Securitatea traieste?!

Evident, cu totii aproape cu totii ne dorim ca politia politica sa fie doar o amintire trista. Tocmai au fost facute publice cateva informatii nelinistitoare daca sunt reale.

Situatia

Gardienii Publici Politia Locala functioneaza pe baza Legii 155/2010 (Legea Poliţiei Locale) care spune ca:

Articolul 1
(1) Poliția locală se înființează în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii:
a) ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;
b) circulația pe drumurile publice;
c) disciplina în construcții și afișajul stradal;
d) protecția mediului;
e) activitatea comercială;
f) evidența persoanelor;
g) alte domenii stabilite prin lege.
(2) Poliția locală își desfășoară activitatea pe baza principiilor: legalității, încrederii, previzibilității, proximității și proporționalității, deschiderii și transparenței, eficienței și eficacității, răspunderii și responsabilității, imparțialității și nediscriminării.

Articolul 2
(1) Poliția locală își desfășoară activitatea:
a) în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, precum și a actelor autorității deliberative și ale celei executive ale administrației publice locale;
b) în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale.
(2) Poliția locală comunică, de îndată, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competența sa, de care a luat cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunilor și activităților specifice.
(3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, poliția locală cooperează cu unitățile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliției Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliției de Frontieră Române și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale și colaborează cu organizații neguvernamentale, precum și cu persoane fizice și juridice, în condițiile legii.
(4) Poliția locală solicită intervenția unităților/structurilor teritoriale competente ale Poliției Române sau ale Jandarmeriei Române pentru orice alte situații ce excedează atribuțiilor ce îi revin, potrivit prezentei legi.
(5) Poliția locală poate încheia cu alte autorități și instituții publice protocoale de cooperare având ca obiect detalierea modalităților prin care, în limitele competențelor legale ale fiecărei structuri, acestea își oferă sprijin în îndeplinirea activităților sau a misiunilor specifice.

[…]

Articolul 6
În domeniul ordinii și liniștii publice, precum și al pazei bunurilor, poliția locală are următoarele atribuții:
a) menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii;
b) menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;
c) participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
d) acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;
e) constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;
f) asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;
g) participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;
h) asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului București;
i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;
j) execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;
k) participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;
l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;
m) asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;
n) acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice.

 

H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale este de asemenea de interes:

Articolul 23
În executarea atribuţiilor prevăzute de lege în domeniul ordinii şi liniştii publice, poliţiştii locali desfăşoară următoarele activităţi:
a) acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;
b) intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
c) acţionează, în condiţiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
d) participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
e) în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
f) conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
g) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.
h) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege.

 

Tocmai a iesit la suprafata o nota informativa intocmita la Politia Locala Sector 1 referitor la un contracandidat al Primarului Sectorului 1 la data de 22.02.2017. Adica in perioada OUG13 si a protestelor din Piata Victoriei.

Nota de informare
din 22.02.2017

In jurul orei 19:00 in PIata Victoriei erau prezenti la meeting (sic) circa 150 de persoane ce protestau pasnic in fata Guvernului Romaniei.

In jurul orei 20:40 printre protestatari si-au facut prezenta 4 persoane ce imparteau stickere protestatarilor prezenti inscriptionate #REZIST acestia avand o cantitate mai mare de stickere tinuta in autoturismul marca SEAT, culoare GRI cu numarul de inmatriculare BXXXXX parcata in parcarea publica din Piata Victoriei (poza 2/3).

In jurul orei 21:00 fiind prezente peste 400 de persoane adunate in centrul scoarului (sic) din Piata Victoriei iar in jurul orei 21:12 printre protestatari si-a facut prezenta si doamna Clotilde Marie Brigitte Armand, consiler local Sector 1 din partea USR (poza 1) tinand in mana steagul tricolor al Romaniei si protestand alaturi de mutimea prezenta. Aceasta plimbandu-se printre protestatari si stand de vorba cu unii dintre ei si acceptand sa faca poze cu anumite persoane prezente explicandu-le ca ceea ce fac este foarte bine si ar trebui continuat meetingul intrucat suntem vazuti foarte bine in afara granitelor mai ales in SUA si Japonia. Ulterios in jurul orei 22:24 aceasta a parasit scoarul (sic) central din Piata Victoriei insotita de 5 persoane indreptandu-se spre Bld Aviatorilor intrand in statia de metrou din Bld Aviatorilor intersectie cu Strada Paris.

La protest au fost prezente aceleasi 3 persoane ce aparent fac parte din organizatia de voluntari „FOR LIFE VOLUNTEER ROMANIA” ce imparteau ceaiuri calde gratuit protestatarilor.

In jurul orei 23:00 in Piata Victoriei mai erau prezente circa 20 de persoane ce in jurul orei 23:20 au parasit prand pe rand centrul socarului (sic) din Piata Victoriei.

Protestul s-a desfasurat in conditii normale, pasnice.

Prezente la fata locului ca forte de Ordine si Siguranta Publica au fost: Jandarmeria Romana, Politia Nationala Sectia 1, Brigada de Politie Rutiera cat si echipaje din cadrul SMURD ambulanta si pompieri iar din partea presei DIGI24 si REALITATEA NET prezente alaturi de autoutilitara ce era colantata cu DIGI NET MOBIL.

Alte aspecte nu au fost constatate.

Primaria neaga faptul ca ar fi implicata in actiuni de politie politica. Si insista ca a respectat legea, potrivit comunicatului trimis catre autorii investigatiei.

Potrivit Politiei Locale Sector 1 raspunsul la solicitarea dumneavoastra este urmatorul:

„In conformitate cu prevederile articolului 6, litera g) din Legea Politiei Locale nr 155/2010, Politia Locala Sector 1 are, in domeniul ordinii si linistii publice, precum si al pazei bunurilor, prinre altele si urmatoarea atributie: participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane.

Activitatile desfasurate de Politia Locala Sector 1 la manifestatia din perioada protestelor indicate de dumneavoastra s-au desfasurat conform atributiilor ce ne revin conform prerogativelor conferite de legislatia in vigoare, fara a avea lucratori infiltrati in multime.

In ceea ce priveste intrebarea referitoare la culegerea de informatii de catre politistii locali cu ocazia protestelor din luna februarie a anului 2017, facem mentiunea ca efectivele Politiei Locale Sector 1 nu au desfasurat activitati de culegere de informatii si nu s-au intocmit documente informative.

Legat de aspectul privitor la organigrama Politiei Locale Sector 1 precizam ca aceasta informatie este publica, se afla pe site-ul Politiei Locale Sector 1 si nu include un departament de filaj.” se arata in raspunsul Politiei Locale Sector 1 transmis Serviciului Imagine si Relatii cu Mass-Media al Primariei Sectorului 1 ca urmare a intrebarilor adresate de dumneavoastra institutiei noastre.

Negare

 

A blast from the past

Pentru a vedea cum se facea treaba in alta epoca, mai jos se afla un document din 20 mai 1982 – Notă informativă privind cazurile unor tineri studenţi care ascultau postul de radio „Europa Liberă”, semnată de „Tase”, sursă a Securităţii judeţene Timiş. (ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 9691, vol. 2, ff. 54-54v)

Nota informativa

 

Inapoi in zilele noastre

Evident, prima intrebare este daca documentul este autentic sau nu.

Indiferent ca e real sau nu Gardienii Publici Politiile Locale iau o palma. Meritata, din punctul meu de vedere, existind de mai multa vreme dezbateri referitoare la utilitatea lor. Nu exista insa informatii referitoare la momentele in timp – cand au fost primite la redactie imaginile, cand a fost trimisa cererea de informatii catre Primaria Sectorului 1, cand a fost primit raspunsul. Momentul aparitiei este insa potrivit pentru a sprijini USR (tocmai a inceput campania) si pentru a deturna atentia de la scandalul ‘noaptea cu interlopii la biserica’. Sau pentru a compromite USR daca au reactie exagerata si se dovedeste plastografie peste putin timp.

Daca e plastografie, cineva a fabricat un presupus document pentru a agita apele urmarind beneficiile de mai sus.

Daca e real, situatia este mult mai periculoasa.

Tind sa consider documentul real din mai multe motive:
– Primaria Sectorului 1 nu se da inapoi de la a folosi bugetul si politia locala pentru a actiona in judecata un ziar (Buletin de Bucuresti) care a publicat informatii din Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SICAP) referitoare la achizitii ale PS1.
– Domnul Stănescu Ion-Ilie (pensionat din servicii si fost sef al SRI Prahova) figureaza ca directorul executiv al Direcției Suport Operational al Politiei Sector 1. Cum stiinta mersului pe bicicleta nu se pierde, la fel e si cu obisnuinta culegerii de informatii in beneficiul patronului (termen folosit cu sensul de ‘ocrotitor’), de data aceasta primarul Sectorului 1.
– Chiar daca nu are elemente de inregistrare sau arhivare, poate exista un circuit paralel al documentelor.
 

Deci, este plastografie sau este reala nota informativa? Nu ma mai intreb ce va decide DIICOT daca este depusa plangere penala pentru ca ei abia ce au determinat ca sursa cocainei e in America de Sud.

Iulian

Surse:
1. https://justnews.ro/draft-acte-de-politie-politica-cum-erau-monitorizati-lideri-ai-opozitiei-la-protestele-pasnice-anticoruptie-din-februarie-2017/
2. http://www.politialocalasector1.ro/
3. http://epochtimes-romania.com/news/politia-locala-sector-1-ingenuncheata-in-instanta-de-jurnalisti-incercase-sa-blocheze-dezvaluirile-despre-achizitii–304587
4. http://epochtimes-romania.com/news/armand-acuza-primar-psd-da-in-judecata-presa-se-foloseste-de-un-fost-sef-sri-pus-in-fruntea-politiei-locale–302885
5. https://www.facebook.com/buletin.de.buc/posts/3221733557946778

82 de comentarii:

 1. Curat plastografiat coane Fanica. Nu are cum domnule, astia „ie” institutie serioasa.

  4
  • politia locala este buna daca isi face treaba ,ei normal ar fi trebuit sa preia din atributiile minore ale politiei , dar realitatea este diferita din pacate , deci scopul ei nu se justifica

   7
 2. Inutili, buni doar ca mita electorala, voturi si ca mana forte a infractorilor alesi. Apropo, a demisionat Vasilescu.

  6
 3. politiile locale sunt conduse de militieni/securisti de mana a doua,aia de prima mana au ramas in politie si servicii.

  7
 4. Primarii au vrut sa ia multe pe persoana fizica, de ce nu si niste gardieni? Si baronii au nevoie de niste lefegii pana la urma, si vasalii trebuie sa-i plateasca, din banii adunati de pe feuda, altfel cum?. Premisa prin care gardienii s-ar ocupa cu siguranta publica e o gluma, De fapt toata politia locala e o gluma. O gluma proasta. Nu e doar confizia legata de nume.Tot incearca (in mod ilegal, desigur) sa copieze identificarea Politiei Romane (inscriptionari, uniforma), sa-si imprumute statutul politistilor (tot ilegal, cum altfel, si asta trecand usor peste lipsa de instruire si validare), au ajuns (tot in mod absolut ilegal) sa aiba departamente rutiere, de ce sa se opreasca aici? Nu stiu daca vom reusi vreodata sa desfiintam mizeria asta, dar macar sa-i putem numele corect de „Garda primarului” cred ca putem spera. Sau daca vor neaparat un nume isoric usor de asociat cu o institutie nationala, de ce nu Militia ? Militia mi se pare ideal. Va fi usor de acceptat de sustinatori, si probabil si mai usor de acceptat de detractori (printre care ma numar). Win-Win cum s-ar zice.

  7
  • Deja au aparut masinile localei cu noile culori de la nationala.

   Ceea ce ai scris, alaturi de lipsa reala de posibilitate de control (nu ca cealalta Politie, jandarmeria, secu sint prea controlate) sint motive foarte bune pentru a transfera inapoi la Politie atributiile si desfiintare. Olanda nu mai are.

   Daca insa documentul este real, situatia e mult mai grava.

   4
 5. Cînd a murit securitatea ? Că eu nu știu. Din Departamentul Securității Statului cu sumedenia de direcții și post 1989 , au divizat ” organizația” in SRI și SIE.
  Nici un angajat nu a fost dat afara , concediat. Cel mult transferati. Ca ăia din batalioanele Secu cu militari în termen care au fost băgați în MApN și ulterior deveniți jandarmi.
  Mă întreb ce harababura de ordine publică poți să ai cînd poliția , poliția locală , jandarmii au aceleași obiective pe fisa postului.
  Măcar dacă ar decide cineva împărțirea muncii.
  Poliția în localitatile cu x locuitori și jandarmii in alea sub x locuitori.
  Iar poliția locala e o entitate inutila. Mânca și ei o pâine de la boss. Pardon primar.
  Aduc aminte că pe vremea RSR era doar miliția. Sat sau oraș ,sectoriști , patrule , tragic auto , ei erau cu ordinea publică. Secu era în umbră dar nu dormea veci.
  PS. Curios , nu exista un birou anticorupție la poliție să ancheteze spaga jandarmilor. Și nici la jandarmi să ancheteze spaga polițiștilor. Adică cea mai simpla metoda anticorupție în forțele de ordine. Și peste care sa patroneze procuratura militară. Că sunt toți în uniformă. Proces cu curtea martiala, pușcărie militară , degradare și pierdere drept pensie de serviciu. Știu, cer prea mult in tara unde generalii se pupa pe gingii cu interlopii.

  12
  • păi ce e proști,ca si frecția de control civil-politic peste institutiile de forță….cină cu fraieri.
   noi dăm din gură și ei își văd linistiti de treabă ca intodeauna si in aceiași formulă.

   3
 6. Raspunsul este da. Trăiește, nu ca o structură desinestatatoare, ci diseminata ca un cancer în toate structurile statale și nu numai…

  15
 7. Politia locala din Iasi plimba un coker spaniel pe linga locul in care amanta lui Gigi Nichita – fostul nostru primar ( ascuns in prezent pentru 5 ani)- se întâlnea cu iubitul ei oficial. La asta e buna Politia locala. A, si la inca ceva – de dat amenzi de 100 de lei si blocat roti cand parchezi si tu pe unde-apuci. In ” echipa de șoc ” care face zilnic aceste acte de vitejie si justitie oarba este si un gras de vreo 2 metri – da gras frate, nu gluma – obez morbid pe la vreo 180 de kile. Sincer va spun ca fantezia mea maxima e sa ma duc pe la spatele lui ala, sa-i fut un picior in cur si sa fug… si din cand in cand sa ma mai uit in spate sa vad daca ardeiul ala umplut e in stare sa alerge dupa mine. Dar nu cred ca poate sa fuga mai mult de 10 -15 m la ce balenă eșuată e. Toata baza in ala si multi altii ca el din Politia Locala sa ne apere de infractori.

  12
  • Vazui si eu odata(anul trecut defapt) un „Gent D’arme” de inaltime medie, negricios, putin cam prea burtos, cu buza inferioara cam prea iesita pe dinafara si cu mers de popandau!

   Unul ca el, cred ca ar avea probleme serioase in a-si apara propria viata, daramite pe ale altora… iar daca rezista(sa presupunem) la un sprint de 100m, viteza cu care ar strabate acea distanta, ar fi cel mult mediocra!

   2
   • Nea Sam Yosemite , matale vezi că subiectul este despre pulitia cocalară , nicidecum despre jandarmerie .
    Chiar eram curios când apare primul confuz , care flegmeaza în direcția militarilor …
    Dacă nu-ți convine de jandarmerie , când vezi primul jandarm intreaba-l de sănătate , sunt curios daca o să mai poți scrie 2 luni pe aici .
    Nu confunda militarii ( care respecta ordine și regulamentele militare ) cu gardienii cimitirelor Bucureștiului …
    Pulitia cocalară este gașca primarului , nimic altceva .
    A , că sunt mai bine plătiți decât militarii MApN sau MAI , e vina votanților .
    Va meritați soarta , altfel ați face orice sa o schimbați .
    Armata ar trebui sa primească respectul tuturor românilor , nu sa fie denigrați cu ocazia confuziei cu pulitia cocalară .
    Rușinică …

    • Hmm… eu mai mult, doream sa scot in evidenta, starea fizica a unui jandarm oarecare! Daca acum e jandarm si militar, asta inseamna ca are „liber” la a fi burtos si cu mers de popandau si cu mecla de prostalau?

     Pai jandarmii, nu tot pe noi populimea sunt pusi sa ne apere?? Sau cel putin teoretic asa ar trebui sa fie… eu personal, uitandu-ma la jandarmul respectiv, nu-mi inspira foarte multa incredere! Cred ca mai degraba l-as apara eu pe dansul decat invers! Eu fiind 100% un orarecare civil, neavand instruire militara(nici macar din aia de „timp liber”), nefiind cadru, etc.

     4
    • „Nu confunda militarii ( care respecta ordine și regulamentele militare ) cu gardienii cimitirelor Bucureștiului …
     Pulitia cocalară este gașca primarului , nimic altceva .”

     Apropo… nu am facut absolut nici o confuzie! Acest articol este despre „Securitate” in ansamblul ei intreg! Include fortele armate si pulitia si structurile de informatii, politicienii, administratia statului, locala… tot! Daca eram la articolul despre intalnirea politistilor cu clanurile interlope si as fi pomenit despre Jandarmi, mai puteam fi acuzat de „confuzie”… In cazul de fata, nu vad ce confuzie anume am facut.

     De curiozitate… din moment ce tot „ati sarit ca fript”… ati avea idee, cum anume exact, a ajuns in presa, stirea despre intalnirea sefilor politiei capitalei, cu capii clanurilor interlope?? Eu stiu sa va explic… dar mai intai, sunt curios daca ati avea dvs. vreo idee cat de mica…

     3
    • Din moment, ce n-ati oferit nici un raspuns timp de 2 zile, la ultima mea postare, am sa presupun ca a venit momentul sa ofer eu raspunsul.

     Stirea si inregistrarile, ajunse in presa, despre intalnirea sefilor politiei(diversi acoperiti la randul lor, fie S.R.I. sau D.G.P.I.) cu capurile clanurilor mafiote Bucurestene… a venit de la o „factiune / grupare adversara” din interiorul D.G.P.I. ce „boxeaza” cu factiunea / gruparea celor acoperiti ca sefi ai Politiei!

     Evident fiindca lucreza cu informatii, au stiut locul, data si ora exacta a intalnirilor, au trimis „o mica echipa ” de supraveghere, care i-a filmat… dupa care au dat stirea si filmarile liber in presa! BOOM!

     2
 8. Eh, in Franta daca zici ca esti sec(o)urist, esti unul capabil si atestat sa ofere primul ajutor 🙂

  Mie mi-a placut paragraful „precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii”
  Sper sa ceara si sa li se dea maturi, detergent, carpe etc 🙂

  9
 9. Pai daca Jandarmeria are proriul ei serviciu intern de „culegere de informatii”… intrebarea din titlu este mai mult retorica! Normal ca nu a murit vechea Securitate Ceausista, din contra a devenit de 5-6-7 ori mai mare, comparativ cu ce era pe vremea lui Nea Nicu! Sincer acum… cat de paprosti v-ati inchipuit ca sunt??

  S.R.I. in ultimii ani, a devenit o simpla extensie a S.I.E. prin intermediul acoperitilor S.I.E. infiltrati in el… Bat la pariu ca pana si banala Politie, este infiltrata de agenti S.I.E, de restul… D.G.P.I., D.G.A., Armata, Jandarmeria, S.P.P. s.a.m.d. nici n-are rost sa mai pomenim! „Penetrati” din toate directiile efectiv!

  4
  • Uitasi de administratia statala si cea locala, primariile si consiliile judetene, Parlamentul, Senatul…

   3
   • Biserica Ortodoxa si restul bisericilor din Romania… he heeee, intr-o buna zi, majoritatea dintre noi, ne vom trezi cu o mini camera de filmat infipta-n fund… si habar n-aveam!

 10. păi ce a murit ?!

  2
 11. Ieri-noapte la 3 m-am dus sa iau apa, suc,..lichide..pentru ca am avut o problema cu apa curenta.

  Pulitia Locala dormeau (plural) intr-un Logan langa panourile electorale de langa non-stop.

  7
 12. Politia Locala, la fel ca orice instrument este buna sau rea, dupa cum cel care are puterea asupra ei este o persoana buna sau rea.
  Sa excludem pe imbecilii care folosesc orice institutie a statului in folosul lor personal si sa vedem utilizarea cu buna credinta a institutiei.
  Jandarmeriea face ordine publica si asigura paza obiectivelor, mai mult sau mai putin importante. Teoretic ar trebui sa asigure paza obiectivelor strategice nemilitare. Practic, ca sa aiba oameni pe statele de plata, pazesc si obiective furate de la Politia Locala. De ex. la Turda acum cativa ani buni au luat de la Politia Locala paza sediului local al Administratiei Finantelor Publice. Deci nici jandarmii nu sunt strict pe felia lor.
  Politia Nationala ar trebui sa se ocupe de marea criminalitate, de infractiunile cu violenta si de evaziunea mare si medie. Nu am inteles niciodata de ce mai au in subordine circulatia rutiera.
  Politia locala ar trebui sa se ocupe de paza obiectivelor administrative locale si de impunerea unui comportament civilizat printre cetateni. Adica toata gama contraventionala (nationala sau locala). Corect folosita, politia locala creste gradul de civilizatie. In plus, eu vad circulatia rutiera la politia locala.
  Cu riscul de a supara, dar eu urasc visceral anarhia. Mai ales cea de tip neomarxist in care orice autoritate este contestata relativist. Fara organe de ordine puternice, golanimea se impune asupra oamenilor civilizati. Orice civilizatie s-a ridicat in istorie datorita unei puteri centrale care a impus ordinea (in cadrul careia se poate lucra dezvoltarea) si a cazut cand puterea centrala a fost contestata de forte anarhice.
  Cineva pe aici a lansat o eticheta hazlie, dar dureros de adevarata: Clanul Epoletilor.
  Ceea ce infecteaza toate structurile de forta din Romania si le face ineficiente este aceasta mafie a celor cu pozitii de control din Politia Nationala, Jandarmerie, fiecare Politie Locala, Armata si Servicii Secrete. Toate *editat* astea cu epoleti slujesc oricui, numai interesului Natiunii Romane de a avea un sistem de Stat puternic, nationalist si integru.
  Si ca sa ma injurati si mai puternic, desi sunt total impotriva oricarei actiuni cu arma in mana sau cu violenta in politica, inteleg perfect lehamitea legionarilor care s-au confruntat cu toate aceleasi mafii din toata structura de stat a vremii(sa nu uitam ca, carlistii au ucis primii legionari si ca uciderile legionare au fost razbunari).

  9
 13. Institutii de „forta” 🙂 forța cui? Cui folosesc ? Alte lipitori care se inbuiba din aia cca 45% care îmi sunt reținuți lunar din leafa .. adica eu muncesc ca boul.. ore suplimentare slava domnului cu duiumul. .. si din banii astia statu’ da la imbuibatii astia .. si porcii iti mai si rad in nas ca dehh eu la patron sunt prost ca muncesc ca sluga si ei „este smekeri” …

  *editat finalul*

  11
 14. Pensionarii care votează tradițional cu PSD nu sunt deranjați de gașca primarului .
  Oare de ce doar când vine vorba de meciul dintre poliția locală și #rezist , toți pensionarii aplaudă doar poliția locală ?
  Cumva am impresia că nu exagerez prea mult dacă parafrazăm ” Jana nu e moartă , Jana se transformă ” , deci puteți să înlocuiți după bunul plac Jana cu Securitatea … veți devoala in public un mare secret ??? ? !

  https://youtu.be/a9uh3a-cKsQ

  PS : facem haz de necaz sau depășim momentul cu zâmbetul pe buze ?

  2
  • Oare de ce doar când vine vorba de meciul dintre poliția locală și #rezist , toți pensionarii aplaudă doar poliția locală ?
   Oare de ce cind vine vorba de meciul dintre mineri si bucuresteni, toti pensionarii aplauda doar minerii?

   Si nu discut despre #rezist ci despre o institutie si practicile ei. Daca documentul este real si consideri legal, etic si acceptabil ca politia locala sa fie politie politica a primarului atunci nu cred ca ai inteles ceva din ultimii 30 de ani iar eu i-am pierdut ca prostul crezind ca putem avea o societate normala.

   Localii de la 1 nu sint la prima abatere. Daca imi amintesc bine pe vremea lui Chiliman au filat pentru a santaja diversi cetateni.

   Nu stiu la ce moment te referi.

   1
   • Cum ce moment ?
    Momentul operativ , evidențiat prin documentul olograf postat la începutul articolului .
    Document posibil real , după stilul redactării și scrisul de oligofren , angajat cu japca după selecția paznicilor de cimitire bucureștene .
    Dacă chiar ar fi vorba de Securitate , ar însemna să jignim adevărată Securitate .
    Păi aia chiar aveau rezultate , eficiență pe pâine .
    Bine , excludem total manipularea și faptele imaginare compuse la ordin de trădătorul pacepa .

    Ăștia sunt o caricatură de Securitate , că de aia se numește Poliția Locală .
    Cred că adevărații ” Secu ” se sparg de râs când citesc aburismele despre / oferite de Poliția Locală și se bucură nespus de camuflajul moka oferit de acești geims bonzi 007 de cartier .

    2
    • Lucreaza si ei cu ce material au. Ideea nu e cit de eficienti sint in munca de informatii, ideea e de politie politica. Ma rog, sint prost. Un an si ceva mai tirziu s-a vazut exact cum e cu politia politica modelul cu ridicata. Astia sint modelul amatori, cu amanuntul.

     Pe de alta parte hai sa facem un calcul.

     2-3 de la SRI, 2-3 de la SIE, 7-8 de la jandarmerie in civil, cel putin 10 de la jandarmerie ca agitatori si instigatori sa fie orice interventie justificata, inca 20-30 de jandarmi in uniforma, 2-3 de la DGIA, 4-5 de la politia locala, 4-5 de la Politie (crima organizata), 4-5 de la Politie (antidrog), 12-14 de la rutiera, 10-12 de la sectia de politie din zona, cite unul de la serviciile de informatii din diverse tari (10-12?), 2-3 de la MApN in recunoastere, inca 20 de studenti si incepatori in training. 150 erau la inceput – pai exact structurili. La 400 citi au fost la momentul de maxim, jumatate erau din structuri. Toti astia au scris note informative. Risipa de resurse si operatiuni facute fara neuron (asta e norma, regul la stat as zice). Trimiteau 3-4 si faceau lista de distributie cu notele informative. Eficienta.

     In plus, daca nu veneau atitea organe vedeau si #rezistii ca sint putini protestatari si miscarea pierde inertia. Practic, statul prin organili lui a tinut miscarea in viata asigurind constant minim 150-200 de persoane in Piata Victoriei. Sau… poate asta au vrut serviciile – ca miscarea sa continue – si au facut asta adunind serviciile in piata.

     Pe de alta parte, la atitia din servicii adunati la un loc, ca guvern mi-ar fi frica de momentul cind Neuralink va fi pe piata. Mind control si revolutie facuta chiar de servicii venite la cules, cu o mina de oameni proprii cu mijloacele la indemina. Sweet. Distopie?

     3
 15. Iulian , esti in tara? Nu ti-e frica? La cat sunt astia de nenorociti iti trebuie garda de corp israeliana
  Maidanezii publici= cateii de paza ai primarilor

  1
 16. ce politie ??
  ce securitate ???
  ideea ar fi ca nu au orgoliu macar
  lamentarile sunt calea spre nerezolvare …in psihologicul individului
  si la noi lamentarile si e vina vecinului ..sa moara capra lui ..ai sa fiu mai cu mot sunt la orice pas
  primul pas e acceptarea , situarea pe pozitie si luarea de atitudine …in orice aspect al vietii
  nu se poate sa existe un primar al bucurestiului sa nu ii crape obrazul de rusine de cum arata imprejurimile garii de nord
  de faptul ca e o capitala a unei tari europene ..cu un buget pe masura si nu sunt capabili sa gaseasca 2 firme de salubritate functionale
  de faptul ca vopsesc fistichiu orice ..de la garduri de protectie si poduri ..cand bucurestiul e un oras cu o „vegetatie luxurianta” ..si un simplu gri , negru ..sau „ruginiu” ..nu ar scoate in evidenta lipsa de intretinere si rugina ce curge peste tot ..si ar combina mai bine cu culorile vii ale naturii
  de faptul ca nu sunt capabili sa planteze brazi si pomi cu intretinere minimala peste tot in giratorii si alveole ..si tot planteaza panselute si frunzele de la copaci ..la fiecare ploaie fac din strazi ..lacuri ..ptr ca in final colmateaza orice canalizare ..pe care oricum nu le intretin
  spunea un antreprenor odata :
  -think big !!
  nj poti gandi mic , avea conducatori ce gandesc mic si sa ii votezi ..si sa te lamentezi
  ai dreptate ..in tot
  unicele institutii ..nascute de la zero ..sau schimbate de la revolutie incoace ..sunt cele ce functioneaza si se vede de cum le arata sediile
  rar-ul …in toata tara are sedii ingrijite …uitati-va pe la cfr ..politie ..altii …stau sa cada pe ei ..si unica logica acolo e ca ..leafa merge
  oameni indolenti ..fara pic de orgoliu ..nu au pus si nu pun umarul la nimic
  nimeni nu a vrut sa faca sa mearga parteneriatul public privat ..gestionarea companiilor mari ale statului …sau ce au prin curte
  serviciile?????
  scuza-ma …dar rezultatul muncii lor unde e???
  ma intreb
  institutii infiltrate de cocalari mafioti
  cocalari mafioti peste tot
  roma au construit-o arhitectii adusi din toata lumea ..si o idee si au distrus-o „cocalarii” migratori ..pusi pe jacmaneala ..fara tara si idealuri
  suna similar???
  cand nu ai economisti ..ii aduci si din china , daca ai vointa sa faci ceva
  securitatea e in noi ..in pensionarii ce voteaza si refuza viitorul altor generatii , in mintile obtuze , in oamenii indolenti , in cei intoleranti
  lumea asta e in miscare ..e un fel de competitie continua …daca ai oameni care te conduc ..etern instalati in pozitia de confort si nu sunt dispusi sa iasa din ea , cu greu vei putea evolua ..spre in fata
  cand o sa vad gara de nord de la iesirea spre peroane ..pana la gara basarab ..intr- o renovare profunda ..o sa cred in schimbare
  regula de baza pe care sa tii sefi in functii e …obiectivul
  nu poti rupe cumetriile fara sa stabilesti si sa depurezi responsabilitati
  cand ii stabilesti obiective si scaunul e amenintat ..trebuia sa iasa din pozitia de confort si sa caute solutii ..doar asa dizolvi liantul cumetriilor
  institutii redundante ..ce isi controleaza activitatea
  securitatea traieste in acea parte a societatii care inca crede in ea

  3
  • exact registrul auto e exemplul profesionalismului,cinstei si onoarei….cand mai stai cu ventilatia deschisa in spatele unui junghi pe roti cu toate documentele la zi sa nu uiti sa tragi adanc in piept si sa le multumesti ca-si fac exemplar treaba.

   1
   • sa nu exageram totusi
    e una din institutiile care cat de cat isi fac treaba
    politia , in afara de problemele de fond sufera si de o problema de imagine
    e ceva putin generalizat sa ii spun
    societatile cu economii de piata …deschise ..cu istorial in spate stiu ce inseamna brandigul ..adica imaginea
    la noi schipateaza peste tot ..venim din comunism si in 30 de ani am invatat cate ceva ..dar brandingul , imaginea nu
    se vede la cfr
    se vede la metrou
    nu au o emblema , nu au o schema de culori ..nu au ceva reprezentativ
    daca la cfr ..era usor sa cauti in interbelic si inainte si cu ce a fost in perioada comunista ptr a crea un brand , o imagine ..care sa plece de la lucruri mici gen schema de culori ptr trenuri
    in loc de fistichiu si diverse aveai bleumarinul inchis , negrul si nuantele de rosu inchis , gri ..care sa „decoreze” tot , de la trenuri ..la intrarile in gari ..unde sa ai embleme mari cat capul boului sa se vada de la 5 km ..luminate noaptea , etc
    uita-te in Londra si alte parti si o sa vezi ca distingi „in peisaj” un semnal care indica metroul sau caile ferate de la 5km
    asta inseamna branding ..de la asta se incepe
    dupa aia un set de bune practici
    de ce in Londra ..garile vechi arata bine si sunt intretinute si la noi gara de nord ..si alte gari vechi arata deplorabil ..cand …cu cateva investitii minore..care sa primeze accesibilitatea spre , in gara si spre peroane si materiale , vopseluri si constructii ..care sa aiba criteriu functional primar simplitatea intretinerii si sa se mentina acceptabil in lipsa ei
    de ce politia ..asta locala in loc sa invete nu stiu ce chestii inutile , nu pune accent pe proceduri simple de interactiune cu cetateanul si sa fie prezenti 24 din 24 in locurile tranzitate
    la fel de ce prin branding , imagine , dotari nu se distanteaza si mai mult de nationali
    in scolile astea de politie , facultatile de medicina , licee ..etc ..trebuie introduse din ani fragezi …o materie ..etica profesionala …care sa fie obligatorie si pe care sa se insiste , cu un set de bune practici , prin care sa se trateze aspectele coruptiei si efectul acesteia
    care odata incadrati in activitate ..sa fie incentivata denuntarea , sa existe recompensa ..si atunci cand denuntatul e cel ce o ofera , sa existe acele procedee ,legi care sa recompenseze corectitudinea
    nu exista institutie perfecta ..trebuie doar sa le faci eficiente , marginea de oameni ce nu colaboreaza ..sa fie mic
    de asta ai nevoie de oameni cu viziune si raspundere in conducere
    in cazul cfr-ului , metroului , stb-ului ..ai nevoie de firme care sa le faca si sa le construiasca o imagine..nu poti avea autobuze albe , fistichii , verzi si de tot felul in bucuresti ..ca sunt luate de pe stoc
    uita-te in londra , madrid si o sa vezi ca flota urbana e rosie si respectiv albastra si se distinge de cea interurbana ..care are alte culori
    ai avea nevoie ca operatorii interurbani privati sa fie obligati sa respecte o schema de culori ..prin vopsire ,colantare odata cu licenta
    ai claritate ptr calator ..imagine , branding …etc
    la cfr ..problema e mai complexa , la cfr calatori ma refer , pleaca de la trenuri , la gari …se modernizeaza fara o idee clara de ce se vrea ..pe modelul ..ne obliga UE sa facem rampe ptr minusvalizi ..si facem o rampa la 60 de grade ..ca sa bifam , nu ca o sa fie functionala
    avem o tara cu ecart de temperatura mare ..vara iarna , precipitatii , teren fertil si vegetatie din belsug
    care , intre altele are un atractiv ..peisaje superbe
    de ce nu se pleaca de la conservarea cladirilor principale cu semnificatii , cu arhitectura deosebita , de ce nu se modernizeaza primand accesul ..cat mai acoperit , cat mai ferit de a sta afara , de ce nu se acopera maximal zona catre trenuri , daca e posibil total..de ce nu se vopseste tot ce e gard de protectie , balustrada ..exclusiv gri , negru ,rosu inchis-caramiziu ..ptr ca sunt culori „tolerante” cu rugina ..si care lasa vegetatia sa iasa in relief ..de ce se vopseste fistichiu totul ..se planteaza panselute ce dureaza 2 saptamani in giratorii si alveole , cand in mod normal cu brazi si vegetatie ce nu necesita intretinere ,sau e minimala si 4 bucati de piatra e suficient
    te duci in franta , te duci in italia , te duci in spania ..si pe toate zonele mediane o sa vezi brazi din aia tropicali cu coama inalta , ce rezista de la mediterana in sud pana in marea britanie
    geniile ..la noi ..s-au chinuit ani de zile sa planteze palmieri..pe brailei in galati , pe care ii transportau iarna , ii acopereau si tot se stricau..ptr ca nu rezista …plus ca nu „rezoneaza” cu arhitectura ce ii inconjoara
    de ce nu pun brazii ..zeci de soiuri diferite , creezi si acea imagine de oras langa ape , se incadreaza peisagistic cu blocurile noastre , ai intretinere minimala
    nu poti avea chestii de la oameni blazati in conducere ..chiar de au pregatire profesionala in spate ..de ce statul nu reformeaza modul si cerintele ptr a promova , ascende in functii
    un fel de latura resursa umana ..in institutiile cu lant de incadrate si formare inchis
    Cfr-ul chiar nu e capabil sa reformeze ,reconditioneze principalele gari ale capitalei??
    gara de nord de la tabela ce afiseaza mersul trenurilor spre basarab e o rusine
    in Galati au reusit sa monteze tabele ce afiseaza modern timpii de asteptare autobuz …si in capitala nu poti cumpara bilet duminica decat in 2 locuri si doar cu 2 calatorii???nu ai o tabela decenta sa afiseze trasee si autobuze ..ci niste placute de 20 pe 20 cm maxim cu cateva numere de autobuz scrise de mana??
    eu spun de multe ori …orice responsabil de institutie poate fi tras la raspundere simplu de orice ministru
    il ia cu el la o plimbare cu masina ..sau „la picior” , ptr orice neregularitate ..ii da timp de rezolvare
    la a doua vizita e la fel ???? …schimbat…cum facea Ciolos cu prefectii
    cu politistii ..daca nu poti sa ii tii „pe traseu” , infiintezi un dispecerat nou , cladire noua , cu acces controlat de la poarta , daca e necesar cu acces bazat pe cartele si usi automatice, si dai terminale gps tuturor ce pleaca in misiune ..in momentul cand se intra in tura se activeaza gps-ul pe baza unor date de identificare a agentului si pozitia lor sa fie cunoscuta in permanenta si justificata
    alta ar fi mentalitatea
    cuo victima e o victima ..indiferent ca e „femeie la produs”
    o femeie e stapana pe corpul ei si nu exista justificare ptr a fi abuzata ..atat de „stapanul” ei , cat si de „clienti”
    ca o analogie ..nimeni nu e de acord sa fie abuzat de sef ..sau injurat si tratat urat de clienti
    si cand „interfata” societatii ..care trebuie sa le atraga ..le trateaza la fel ca pestii ..cum le poti scoate de pe un drum.gresit , cand au in fata o societate si apropiati ce nu le inteleg si nu le vor intelege , oamenii ce trebuie sa le protejeze le trateaza la fel ca pestii
    macar ca si logica de control fenomen infractional ..trebuie sa schimbe optica , ptr ca fetele astea chiar de profeseaza , dar nu au „protectori” nu ..intra intr-un delict prea grav
    asocierile ..pe baza de „protectori” ..atrage un intreg lant de infractori si infractiuni de tot tipul ..si care e puterea lor???
    puterea lor ..sunt banii , bani care sunt reprezentati de fetele astea ..bani pe care daca li-i iei prin scoaterea lor de sub „protectie”..rup lantul slabiciunilor
    in fine ..scuze de devieri de la tematica si toate cele
    toate cele bune

    1
    • Chapeau bas, Monsieur!
     Stimate domn, solutiile date de dumneavoastra, de un bun simt care depaseste orice asteptare ma fac sa cred ca ori sunteti extraterestru, ori nu ati trait in Romania in ultimii 100 de ani.
     Doamne, ce mi-as dori sa existe persoane care sa exprime (macar) aceleasi deziderate printre cei care ne conduc ….
     In loc de asta, vedem aceeasi atitudine:” Ridica-te tu de pe scaun ca sa ma asez eu!”
     Si, da, Securitatea traieste! Prin „Securitate” intelegand persoane apartinandu-i, cu naravuri care transcend orinduirile (spre exemplu, domnul Pinta, fost securist de Gorj, ulterior sprijinitor al „exodului mineresc” 😀 actualmente om de afaceri. Onest, evident)

     1
     • Una din probleme e tocmai perpetuarea in functii de conducere..a acelorlasi indivizi reesapati si faptul ca nu reusim ca societate sa promovam oameni cu viziune, caracter, vointa
      Aceeasi tipi blazati pusi pe furtisaguri, maruntisuri
      Numai cand am vazut candidatura duamnei..in al carei oras toate stau intr-o parte gata sa cada..iti vine sa o iei la fuga
      Cu dinozaurii din spatele ei ce asteptari poti avea

 17. Pare o știre cusută cu ață albă.

  1
 18. Ca… comunitarii sunt cea mai proasta specie de Homo de pe planeta noastra stim deja din studiile efectuate pe mai multe exemplare in mediul lor natural. La astia, cei cu patru clase primesc spor de studii superioare. Si pe buna dreptate…
  „protestau pasnic in fata Guvernului Romaniei.”, poate in fata cladirii guvernului, in fata sediului guvernului etc…

  3
 19. Hai sa o spunem pe aia dreapta. Politia locala este o institutie de protectie sociala pentru persoane certate cu scoala si care altfel nu ar fi avut niciodata un loc de munca. Odata astfel de oameni angajati, sumar instruiti, dar dotati si cu insemne aproape identice cu cele ale politiei, au devenit cainii de paza ai primarilor, care executa fara sa comenteze ordinele acestora. Cred ca nu sunt singulare cazurile, in care o masina sta parcata 24/7 in fata casei primarului, unde altii pot fi vazuti incarcand mielu sau sacii cu legume la piata, unde persoane „recalcitrante” la sedintele de consiliu local, daca nu au fost date afara din sala, au fost amendate sub tot felul de pretexte. Sa nu incercati sa ma convingeti ca in orasul dv a scazut cumva nr de spargeri, sau tilharii datorita prezentei politiei locale pe strazi. Cea mai mare bataie de joc a fost insa cand i-au pus sa lucreze impreuna cu ofiteri care au terminat o academie de politie, dar a caror leafa era mai mica decat a gardienilor. Eu unul sustin desfiintarea aceste institutii care nu isi indeplineste scopul.

  8
  • Cea mai mare bataie de joc a fost insa cand i-au pus sa lucreze impreuna cu ofiteri care au terminat o academie de politie, dar a caror leafa era mai mica decat a gardienilor.
   Da, cind se intimpla asta e trist.

   1
  • Aia cu prezenta pe strazi e de manual
   Unde-s ca eu nu ii vad , de parca-s de margarina si ii topeste soarele..sau vampiri, ies doar cand termina tura..si merg cu hainele institutiei pe ei sa stie lumea ca-s melitieni
   Chestia cu statul prin locuri tranzitate, piete, gari, locuri publice…nu-i de ei
   Ei au niste metode politienesti extraterestre..nu intelegem noi mortalii..cum sta treaba
   Simpla prezenta in aceste locuri cu armele la vedere..care prin alte parti asigura o descurajare pe de o parte si o crestere a increderii pe de alta e rasuflata ptr ei
   Multi din astia ar trebui sa invete doar trei lucruri simple…printre altele metode de dialog cu cetatenii
   Adica..nu mahalageala, strict pe doi, distante, protocoale samd
   Distantare sociala..ca tot e la moda
   Chestia cu razbunatul prin detasarea sefului de pe la omoruri..eu sper ca exista cineva peste astia de au decis asta, ca sa recompenseze profesionalii, sa nu se simta la mana derbedeilor si sa se descurajeze

   1
 20. Alaturi de „Securitate”, avem si „statul paralel”.
  Doi inamici nedefiniti, invizibili, dar perfect convenabili pe post de „vinovatul de serviciu”.
  La cate i se atribuie „Securitatii”, ar trebui sa avem oameni inteligenti, buni manipulatori in mass media, excelenti influenceri-i, cum se spune acum la moda.
  Realitatea ne confrunta cu indivizi cu carente de exprimare, cu dificutati in conjugarea verbului „a fi”, indivizi „care este”, pretenari cu interlopii.
  In mod sigur or sa apara unii care imi vor spune ca „nu de astia e vorba domle'”.
  -Dar de cine anume?
  -Ei si matale …. Stim noi …
  –––
  Sa nu uitam „flacara violeta” 🙂

  4
  • Dar să nu uităm de cucuveaua mov …
   Ar putea fi legătura între limba ( organul ) unora și politica bruxelleză antiromânească … sau nu .
   Fiecare ar putea trece orice prin filtrul bunului simț , iar dacă facem 50 de pași în spate , putem avea o imagine de ansamblu .
   Străinii ( din est sau vest ) nu ne vor binele , iar unii , întâmplător născuți pe plaiurile mioritice , se află în aceeași poziție de forță : nu ne vