lor, dar in concret nu am vazut nimic. Investii in scoli spre exemplu ca din educatie se nasc o multime de probleme, in cultura, in programe inter-etnice comune. Nimic, si periodic se trezesc niste cativa nationalisti (ca sa fiu clar niste tampiti unguri si niste la fel de tampiti romani) care abia asteapta sa o puna de un scandal.
   Inca o zona a Romaniei uitata, dar unde putem elegant da vina pe cineva de parca nu orice petec de pamant romanesc ii responsabilitatea guvernului. Budapesta poate sa zica ce vrea si ma doare fix in basca, eu ora exacta o iau de la Bucuresti. Aia nu insemna doar lopeti de bani in directia aia ci si o responsabilitate administrativa fata de judete oricare ar fi alea.

   1
   • de acord doar că budapesta începe sa se miśte prea voios in zona aia ,udmr este un vector antiromânesc fæțiș iar batjocorirea a tot e inseamnă românia acolo a devenit regulă.
    obrazul nostru fin a inceput să fie perceput intr-un fel jignitor de catre aceștia.
    nu vreau sa generalizez dar acolo lucrurile nu sunt in regulă deloc.

    3
   • @lt(rez) Sa subliniem niste aspecte:

    1. nu te-ai nascut acolo
    2. n-ai copilarit acolo
    3. ai stat acolo doar 3 ani, nu 20 sau 40
    4. in cei 3 ani, ai lucrat la stat, deci n-ai avut de-aface cu viata reala de acolo. Daca ai fi lucrat 3 ani la Gabor SRL avand 18 colegi de munca, din care 17 unguri, ai fi vazut o realitate complet diferita

    O persoana care s-a nascut acolo, a trait acolo 40 de ani, lucreaza in privat, sotia e tot acolo cu el, lucreaza si ea in privat iar copilul are 10 ani, nascut acolo si merge la scoala acolo, ar fi avea total alte opinii fata de subiectul asta 🙂

    2
    • Sorin, sincer imi este greu sa te urmaresc ca mi-ai raspuns in 3 puncte diferite ale discutie, dar continuam aici.
     Aspectele subliniate sunt relativ-corecte, dar concluzia ta se bazeaza pe faptul ca ai trait. Punct.
     Comandantul meu a fost un cetatean roman, secui, ofiter roman. Sa nu crezi ca acolo sunt adusi alti oameni din alte parti cu arcanul.”Viata reala”, nu ai cum sa o eviti ca nu intram intr-un „tunel romanesc”.
     Repet, eu mi-am pierdut 12 ani din viata cu mizerii nationaliste de-a lu nea Funar si prostii care l-au votat pe criterii idioate de-a dreptul.
     Ma gandesc ca ai inteles un apel al meu spre solutii constructive si abordarea din articol este un constructiva. Am o rezerva la prostia aia cu „cosuveranitate”. Asta o baga asa la scandal acolo, ii parte din statul roman si gata.
     Inca ceva, daca esti de acord, as dori sa nu mai rezumam doar la experientele noastre. Ca daca facem asta, eu devin autoritate in materie de Bistrita si mi s-ar parea inutil sa-i spun la unu care a venit la Bistrita si a a avut o experienta neplacuta, ba daca ai fi trait 4j de ani acolo atunci vorbesti, la Bistrita curge mierea pe rau si daca nu esti de acord cu mine fie fa-ti alte opinii, fie vorbesti ca prostul in targ.
     Dar si in cei 3 ani, am vazut destule, din ambele parti.

     • @lt(rez) ok continuiam unde vrei tu. Ne-am intins pe prea multe fire si e greu de urmarit. Eu azi am postat cam mult si cred ca voi lua o pauza, incerc sa raspund tuturor mesajelor care-mi sunt adresate, daca nu reusesc mereu imi cer scuze.

      Concluzia mea se bazeaza pe toata viata mea, pe vietile prietenilor, vecinilor, cunoscutilor, fostilor colegi, actualilor colegi, fostilor vecini, plus toate familiile lor. Daca nu pot apela la argumentele si experientele noastre, ramane sa ne duelam in linkuri, insa n-am dat si nici nu vreau sa dau linkuri de la bloguri sau site-uri gen „lupuldacic” sau cum naiba le mai zice, iar presa mainstream ori ignora subiectul ori baga placa cu buna intelegere. Iar daca ne vom duela in linkuri, tu poti sa aduci de 10 ori mai multe linkuri care arata ca Ardealul e al Ungariei si ca romanii sunt sovini sau tigani, e belsug pe tot netul, acolo voi pierde clar 🙂

      De Funar am scris mai jos, ala nu e nationalism, e o papusa confiscata de securisti/rusi si serveste scopurilor lor.

      1. Funar avea un turneu prin tara acum cativa ani in care declara ca Isus a fost roman. Asta a venit ca si contrapondere la ideile ungurilor ca Isus a fost ungur.

      2. Vadim si declaratiile lui, citez, „ard ungurii pe stadioane”, au facut mai mult rau Romaniei decat aproape orice si au dat apa la moara auto-victimizarii unguresti, e imposibil sa explici in strainatate ca omul era nebun sau ca nu vorbea serios.

      Deci cui servesc Funar si Vadim? Poate inamicului, in nici un caz noua. Faptul ca ei au acaparat nationalistii la fel cum Tradiceanu a acaparat dreapta e un caz clasic de honey pot. Sa nu cadem in capcana lor, cine nu e de acord cu racnetele lui Vadim nu trebuie sa pice in extrema opusa, cunosc caz din pacate, etnic roman, a invatat limba maghiara, e activist ungur, foloseste denumiri maghiare pt locuri din Romania (el a fost in vizita in Máramaros, da-ti seama…) si toate pentru ca maica-sa o tragea pe partea opusa, imbracata in ie, ascultand muzica populara etc. E o contra-reactie, similara cu contra-reactia ta, te-ai saturat de Funar si Vadim dar sa nu crezi ca pe partea cealalta e plin de bun simt, intelegere si intentii bune… ca nu e, chiar nu e.

      In incheiere, vreau sa spun ca am zeci de prieteni veniti din Bistrita, Suceava si alte judete care s-au mutat in zona cu idei similare cu ale tale, buna convietuire, ce-a fost a fost, noi sa ne intelegem, avem aceleasi probleme, aceleasi gropi in asfalt, acelasi ROBOR la rate etc, si pe urma s-au trezit… te trezesti repede cand nevasta nu-si gaseste loc de munca fiindca nu vb maghiara, cand esti facut tigan, cand esti facut vinitura, cand vecinul nu-ti raspunde la salut, etc etc etc etc

      Concluzia: exista o problema, inca una mare si purulenta, si eu cred ca trebuie sa apasam pedala pozitiva (ce-am scris mai jos de mass-media, vizite, etc) insa ei apasa pedala separarii, extremismului, sovinismului, pseudo-istoria etc, iar astea trebuie expuse, nu ascunse sub pres, plus cum am spus, astea le vezi traind acolo nu din alte zone ale tarii, din alte zone vezi doar stiri sau evenimente si te intrebi „wtf…?”.

      2
    • Un pic de istorie, Sorine.
     Cum trăiau românii din Transilvania, Părțile Ungurești și Banat, între anii 1867-1914 ?

     Nu trăiau rău de loc.
     O duceau mai bine ca cei din Vechiul Regat, vorbind strict material, greu de cuantificat, dar categoric mai bine…

     Românii se organizaseră extraordinar, aveau niște bănci populare care creditau burghezia și țărănimea locală.

     Un paradox pentru mulți, ce reiese din statisticile și documentele vremii, este acela că românii erau „mai egali”, dpdv economico-social, decât maghiarii ardeleni, aveau ceva mai mulți țărani mijlocași și bogați, mai ales spre finalul perioadei dualiste și își formaseră o burghezie numeroasă și prosperă, în majoritatea orașelor din Transilvania, Banat sau Părțile Ungurești.

     Maghiarii aveau nobilime, aristocrație, burghezie orășenească, dar aveau și foarte mulți săraci.

     În general, economia creștea rapid, și mai rapid în zona regatului maghiar, decât în cea imperială austriacă, pentru a reduce decalajele existente.

     Majoritatea oamenilor nu păreau foarte preocupați de problemele naționaliste, etnice, ci mai degrabă de prea multă birocrație și centralism legislativ.

     Aș mai sublinia un aspect, pe care mulți români nu-l știu. Până în anul 1879, limba maghiară nu a fost obligatorie pentru români sau sași, de fapt pentru orice altă comunitate etnică, deși era una din cele două limbi oficiale ale monarhiei dualiste(Austria era imperiu, Ungaria, regat, împăratul fiind, în același timp, și rege).

     Nu mai mult de 15-20% dintre români și cca 40% din sași, vorbeau limba maghiară oficială. Sigur, dacă excludem analfabeții, care erau cam 65%, procentele cresc semnificativ.

     Ca să ajungi sus, în societatea timpului, era obligatoriu să știi maghiara sau germana, lucru absolut normal și care era, de fapt, un mare avantaj, fiindcă aveai acces la universități valoroase din Ungaria, Austria sau Germania, aveai acces la funcții de stat, etc., etc.

     Majoritatea școlilor românești, sătești, medii sau superioare, țineau de biserică, fie ea greco-catolică sau ortodoxă. Nu erau de stat, ci erau confesionale, la fel ca la sași. Și a fost foarte bine așa, deși unii mari patrioți invocă azi faptul, că românii sau sașii n-aveau școli de stat…Nici nu aveau nevoie și mai ales, nu ar fi fost în favoarea lor, ca etnici români sau germani. Bisericile naționale știau foarte bine ce aveau de făcut.

     Predarea se făcea, evident, în limba română. Ceea ce s-a întâmplat după 1879, era că s-a făcut obligatorie predarea limbii maghiare(NU predarea în limba maghiară) și în școlile acestea, iar învățătorii și profesorii aveau la dispoziție 4 ani s-o învețe(termen prelungit până la calendele grecești).

     Din punct de vedere politic, situația a fost mult mai ambiguă…Maghiarii, dorind să limiteze accesul minorităţilor în parlamentul de la Budapesta, au mărit censul, în cadrul votului cenzitar, pentru Transilvania…

     Cum maghiarii reprezentau procentual mai mult, din pătura mai bogată, ei trimiteau cei mai mulţi reprezentanţi în parlament.
     Dar, mai ales după 1890, numărul românilor cu stare începuse să crească, aşa că a crescut şi numărul românilor care puteau vota.

     Existau români care votau partide maghiare şi maghiari care votau partide româneşti, este o realitate. Sașii au avut mereu parlamentari numeroși, fiind cea mai bogată comunitate din Transilvania.

     Numărul funcționarilor români, raportat la procentul populației, care era de cca 55% în anul 1910, la nivelul Transilvaniei, Banatului și Partiumului era relativ mic, fiind nu mai mare de 10%-15%. Notarii români, erau undeva la peste 20%.

     Accesul la funcții (mai) importante era condiționat de o loialitate declarată față de națiunea maghiară, vă dau și un exemplul vestit, cel al primarului (german) din Timișoara anilor 1900, Josef Gemml, care spunea despre el, „eu sunt un patriot maghiar de naționalitate germană”.

     Iar când a fost întrebat despre lipsa școlilor de limbă germană din Banat, a răspuns „păi nu le cere nimeni, deoarece părinții au înțeles importanța stăpânirii limbii maghiare”.

     Concluzie,

     Ținând cont de unde au pornit, după abolirea completă a iobăgiei în anul 1849, cu toate șicanele reale ale administrației maghiare, relativ ușor de contracarat de intelighenția românilor, perioada respectivă a fost cea mai bună din istoria modernă, pentru românii din Ardeal, Banat sau Părțile Ungurești.

     Ei au reușit să aibe o clasă de fermieri bogați, care posedau întinse domenii agricole, aveau o burghezie orășenească în plină creștere numerică, putem spune, egală cu cea a sașilor sau maghiarilor, erau mai alfabetizați în românește decât regățenii și aveau elite de o calitate foarte ridicată.

     Nu trebuie uitat, când vorbim de procente, că eram totuși, o națiune cu cca 85% țărani…

     • Interesant text dar cu asta nu sunt de acord:

      „Cum trăiau românii din Transilvania, Părțile Ungurești și Banat, între anii 1867-1914 ?

      Nu trăiau rău de loc.”

      Afirmatia de mai sus n-as include-o la putina istorie, cum zici tu. Avea loc un proces de maghiarizare pentru care chiar se primise ordin de accelerare pe la 1900. Nu mai gasesc acum linkurile ca nu le-am salvat dar erau niste documente care aratau cum erau tratati romanii arestati, cum erau linsati de multime in timp ce erau transportati dintr-un loc in altul si asa mai departe.

      Iarasi nu am link, dar linkuri destule puteti da voi pe partea voastra fiindca ati cam inundat Internetul cu ele, dar un raport oficial spunea despre nu mai putin de 400 de sate maghiarizate. Acum cati locuitori are un sat e discutabil, unii zic cateva mii, eu zic mult mai putini, poate si cateva sute, poate unele dintre ele erau catune cu 30 de locuitori rasfirari, dar chiar si asa, nu putem spune ca romanii o duceau bine cand sute de sate romanesti au fost maghiarizate, cand romanii nu-si puteau construi biserici din material mai solid ci doar din lemn si multe alte aspecte.

      Chiar si religia ta, pentru care spui ca te simti discriminat si ca un ungur in tara, a aparut oare din ce motiv? De ce moldovenii sau muntenii nu sunt greco-catolici?

      Oricum in comentariul celalalt ai citat niste site-uri, organizatii si persoane pe care eu le plasez intr-o anumita categorie si pe care nu le pot lua „de bune” intr-o asemenea discutie.

      1
      • Dragul meu, ai dreptate. Maghiarizarea a fost nasoala, asa cum indicam si mai sus. Dar nu eram chiar asa victime extreme. Noi nu am facut la fel cu campania de romanizare a secuilor in anii 20, operatiune terminata cu si mai multa alienare reciproca? Nu mai zic apoi de masacrele comise de noi in Bihor in sate unguresti in 1919 sau insecuime in 44? Sunt fapte. Ideea este: ce facem cu traumele astea? Ne vedem unii pe altii ca si cu am trai atunci? Sau facem un exercitiu disciplinat de a ne respecta si de a-i face sa se se simta parte a demos-ului nostru? Ca romani nu cred ca facem destul. Eu unul cred ca nu suntem noi victimele cele mai mari ale istoriei. Evreii, polonezii, si maghiarii ne intrec.

       • Subscriu. Sunt stranepot de romani ortodocsi si greco catoloci din ardeal, „tarani avuti”(asa cum apar in cicumscriptiile urbariale), cu boi, cai si pian in casa. Am avut in neam tarani, popi si soldati, faptul ca erai taran avut la vremea respectiva iti permitea inclusiv admiterea la scoala de cadeti de la Sibiu(scoala de ofiteri).

       • As zice ca armenii sunt victime alte istoriei, dar ungurii nu chiar, de ce? Ei tot repeta ca „au pierdut” ceva ce de fapt nu era al lor. In sensul asta si Hitler a „pierdut” Rusia, nu e corect. Ei au venit in Europa si au ocupat niste teritorii, unde au fost mereu o mica minoritate. Au convertit in masa, au facut si multe crime, epurari etc iar acum 100 de ani in sfarsit s-a spart balonul si au ramas restrictionati in campia Panonica, loc unde fie vorba intre noi, au facut convertiri in masa iar majoritatea populatiei e de etnie slava, deci in nici un caz „unguri”. Daca e s-o luam asa, nici pacar Panonia nu e a lor, daramite alte teritorii, asadar nu au pierdut nimic, si atunci de ce ar fi victime? Poate agresori.

        1
        • Ungurii au avut mai multe momente in care au fost „vectime ale istoriei”, daca prin asta intelegem ca au suferit efectele unor evenimente in mod disproportionat fata de altii. As aminti in surt invazia mongola (Mohi), intalnirea cu turcii (si dezastrul de la Mohacs), evenimente care au dus la pierderi de populatie fara precedent in lumea crestina, respectiv la involutia demografica pe temen lung. Daca ne referim la sfarsitul WW1, ei au fost defavorizati de impartirea terioriala (din fericire pentru noi si alte state din jur). Imartirea a fost facuta la acel moment in general pe criterii nationale (ale populatiei majoritare), in relatie cu principiul autodeterminării națiunilor sau a popoarelor. Asta in general, pentru ca in particular, din cauza (sau daca privim prin ochii nostri, mai debgraba datorita) comportamentului post-razboi si a evenimentelor din 1919, Ungariei i s-au aplicat cele mai defavorabile criterii de drept international. si teritoriile care prin criteriul national ar fi revenit Ungariei au fost partajate altor state invocandu-se criteriul istoric, criteriul geografic (limite naturale) sau pur si simplu cel al fortei militare (fosta capitala Bratislava) , cel al oportunitatii, cel al securitatii (linii „drepte” ale granitelor, sau al „ghinionului”. Nu este vorba despre a le plange de mila, mai ales ca o parte din aceste evenimente au fost de bun augur pentru noi, dar nu putem sa spunem ca nu au patit niciodata nimic sau ca i-a favorizat soarta in vreun fel.
         De curiozitate: de unde e aia cu slavii majoritari din Campia Panonica? Care e sursa? Chiar si iugoslavii aveau „slavi” minoritari in C.Panonica dar sunt deschis sa aflu surse noi.

        • In primul rand vad ca am scris o prostie, „etnie slava”, am vrut sa spun populatie de origine genetica slava, etnic vorbind ei se declara / se cred unguri dar ADN-ul e de slav, ori ungurii cei din istorie care au venit in Europa nu erau slavi ci un fel de turco-mongoli.

         De acord ca au pierdut populatie din cauza invaziei mongole si din cauza turcilor, dar aici vreau sa subliniez ceva, ce fel de populatie era aia? Au murit multi oameni in timpul invaziei mongole, se zice cam jumatate din populatia Europei de Est, dar erau ei unguri? Nu cred. Ungurii erau un procent mic din populatie, ca si acum, restul erau tot felul de slavi si vlahi care traiau in teritoriile respective. Nu putem stii cu siguranta procentele dar dupa unele estimari ungurii sositi in Europa au fost intre 30 000 si 70 000 iar ei au gasit in Transilvania zilei de azi si in Panonia o populatie deja existenta de cel putin 2 milioane, asadar nu putem spune ca ungurii au pierdut sau au suferit atunci, ei nefiind majoritatea locuitorilor pierduti in invazia respectiva.

         Daca e sa o luam asa, si romanii au pierdut jumatate din populatie:

         „The 1241 Mongol invasion first affected Moldavia and Wallachia (situated east and south of the Carpathians). Tens of thousands of Wallachians and Moldavians lost their lives defending their territories from the Golden Horde. Crops and goods plundered from Wallachian settlements seem to have been a primary supply source for the Golden Horde. The invaders killed up to half of the population and burned down most of their settlements, thus destroying much of the cultural and economic records from that period.”

         …si noi nu ne consideram victime ale istoriei.

         Dupa WW 1 au scapat usor zic eu, fiindca initial granita trebuia sa fie pe Tisa, asadar tara lor azi e cu 1/3 mai mare decat ar fi putut sa fie. Eu consider ca impartirea granitelor dupa destramarea imperiului a fost relativ corecta, Ungariei revenindu-i un teritoriu in care majoritatea populatiei se declara maghiara, si atat. Spun relativ pentru ca s-au folosit date din 1910 ceea ce nu e corect, stim cu totii ca a avut loc un proces amplu si agresiv de maghiarizare timp de zeci de ani, cu cat mergem mai mult in trecut cu atat gasim mai putini „unguri”. In vremuri medievale regii Ungariei invitau diverse populatii sa se stabileasca pe teritoriul lor, si au venit in numar mic ce-i drept tot felul de greci, italieni sau germanici, acum dupa sute de ani toti sunt unguri dar cum am spus, la origine nu sunt chiar stramosii celor veniti pe cal.

         Per total n-as spune ca sunt victime ale istoriei, ci mai degraba agresori.

         De ce spun ca slavii sunt majoritari in campia Panonica, ii datorez asta si lui @Gog&Magog de anul trecut:

         https://i2.wp.com/thedockyards.com/wp-content/uploads/2015/04/Genetic-map-Europe.png

         https://brilliantmaps.com/europe-dna-borders/

         https://i1.wp.com/thedockyards.com/wp-content/uploads/2015/04/y-dna_haplogroups_europe_genetic_map.png

         2
         • Nu exista „genetica slava” . Asta e o gluma sau o nascocire nestiintifica. Nu exista nici descendenta genetica in termeni istorici. Genetica ca stiinta ne arata contariul ipotezelor descendentei istorice, refuzund cu incapatanare sa fie de partea unei natiuni sau alta. Am domonstrat antetior matematic chiestia asta; asadar macar partea asta este in afara opiniilor si parerilor.
          Te rog sa-mi indici totusi care e sursa „geneticii slave”. Un articol, o sursa de informatii, o institutie din orice tara care a generat aceasta „informatie”, in cazul in care le mai tii minte sau le ai la indemana.
          Numarul regasit in cadrul triburilor maghiare variaza mult, atat functie de originea estimarii cat si functie de aria de cuprindere (care si cate triburi intra in numaratoare). La fel si populatia gasita pe teritoriile mentionate de tine. Majoritatea surselor pe care le-am consultat eu spun totusi ca maghiarii erau in numar mai mare decat populatia intalnita. Cifrele avansate de tine nu ar explica cum o mana de oameni a ocupat o zona asa intinsa (sa ne gandim strict la „raspandire” sau densitate), dar mai ales nu ar explica cum ar invinge , alunga sau asimila o populatie cu mult mai numeroasa, mai ales daca ne gandim la conflictul cu „bulgarii” (hai sa le zicem asa) si popoarele migratoare anterioare (excluzand asadar populatiile locale mai slab organizate). Deasemenea etimologia ne arata ca limba ugrica nu putea „disloca” o limba vorbita de o populatie de cateva ori mai mare (diferenta de ordin de marime este prea…mare); mai ales in cazul subsantivelor proprii simple.
          Este notabil ca ai pus un citat si cred ca este un exemplu pentru noi toti in a clarifica originea unei idei sau sprijinul pe care ne bazam. Totusi vezi ca wiki te mai pacaleste fara sa vrea si citatul respectiv este din scrierea unui asistent universitar dr. de la facultatea din Suceava. Daca ai curiozitate vei gasi si documentul de baza (frumos scris de altfel; mie mi-a placut ce am citit) in care arata foarte clar ca tinta principala si victima a fost Ungaria (aici eu nu sunt de acord, as spune Ungaria si Polonia dar cred ca autorul se pricepe mai bine ca mine), ungurii suferind lovitura principala si „ocupatia”, dar existand si victime colaterale, precum locuitorii teritoriile din exteriorul arcului carpatic. Atentie si la folosirea termenilor de Valahia sau valahi si Molodva si moldoveni. Valahii (blac – Rubruck) la acea perioada ii gasim mai la sud, prin „Bulgaria” care continea si „Valahia” iar de Moldova nici vorba, pentru ca mai trebuie sa treaca timp pana cand Bogdan ii grupeaza pe romanii/vlahii din jurul raului omonim. De fapt descalecarea lui Dragos si intemeierea marcii maghiare a Moldovei s-a facut in urmarirea graduala a invadatorilor, impingerea lor spre est si securizarea cailor de atac viitor. Asadar Valahia si Moldova sunt o conventie pentru a grupa teritoriul invadat de mongoli care va forma ulterior cele doua state.
          Sunt curios pe baza carei norme de drept international ar fi fost granita pe Tisa? Ca noi am cerut asa stiu, este documentat si de ce am cerut asta.
          Am mai dat exemplu aici cu pitestenii sunt argeseni nu insesamna ca argesenii sunt pitesteni. Faptul ca i-a revenit un teritoriu unde erau majoritari maghiarii nu inseamna ca teritoriile unde erau majoritari maghiarii au devenit ale lor. Ba chiar din contra, au pierdut multe teritorii unde erau majoritari. Ca sa dau un exemplu punctual si extrem, au ajuns sa piarda teritorii populate de maghiari, istoric maghiare, natural maghiare (criteriul granitelor „naturale”). Din fericire pentru stale din jur, si in mare parte datorita comportamenului lor nesabuit, asa ca din nou spun, nu le plang de mila
          Iti multumesc pentru likul catre harti si sursa adica Gog&Magog. Trebuie sa recunosc ca am fost surprins, Trebuie totusi sa de deziluzionez si sa-ti spun ca hartile sunt o mica glumita, nimic real si nimic serios. Ele se numesc what if si nu contin baze stiintifice. La una din ele am urmarit 3 inlantuiri de surse ->Reddit->un desen pictat de o persoana. Nu au legatura cu genetica. Genetica este o stiinta care a demonstrat altceva, si anume ca orizontul de timp in care lucreaza nu poate fi legat de natiuni si nationalitate. Repet: am demonstrat si eu matematic (desi ideea si demonstratia nu-mi apartin bineinteles) . Ca fapt divers. gasesti pe net inclusiv demonstratii stiiintifice care-ti „spun” ce sange ai, si asta nu e gluma. In unele state exista analize genetice voluntare, si acolo gasesti o gramada de „surprize” sau cat de ironica si neiertatoare e genetica.
          Eu zic sa nu nascocim justificari de apartenenta sau suveranitate asupra unor teritorii. Ele sunt ale noastre, sunt foarte romanesti acum si nimic din ce spun sau fac ungurii (sau altii) nu va schimba asta.
          Eu nu voi mai raspunde pe aceata tema pentru ca este una puternic emotionala pentru multi si nu vreau sa ajungem la diuscutii prea aprinse (din pacate spre rusinea mea am facut asta des in trecutul apropiat), desi cred ca s-ar intampla asta cu tine, pentru ca ai avut un comportament mai decent decat am eu in majoritatea timpului.. Iti multumesc pentru opiniile impartasite; a fost un schimb de opinii care mi-a placut si din care cred ca am invatat amandoi ceva.

     • Se traia „bine” datorita austriecilor (ei dictau politica) si minoritatilor de sasi si svabi (buni gospodari si antreprenori) nu datorita maghiarilor. Nu exista tara in Europa sa ofere mai multe libertati minoritatilor. De peste 15 ani merg in secuime ( prieteni de familie, de pe vremea lui Ceasca, ai parintilor mei si copii lor deveniti prietenii mei) si orice ungur si secui (secuii nu sunt unguri, le sare mustarul daca le zici asa) onest ce mai si judeca iti va spune ca toata agitatia e cauzata de Ungaria cu sprijinul Rusiei si diverselor cozi de topor. A explicat Sorin2 cum sunt spalati pe cerebel de prunci cu largul concurs al aitoritatilor romane (doar noi le-am dat dreptul sa puna limba romana pe acelasi palier cu limba germana, engleza, spaniola, franceza, etc). Nu e ok sa cadem in extrema nationalist paguboasa (Funar, Vadim, dacism, etc) dar nici le plangem de mila (chiar nu e cazul). Lumea merge acolo pe extreme din cauza saraciei, subfinantare cronica de la Stat (oare de ce UDMR?) ce atrage si lipsa capitalului strain.

      3
   • Corect. Limba romana trebuie predta ca limba straina. Copii secui nu au cum sa o invete in modul in care este predata acum. E cea mai uitata parte a Romaniei. de abia acum au aruncat ceva maruntis pe spitalele din secuime. E mai rau ca in Teleorman.

   • Corect. P.S.
    Au şi ungurii faliţii lor, pe cuvântul meu de onoare însă, mi-e ruşine când văd ce se poate scrie pe forumuri, la adresa maghiarilor, de către o parte din români, care de fapt înjură şi aruncă cu lături, fiindcă aşa este convenabil şi aşa au fost educaţi de mici.

    Suntem totuşi majoritari, trăim în ţara noastră, noi suntem cei care trebuie să dăm tonul, în ce priveşte respectul reciproc. Noi trebuie să întindem mâna, nu comunitățile etnice aflate în minoritate !!!

    Acestea, din 1941 încoace, dispar văzând cu ochii. Aceste comunităţi sunt expuse asimilării şi nu invers. Faptul că majoritatea românilor nu vor să accepte această realitate, nu înseamnă că ea nu există !!!

    Vă spun sincer, eu, ca român ardelean, greco-catolic, mă simt, de multe ori, exact ca un ungur, în propria mea țară…

    P.S.2
    Mai am ceva de spus, unei categorii de ardeleni, fie ei români sau maghiari, care nu au altă treabă, decât să se înjure unii pe alţii. Sunteţi complet în afara istoriei, fiindcă mintea voastră, a rămas la nivelul anului 1848 sau 1918…Ura voastră este anacronică şi ridicolă. Românii și maghiarii din Transilvania nu sunt în război…

    • „Vă spun sincer, eu, ca român ardelean, greco-catolic, mă simt, de multe ori, exact ca un ungur, în propria mea țară…”

     Sper ca iti dai seama ca „greco-catolicismul” a fost „pionierat” a coroanei austriece, cu scopul express de a converti ortodocsii din Transilvania la catolicism, dupa care urmatorul pas era maghiarizarea, iar intr-o faza finala germanizarea…

     Spuneam doar asa ca fapt divers, nu ca critica!

     • Greco-catolicismul a fost si pionieratul nationalismului ardelean. Suntem f mandri de asta. In est timp popii ortodocsi dadeau blesteme asupra armatei romane care intra in Ardeal in 1916.

      • „In est timp popii ortodocsi dadeau blesteme asupra armatei romane” = failiure to compute! Please rephrase…

      • „Greco-catolicismul a fost si pionieratul nationalismului ardelean. Suntem f mandri de asta.”
       Din partea mea poti sa fii mandru ca esti prost cat vrei! Nu pe mine ma doare…

       • @gog
        Cel care a citit proclamație de la Alba Iulia era greco catolic, dobitocule! Aia de au făcut Unirea erau majoritari greco-catolici!
        Cât de redus mintal esti, sa faci astfel de afirmații?
        PS caută, băi netotule, sa vezi care e popa ortodox ce blestema armata română la trecerea munților. A ajuns în fruntea BOR…

        • Eu vorbeam mai mult d.p.d.v. strict religios… acum ca au existat multi tradatori de neam si tara(inclusiv ortodocsi), unde, cand, cum, am negat eu asa ceva?

         • Atat ai inteles tu din textul de mai sus? Esti dislexic?

          Dupa intrebarea cu pamantul plat, imi permit sa arunc inca una: ai idee de ce daca toti pitestenii sunt argeseni asta nu inseamna ca toti argesenii sunt pitesteni? Hai fa te rog exrcitiul asta intelectual si arata-mi ca eu spun tampenii. Chiar te rog sa postezi rationamentul tau la problema asta.

          M-am uitat la ultimele tale apx 10 raspunsuri. DOAR tampenii. Exclusiv. Fara nici o noima, fara urma de adevar, doar fantezii si aiureli. Nu ai avut nici macar un singur post in astea in care sa nu insulti sau sa contrazici interlocutorul. Nu ai fost in stare nici macar o singura data sa postezi o opninie pozitiva sau constructiva, Si in tot rasptimpul asta ai scos numai gogomanii de parca suntem la camera ascunsa sau copii spun lucruri trasnite. Iti place sa inflamezi, sa enervezi, sa exasperezi.

          In aceste 10 postari am vazut cum 4 persoane ti-au demonstrat (si tu ai inteles) ca ai spus tampenii. Si totusi nu te opresti.

  • Singura solutie este deportarea in puszta maghiara a tuturar maghiarilor din Romania care nu sunt de acord cu suveranitatea unica a Romaniei asupra intregului Ardeal si Banatul romanesc si a consitutiei si legilor Romaniei in Ardeal si Banatul romanesc!!!

   1
   • singura solutie dupa cum o vad eu este altoirea periodica a unor schizoizi nationalisti care au distrus sistematic tara asta inceapand cu 1930.
    Desichide bă dexul si apoi o carte de istorie sa vezi ce au adus „deportarile”…

    • Pai ii deportam in Ungaria pe maghiarii din Romania care nu-s de acord cu existenta Romaniei asa cum este si ce este ea acum. Nu-i deportam in Siberia. Deci ii deportam la bine nu la rau. Cu toate ca putin vv i-ar primi cu drag pt ca au nevoie la rusia de colonishti albi iar si in Siberia maghiarii s-ar intoarce la obarshiile asiatice!!!!

     1
 4. Din păcate actualii guvernanți vor ignora acest apel. Actualii guvernanți sunt interesați doar ca ei sa se îmbogățească ilicit cât mai mult cu putință. România este condusa de politicieni imorali, supercorupt pentru care interesul maxim urmărit este sa se îmbogățească cât mai mult cu putință

  1
 5. Citind pe aici, înțelesesem că totul e bine acolo și că problemele semnalate prin diverse medii sunt false. De data asta sunt semnalate chiar de către reprezentanții românilor din zonă, cu o acoperire largă și mai ales într-o formă foarte coerentă.

  Venind chiar din partea lor, ar trebui sa închidă niște voci.Doar ar trebui.

  Revenind la soluționarea problemei, având în vedere că toate partidele românești aflate la conducere de-a lungul timpului au avut nevoie de cei 6% ai UDMR, iar UDMR-ul a știut să-și negocieze abil de fiecare dată procentele, jucând în toate taberele, nu dau mari șanse demersului de față, nici măcar parțial.

  E simplu, 6% ai UDMR sunt mai mult decât pot oferii românii din Harghita și Covasna politicienilor români.

  Si mai e și teama asta de imagine externă. Și e de înteleles. Chiar dacă România e model european în privința drepturilor acordate minorităților (18 la număr), cum nu obțin ce vor, e inundat netul de articole în engleză despre cât de rău o duc ungurii în România.

  Că e program asumat de la Budapesta la nivel guvernamental, nu constituie o noutate. Partea bună, dacă încălzește pe cineva, e că au programe mai mult sau mai puțin asemănătoare în toate țările cu care se învecinează, motiv pentru care nu se înțeleg bine cu niciunii. Peste tot cer autonomii. Au încercat ei cu ani în urmă și în Austria și dacă nici acolo nu trăiește minoritarul ungur bine, nu mai e nimic de spus. Austria i-a linistit repede.

  Partea proastă e că doar în România politicienii sunt proști pe toată linia.

  Bottom line, lăudabil efortul domnilor din articol, principalul merit fiind acela că semnalează problema exact de către oamenii îndrituiți să o facă, adică ăia aflați în miezul problemei.

  1
  • @Adrian: „Citind pe aici, înțelesesem că totul e bine acolo și că problemele semnalate prin diverse medii sunt false.”

   @lt(rez): vezi de ce doream sa discutam treburile astea… findca oamenii care nu sunt din zona si n-au nici o treaba / nici o idee cu subiectul asta pot fi foarte usor indusi in eroare daca vii si spui saptamanal aici ca te intelegi bine cu Andras, ca totul e ok, ca ai lucrat acolo si n-ai vazut nici o problema samd, dar realitatile sunt altele.

   @Adrian: „De data asta sunt semnalate chiar de către reprezentanții românilor din zonă” – Nu doar de data asta, ONG-urile respectiva emit asemenea comunicate de 20 de ani de zile, cel putin o data pe an, doar ca nu sunt atat de vizibile sau apar pe burtiera televiziunilor in timp ce in platou se discuta de Dragnea sau altceva care prinde mult mai bine la populatie.

   Nici nu va imaginati cate probleme exista in fiecare an, cate lupte se dau pe diverse teme, cate propuneri de schimbari denumiri strazi, schimbari denumiri scoli, dat jos steagul din diverse locuri, manuale de istorie alternative, segregarea claselor din motive etnice si multe altele.

   E o lupta oara, continua, extinsa si dura pe care voi din Cluj, Oradea, Bistrita sau Arad n-o vedeti, chiar daca beti bere cu Andras si il injurati amandoi pe Dragnea.

   Targu Secuiesc nu e Satu Mare, Sfantu Gheorghe nu e Cluj, Miercurea Ciuc nu e Bistrita. Sunt unguri in toate aceste localitati dar apucaturile, mentalitatea, „educatia” atat cea de acasa cat si cea din biserica, scoala si diversele tabere la care participa e TOTAL ALTA.

   1
   • @Sorin2

    Am fost sarcastic (legat de citatul de început) și, pentru că nu l-am subliniat, ai sesizat exact problema la care mă refeream la modul general.

    Stiam de problemele respective. Cu siguranță nu credeam că totul e bine. Dar mă îndoiesc că nefiind din zonă, aș fi fost foarte credibil venind cu spusele celor 7-8 prieteni ardeleni pe care îi am, unii chiar de vreo 10 ani. Asta ca să mă refer strict la mine.

    De asta am insistat pe importanța sursei. Oamenii de acolo.

    Problema există. Că e semnalată e foarte bine. Să fie ascunsă sub preș din corectitudine politică (în cel mai bun caz) nu folosește la nimic. Sau cel mult servește doar unei părți.

    Cum și cine o va rezolva sunt subiecte complicate.

    1
    • @Adrian de acord cuvant cu cuvant.

     De faptul citatul de la tine si prima replica i le-am adresat lui @lt(rez). Sunt de aceeasi parere, ascunderea sub pres din corectitudine politica sau sintagma „cativa exaltati” care am mai vazut-o si aici si pe alte forumuri nu ilustreaza bine situatia, acolo e ceva fintantat, organizat si intretinut, n-are rost sa ne mintim singuri.

     Intr-o tara functionala, o combinatie intre SRI, legislatie, procuratura si mass-media (in sensul pozitiv, 100%, cooperare, vizite, etc) ar trebui sa tina in frau asa ceva. La noi SRI-ul e supradimensionat, suprafinantat si doar Dumnezeu stie daca „in caz de ceva” ar putea tine situatia in frau, eu si cunoscutii mei credem ca nu, legislatia e facuta de Tudorel Toader, procuratura ajunge imediat cu calus la gura iar mass-media ne arata curul lui Bianca Dragusanu. Reteta perfecta pentru o explozie gen Kosovo, cand va dori papusarul-sef, pe numele lui Rusia.

     1
 6. 1. Istoria Kosovo cu pemiterea tacita a albanizarii zonei de catre autoritatile comuniste au permis in final pierderea zonei. Aceiasi tactica are acum Budapesta in HarCov. Cine nu se opune este tradator. Iar tradatorii, indiferent de legislatia care si-au facut-o, merita omorati. Punct! Asta nu e anarhism, este auto-aparare. Linia rosie a fost incalcata. Si nu de azi de ieri.
  2. Romania nu are grija de romanii care sunt minoritari in interiorul si in afara tarii. Extrem de grav si de contraproductiv. Strategic avem numai de pierdut. Deci tradare de natiune.
  3. Partidul politic neconstitutional numit UDMR trebuie desfiintat. Toate partidele politice care au acceptat existenta UDMR-ului de dragul calmarii ungurilor (si a jocurilor de putere interne) au tradat si au avut o tactica gresita. Trebuie instituita o autoguvernare culturalaa ungurilor, si atat, in care Budapesta si minciunile propagandei lor sa fie tinute sub control. In plus, trebuie renuntat la satisfacerea fara limite a cerintelor maghiarilor. Nici o etnie nu este atat de obraznica ca acesti fosti prigonitori ai Neamului Romanesc.
  4. Trebuie interzis orice finantare externa a gruparilor etnice minoritare de pe teritoriul tarii. Daca vor sa dea bani, acestia trebuie depusi in cont la Guvernul Romaniei, de unde sa fie eliberati doar minoritatilor, pe baza de proiecte aprobate si controlate strict in implementarea lor.
  5. Trebuie desfintate toate cluburile paramilitare (asa-zis) sportive din HarCov. Vrei sa faci sport? Ai alternative la care sa participe si romanii. Oriunde se separa de romani (cu exceptia activitatilor culturale), sarit pe ei cu trupele speciale.
  6. Manualele lor de scoala tiparite in Romania sub controlul Ministerului Invatamantului. Puscarie pe viata pentru utilizarea de manuale din afara tarii.
  7. Trebuie oprita orice satisfacere a unei pretentii unguresti pana Ungaria nu va aduce drepturile romanilor de acolo la nivelul drepturilor prezente ale maghiarilor de aici. Vor UDMR (eu zic sa interzicem), sa existe Uniunea Democrata a Romanilor din Ungaria…cu participare la guvernare.
  8. In toata perioada istorica de dupa 1918 propaganda mincinoasa internationala maghiara a batut la puncte propaganda romaneasca. Trebuie infiintat Centrul National de Propaganda al Romaniei, unde sa existe si centre de monitorizare si combatere a imaginii false istorice a drepturilor Natiunii Romane in toate mediile. Adica fabrici de postaci, dar in interes national si pe baza de argumente istorice (trebuie creat un site in limbile de circulatie internationala care sa aiba toate argumentele stiintifice pentru cauza nationala – mult mi-ar fi de folos si mie cand ma lupt cu jigodiile antiromanesti).
  9. Chiar daca o sa infurii spalatii pe creier, realitatea atestata istoric este ca Ortodoxia a contribuit la prevenirea deznationalizarii romanilor din Ardeal. Structurile BOR din HarCov trebuie sustinute strategic de catre Statul Roman (banii de la buget sunt produsi de ortodocsi, asa ca psihopatii anticrestini sa se calmeze), mai presus de orice nivel de sustinere din restul tarii. Mergeti acolo si veti vedea cat de importanta este Ortodoxia pentru pastrarea identitatii nationale.
  10. CNCD-ul trebuie scos de sub puterea UDMR. Ce se intampla in HarCov este discriminare clara si programatica a romanilor. Aceasta institutie trebuie sa-si deschida o sectie speciala, cu sediul in HarCov, pentru combaterea discriminarii romanilor.
  11. Trebuie introdusa in legislatie institutia pierderii cetateniei pe motiv de lipsa de loialitate fata de Romania. Esti ungur? Foarte bine! Dar daca Ungaria iti este la suflet mai presus de Romania du-te si traieste unde ti-e inima. Inamicul nu are ce cauta intre noi.
  12. Prefectii in HarCov trebuie sa fie etnici romani. Acolo e ROMANIA, iar prefectul este reprezentantul Guvernului in teritoriu, nu al UDMR-ului.
  13. Trebuie sanctionata penal (cu peste 10 ani de inchisoare si expulzarea) propaganda impotriva Statului National Unitar.

  Nu actionam acum, o sa planga copiii nostri si chiar si noi. Nu vreau sa urlu pe tot netul ca si sarbii ”Kosovo e Serbia!”.

  • Ia zi cum a prevenit ortodoxia deznationalizarea romanilor din Ardeal. Indica o modalitate concreta.

  • @Drasius
   Pușcărie pe viață, omorâți, control strict, sărit vor ei, jigodii, pușcărie pe viață din nou, spalatii pe creier, psihopatii anticrestini…
   Cred ca cineva a uitat sa își ia medicamentele!
   Trăiești, CV Tudor???

  • Bre, du-te si linge icoane cu vadim in alta parte ca ne umplii pe toti de bale.

  • @ toti neomarxistii // Nu ma cobor la nivelul vostru. Eu sunt patriot crestin roman, nu hranitor de trolli. Va recomand Ioan Lupas – Câteva pagini din trecutul comunei Sălişte
   Schiţă istorică, Sibiu, 1903 // Şovinismul confesional în istoriografia românească ardeleană. Studiu critic, Sibiu, 1903 // Biserica ortodoxă din Transilvania şi unirea religioasă din veacul al XVIII-lea, Budapest, 1904 // Contribuţii la istoria culturală şi politică a epocii lui Şaguna, Sibiu, 1907 // Mitropolitul Andrei Şaguna. Scriere comemorativă la serbarea centenară a naşterii lui, Sibiu, 1909 // Misiunea episcopilor Gherasim Adamovici şi Ioan Bob la Curtea din Viena în anul 1792, Sibiu, 1912 //
   Viaţa şi faptele lui Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei, Bucharest, 1913 //
   Principele ardelean Acaţiu Barciai şi mitropolitul Sava Brancovici. 1658-1661, Bucharest, 1913 // Contribuţiuni la istoria românilor ardeleni. 1780-1792, Bucharest, 1915 // Episcopul Vasile Moga şi profesorul Gheorghe Lazăr, Bucharest, 1915 //
   Istoria bisericească a românilor ardeleni, Sibiu, 1918 // Mitropolitul Andrei Şaguna, Sibiu, 1921 // Lecturi din izvoarele istorice române, Cluj, 1928 // Istoria unirii românilor, Bucharest, 1937 // Realităţi istorice în voivodatul Transilvaniei în secolele XII-XVI, Bucharest, 1938 // Documente istorice transilvane , Cluj, 1940 // O carte de istorie bisericească ilustrată, Bucharest, 1933 // Manual de istorie a românilor pentru clasa VIII-a secundară, Sibiu, 1944 // Manual de istoria Bisericii Române pentru clasa a IV-a de liceu, Craiova, 1944 /// Precum si Preot Profesor DUMITRU STANILOAE, UNIATISMUL DIN TRANSILVANIA INCERCARE DE DEZBINARE A POPORULUI ROMAN, Bucuresti 1973. // Faptele atestate de stiinta istoriei la cel mai inalt rang atesta realitatea ca fara Ortodoxie, natiunea romaneasca din Ardeal ar fi cazut sub jugul deznationalizarii. Trecerea fortata a romanilor la cultele protestante sau la catolicism a fost politica de stat a inamicilor nostri (si ocupanti) austrieci si maghiari, care vedeau in natiunea romana un pericol pentru statul lor asupritor. // Sa fii impotriva religiei majoritatii populatiei Romaniei (http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2012/08/TS8.pdf) inseamna sa fi tradator. // Nu va sileste nimeni sa fiti crestini sau sa aveti o religie. Dar aveti obligatia morala si legala de a respecta religia majoritatii si adevarul istoric. P.S. Mistocareala ieftina nu inlocuieste argumentatia stiintifica, iar in caz de razboi, tot majoritatea ortodoxa o sa dea Oastea Tarii.

   1
   • @ „Eu sunt patriot crestin roman”
    Daca esti crestin, asa cum te declari, trebuie sa iti iubesti aproapele, in orice forma s-ar prezenta el, ungur, negru, musulman, homosexual. Cam multa violenta in sufletul tau de crestin, Drasius!
    PS ca sa pastram mistocareala, ieftina, te vezi soldat, nu? Ce te recomanda?

    • @ priam // Lasa manipularea!
     „Creştinismul neajutorat şi neputincios este o concepţie eretică, deoarece nesocoteşte îndemnul Domnului (Matei10, 16: „Fiţi, dar, înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii”) şi trece peste textele Sfântului Pavel (Efes. 5, 17: „Drept aceea, nu fiţi fără de minte”; II Tim. 4, 5: „tu fii treaz în toate…”, 1, 8: „să fie… treaz la minte” şi, îndeosebi, I Cor.14, 20: „Fraţilor, nu fiţi copii la minte; ci la răutate fiţi copii, iar la minte fiţi oameni mari”).
     Nicăieri şi niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim proşti. Ne cheamă să fim buni, blânzi, cinstiţi, smeriţi cu inima, dar nu tâmpiţi (numai despre păcatele noastre spune la Pateric „să le tâmpim”). Cum de-ar fi putut proslăvi prostia Cel care ne dă sfatul de-a fi mereu treji ca să nu ne lăsăm surprinşi de satana? Şi-apoi, tot la I Cor. (14, 33) stă scris că „Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii”. Iar rânduiala se opune mai presus de orice neîndemânării zăpăcite, slăbiciunii nehotărâte, neînţelegerii obtuze. Domnul iubeşte nevinovăţia, nu imbecilitatea. „Iubesc naivitatea ‒ zice şi Leon Daudet ‒ dar nu la bărboşi.” Bărboşii se cade să fie înţelepţi. Să ştim, şi ei şi noi, că mai mult rău iese adeseori de pe urma prostiei, decât a răutăţii. Nu, slujitorilor diavolului, adică şmecherilor, prea le-ar veni la îndemână să fim proşti. Dumnezeu, printre altele, ne porunceşte să fim inteligenţi (pentru cine este înzestrat cu darul înţelegerii, prostia — măcar de la un anume punct încolo — e păcat: păcat de slăbiciune şi de lene, de nefolosire a talentului. Iar când au auzit glasul Domnului Dumnezeu… s-au ascuns).”
     (Părintele Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii, Editura Mănăstirii Rohia, Rohia, 2005, pp. 26-27)
     La a doua chestiune cu vazutul ca soldat, iti raspund doar atat: tara se apara de catre cetatenii ei. Buni, rai, atei, crestini, romani, maghiari, tigani, barbati, femei, etc. Toti suntem soldati in rezerva a acestei tari. // P.S. Remarca, te rog, ca mistocareala ta nu prinde peste un anumit nivel de educatie.

     1
     • La fiecare postare de a ta, afirmi ca tărie că ești patriot, creștin, ortodox… etc! Dar discursul tău este unul calchiat după Vadim si Funar. Si nu se schimba nimic dacă dai citate din Steinhardt, Biblie sau din….
      Iar în caz de razboi, armata României va fi alcătuită din cetățeni, nu din ortodocși cum iti place să spui.

     • Iar astea sunt cuvintele tale, si spun multe despre sufletul tău:, creștine: „Pușcărie pe viață, omorâți, control strict, sărit pe ei, jigodii, pușcărie pe viață spalatii pe creier, psihopatii anticrestini…”

      • @ priam // 1. Cetatenii aia au o religie 99% dintre ei. Daca continuati sa le atacati Biserica si traditiile aia o sa stea cu arma la picior sau o sa-ti zboare creierii. Nimeni nu lupta pentru o tara care nu-i respecta credintele si traditiile. A incercat si Stalin si fara NKVD-isti din unitatile de baraj ar fi fugit marea majoritate. Abia cand a declarat public ca Biserica Ortodoxa a Rusiei este legala, abia atunci patriotii rusi au luptat de buna voie. 2. Inamicul national (intern sau extern) merita apelativele mentionate de tine. Asa cum ti-am dovedit, crestinii nu sunt facuti din aluat moale, ci din granit. 3. Faptul ca Vadim si Funar vorbeau de iubirea de patrie, nu inseamna ca iubirea de patrie s-a demodat. 4. Iti place sau nu, voi ateii sunteti o minoritate, iar majoritatea s-a saturat sa fie condusa dupa alte legi decat cele lasate de Dumnezeu si dupa alte traditii decat cele ale stramosilor lor. 5. Iti place nu iti place libertatea religioasa este protejata de lege, iar continuele atacuri mincinoase ale ateilor este anarhism, iar nu legalitate.

       1
       • @Drasius, aka patriotul crestin din granit
        Vise taica, de absolvent de seminar teologic ortodox! 🙂
        Tu chiar esti in sevraj… mi-a placut faza cu zburatul creierilor, dar s-ar putea sa nu fi facut instructia de infanterie si sa va automutilati.
        Repeti ca o moara stricata procentele alea rezultate la un recensamant la care cenzorii veneau cu rubrica religie deja completata: ortodox.
        Sa iti amintesc ca Romania e tara in care 800000 de romani traiesc in relatii in afara casatoriei, fiecare al treilea copil e nascut dintr-o astfel de relatie, avem cel mai mare procent de mame adolescente din Europa, cel mai mare numar de avorturi, alcoolism cat incape, violenta in familie etc. Toate astea facute (majoritar) de niste demni ortodocsi.
        Ce te face sa crezi ca sunt ateu?
        PS iti fac o recomandare, asa, de la cetatean la cetatean, din nou, las-o mai usor cu indemnurile la omor, deportare etc, faptele tale ar putea avea o conotatie penala.

   • Eu cred ca iti dai prea multa importanta. Ti-am cerut sa-mi scrii tu cu mana ta cum a stopat BO deznationalizarea. Cred ca era mai simplu sa raspunzi ceva de genul ” prin intermediul scolilor confesionale pentru ca erau singurele in care se invata in limba romana la sfarsit de secol XIX”.
    Dar nu te-a dus capul. Ai muscat nada si te-ai repezit cu capul inainte cu fonfaieli patriotarde. Esti slab si usor de manipulat.

  • Articolul e scris de Cora Muntean, o activista care scria articole si posta la greu pe Facebook despre discriminarea ungurilor din Romania, despre respectul pe care trebuie sa il avem toti pentru 10 martie, pentru 15 martie, mi se pare ca la un moment dat milita pentru schimbarea zilei nationale, ca la 1 decembrie nu avem nimic de sarbatorit, etc.

 7. un exemplu de la mine din companie,sediul central ilfov si raspândire natională….aprox 300 de oameni.
  la intalnirile comune colegii de etnie maghiară din regiunea respectivă se enclavizează ,stau doar intre ei,vorbesc doar intre ei in limba lor si foarte greu reusesti sa socializezi cu ei….aproape deloc.bineînțeles sunt si neamurile proaste romamesti care din ungur,boanghină si alte apelative nu-i scoate …intodeauna mi-au lasat un gust amar apucaturile astea.
  ideea de bază e ca pana la urmă cred ca e alegrea lor de a se separa de noi ,eu unu’ i-am coniderat colegi ca pe toti restul.in a acelasi timp sa angajezi un român acolo este aproape sinucidere curată,nu cred ca va reusi să construiască o,relatie de afaceri cu clientii majoritari de etnie maghiara.

  1
  • Da colegul, este o problema pe care nationalistii de o parte si de alta o alimenteaza. Este cu adevarat o tendinta de autosegregare pe care eu nu o inteleg la ei. Dar asta se rezolva prin tot felul de principii comune pe care sa le materializam in proiecte educationale, culturale.
   Eu personal nu pot intelege nationalismul, nici al nostru nici al lor. Sa iti dau un exemplu, daca esti cel mai bun chirurg din Romania, nascut secui, de ce sa te limitezi profesional stand doar in secuime? Chirugie de performanta faci la Bucuresti, la Cluj, Iasi, Tm. Ori tu iti tai craca profesionala de sub tine, pentru ce? Nationalism? Pur si simplu esti idiot. La fel si vice-versa.
   Eu sunt de acord cu Base, cata autonomie la Caracal atata la HarCov dar de acolo si deportari, scandaluri din nimic si multe altele ce le-am adunat de-a lungul timpului e cale lunga.

   • „nascut secui, de ce sa te limitezi profesional stand doar in secuime?”
    Nu, au si Ungaria la dispozitie, dar spera ca in curand Transilvania va reveni din nou Ungariei.
    Stiu caz concret, cand cineva de la mine din familie a fost apostrofat pe strada in Satu Mare (desi era doar in trecere pe acolo) ca ar trebui sa invete maghiara, pentru ca ii va fi utila in curand. Si ca „uite, ca deja daca nu stii maghiara, cam greu te intelegi cu lumea de aici”.

    1
    • @Marius Zgureanu oooo, dar aia e nimica toata… asa ceva aud zilnic de cand m-am nascut, nici nu bag in seama, nici macar nu consider amenintare sau avertisment 🙂

     Treaba asta au auzit-o si parintii mei in anii ’70, si bunicii mei atat dupa cat si inainte de WW II, cand erau si ei tineri. Asta e ceva clasic.

     Alta e problema… cand ti se spune mereu ca de la anul vor urma evenimente importante, ca vremurile sunt aproape, ca vei ajunge la 2 metri sub pamant unde meriti, etc.

     Am avut un coleg de serviciu care mi-a spus de fata cu alti colegi ca imi va taia co***le ca sa nu ma inmultesc. Nu era gluma sau ironie, a spus-o convins si cu ura, nu era ceva de ras acolo. Vezi, asa ceva nu experimentezi cand te duci la hotel pentru 2 zile sau daca treci cu masina prin Gheorgheni, in drumul tau catre nu-stiu-unde 🙂

     Treaba cu Transilvania care va reveni in curand la Ungaria o aud din decembrie 1989. Un extremist, unul adevarat, implicat in marsuri si evenimente, imi spunea prin 2016 ca in 2018 aici va fi deja Ungaria, o sa vad, de data asta e serios, e pregatit etc, e decis la nivel inalt. Uite ca e 2019 si inca am buletin de Romania… si nu-s nici la 2 metri sub pamant. Asta mi-o spunea cineva care e implicat in organizarea de marsuri si evenimente comune cu cei de peste Tisa, nu un baiat care trolleaza pe Facebook.

     De asta va tot repet aici din 2011, eu inteleg dezinformarea, inteleg ca Romania are probleme cu guvernul, populatia, datoriile, inteleg si delasarea poporului roman, imprumuturile, ROBOR-ul etc… dar sa nu traiti cu impresia ca „nu e nici o problema” cu ungurii din Harghita si Covasna, fiindca e o impresie falsa. Acolo e coapta si pregatita o ura si o indoctrinare de ani de zile, iar dintre toti prostii aia se vor gasi mereu unii care sa treaca la fapte, indiferent despre ce fapte va fi vorba, revolutie, terorism, o crima, o bataie, etc. Nu putem spune ca nu e nici o problema, ca situatia e roza sau ca cine zice altceva e PRM-ist, acolo chiar exista o problema iar eu de-a lungul vietii n-am inteles niciodata (lipsa de) reactie a Romaniei cu privire la ea. Faptul ca iti bagi capul in nisip in timp ce un urs vine alergand catre tine nu inseamna ca dispare ursul 🙂

     Prosti, extremisti sau ciudati exista peste tot, in orice tara, orice oras, dar cand ei sunt multi, se afla compact intr-o zona, sunt organizati, finantati si controlati/directionati atunci avem intr-adevar, o problema.

     1
  • @psycho ce zici tu e doar varful icebergului, probabil fiindca nu intelegi ce vorbeau intre ei in maghiara la intalnirile alea, ca daca ai intelege… ai deveni putin mai dur in opinii.

   Nu prea ai cum sa-i „deprogramezi” pe aia, asa isi traiesc toata viata, in ura, dezinformare si pseudo-stiinta, pseudo-istorie etc. Cat timp ei nu ies din bula lor si tu nu te muti in Gheorgheni, nu stii lucrurile astea si ajungi la concluzia ca nu e nici o problema. Abia cand mai apare o reactie a vreunui UDMR-ist la stiri, sau a Ungariei, sau un eveniment gen martie ’90, abia atunci se intreaba tara „wtf is going on”, dar subiectul moare repede pt ca apare mereu altceva.

   1
   • Da, am trait 3 ani acolo, acolo am fost repartizat, sunt probleme dar in nici un caz probleme prezentate in lumina vatristo-nationaisto-imbeciloida. Asta de la unu care a pierdut 12 ani din viata cu un cretin ca Funar primar plus cretinii care l-au votat ca sa se aseze cu curul pe steag.
    Sorin, din cate imi aduc aminte noi doi am mai vb pe subiectul asta, sau?

    • Da, nu e cum spun nationalistii romani. Problema cu nationalistii romani e ca au fost mereu confiscati de un PUNR sau un PRM, partide dubioase cu personaje dubioase, suspiciunea mea infiintare si manevrate de catre comunisti / fosta Securitate. E clar ca ei au o agenda si sunt directionati de undeva, poate indirect chiar de rusi. Nu prea exista nationalism curat in Romania, la fel cum nu prea exista dreapta curata, mai demult PNL era condus de Tariceanu… 🙂

     Am vorbit dar putin, ai scris un mesaj lung acum 6 luni la care nu am raspuns niciodata, am ramas dator cu discutia aia. Dar acum daca tot avem articol putem „parlamenta” putin aici.

     Ideea e ca sunt probleme si unii zgandare tot timpul legislatia, iar ideile care se inoculeaza tinerilor in scoli, biserici si tabere sunt de-a dreptul teroriste, nici macar ilegale. Sa-ti vina copii de 14 ani sa-ti spuna ca romanii au venit din India, ca aici e Ungaria, ca romanii ar trebui exterminati etc e ceva de caz penal nu de libertate de opinie.

     Lucrurile astea le observi doar la fata locului, cand cumperi o locuinta acolo, iti cauti loc de munca, copilul tau merge la scoala acolo si asa mai departe, din Bistrita sau Brasov nu se vad, ce sa mai vorbim de Iasi sau Craiova. De acolo se vede doar cand mai rabufneste cate ceva, cum e linkul dat de psycho azi: https://evz.ro/ungaria-cere-eliberarea-terorism.html. Abia acum se intreaba romanii cum isi permite Ungaria sa ceara asa ceva, la fel cum se intreba Dan Tapalaga pe hotnews la vremea respectiva cum e posibil ca populatia sa iasa la demonstratii cerand eliberarea unor oameni suspectati de terorism, si mai ales cu steagul Ungariei pe umar. Da chiar, oare cum e posibil, de la simpaticii aia din Tg Secuiesc, doar nu e nimic in neregula acolo 🙂

     Asta vreau sa spun, sunt probleme, chiar daca nu se trage cu pistolul pe strazi sau nu zboara Gripenuri unguresti peste Harghita. Se coace ceva extrem de urat acolo, si se coace bine, in timp ce romanii se auto-amagesc cu „bunele relatii” si „toti suferim impreuna din cauza PSD-ului” etc. Si asta e adevarat, dar sa nu scapam din vedere extremistii, findca sunt multi, lucreaza din greu, lucreaza continuu de cel putin 30 de ani incoace, sunt bine finantati si bine directionati.

     1
     • […] Se coace ceva extrem de urat acolo, si se coace bine […]
      Pai daca ai nostri (cei de la guvernare) sint doar niste grobieni cu anvergura intelectuala a unui hominid ce alte asteptari ai?

      As mai aminti de Marian Cozma, daca insisti pe directia aceasta. Apoi as aminti si de Teo Peter. Exemple evidente despre modul in care Romania isi protejeaza cetatenii.

     • Da Sorin, si eu am spus ca sunt probleme pe care le-am sesizat si eu. Se poate sa fie locul de munca, ungurii de la serviciu vorbeau bine romaneste, ca sa faci o academie sau scoala de sof trebuie sa legi 3 cuvinte. Timpul mi l-am petrecut cu ei, cu familile lor, de asta am spus oameni primitori. Eu sigur cuc acolo.
      Nu am pretentia sa stiu totul eu am o problema cu ganditul in parametrii absoluti si apelul la genocid de mai sus sau deportare.
      Solutia mea este a fost si va fi una rationala, echilibrata si bazata pe educatie si cultura.Nu pe segregari sau alte asemnea, lucru inacceptabil in sec 21. Autonomii sau chestii de genul sunt imposibile si nu vor exista oricat se dau cu fundul de pamant extremistii lor.
      Ca ai pus problema fata de extremisti, pai daca eu nu am facut apel la lege de 100 de ori pe site, nu stiu cine a facut-o. Au incalcat legea, la bulau scurt. Iar parerile jobik si fides in opinia mea sunt aberatii care trebuie tratate ca atare.
      Articolul de mai sus, este genul care se vinde bine, ca oricare alt scandal, evz find un apanaj nationalisto-pesedistorid. Deci merge bine. Iti dai seama cum ar arata romania in europa daca ai lua vorbele lui asa zisul mitraliera Radulescu, Genunche si altii pe post de oficial al statului.Laufer trebuia sa ajunga si el la parchet pentru declaratile sale. Pe presedintele romaniei din nazist nu-l scoate, deci du-te cu acest mesaj in Europa si vezi ce iasa.Asta spuneam si in articolul cu razboiul hibrid ca ajuns vital sa cernem informatia.
      Pe de alta parte tot cu extremistii eu nu pot trai cu ideea ca exista militii, antrenate finantate chestii de genul asta, ca atunci mi se ruineaza si urma de incredere pe care o mai am in stat. De aia exista un SRI acolo.
      Ma bucur de discutia avuta si am retinut din ultima discutie apelul al decenta, fapt care m-a imbucurat.
      Ps.
      Tot cu nationalismul, am scris de multe ori pe site, nu cred ca poate exista nationalsim curat sau bun. Poate exista patriotism, dar ala este cu munca si nu doar cu lozinci.

     • @Iulian clar, peste de la cap de impute, iar in democratie un peste putrezit nu poate fi pus „sef” de banc decat de o majoritate de pesti putreziti. La origini, spirala asta descendenta are ca si cauza populatia ramasa in tara, in mare parte fara ocupatie, fara scoala si fara idealuri sau ambitie in viata. Pe principiul „daca nu curge, pica” sau daca vrei, „astia macar ne-au dat ceva”. Foarte, foarte greu de reversat tendinta asta.

      Romania isi protejeaza cetatenii nu doar azi sau anul trecut, ci si in vremuri mai indepartate, cand ceda teritorii vaste fara sa traga un foc sau cand dadea ordin militarilor sa se retraga din fata armatei rosii pana cand se opresc rusii. Daca un caporal urma ordinul ala fara sa cracneasca, azi Suceava si Piatra Neamt erau in Ucraina. Cine stie, poate si Focsaniul.

      @lt(rez) Asta incercam de fapt sa subliniez, pt ca acum 6 luni in mesajul lung la care nu am raspuns mi-au spus ca generalizez, dar generalizare faceai si tu 🙂 Eu generalizam fiindca stiu cu cine am de-a face de o viata intreaga, dar tu ai avut o experienta limitata in timp si in „adancime”, n-am apucat sa scriu dar asta am vrut si eu sa spun, ai avut de-a face in principiu cu colegi de serviciu, care in primul rand vorbeau limba romana, in al doilea rand erau angajatii unei institutii romane, chiar una de forta, la serviciu poarta albastru-galben-rosu pe umar, etc… e ceva foarte diferit, e un fel de bula, dar realitatea daca te duceai singur intr-un bar si apoi a doua zi incepeai sa dai telefoane la anunturi din ziar pt un loc de munca, te loveai de realitatea de care vorbesc eu… vedeai acolo ura, respingere, jigniri, nu te angaja nimeni sau daca in sfarsit te angaja, aveai total alte experiente la serviciu 🙂 la asta ma refer.

      Segrerare vor ei, asta e culmea, nu noi. Ei mereu vb doar intre ei, se intalnesc intre ei, se angajeaza intre ei, merg la nunti intre ei, la zile de nastere, la fotbal, la film etc, chiar si scoala vor sa o faca separat, au scos romanii dintr-un liceu mai demult si acum vor sa-i scoata din alte doua, au vrut sa separe Universitatea Babes-Bolyai in doua, una romana si una maghiara, la fel au vrut si cu Universitatea de Medicina si Farmacie din Tg Mures, si multe altele… ei vor segregare, nu noi.

      Din pacate Jobbik si Fidesz sunt entitati legale in Ungaria si chiar la putere, iar atacurile astea non-stop asupra Romaniei vin in mod oficial din Ungaria, de la Presedintie, Parlament sau Ministerul de Externe, nu de la vreun ONG de exaltati cu balaclava pe fata si inscriptii naziste pe vreun steag. Totul e oficial, iar reactia Romaniei, ca de obicei, e zero.

      De acord ca Laufer trebuia sa plateasca legal vorbind pt declaratiile sale, eu si pe vremea cand traia Vadim am spus atat romanilor si ungurilor ca l-as condamna la inchisoare cu executare pentru declaratia lui ca va arde ungurii pe stadioane, dar problema e, ce facem cu ungurii care au declaratii cu tenta de curatire etnica sau instigare la ura, ori chiar instigare la genocid?

      Daca te uiti la emisiunea in limba maghiara de la TVR, banuiesc ca nu, o sa vezi acolo non-stop referiri si glumite gen „mai demult, aaaaa, cand granita era un pic mai incolo [zambet ironic]” si asa mai departe, asta e non stop… pe banii contribuabilului roman.

      Ce sa invete un Sandor in varsta de 12 ani, nascut si trait toata viata in Sfantu Gheorghe, cand acasa mama si tata, plus la scoala invatatoarea si apoi profesorii, plus pe Facebook, plus pe 9gag, plus pe Youtube, la radio, la televizor, in excursiile organizate de biserica reformata si asa mai departe i se repeta non-stop acelasi lucruri? Nu cumva Sandor la 14 ani va bate un copil roman pe o strada laturalnica, iar la 21 de ani il vei vedea la TV ca a fost arestat cand a incercat sa detoneze ceva langa biserica ortodoxa din localitate, sau de 1 decembrie sau mai stiu eu ce? Nu-l poti scoate pe Sandor din bula lui, si in nici un caz nu-i poti povesti si altceva, nici lui si nici parintilor lui. Ei traiesc toti intr-o bula, intr-o lume virtuala, ca un fel de secta, vezi cazul secta Davidienilor, AUM Adevarul Suprem, vezi Jonestown sau mai aproape de noi, MISA.

      Nu trebuie sa ne mintim pe noi insisi ca nu e nici o problema, pentru ca problema exista si e mare, doar ca 90% din populatia tarii n-o percepe fiindca nu are nici o tangenta cu ea, dar ea exista, fara indoiala.

      „Pe de alta parte tot cu extremistii eu nu pot trai cu ideea ca exista militii, antrenate finantate chestii de genul asta, ca atunci mi se ruineaza si urma de incredere pe care o mai am in stat. De aia exista un SRI acolo.”

      Asta cu militiile e o discutie mult prea lunga, nu vreau s-o deschid acum, pe mine ma fascineaza subiectul fiindca l-am discutat cu multe lume, inclusiv cu cvasi-extremisti unguri, cu jurnalisti unguri din Harghita si alte zone, cu fosti parlamentari etc si e un subiect care ma fascineaza si ma nedumireste in acelasi timp. Inca un motiv in plus care sa-mi ruineze si mie incredea in SRI si in statul roman. Stiu ca sunt interese mai mari, stiu ca zona e bine acoperita informativ, cunosc si principiul „tine-i aproape” dar in mintea mea undeva trebuie trasa o linie, iar eu personal as fi tras-o mai demult, intr-o alta zona fata de unde au ales autoritatile romane sa o traseze.

      Ok atunci in loc de nationalism pune patriotism in raspunsurile mele de mai sus, la aia am vrut sa ma refer.

      Partea proasta cand cineva ia atitudine, cum am luat eu aici pe blog de mai multe ori, e ca e automat asociat cu aceste deturnati gen PRM/PUNR sau BOR daca vrei, iar in mesajul tau de acum 6 luni ai bagat si aluzii sau un fel de tentativa de asociere a mea cu ei sau cu PSD-ul, asta e problema, neavand un patriotism normal, natural, sau un partid cat de cat ok sau de dreapta, toata partea asta (cantece populare, daci, steagul, istoria, traditiile, etc) a fost confiscata de catre inamic (comunisti/securisti/rusi) iar daca cineva vine si spune ce spun eu e automat asociat cu ei. O treaba ca la carte din partea inamicului, ne-a lucrat foarte frumos 🙂

      1
      • „Segrerare vor ei, asta e culmea, nu noi. Ei mereu vb doar intre ei, se intalnesc intre ei, se angajeaza intre ei, merg la nunti intre ei, la zile de nastere, la fotbal, la film etc, chiar si scoala vor sa o faca separat, au scos romanii dintr-un liceu mai demult si acum vor sa-i scoata din alte doua, ”
       Exact asta au facut si inainte, in timpul imperiului.
       Ii acceptau pe romani numai daca treceau la limba maghiara si isi maghiarizau numele…

       1
       • @Marius Zgureanu

        Da, insa atunci autoritatile erau ale lor, acum autoritatile sunt ale Romaniei si totusi treburile astea continua.

        Vedeti voi, de-aia nu e bine sa le tot dai apa la moara cu limba maghiara limba oficiala, cu administratie si justitie in maghiara, etc, ei oricum nu vor sa invete limba romana, vorbesc, lucreaza si isi petrec timpul intre ei, au buletin de Ungaria acum cu dubla cetatenie, pe cladiri avem steagul Ungariei, in cartea de istorie scrie ca aici e Ungaria, daca mai oficializezi si Tribunalul in limba maghiara atunci unde dracu mai e Romania aici? Poate pe Google Maps 🙂

        Am ajuns sa am discutii cu persoane din Bucuresti si Constanta care imi spuneau ca daca un etnic ungur din Romania nu poate fi judecat in limba maghiara la tribunal sau nu poate depune plangere la Primarie in limba maghiara atunci e discriminare. Vedeti ce fac 30 de ani de propaganda in mass-media? Cum au transformat mentalitatea oamenilor?

        Deci aia refuza sa vorbeasca romaneste, toata scoala e in maghiara, justitia e in maghiara, primaria e in maghiara, la magazin in maghiara, la lucru in maghiara, pe strada e steagul Ungariei, totul ca sa fim „politically correct”, ca „sa nu fie discriminare”, de asemenea respectivii au buletin de Ungaria… atunci tehnic vorbind, repet, nu etnic, social sau parerologic, ci TEHNIC vorbind, ce tara avem aici? 🙂

        1
        • cei din secuime nici macar nu sunt cu adevarat unguri, dar se considera parte a maghiarimii…
         https://www.rumaniamilitary.ro/editorial-secuii-nostri-sau-ai-lor

         • Asa e, asta e iarasi o alta discutie. Am citit articolul respectiv, e bun si felicitari pentru ca l-ai scris!

          In niste documente gasite in zona Brasov, nu mai stiu exact de cand dar cred ca era pe la 1600, un cronicar scria ceva de genul „valahii vorbesc valaha, ungurii vorbesc ungureste, germanii germana iar secuii limba lor”, desigur nu exact cu cuvintele astea dar asta era ideea. Adica se stia ca secuii nu sunt unguri si vorbesc limba lor, care nu era maghiara. Dar dupa atata indoctrinare si finantare de la Budapesta, au ajuns sa fluture steagul Ungariei la absolut orice. Nici Romania nu le-a oferit vreo alternativa, spre deosebire de unguri noi romanii nu suntem nici perseverenti nici constanti, trecem repede de la una la alta iar o stire cu freza lui Dancila ne deraiaza repede de la alte proiecte 🙂

          Eu zic ca e imposibil sa ii convingi pe secuii din Harghita si Covasna ca nu sunt chiar unguri, treaba e facuta, initiativa a fost preluata de altii si misiunea lor dusa la bun sfarsit. Noi ne aflam acum in situatia defensiva de a bara loviturile gandite si aplicate de altii si de a mentine un nivel de pace in tara si in regiune, pentru a nu ajunge ca alte zone din Europa de Est sau Orientul Mijlociu. Altii, cum ar fi Rusia, au capacitatea informativa si financiara de a agita spiritele in zona aia pentru a slabi/destabiliza un stat care le e inamic, iar noi ne aflam ca de obicei in eterna defensiva si fara nici un fel de initiativa. Trist. Dar de discutii cu ei cu privire la originea lor nu cred ca poate fi vorba, indoctrinarea e maxima, cei mai „culti” se cred urmasii sumerienilor iar cei mai inculti urasc doar romanii si spun ca ei sunt acolo de mii de ani – si cum in acelasi timp sunt si unguri, iar asta nu e negociabil, inseamna ca acolo e Ungaria de mii de ani. Romania a stat ca vaca 100 de ani iar acum culege roadele.

          1
          • din punct de vedere istoric, lucrurile sunt clare: ungurii, sasii si secuii sunt trei natiuni diferite – chiar ei au semnat asta:
           https://en.wikipedia.org/wiki/Unio_Trium_Nationum
           https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Sz%C3%A9kely_Land.PNG

          • @Marius Zgureanu da, ce interesanta e istoria… ei semneaza ca sunt natiune distincta, documentele vremii atesta ca sunt popor distinct, cu limba proprie, iar 600 de ani mai tarziu sunt maghiari 🙂 Dar ce sa le explici…

           Interesanta harta de pe Wikipedia, are denumirile in maghiara si diverse granite, obsesiile unora. Asta vad zilnic, granite, harti, „cum era mai demult” etc. Uite asa se nasc legende, fie ele bune sau rele.

           Ce mi-a atras atentia la citirea pe diagonala a articolului:

           „Left alone, the Saxon Burzenland and the Székely Seat of Háromszék, both in the border region, were ravaged.”

           Pai cum naiba nu stiu ce scaun in 1400, ia sa vedem pe pagina respectiva:

           https://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1romsz%C3%A9k_County

           „Háromszék county was formed in 1876”

           Deci la invazia otomana din 1421, turcii au atacat o regiune care era acolo probabil de mii de ani, cu exceptia faptului ca s-a inventat cu vreo 450 de ani mai tarziu.

           Vezi cum se face istoria? 😉

           Unde mai pui ca pe a doua pagina avem tot felul de referiri la procente etnice, desigur, la sfarsitul perioadei de maghiarizare din 1910.

           La fel e pe paginile localitatilor din cele doua judete, e numele localitatii, zice ca „eeee, mai demult, Ungaria” si da procente mari de unguri, desigur, din 1910, dupa vreo 40 de ani de maghiarizare fortata.

           Acum imagineaza-ti manualele lor de istorie alternative… 🙂

           1
         • @Marius, si mie mi-a zis asta si i-am zis la ala da du-te ba si lasa-ma in pace. Oriunde am fost in schimb m-am putut intelege in limba romana, bere, mici, primarie orice.
          Pe de alta parte ai dreptate, tu iti dai seama cu ce morcov in cur m-am dus in secuime, ca ungurii cu care am crescut eu, vecini mi-au zis, ba, secuii nu-s unguri. Aia sunt altceva si sunt foarte rautaciosi.
          Dar cu etniile, treaba merge altcumva cand vi cu loc de buna ziua. Spre exemplu eu toate muncile gospodaresti mi le fac cu o trupa de tigani pe care eu ii tratez cu respect, ii platesc decent si nu-i umilesc. De sarbatori le dau o damigeana de vin de 5 litri. Rezultatul? Am o casa pusa la punct de sta matul in coada si niste mexicani care ma vad la piata si striga dupa mine „Domnuuu’ mieuuu, nu mai ai de lucru?”. De furat? in 15 ani nu mi-au luat nici o coada de sapa si cand au vrut ceva m-au intrebat, domnu cirese, ne dai o galeata? visine, ne dai o galeata?

        • Sorin, eu ma retrag aici, ca daca continui te vei supara pe mine. Prefer sa fim de acord pe subiectul armelor unde eu voi avea dreptate intodeauna, conform principiul enuntat de tine mai sus – am mai multa experineta intr-o chestiune ca tine, eu detin adevarul, ai mai putina experineta ca mine, traiesti in bula. Uite ca eu traiesc cu asta,va trebui si tu.
         Stiu ca poti face diferenta intre radulescu, ales parlamentar roman, genuche ministru numit roman si poziitile lor in raport cu Romania si tampitii aia de la jobbik si pozitile lor in raport cu ungaria. La fel la noi Mele si VV o dau cu mucii in gard pe langa cei doi batuti in cap anterior mentionati. Si psd si jobbik sunt la putere. Ma gandesc ca-i oabla treaba, nu?
         La fel de bine stiu ca stii faptul ca ungaria a semnat ca nu are pretentii teritoriale cand a aderat la ue. la fel si Romania. Ambele membre nato, deci aliati. Orice miscare in acest sens rezulta in imploiza Ungariei in secunda doi, despre ce vorbim?
         Ai in legea administratiei publice locale obligativitatea ca o etnie care are mai mult de 20% din populatie unui judet sa se poata folosi si limba respectiva si asta este inclusiv in Spania si Italia unde.. primesti hartii (si) in romana mai nou. Asta la nivel UE, ca nu am inventat apa calda. Pe langa asta mai ai si constitutia care te obliga sa ii prezinti acuzatile oricarui om intr-o limba pe care o intelege. Ca el vrea sa fie engleza, rusa sau cirghistaneza, te conformezi daca nu vrei justitie tribala.
         Mai imi spui ca educatia lor ii similara hitler jugend cu simpla inlocuire a cuvantul evreu cu roman.
         Imi pare rau, nu cred. Se poate sa fi trimis pe uni si pe altii, la prm sau psd. Dar spune-mi si tu mie ce pot sa inteleg eu din ce-i mai sus?
         Eu sa generalizez. Sorry, no way. La mine ii cu prezumptia de nevinovatie pana la proba contrarie, si niciodata exitinderea vinovatiei la grup.Tot conform legii.
         Daca iti spun ca si pe tigani ar trebui sa-i educam, pe cat se poate, ai zice ca sunt nebun asa-i?

         • Dar chiar te rog, nu te retrage. Nici nu cred ca ne vom supara, deocamdata mi se pare ca tu te-ai suparat.

          Iar pe subiectul armelor, poti considera ca ai mereu dreptate, e ok 🙂 Oricum in ultimul an am fost impotriva curentului, lumea vrea Viper eu vreau Apache, lumea vrea Venom eu Blackhawk, colegii considera ca ar trebui sa mergem pe F-16 eu pe F-35, colegii vor Mistral si MICA, eu vreau Stinger si NASAMS II. Cu toti gresim, dreptatea absoluta nu cred ca o aiba cineva, doar ca nu intotdeauna majoritatea are dreptate, asta se vede si la vot in vremurile care le traim.

          Cat despre subiectul in cauza, tu esti mult mai popular pe forum, eu chiar deloc, si in plus la postarile tale legate de zona HarCov sunt cel putin 5 colegi care au spus ca sunt de acord cu tine, cu mine deocamdata nici unul si nici nu cred ca vor fi. Deci „negociezi” de pe o pozitie de superioritate clara.

          Eu am vrut sa spun practic doua lucruri, unul – ca in zona aia e o problema, chiar daca nu e vizibila pentru majoritatea cetatenilor tarii, si doi – tu spui (sau spuneai, sau aveam impresia ca spuneai) ca nu e o problema dar treaba e ca nu cunosti suficiente detalii sau aspecte ale vietii de zi cu zi si nici nu ai o viata intreaga in spate care sa iti confirme chestia asta, in timp ce eu am. Atata tot. Daca te-ai suparat imi cer scuze, poate am vorbit prea dur, am cautat sa nu fac asta dar poate asa a iesit, n-a fost cu intentie. Din punctul meu de vedere la cele doua lucruri se rezuma toata discutia noastra pe subiectul HarCov.

          Se prea poate ca si eu sa traiesc intr-o bula a mea, cum pentru MirceaS Rafale e cel mai bun, am si eu preferintele mele. Cat timp nu avem fiecare 2 000 de ore pe ambele aeronave, comparam date tehnice, eu in postarile mele asta am facut, am adus argumente.

          Treaba cu raspunsul pe limba fiecaruia mi-o spun si mie unii oameni aici, dar eu care militez pentru reducerea numarului de angajati la stat ar fi culmea sa fiu de acord cu angajarea de translatori pe toate limbile si dialectele. Sunt cam 3 000 de limbi si 3 000 de dialecte recunoscute oficial si folosite zilnic pe planeta asta, daca se muta un Khutu-Nutu in Cluj la facultate nu putem plati sa-i trimitem documente in khutu-nuteana. Cred ca s-a ajuns prea departe cu chestia asta.

          Ungaria nu doar ca a semnat la intrarea in UE, dar a semnat si la intrarea in NATO si chiar si documentul din 1974 care spunea ca granitele in Europa nu mai pot fi modificate. Dupa cum vedem, harta Europei din 2019 are exact aceleasi granite ca cea din ’74 🙂 Vezi, ce relativ e cand semnezi ceva… si Rusia a semnat pentru granitele Ucrainei si azi e in Crimeea in mod oficial si in Donbass in mod neoficial. Ba chiar vrea sa fie si la Odessa…

          Nu trebuie sa crezi ce am spus despre respectivii, nici tu si nici un cititor, eu am spus cate ceva din ce puteam spune sau din ce cunosc, fiecare crede ce vrea si trage ce concluzie vrea, daca toti cititorii considera ca n-am dreptate si ca bat campii, so be it. Eu nu castig absolut nimic nici daca cred, nici daca nu. Am intervenit doar fiindca ai postat des ideea ca in zona nu e nici o problema iar ca argument ai adus faptul ca ai stat 3 ani acolo si n-ai vazut nimic in neregula, eu am adus niste argumente cum ca in zona ar fi o problema si un argument care zice ca cei 3 ani ai tai nu sunt suficient de relevanti pentru a spune contrariul. Atata tot 🙂

          „Mai imi spui ca educatia lor ii similara hitler jugend cu simpla inlocuire a cuvantul evreu cu roman. Imi pare rau, nu cred.”

          Ok 🙂 Dar de ce te superi? Eu nu m-am suparat. Cum ti-am spus si acum 6 luni, putem discuta la nesfarsit cat timp nu ne jignim, cand cineva jigneste sau ia la misto eu trec la alt articol, aia e singura conditie.

          Normal ca ar trebui sa-i educam pe tigani, dar cum faci asta tehnic, mai ales daca ei refuza ? Asta e alta discutie, nu are legatura cu ce scriam mai sus, nu inteleg de ce deviem.

          1
          • ba pardon,eu merg cu tine pe acest drum.
           subiectul a mai fost atins în trecut și am scris clar că ce se întâmplă acolo e batjocoritor pentru noi ca neam și țară.
           ne comportăm pe acest subiect cu teamă și cu o „vină” pe care eu nu o pot accepta si intelege,
           nu le suntem cu nimic datori chiar dimpotrivă.
           nici nu ar trebui aduse in discutie extreme ca funar și ctv ,suntem foarte toleranți si cu bună credință dar drept raspuns primim scuipati si urări de moarte.

          • @psycho iti multumesc, bun, atunci macar suntem doi. Cred ca atatia si ramanem, dar asta nu e o problema.

           De obicei majoritatea are dreptate, e un spirit de grup, un mental comun etc, dar uneori majoritatea se inseala, mai ales la subiecte pe care nu le cunoaste sau care nu o intereseaza si atunci se iau decizii gresite. In Romania anului 2019 suferim consecinte din cauza unei asemenea decizii, majoritatea celor care au mers la vot ultima oara au adus acest grup de infractori la putere si acum suferim toti, se mai intampla si din astea.

           Da, una e sa te porti frumos, legal, cu manusi etc si alta e sa te lasi calcat in picioare, batjocorit etc sau abuzat, din frica de a nu face ceva perceput ca fiind „rau” de catre altii, in cazul nostru guverne straine sau o gramada de ONG-uri si activisti. Frica asta o poti vedea in SUA sau Europa de Vest din ziua de azi cand vine vorba de diverse grupuri de persoane cum ar fi femei, persoane de culoare, musulmani etc, in sensul ca Politia ezita sa intervina, sau sa aresteze, sau daca sunt arestati uneori sunt eliberari mai repede etc doar fiindca sunt femei / negri / musulmani / orice-alta-categorie-de-oameni care in ziua de azi se auto-identifica ca fiind victime si pot provoca o adevarata furie in mass-media daca li se intampla ceva.

           Uite un caz foarte interesant si recent:
           https://edition.cnn.com/2019/02/21/entertainment/jussie-smollett-thursday/index.html

           Mai sunt si altele. In ziua de azi toti sunt victime in afara de barbatii albi, ei sunt doar agresori 🙂 A, si buni de plata la taxe si alte lucruri, in rest sunt rai 😉

           La noi in Romania, desi feminismul inca incearca apa cu degetul, cam singurul grup mare de persoane care se auto-victimizeaza in mod constant din 1990 incoace ar fi ungurii. Cand e arestat un parlamentar UDMR pentru coruptie, el fuge in Ungaria si zice ca a fost arestat fiindca e ungur, etc. Iar din cauza asta, autoritatile au acesta frica, nu cumva sa fie acuzat cineva de vreun abuz, sa nu zica ca e pe critenii etnice etc, iar asta are ca rezultat pe termen lung faptul ca niste extremisti din respectiva etnie isi dau seama ca isi pot permite din ce in ce mai mult fara sa fie apostrofati, iar daca ceva totusi se intampla atunci baga repede cartea etnica.

           Pe langa parlamentarul ala de la UDMR ii avem si pe astia doi care au vrut sa detoneze un dispozitiv de 1 decembrie iar acum sunt „victime etnice”. Vuie forumurile, facebook-urile, youtube-urile si blogurile lor pe tema asta si deocamdata, pana la un punct si niste autoritati din Ungaria. Zilele astea, din linkul tau, aflam ca incepe si statul Ungar, deocamdata la un nivel mediu de diplomatie. Sunt curios cand va cotcodaci Viktor Orban ceva, deocamdata ii convine „parteneriatul” cu Dragnea, ambii sunt pe frecventa Moscovei asa ca Moscova nu doreste, DEOCAMDATA, scandal intre pupincuristii ei. Ce va fi, vom vedea.

           Cei care aduc argumente gen CVT sau Funar practic incearca sa te discrediteze si nimic mai mult.

           De acord ca suntem exagerat de toleranti, cu buna credinta, vorbim despre reconciliere etc in timp ce de partea cealalta ideile vehiculate sunt cele descrise de mine azi in toate comentariile. Asta nu e „buna intelegere”.

          • Si eu te sustin Sorine… trebuie totusi sa punem piciorul in prag! Fiindca nu se mai poate! Mai ai un al treilea sustinator!

          • sorin draga, pai nu ma supar dar prefer sa nu ne certam, ca eu ti-am zis mai sus pe lege de ce nu-i ok ce imi zici. Deci prefer prietenia si asa virtuala a unui om decat sfada.
           Eu nu negociez, daca asa ne-am inteles imi pare rau. Deci nu merg pe superioitate si inferioritate.
           Ai inteles ca glumeam cu „intodeauna am dreptate”, nu?
           Uite cum vad eu, cu atitudinea de „ii belim” nu ajungem nici unde. Eventual la un martie 90. Daca observi eu nu am vorbit niciodata de politica si udmr. Oamenii astia sunt captivi unui partid care vine cu aceeasi mizerie de oferta electorala. Acolo unde apare saracia apare si nevoia umana de a da vina pe cineva. Acolo prind forme de extremism si nationalism. Asa-i si prin zone sarace ale Romaniei, fieful psd de obicei. atat ca in zonele alea prinde alt tip de nationalism, acolo nu-i cu romanul de care s-a speriat muntii carpati si strainezull i de vina acolo ii cu ungurul mandru si autonom si rumanurile e rele. Minciuna autonomiei este tot ce li se poate oferi, dar substratul este ca se pot guverna singuri pot ei sa-si faca scoli spitale autostrazi. Daca orice partid ar veni cu scoli spitale autostrazi ar sparge bula asta udmr. Problema este ca guvernul nu face nimic, nici pentru ei, nici pentru alte judete ale tarii. Urla omenii ala in moldova si unul s-a apucat sa faca un metru de autostrada singur. Raspunsul ii educatie si investii.
           Nu este relativ ce semnezi in UE si NATO, ori ucraina nu-i nici una nici alta. Iar in secunda in care parasim UE si NATO Ungaria pe o scara a amenitarii ii aproapre de zero in conditile incare rusul ti-a spus cu subiect si predicat ca te bombardeaza.
           Si cu tinganii(eu nu le voi spune romi veci) eu nu cred ca deviem. Discutam de educatie, si orice etnie trebuie sa aiba acces la o educatie specifica.

          • @Gog&Magog multumesc!

           @lt(rez): si eu am incercat sa nu fac referiri la partide sau politica in comentariile de aici ci sa ma concentrez exclusiv pe „tinta” lor de manipulare, si anume populatia de etnie maghiara de acolo, nu stiu daca am reusit.

           „Minciuna autonomiei este tot ce li se poate oferi, dar substratul este ca se pot guverna singuri” – pai asta e pilula care li se ofera, mie toti mi-au spus acelasi lucru, ca daca aici ar fi autonomie atunci ar fi ca-n Elvetia, iti dai seama cat de hilara e ideea asta, astia sunt oameni in principiu necalificati, fara industrie si fara nimic, e un fel de judet Gorj sau Vaslui acolo dar mult mai inchis fara de outsideri, cum naiba isi inchipuie ei ca vor ajunge Elvetia? Cand le spun ca primesc mai multi bani de la Bucuresti decat contribuie nu ma cred, ei au impresia ca restul tarii traieste pe spinarea lor, cand le dai tabele cu date statistice imi spun ca alea sunt minciuni si manipulari, date gresite etc, pai cu asemenea oameni si asemenea idei ce sa discuti? Doar bazaconiile de pe forumurile lor sunt adevarate, restul e totul o mare conspiratie si o mare minciuna. Nu glumeam cand am facut paralela cu o secta.

           Deocamdata bula UDMR incearca sa o sparga niste partide chiar mai radicale, si deocamdata, din fericire, nu reusesc. Parerea mea e ca oamenii din satele izolate din cele doua judete nu vor vota vreodata cu vreun partid „romanesc” sau cu vreun etnic roman, daca il cheama Attila sau e recomandat de Ungaria atunci punem stampila, daca il cheama Mircea atunci nu, nu conteaza ca e de la PNL, USR, PMP, Plus, Salvati Romania, Salvati Broastele, etc. Iar asta e rezultatul fricii si indoctrinarii de zeci de ani.

           Ziceam ca si Ucrainei i s-au garantat granitele si inca de catre mari puteri, si acum semnaturile alea nu mai valoreaza nimic. Daca Ro iese din UE/NATO indiferent de motiv sau context, parerea mea este ca isi risca propria desfintare, in conditiile actuale.

         • Sorin draga, m-am documentat mai bine cu taberele alea de extremisti: https://www.facebook.com/pg/jnepiisfantuluigheorghe/photos/?tab=album&album_id=2278352138871069&__xts__%5B0%5D=68.ARB476XQbZbzxH85daYfdKGfzgwxqiu_gvFDYd8I5-xPh47J7N3rrZvpcqIk37LXb4a2jA-45bau0fuBSVRf4xkyoVvWVskkeWc1KaXXTUbT_rvUV4OvXByZLE8pdrgaeXEsDrm39dF1aFMdaWBzDzDyLS097A-HnSf6PmqAbPIYLoxUt4NG9keXp4I6obluPLwwFrPGXkzXWMJXnGbVd0atlSIJTPjCF1BZnTM6DebvyNty3nJudjZcxOnVTvCVgff42lfntkrWAJ1Er7KJhvKkg9A67ri-ia8NRht-936QVhgfTQGgNbBq3yTAznNn9jiHpDZSRFUsGux-JCJMZ6G-cAbuqzHTOCA&__tn__=-UCH-R
          Explica-mi tu chestia asta, ca eu sunt mai tare de cap. Sa nu imi spui ca-i doar o nevinovata reactie, ca iti pun aici cam cate legi incalca chestia asta:
          constitutia romaniei:
          Fortele armate
          (4) Organizarea de activităti militare sau paramilitare in afara unei autorităti statale este interzisă.
          Vezi eu aici ajung de fiecare data cu discutia asta, cum sub nationalism unei parti ii justificat orice incusiv sa incalce fix aceleasi prevederi de care acuza partea cealalta. Ori legea ii una pentru toti, si pt boul ala de barna caruia i-a facut dosar penal si l-au si condamnat, dar si pentru noi toti.

          • Uite de astia nu stiam. N-am cum sa-ti explic, e clar ceva care e pe acelasi palier legal cu ce fac ei cu taberele lor din HarCov. Doar ca astia de mai sus nu contesta integritatea teritoriala a tarii, in rest din toate celelalte puncte de vedere e la fel. Eu nu gasesc justificare pentru tampenia de mai sus.

 8. @Sorin2

  ” Problema cu nationalistii romani e ca au fost mereu confiscati de un PUNR sau un PRM, partide dubioase cu personaje dubioase, suspiciunea mea infiintare si manevrate de catre comunisti / fosta Securitate”

  PRM a fost apendicele PDSR/PSD-ului care la rândul lui se trage din PCR, așa cum cred că știm cu toții.

  La faimoasele alegeri din 2000, PDSR-ul a candidat singur în turul 2.

  • Asa e, iar in PUNR erau tot felul de dubiosi, condusi de Funar si Bolcas, pe Bolcas il vedem in toata splendoarea lui azi cand sustine PSD-ul si loveste in justitie, in timp de Funar zice ca romanii au construit piramidele si Isus era roman.

   Mai avem Noua Dreapta care are alte probleme… legionari, semi-nazisti, etc… nici ei nu cred ca se organizeaza si finanteaza de capul lor… Nu avem zona nationalista, din pacate.

 9. Hai la reveredere rumaniamilitary. Ati bagat la provocare o fituica ultranationalista care pare din 1991 despre pericolul unguresc care am vazut ce e cu el. Ani de zile am secat banii din Harcov, i-am lasat pe aia sa atarne la uscat si le-am trimis comandourile pe cap. S se simte bine, ca indigenii in imperiu. Poate mai cititi un pic de istorie si aratati un pic de respect fata de vecinii nostri de aici din Ardeal. Nationalismul asta a carat sasii din Ardeal. Hai sa scapam si de unguri. Ramanem cu romii, pana la urmatorul pogrom. Pacat, o sa imi lipseasca mintea tehnca buna a multora dintre voi. Dar imi vine sa fac un dus dupa ce am citit izbucnirile astea rasiste si genocidare ce imi amintesc de national-comunism.

  • Boss, hai revino la ganduri mai bune si la combatut prin argumente. Eu fac asta de ani de zile, ca no’ ardelean find, crescand cu maghiari, sasi etc iti dai seama ce bine imi cad peremisme si neolegionarisme reesapate precum ai vazut si mai sus.
   Hai la lopata si argumentam. Nu asa ne-a invat Ratiu? Sa-l onoram totusi.

   • Am vazut It (rez) si apreciat. Problema nu sunt forumistii ci asumarea unei incendiare ca asta. Parca e scrisa de SRI-ul lui Magureanu. Stii vorba ceea, lagionarul comunist.

  • „Nationalismul asta a carat sasii din Ardeal. Hai sa scapam si de unguri.”
   Care nationalism a carat sasii din Ardeal??? Ultima oara cand am verificat, i-a carat Waffen SS(aproape 90% dintre ei) cu arma la tampla inapoi in Germania, sa le rupa spinarea prin fabricile de armament, iar pe barbatii apti de serviciul militar, i-a bagat la inaintare pe frontul de est! Din cei 100.000+, ce au ramas dupa incheierea razboiului, i-a tarat Stalin(tot cu arma la tampla), cam vreo 60.000-70.000 de suflete, cu plus, cu minus, prin gulagurile Siberiene si Kazakhstan… unde mai si gasesti o parte din ei pana in ziua de azi!
   Deci care nationalism romanesc exacerbat, a carat sasii si svabii din Transilvania??

   • Spui prostii! Te rog frumos sa te opresti! Daca experienta personala nu ti-a dat ocazia sa discuti cu sasi pana acum, sa vezi vreun reportaj la TV sau sa citesti ceva pe tema asta macar deschide o fereastra de cautare google si vezi cauzele principale ale disparitiei minoritatii din Romania inainte sa te lansezi cu acte si fapte imaginare. Vezi pe subiectul asta noi am ratat sansa de a avea un laureat la premiul Nobel, un etnic german (de fapt este o ea) care a scris mult si bine despre ce inseamna durere, opresiune, dezradacinare; contact cu SS, lagarele sovietice si ce inseamna sa fii vandut de Statul Roman ca o vita pe bani.
    Daca tot „ai verificat ultima oara” si sursa e asa proaspata te rog sa ne arati si nou unde ai gasit ca 90% din sasi au fost carati de SS cu arma la tampla in Germania, sau macar ca 90% au plecat in acea perioada, sau ca Romania ar fi fost depopulata aproape complet de minoritatea germana fortat de catre germani.
    Iti place sa instigi, sa atati si sa enervezi interlocutorii. Toate postarile tale din ultimele zile sunt contraziceri ale altor participanti la discutii.
    Cu bine!

    • Recensamant Romania 1930… germani(sasi & svabi), 745.421…
     Recensamant Romania 1948 … germani, 343.913…

     Deci dupa razbel un minus de 401.508 de suflete… pe astia tot Ceausescu i-a vandut?? :O

     • Eu te-am rugat; alegerea a fost a ta. De apreciat ca de data asta ai cautat informatii (nu am verificat acuratetea dar le luam de bune):
      – vezi vreo legatura intre cifrele din primul post si ce ai scris acum?
      – in ce an s-a terminat razboiul? Putem presupune ca dupa acest an nu au mai fost ss-isti care sa-i care?
      – ai idee in ce an a inceput razboiul? IGoogle te ajuta si cu ce s-a intamplat intre 1930 si anul asta: evenimente care au dus un exod al sasilor inainte sa se fi inventat waffen SS?
      – te rog sa te uiti cu ce se ocupa sau ce era Waffen SS? Stii vreun caz in care waffen ss sa fi icarat etnici germani in Germania?
      – “dupa razbel un minus de x” . Gresit. Diferenta intre 1930 si 1948 nu poate fi dupa razbel”. De ce nu ai luat 1990 si 1900 ca sa ajungem la concluzia ca dupa razboi 99.99% nu mai erau? Dupa razboi era daca aveai populatia din39 si din 45 si considerai ca diferenta se datoreaza conflagratiei.
      Putem continua munca de cercetare metodic ca sa vedem daca germanii au fortat sasii sa plece de aici . Eu zic sa facem aceasta documentare separat fiecare onpartea lui su cand scriem aici (cu totii) sa fim cat de cat increzatori pe ce lasam pe site la comenatrii.

      Hai sa nu uitam si de unde am plecat! Care va sa zica au ramas multi sasi si dupa 48 si sunt aia pe care i-am carat dn Ardeal, Vad ca intre timp te-ai documentat si ai vazut si ca au fost vanduti unii dintre eii. Daca vei maicauta un pic vei vedea mari cifre ale exodului ce se datoreaza opresiunilor comuniste romanesti, Inaintea unor calamitati precum ww2 sau lagarele Staliniste. Asta ar trebui sa-ti dea de gandit si sa restabileasca simtul masurii si sa ne faca pe toti sa ne gandim un pic inainte sa afirmam ca noi nu i-am “carat” pe sasii din Ardeal.

      Cu bine!

      • Si vina cui a fost, de s-a instalat „regimul opresiv comunist” in Romania dupa 1945?? Nu tot datorita neamului lor imbecil de germani?? Cine a dorit razboi si cucerirea lumii?? Cu bine, cum spui tu…

       • Tocmai am dovedit ca scrii tampenii. Dar nu a fost suficient pentru tine si ai tinut mortis sa arati ca nu a fost o intamplare, ci ca tu poti persista sa scrii tampenii chiar si atunci cand stii ca asa e. Am lamurit-o si pe asta daaar…..ai reusit cumva sa treci repede peste, si sa ne arati ca poti sa gasesti oricand tampenii noi. Din ce in ca mai mari.
        Oricum, la faptul ca germanii sunt neam de imbecili chiar nu ma asteptam. Nu e nimic de raspuns la asta.
        Te comporti ca unul care intra cu flasneta in biserica si ii oripileaza pe toti dinauntru. Unii fug ingroziti, unora nu le vine sa creada iar altii pur si simplu nu stiu cum sa reactioneze si il lasa in pace. Si ala e momentul in care flasneta nu mai e suficienta si isi scoate trompeta si incepe sa bata talgerele cat il tin mainile. Nu conteaza ridicolul, nu conteaza ce zic cei din jur, el e din ce in ce mai zgomotos si se face ca nu aude strigatele celorlalti din cauza propriilor zgomote.
        Eu vreau sa te intreb o singura chestie: Pamantul e plat?

        • https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi–Soviet_population_transfers

         Datorita acestui pact dintre Hitler si Stalin, aparent 212,000 de suflete de etnici germani, din totalul de 745.421(cifre 1930… probabil in 1939 mai mic totalul), au fost luate cu japca de catre Nazisti din Romania si mutati pe la Cuca Macaii…

         Deci? Hitler si nazistii(germanii) „au inventat” trendul, iar dupa terminarea WWII, Stalin si gulagurile, au mai terminat o parte din ei… dupa care a venit Ceasca, care a fost mult mai inteligent, decat toti(mai inteligent decat Nazistii si Sovieticii pusi cap la cap)!
         Germania Federala dorea cu tot pretul, sa-i scoata din „cosmarul comunist” si sa-i introduca in cosmarul Germaniei Federale! Exact asta au si facut! Numai ca pe Ceasca, l-a dus capul(ca pe un negustor bun) si a zis: „Daca ii doriti din tot dinadinsul, eu vi-i dau… dar o sa va coste!”
         Doar stii care sunt regulile negotului… cerere si oferta! Judeca logic, din moment ce Germania Federala ii dorea, iar Ceasca ii avea… ce era sa faca?? R.F.G. ii dorea pentru forta de munca, de care ducea lipsa! Dupa 1995, cand in mare s-au cam terminat etnicii germani din tot estul European si Rusia, au inceput „sa importe” si din „astia mai nedoriti” din estul European, Romani, Polonezi, Bulgari, Rusi, Ucraineni, etc. pentru suplinirea fortei de munca!
         Deci in nici intr-un caz, Ceasca, nu a trimis Securitatea cu biciurile in mana, pe la casele sasesti si svabesti, sa le puna biciul pe spinare si sa-i alunge din Romania! Dupa cum pretinde ca s-ar fi petrecut „musiu” Dan Coman…

         In plus, nu am gasit nici un fel de referinta, asupra a cati etnici sasi & svabi au fost recrutati ca soldati, de catre armata nazista, pe perioada razboiului, cati dintre ei au murit si cati au supravietuit si din cei care au supravietuit, cati exact au revenit in Romania si cati s-au retras cu restul armatei in „Jarmanea”!

         Multumit acum?

         • Din momentul în care depunea dosarul sa emigreze si pana la aprobare, etnicul german își pierdea locul de muncă. Procesul putea dura si 4-5 ani, cunosc personal cazuri. În perioada aia supravietuiau din vânzarea de bunuri, mila vecinilor si pachete din vest.
          La recensământul din ’48 erau 343.000, 1956 – 384.000, 1966 – 382.000, 1977 – 359.000, 1992 -119.000.
          Cert e ca România a pierdut o populație educată, muncitoare.

          • Nu mai incerca; nu rationeaza. Este doar un bufon galagios; faptul ca-i arati ca debiteaza tampenii nu-l descurajeaza. Pentru cei ca el tampeniile sunt ceva obsinuit de care nu trebuie sa-ti fie rusine sau sa incerci sa le ascunzi.

          • Ceasca, nu avea cui sa-i vanda, daca nu ar fi existat cumparatori(doritori)… R.F.G. i-a dorit fiindca aveau nevoie de forta de munca! Nu Romania lui Ceasca, i-a „exterminat” pe sasi si pe svabi, ci Republica Federala Germania!

          • @Gog&Magog
           „Nu Romania lui Ceasca, i-a “exterminat” pe sasi si pe svabi, ci Republica Federala Germania!”
           De unde le feti, din care put al gandirii se avorteaza ineptiile astea??????????????

          • „De unde le feti, din care put al gandirii se avorteaza ineptiile astea??????????????”
           Bun sa presupunem, ca Cesca i-ar fi lasat sa plece gratis, ca nu i-ar fi vandut… si ei plecau fiindca R.F.G. le oferea locuri de munca si viata mai buna si tot se ajungea la numerele infime de etnici germani din ziua de azi… adica tot Ceasca si romanii ar fi fost vinovati?

         • Eu sa fiu multumit? Sunt trist ca intalnesc specimene ca tine; o astfel de intalnire imi trezeste doar deznadejde. Stau si ma intreb care a fost rostul unei discutii cu cineva care nu reuseste operatii algebrice de baza in timp ce scrie, nu care capacitatea de a procesa un text de 3 fraze, care crede ca germanii sunt imbecili si un cizmar analfabet este idealul intelectual, si care admira vanzarea oamenilor. De fapt toata aceasta descriere se potriveste manusa nu doar tie ci tuturor nomenclaturistilor comunisti din perioada mentionata, aia cu 4 clase care scriau istorie si dadeau directive, aia care au condus toate represiunile . Sasii au fugit atunci de aia, multi fug acum din tara de astia ca tine.
          Singura intrebare fara raspuns (afara de absolut toate cele adresate direct tie) este cate tampenii poti sa scrii. Aparent perseverenta pare a fi o calitate de-a ta,

          • Da asa-i omule, esti preafericitul detinator al adevarului absolut! Germanii nu sunt deloc imbecili(desi istoria recenta, te cam contrazice), iar Ceasca a fost mult prea cizmar si nomenclaturist!

          • @Gog&Magog
           „Germanii nu sunt deloc imbecili” prima economie europeana e criticata de cine, ma???
           Ai fost in Germania, macar o data, sa vezi ce se intampla pe acolo?

          • „Ai fost in Germania, macar o data, sa vezi ce se intampla pe acolo?”
           Am fost omule… timp de 11 ani! Si am ramas cu mare gust amar in gura! Crede-ma! Stiu extrem de bine, ce se intampla prin „Jarmanea” + Benelux + Austria + Elvetia… cum tu nu ai sa stii in intreaga ta viata! Si nu, nu am fost la dat la buzunare sau cu „fetitele” sau cu spargerile! Am fost si am muncit cinstit!

          • E, acum iti inteleg perfect frustrarile!

          • „E, acum iti inteleg perfect frustrarile!” Ce intelegi tu? Te rog, explica-mi…
           Da-mi voie sa-ti ofer o „mica mostra” din imperiul germanicilor… foarte multi din ei diformi fizic(atat barbati, cat si femei), cu probleme psihice la vedere, cu ingamfare(bigotism) cat cuprinde si analfabetism pe masura, ajunsesem sa le dau multora lectii de scris in propria limba… Toti auslanderii(vreemden) sunt inferiori si de nedorit, ei sunt cei mai buni de pe pamant(apropros de deznazificare), oricare dintre ei, ce are contacte prea dese cu strainii, sau este casatorit/casatorita cu un strain, cade in dizgratia restului comunitatii si incepe sa fie tratat/izolat, ca oricare alt auslander(vuile vreemdeling)…
           In ciuda mandriei de a fi germanic, rata de sinucideri in fiecare an, este pur si simplu alarmanta, la fel cu rata de betivi/drogati, dar mai ales drogati! Cladiri si orase urate cu spume(design urat, neprimitor) si numai in culori sumbre(inchise), carui fapt se si datoreaza diaspora foarte mare de germanici din sudul Italiei, Spania, Grecia, Turcia, Cipru, Africa, America de Sud si Sud-estul Asiei!
           Rata de imbolnaviri de tot feluri de cancer, alarmanta, spitalele pline ochi de bolnavi de cancer… servicii medicale de fatada… intr-adevar dotari si aparatura de ultima generatie, dar implicare/pasare prea putina din partea medicilor si asistentelor medicale!
           In general aer foarte poluat, datorita numarului de masini diesel extrem de numeroase, chiar si in zonele rurale mai aerisite, de orasele mari si centrele mari industriale nu mai zic!
           Toti angajatorii, la modul general, te trateaza fix ca pe un robot(sclav fara demnitate si nevoi umane), in mod robotic si sistematic, ceea ce se adauga la un monotonism zilnic, absolut groaznic! Intreaga lor societate la modul general, functioneaza in mod foarte robotic, plictisitor si deprimant!
           Tot asa cum ma faci tu pe mine, ca am idei putine si fixe… crede-ma eu as fi doar varful icebergului, in comparatie cu orice germanic!
           Ce sa-ti mai povestesc Priame… daca mai doresti sa mai stii breo ceva, intreaba-ma, nu te sfii! Iti voi raspunde…

          • Si national-socialismul PSD e cu fata mai umana decat robotii germani, nu?

          • @Razvan Mihaeanu
           La acesta intrebare nu mai am cum sa-ti dau un raspuns… doar timpul o va dovedi, daca da, ori ba…

          • 3 decenii au trecut dupa ’89 si inca nu ti-e clar raspunsul?
           Nu te mai preface, stii exact!

          • Razvan, poate m-ai confundat sau poate am dat eu impresia gresita… eu nu fac aici neaparat propaganda PSD…

          • @goguta
           Eu nu stiu intre ce marginali ti-ai făcut tu veacul în Germania…
           Germania pe care eu o cunosc e alta, o firma de 40 de oameni, din care 2/3 fac sport de anduranta, majoritatea veneau cu bicla la lucru, isi petreceau concediile împreună, oameni relaxați, fără grijă zilei de mâine. Vrei sa vorbim de casele lor, de catifea vieții, de locurile pe unde isi fac concediile?
           E clar ca în legătură cu ei, vorbea alogenul din tine!
           Despre diformitati si adictii putem vorbi mult, vrei sa iti amintesc despre studiul care ne punea, pe noi, românii, printre primele locuri la consumul de alcool?

          • G&M..esti de mult timp pe aici, nu te confunda nimeni…si ca o completare nici nu sunt „de partea” lui priam.
           Sunt doar satul de cacarezele astea ideologice reincalzite, a trecut un secol si tot gruparile astea doua domina Europa, ca si atunci:
           1- international-socialiste; comunism/marxism de Bruxelles, care, cat de cat, inca planeaza pe valul institutional lasat de crestinism prin introspectie/perfectabilitate (identificarea-expunerea-solutionarea problemelor);
           2- national-socialiste; nazism/fals-conservatorism al fostelor partide comuniste si continuatoarele lor – sprijinite masiv de Rusia – extem de corupte si „perfecte”.

           …dupa mai bine de 3 decenii tot nu avem un partid conservator veritabil.
           Asa ca rumegam aceleasi rahaturi prin zona asta de lume…

          • „Germania pe care eu o cunosc e alta…”
           Nu cunosti nimic! Crede-ma… la perfizie sunt extrem de abili!

     • În opinia ta, Ceaușescu nu a vândut nimic?

      • In caz de n-ai obervat inca, nu ceea ce a facut Ceausescu, era subiectul aici… era vorba despre faptul, cum de s-a micsorat comunitatea de germani din Romania, cu 401.508 de suflete, intre anii 1930 si 1948… Ceausescu a venit din 1965, din cate imi aduc aminte!

       • Doar in capatana ta era asta subiectul. Doar pentru ca despre asta vorbeai tu NU inseamnat ca asta era subiectul, inseamna ca asta e nivelul tau de intelegere a unui text scris. Altfel tu te-ai bagat in mojlocul unui dialog aprins exact pe subiectul spus de priam.

        • „Vezi pe subiectul asta noi am ratat sansa de a avea un laureat la premiul Nobel, un etnic german (de fapt este o ea) care a scris mult si bine despre ce inseamna durere, opresiune, dezradacinare; contact cu SS, lagarele sovietice si ce inseamna sa fii vandut de Statul Roman ca o vita pe bani.”

         Eu am facut prima oara aluzie la Ceausescu sau tu??

     • @goguta
      „Recensamant Romania 1930… germani(sasi & svabi), 745.421…
      Recensamant Romania 1948 … germani, 343.913…
      Deci dupa razbel un minus de 401.508 de suflete… pe astia tot Ceausescu i-a vandut?? :O”

      Prostovane, in anul 1930 de Romania apartineau si Bucovina si Basarabia.
      Hotin, Cernauti, Storojinet, Tighina, Cahul si Cetatea Alba aveau (unele numerosi) etnici germani… Tu nu esti in stare sa compari elemente comparabile, ca nu te duce capul.
      Ai facut o alta afirmatie „Din cei 100.000+, ce au ramas dupa incheierea razboiului…” -la recensamantul din 1948 erau 343.000, datele oficiale ale statului roman!

      • Ok, recunosc am vorbit fara sa ma documentez in amanunt! DAR, inafara de faptul ca nu am nimerit numerele, ceea ce am dorit sa zic in mare, ramane valabil! Nu Romanii si Romania i-au fugarit pe etnicii germani de pe pamantul nostru mostenit de la divinitate!
       Ci Germania Hitlerista(si mai apoi cea federala), impreuna cu Rusia Stalinista sunt principalii vinovati!
       Acum iarasi sa nu fiu inteles prea la extrem, fiindca vad ca adorati „absolutismele”… nu pretind ca noi Romanii am fost 100% „perfecti” si ca nu au existat niciodata conflicte interetnice cu niciuna dintre etnii… dar cu siguranta nici 100% din vina nu poate fi aruncata pe capul nostru! Dupa cum ar dori domnul „Dan Coman”…
       Sau dupa cum pretinde mai departe, ca noi am dori sa-i exterminam pe maghiari… la fel ca pe germani!

       • @Gog&Magog
        ……………………………….
        „Nu Romanii si Romania i-au fugarit pe etnicii germani de pe pamantul nostru mostenit de la divinitate!” Ba din contra, Ceasusescu si Securitatea (romani) i-au vandut ca pe vite, in targ, la obor.

        • Cui i-ar mai fi vandut, daca nimeni nu ar fi dorit sa-i fi cumparat? Cum vinzi ceva, ce nimeni nu doreste sa cumpere??

         • Oamenii nu sunt o marfă, dacă nici atât nu înțelegi. Același lucru s-a întâmplat la o scară mai mică si cu Israelul, cu etnicii lor. De fugit din tara se fugea de opresiune, frig, foamete.

          • „Oamenii nu sunt o marfă, dacă nici atât nu înțelegi.”

           Arata-mi un singur exemplu din istoria mondiala in care oamenii(de toate etniile si religiile), sub indiferent care imperiu, nu au fost tratati ca o marfa… si asta incepand cu Egiptul si Mesopotamia antica si ajungand pana la razboiul din Irak si Afganistan dupa 2000…??!!
           Inteleg ca doresti sa sustii principiul ca oamenii nu pot fi tratati ca o marfa in comert… dar din pacate nu prea se intampla!

        • @priam
         „i-au vandut ca pe vite, in targ, la obor” / „oamenii nu sunt o marfa”

         Cand e vorba despre intrarea sau iesirea din tara a cateva sute de mii de oameni, e normal ca orice decizie sa fie analizata (si) din punct de vedere economic. Cu atat mai mult in contextul de atunci – oamenii respectivi plecau definitiv, isi luau si rudele treptat, iar cele doua tari erau in blocuri geopolitice aflate in competitie/conflict. Deci era practic imposibil ca RSR sa accepte cererea RFG de a ceda un nr mare de cetateni fara a obtine ceva in schimb. Si nu doar noi am facut asa, si polonezii au facut la fel cu germanii lor.

         • @Analistul
          Stiu ca au existat încercări de justificare, statul român ar fi investit în educația lor, formarea lor profesională etc.
          La momentul respectiv eram într-un tarc, viața devenea tot mai dificilă, si aici nu vorbesc de aspirații înalte…iar cei care încercau să sară gardul isi pierdeau bunurile, iar statele care îi ajutau trebuiau să plătească.
          Faptul ca alții au procedat la fel nu ne scuză!

          • „Faptul ca alții au procedat la fel nu ne scuză!”

           Sa le spui asta ungurilor! Mari admiratori de polonezi…

          • @priam
           Nu avem nevoie de scuze.
           Cu exceptia situatiilor gen Siria, marile fluxuri migratorii au loc pe baza unor intelegeri intre state. Nici un stat nu va accepta ca alt stat sa-i ia cateva sute de mii de cetateni fara sa existe o intelegere negociata in prealabil, un cadru normativ, si implicit un schimb de beneficii.

          • Eufemistica modalitate de a te exprima, schimb de beneficii.

        • sunteti de coma..va certati, precum copiii

   • Exact cum spuneam, idei putini si fixe: corupția nu e a noastră, ne-a fost impusă de vestul decadent, sunt prea multi cu studii superioare, când avem nevoie de palmasi, noi suntem Gradina Maicii Domnului etc
    Tu chiar existi?

    • „Gura nebunului adevar graieste!” 🙂

     • A, si Olanda, Germania etc ne urăsc!
      Urlă în tine teoria exceptionalismului românesc!

      • „A, si Olanda, Germania etc ne urăsc!”

       Din moment ce Romania adera la spatiul Schengen, porturile maritime Hamburgl si Rotterdam, vor pierde mii de tone in tranzit de marfuri pe an, portului Constanta! Plus un tranzit mai rapid al marfurilor, din cauza ca nu vor mai fi controale la frontiera vestica! Fapt ce se va transpune si intr-o crestere economica mai mare si mai accelerata, ce va lovi dur in planurile Germaniei de rupere a Transilvaniei de Romania si alipirea ei la Ungaria sau stat de sine statator, independent de ambele…
       Ii vom lipsi pe ambii de sute intregi de miliarde din economia lor, deci… au si motive „intemeiate” „sa ne puna la rana”… pur si simplu nu mai pot de dragostea fata de noi!

       • Ineptie, dupa o alta ineptie, dupa o alta ineptie!
        Care marfuri, alea adresate Europei vestice? Uiti ca trebuie sa tranziteze Romania, auto sau feroviar, pe o infrastructura inexistenta?
        Sute de miliarde? O gluma proasta! Portul Constanta??? Ala in care interesele politice, firmele capusa etc fac legea?

        • „Ala in care interesele politice, firmele capusa etc fac legea?”

         Ca la Rotterdam si Hamburg, nu exista deloc interese politice si „firme capusa” care fac legea… tot tranzitul de marfuri se desfasoara complet lipsit de interes din partea la toata lumea!

         • Lasa-ma cu genul asta de raspunsuri! Aia au autostrazi, locuri de munca, sistem de sanatate, daca si-ar pune capul ar avea si o armata de care sa ne temem, intr-un cuvant – societati functionale!
          Noi nu avem, dar aratam cu destele pline de tarana cat de putred e sistemul vestic!

          “De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tau si nu te uiti cu bagare de seama la barna din ochiul tau? … Fatarnicule, scoate intai barna din ochiul tau, si atunci vei vedea deslusit sa scoti paiul din ochiul fratelui tau” (Mt 7, 1-5)?

          • „Aia au autostrazi, locuri de munca, sistem de sanatate, daca si-ar pune capul ar avea si o armata de care sa ne temem, intr-un cuvant – societati functionale!
           Noi nu avem, dar aratam cu destele pline de tarana cat de putred e sistemul vestic!”

           Serios mai priame?? Ia auzi… ei le stiu pe toate, iar prostii de noi, cu destele pline de tarana, nu stim absolut nimic! Fara ei pur si simplu nu se poate, ei sunt viata, lumina si adevarul absolut! Iar noi suntem bietii oameni ai pesterilor care nu stim absolut nimic!
           Unde am mai auzit varianta asta??? De inoculare a romanilor, ca ei nu sunt in stare de nimc, fiindca nu pot nimic, pur si simplu suntem prea prosti ca sa existam!
           Ai uitat poate… de politica dusa de Austrieci in acest sens prin anii 1800 si de asasinarea lui Eminescu??! Eu zic sa te mai gandesti… sa nu fii tu cumva, cel prea spalat pe creier!

          • Asta cu asasinarea lui Eminescu ii pune capac! Crezi si in reptilieni, nu? Lorin Furtuna ti-a fost mentor?
           Cand vorbesti de prostie, sa ai bunul simt sa te referi doar la propria persoana.
           ….ca tot ce postezi pe aici spune foarte mult despre tine, vestul putred, coruptia impusa noua, diplomele celor cu studii superioare, munca ta de 11 ani in Germania, mandria de a fi roman, europenii asti parsivi ce nu ne lasa pe noi sa ne dezvoltam etc etc!

          • Cum vrei tu Priame… la momentul potrivit, ai sa-ti aduci aminte de mine!

          • Ca daca nu vin cu frati-miu mai mare si iti arata el tie!

          • „Ca daca nu vin cu frati-miu mai mare si iti arata el tie!”
           Nu am dorit sa fac absolut deloc aluzie la asa ceva!

          • E vorba de „argumentul” infantil – folosit in general cand cineva nu mai are argumente veritabile: „las ca tot eu am dreptate, o sa vezi tu…candva…la Pastele Cailor”

          • Pai si altceva ce ai dori sa mai zic? Nu te pot convinge aici, asta e… ma resemnez cu speranta ca intr-o buna zi, ai sa-ti dai singur seama…

  • Rar am vazut aberatii mai mari…Dupa ce ca i-am invadat, i-am omorat, le-am violat femeile, i-am mai si secat de bani. Iar mai nou, le trimitem comandouri pe cap. Urat din partea noastra! Cu ce ne-or fi gresit saracii oameni, sa merite asa ceva din partea unor „budos olah”, sau cum se scrie?
   Ar trebui sa luam niste lectii de civilizatie de la un Csibi Barna, de exemplu. Sau, daca mai urmeaza vreun meci Romania-Ungaria, de la suporterii maghiari. Acestia stiu istorie foarte bine, sunt plini de respect, in special fata de romani, slovaci, tigani, evrei, minoritati sexuale. Cica, inclusiv pe Soros l-ar respecta si l-ar iubi, cel putin asa se spune. Avem ce invata de la astfel de oameni!

   • Da, bre, ce bine zici. Ar trebui ca tot exemplu unei etnii sa-l reducem la un om, la fel cum au facut italienii cand au put egal intre romanii din italia si Mailat.
    Hai las’ cu galeriile de fotbal… https://www.petreanu.ro/sfarsitul-trist-al-tricolorului/ am vazut tot respectul pentru steag de care am nevoie de la mancatorii aia de seminte cu tot cu coaja.
    Aici de ce nu a sarit nimeni de cur in sus ca sunt ofensate simolurile natiuni. Vezi, asta ma calca pe nervi, fatarnicia asta.

    • In legatura cu generalizatul si redusul etniilor la un singur om, sau la cativa. Invers de ce este valabil? De ce, daca Vadim sau Funar, de care doar gura era de ei, vorbeau prostii,fara sa faca nimic concret,nici macar un miting, se arunca imediat eticheta pe noi romanii, ca am fi extremisti, nationalisti ,etc.
     Cum avem unul de genul Csibi Barna, toti sari ca arsi sa-i ia apararea sau sa minimizeze importanta actiunilor. Ca vezi Doamne, orice padure are uscaturile ei, ca Funar, ca Vadim,ca Ceausescu, ca Avram Iancu era un criminal, deci merita sa fie spanzurat simbolic, etc. Cand dementii aia cu oalele sub presiune si petardele de 1 Decembrie au fost arestati, aceeasi placa. Ca petardele era inofensive, ca erau de fapt niste artificii, ca era doar o gluma de prost gust, si saracii oameni aveau doar ganduri pasnice.
     In alta ordine de idei, sa vezi cum toata lumea, inclusiv comentatori de aici,vor vrea ca mancatorii de seminte, indiferent ca sunt cu coaja sau nu,sa se bata cu jandarmii. Ce ti-e si cu fatarnicia asta…

     • Pritene, tu nu intelegi limba romana? Cand/cine a spus ca „romanii” sunt extremisti? Am zis ca unii romani sunt tampiti, din acei tamipiti la o parte le curge scuipatul din gura si la ailata parte achieseaza la idei propagate de rapusul vadim si funar. Cuvantul „unii” din dex, forma singular: un, o (izolat. únu, úna) num. (lat. ûnus, it. sp. uno, pv. fr. un, pg. um. O vine din *ună). Maĭ puțin de cît doĭ, fără păreche, simplu, singur, unic
      Nu pricepi ca aia, care spanzurat pe Iancu si faceau ei pe dracu cu lacu au incalcat legea si i-a incaltat politia? Ce petarde inofesive? portul unei replici de arisoft in public se soldeaza 5000 ron amenda.
      http://portal.just.ro/43/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=25800000000053741&id_inst=43
      ” În baza art.396 alin.1,2 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul Varadi (fost Csibi) Barna după cum urmează: -în baza art.5 din O.U.G nr.31/2002 modificată prin Legea nr.278/2006 cu aplicarea art.5 Cod penal la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii de promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe prin propagandă săvârşită prin orice mijloace în public. În baza art.65 Cod penal din 1969 interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969 – dreptul de a fi ales şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. În baza art.71 Cod penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa accesorie prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. -în baza art.4 alin.1 din O.U.G. nr.31/2002 modificată prin Legea nr.278/2006 cu aplicarea art.5 Cod penal, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii de deţinere în vederea răspândirii sau vânzării de simboluri fasciste şi rasiste”

      Sau faptul ca autoritatile romane si-au facut exemplar datoria in situatia asta nu mai ii la fel de spectaculos si util unor abrodari nationaliste?
      Ma iei la misto cumva?

      • N-am zis ca tu pretinzi ca noi romanii, suntem extremisti. Dar cand apare vreun articol similar cu acesta, pe Adevarul/Digi24, de exemplu, urmareste comentariile. O sa gasesti cateva injuraturi clasice la adresa ungurilor, si pe urma incepe circul. Romanii sunt facuti dupa cum urmeaza: „rumani verzi”, patrihoti, legionari/comunisti, corupti, tarani din Vaslui/Teleorman cu buda in fundul curtii, tigani(ciudat, cand romanii sunt facuti tigani, nimeni numai este deranjat),ortodocsi, bigoti, plus clasicele referiri la Vadim si Funar.
       Pe urma, nu inteleg de ce ai sarit ca ars ca i-am raspuns ipochimenului respectiv, care pretinde ce Romania este vinovata de pogromuri in Transilvania(citat „ramanem cu tiganii, pana la urmatorul pogrom”) si ca avem mentalitate de imperiu, ocupand Transilvania. Nu esti deranjat de ce elucubreaza acolo, esti mai deranjat ca i-am raspuns. Nu pretind ca detin adevarul absolut, si am 100% dreptate, dar nu exista termen de comparatie intre mizeria aia si ce am scris eu.
       Sunt convins ca si ungurii au site-uri militare, similare cu acesta. Eu nu cunosc maghiara, nu as putea citi sau comenta pe un site militar maghiar, dar ce crezi ca s-ar intampla daca as scrie ceva similar cu ce a scris domnul Coman, dar impotriva Ungariei?

     • Et voilla, Caline! Ma bucur ca ai scris ceea ce ai scris! Exact asta doresc sa scot si eu in evidenta! Noi romanii suntem intotdeauna „capul rautatilor” si restul sunt sfinti absoluti! In mare vorbind… fiindca nu ne-am lasat supusi si jefuiti de toate resursele naturale ale pamantului nostru, intotdeauna ni se face propaganda negativa pe plan international! Fiindca nu le-am permis ungurilor, germanicilor si rusilor sa ne calareasca, dupa cum au dorit ei, asta insemana Roman = tigan nedorit, jegos si spurcat! Asta nu-mi convine!

      • Tu nu reusesti sa scoti in evidenta decat un nationalism de caverna, gregar.
       Si de jefuit, ne-au jefuit romanii neaosi, cu largul concurs al unora ca tine.

       • „Si de jefuit, ne-au jefuit romanii neaosi,”
        Cu binecuvantarea si obladuirea multora din Vest!

        • Scuza clasica…
         „I’m not bad, just drawn that way”
         Deci mi se iarta.

         • Iarasi nu la asta m-am referit… si in al doilea rand, nici nu stiu daca mai ai pe cine ierta…

          • Ba bine ca da.
           „Vesticii sunt rai dar pretind ca sunt buni…deci sunt necinstiti…asa ca e mai bine sa fim si noi rai pentru ca macar suntem cinstiti in privinta asta” 🙂 Eu stiu, Rusia in general „e cea mai cinstita” in acest sens…deci i se – si ni se – iarta.
           Comentariile de la articolul asta sunt un exemplu perfect de studiat pentru o lucrare sociologica…desi nu vad nimic nou pana acum…in caz ca se intreaba cineva de ce am fost mai relaxat in a administra paruiala asta…

          • „Eu stiu, Rusia in general “e cea mai cinstita” in acest sens…deci i se – si ni se – iarta.”

           Doar stii foarte bine ca am criticat Rusia, la fel de tare cum am criticat si vestul… Rusia ne-a tras de sireturi, la fel tare ca si vestul! La modul general, sunt axat pe adevaruri, nu pe basme! Iar amestecul Germaniei imperiale, in „ejectarea” lui Romanov de la carma Rusiei, este un fapt istoric atestat negru pe alb! Iarasi amestecul germanilor si austriecilor in Romania anilor 1800, taman pentru a preveni unirea noastra, este un fapt istoric atestat negru pe alb!
           Nu pot sa inteleg cum puteti sustine, ca vestul ne-a dorit mai mereu binele si ca nu exista absolut nici o amenintare din directia aceea…!!!

           1
          • Mai…Gryffindor de Teleorman (gluma doar in privinta felului cum argumentezi)…fii si tu mai serpalau, asa cam ca…Slytherinu’ de Dan Coman, e muuult mai periculos decat tine in comentarii.
           Tu chiar nu intelegi (si dupa 11 ani de Germanica!) de ce Vestul (lumea euro-atlantica) ne da lectii de maturitate si ne bate mereu la fund, in ciuda propriilor hibe?
           Ti-am spus clar intr-un comentariu recent: Introspectia.
           Capitalismul/democratia vestice se bazeaza – inca (Doamne, ajuta, nu i-a tampit marxismul de tot) – pe capacitatea (derivata din crestinism, asta-i ironia felulului cum „evolueaza” Vestul)…de a-si corecta erorile.
           Noi, (si mai ales Rusia&co.)…NU! Noi suntem perfecti si punctum! Adica suntem niste copii, putzim de infantilitate, de Razbunare. Atata stim, chiar si dupa 3 decenii.
           Daca vrei maturitate, atunci accepti ca poti mai bine de atat, accepti competitia, nu doar sa aplauzi prostiile ideologice ale unor borfasi neo-comunistoizi mostenite de la un rahat de regim pre-’89 (de parca ar fi parintii si tu doar un sugar care mereu are nevoie de asistenta sociala toata viata).
           Introspectia (conservatorismul/capitalismul) bate mereu Razbunarea (socialismul…in orice forma vine).

          • Acum efectiv ma acuzi, ca as fi indemnat la razbunare…! Cand, unde si cum am indemnat eu „la maciuca”?? Mesajul meu(cel putin asa mi-ar place sa cred) este unul simplu si clar! Sa nu ai incredere in benevolenta si zambetele absolut nimanui! Nu va exista nimeni niciodata pe acesta lume, care sa-ti doresca binele! Oricat de mult ar juca teatru… intotdeauna vor exista motive si interese ascunse! Asta e tot!

          • Iar cand tot postez, ca prea multa lume din tara asta, are diplome de facultate si au viziune de rusine asupra muncii fizice cinstite… nu la introspectie indemn?? Caci efectiv asta ma chinui sa fac! Sa determin lumea sa-si deie seama, ca munca fizica nu are cum sa fie o rusine si ca acesta este unul dintre principalele motive, pentru care avem un decalaj de dezvoltare atat de mare fata de Vest!

          • Scuzele pentru un anumit timp de gandire/ideologie/actiuni nu tin loc de introspectie.

          • Despre ce/care scuze vorbim aici?? Nu inteleg…

          • „Mai…Gryffindor de Teleorman (gluma doar in privinta felului cum argumentezi)…fii si tu mai serpalau, asa cam ca…Slytherinu’ de Dan Coman, e muuult mai periculos decat tine in comentarii.”

           Eu nu caut sa fiu „serpalau”, nu-mi trebuie asa ceva! Ce motive as avea sa fiu „serpalau”, scopul meu aici, este sa aduc adevarul la lumina… iar asa ceva nu se poate realiza prin tactici „Slytheriene”…!

  • Pericolul unguresc este atat de real ca si ultranationalistii Ungariei mari, ei exista exista si pericolul. Au aparut destui dobitoci (ajunsi criminali notorii) fiindca nu a a fost nimeni cu ochii pe ei. Sasii s-au carat pentru ca la 1990 ( care mai erau dupa ww2 si Ceausescu) au fost mai castigati economic in afara granitelor nu pentru ca ii dadea nimeni afara cu biciul. Si mai lasa dracu vrajeala si vaicareala cu progromuri si rasisti (mai ales cand o dai ca ramanem cu tiganii pe cap, ori in mintea ta doar ungurii sunt buni de numiti oameni?) esti penibil. Drum bun cale batuta, sa nu zici ca nu iti spune nimeni adio.

 10. Am ezitat ceva vreme daca sa scriu sau nu. Sunt implicate sentimente puternice in sustinerea sau respingerea textului. Eu cred ca e poate dezbina sau poate aduce frictiuni in comunitate. Specific. mie imi pare un text partinitor, tendentios, facut special pentru un public tinta care deja rezoneaza cu toate ideile de acolo. Cred de asemenea ca (prea) multe elemente din text sunt exemple de etnic profiling (n-am gasit o traducere buna). Cam atat despre text; nu cunosc cu adevarat situatia romanilor care traiesc permanent in secuime dar sentimentul de alienare e normal pentru orice minoritate (ironic nu?). Voi continua mai degraba pe baza comentariilor colegilor de pe RM.
  Daca infieram maghirizarea cred ca e normal sa ne asteptam ca secuii opuna rezistenta asimilarii.
  Relatia asta interetnica este in opinia mea o mare oglinda: arata respect si vei primi acelasi tratament; arata ura si inversunare si vei primi la fel, fii nervos si vei intalni doar nervosi. Pana la urma orice actiune sociala are o reactie. Dupa cum spunea cineva mai sus, noi suntem initiatorii, si noi dam tonul la ce se intampla acolo.
  Din experienta proprie (ma refer la contactul cu secuii si expunerea la mediul din HR CV) am constatat (cu surprindere initial) ca sentimentele filomaghiare cresc odata cu expunerea. Alfel spus, cei mai inversunati antipatizanti ai secuilor sunt cei care au petrecut putin timp de-a lungul vieti iin secuime; cei care au avut contact cu secuii nu prea mai umbla cu generalitati si principii universal valabile si isi nuanteaza pozitita. Poate e normal daca ne gandim ca asta insemna o mai buna intelegere si cunoastere odata cu timpul, dar in acelasi timp contravine perceptiei generale ca ti se pot intampla tot felul de necazuri acolo (caz in care o expunere mai lunga ar insemna mai multe experiente negative – ceea ce nu e cazul). Mentionez ca toti cunoscutii din acest „studiu” nu stau permanent in HR/CV desi unii petrec ceva timp acolo.
  Eu nu cred ca e un pericol iminent acolo ; nu am vazut secuii conspirand si facand planuri statale; pur si simplu eu unul nu-i vad nici atat de organizati, si nici atat de aderenti la ideile revolutionare. Eu am gasit doar secui cu probleme mult mai lumesti, legate de bunastare, viitorul individual al copiilor, nivelul de dezvoltare etc. Se incrimineaza faptul ca se uita la planurile de dezvoltare ale Ungariei dar planuri de dezvoltare vor toti romanii si nimeni nu pare sa le vada. Se argumenteaza cu fuga politicienilor corupti de justitie desi asta e deja norma in toata Romania (doar la ei e ceva care lezeaza simtul dreptatii?), se insinueaza ca romanii din acele judete sunt abandonati de autoritati care chipurile pierd contactul cu realitatea , desi descrierea asta este valabila in orice judet al tarii , iar secuii numai niste favorizati ai sortii sau ai politicii de dezvoltare romanesti nu sunt. Pe scurt, cred ca secuii au aceeasi problema ca restul tarii , doar ca noi suntem indreptatiti sa injuram autoritatile si sunt multi care urasc de-a dreptul tara, pe cand la ei aceleasi sentimente sunt mare tradare. Probabil de aia trebuie sa fii evreu ca sa poti sa zici bancuri cu evrei 😉
  Singurii care au avut succes in controlul etnic al unei regiuni au fost sarbii. Le-au aratat cine sunt sefii, i-au controlat militar, i-au pus la respect, i-au invatat cum se vorbesete corect, i-au pedepsit aspru si le-au refuzat toate mofturile alora si cei care au facut asta au fost vazuti de multi ca eroi si patrioti. Nu comentez urmarea.
  Normalizarea relatiei inseamna pentru mine o evolutie naturala, cu putine interventii. Bineinteles ca toate extremele si excesele, de ambele parti trebuie corectate si in niciun caz tolerate sau incurajate. Asadar fara noi teroristi, dar poate ca si fara potentiali presedinti care vor executii publice , macar asa , ca sa nu ne mai intrebam noi de ce naiba exista resentimente.

  • Aici te sustin! Daca ma tratezi corect si ai o atitudine corecta fata de mine, atunci si eu te voi trata la fel! Dar fara perfizie si revizionisme si alte feluri de sicane… ca asa, incetul cu incetul, incepe sa fiarba supa…

 11. @Sorin2

  Nu știu dacă ai….stârnit furnicarul ăsta intenționat sau nu. In oricare din variante a relevat același lucru.

  Imo, ai avut dreptate în cea ce privește interpretarea, reacția sau percepția anumitor semnale atunci când sunt făcute. Si când doar despre asta este vorba.

  De fapt ai avut dreptate și în cealaltă privință când e dincolo de ce am spus mai sus.

  • Multumesc.

   Nu l-am starnit intentionat, ii datoram o replica lui lt(rez) de juma’ de an si joi am avut in sfarsit timp sa o scriu, iar asta a generat 170 de comentarii. Eu cred ca in clipa in care o tara vecina si de altfel inamic istoric iti finanteaza tot felul de tabere si idei separatiste la tine in tara trebuie sa fii atent la situatie si sa nu te culci pe o ureche in ideea ca totul e ok, oamenii sunt simpatici samd. Situatia creata prin minciuni, manipulare, infierare, totul dospit apoi cu tabere de tot felul poate fi detonata la momentul oportun, fie de la Moscova sau de la Budapesta, si atunci ne trezim cu tot felul de evenimente si picam de fraieri in fata comunitatii internationale, in cel mai „bun” caz ajungem in situatii de genul martie 1990 sau revoltele din Los Angeles din 1992 iar in cel mai rau ajungem in situatii gen Kosovo.

   Toata lumea ne asigura ca nu e nici o problema, zona e bine acoperita, serviciile isi fac treaba, rar mai vedem cate o arestare etc dar eu n-am incredere in institutiile statului roman, ele sunt asa cum le stim iar daca la un moment dat scapa situatia de sub control ajungem cum am spus mai sus si oamenii se vor intreba de unde vin toate astea, doar alea erau judete ca oricare altele… ei bine, nu erau, acolo s-a creat si se intretine o mica bomba cu ceas.

   In loc sa o lasam sa ticaie si sa ne laudam ca o tinem sub control, sau ca nu exista, mai bine o dezamorsam astfel incat sa nu avem deloc problema asta, iar asta se face cu mass-media, educatie si contacte cu localnicii de acolo, localnici care deocamdata nu s-ar duce intr-o excursie la Pitesti nici daca statul le-ar plati-o, fiindca asa sunt indoctrinati. Asta e problema.

   Toate comentariile auto-victimizante de aici si toate devierile de la subiect, ca cineva uraste ungurii, ca se simt victime, ca in tara ar trebui sa ramana doar romanii verzi etc reprezinta un caz clasic de manipulare menit sa deturneze discutia, eu n-am sustinut asa ceva, am sustinut doar ce am scris mai sus, acolo e o problema si eu n-am incredere ca totul e sub control.

   Am vazut in decembrie 1989, in martie 1990 si in iunie 1990 cum a fost tinut totul sub control. Pe mine sloganul „dormiti linistiti, FNI vegheaza” ma nelinisteste la culme, mai ales daca e completat de celalalt slogan, „nu e dom’ne nici o problema acolo”. Asta e tot 🙂

   • nici macar banala reciprocitate nu am obținut in relatiile cu statele vecine ,avem diplomație de paie.

    • Da, asa e… la fel ca si administratia publica si alte institutii ale statului. Daca se caca pe ei in fata unei tari ca Ungaria ce ar face daca chiar i s-ar pune pata Turciei sau Rusiei pe noi? Cu atat mai mult cu cat Ungaria nici macar nu e sustinuta oficial in demersurile ei aberante de nici o entitate semnificativa, gen ONU, UE, NATO, OSCE, nici macar Rusia nu o sustine deplin in – mod oficial -, doar tace.

   • @Sorin2

    „Toate comentariile auto-victimizante de aici si toate devierile de la subiect, ca cineva uraste ungurii, ca se simt victime, ca in tara ar trebui sa ramana doar romanii verzi etc reprezinta un caz clasic de manipulare menit sa deturneze discutia, eu n-am sustinut asa ceva…..”

    De acord.

    Tu ai ratat episodul „ura românilor față de unguri doar pentru că sunt de altă etnie” de acum ceva vreme.

    In trecut erau două categorii de articole la care RoMil era invadat efectiv. Cele legate de situația la care se referă și articolul ăsta și cele despre reunirea Basarabiei/R. Moldova cu România, RoMil fiind unionist (nu știu să se fi schimbat orientarea)

    Acum RoMil e under siege constant. Tot timpul găsesti câte o insinuare slinoasă mai mult sau mai puțin evidentă.

    E o expresie care mi-a atras atenția in ghidul publicat de GMT, „pielea groasă”.

    Asta dovedește că blogul a devenit foarte important și vizibil printre platformele media.

    • Da, am ratat episodul ala iar acum abia tin pasul cu comentariile, incerc sa raspund la toate ca sa nu mi se bage placa aia cu „l-am lasat fara replica”, daca am uitat sa raspund la ceva nu a fost cu intentie.

     Am observat si eu ca la articolele cu Ardealul / unguri / autonomie si la cele cu Basarabia e asalt de comentarii si unele dintre ele deturneaza discutia, la fel cum la articolele cu Erdogan aparea eternul Yilmaz 🙂

     Tocmai de-aia doresc sa scriu si sa raspund, fiindca e un blog citit si am vazut asta pe propria piele, lucruri spuse de mine aici le-am gasit in comentarii pe hotnews, la diverse ziare si pe cateva forumuri, de multe ori cuvant cu cuvant (or fi fost luate cu copy/paste), lumea ne citeste si nu vreau sa las niste afirmatii necombatute fiindca altfel cititorii le cred adevarate si uite asa dam apa la moara propagandei rusesti / unguresti / de unde o fi ea.

     Citesc articolele tot mai rar si comentez chiar mai putin, dar si cand am ceva timp, „recuperez” 🙂 Nu consider ca am vesnic dreptate dar imi plac discutiile interesante, bazate pe argumente, invatam toti din ele iar un om cult / informat e mai greu de manipulat, ceea e ne ajuta pe toti in viata, indiferent de opinii.

  • @Floryyn

   Bună recomandarea. De subliniat că „ghidurile” astea au fost publicate de GMT pe RoMil încă din 2013.

   Fabulos spectacolul de la articolul ăsta. Am spus spectacol? Reformulez: gălăgia. Are toate componentele.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *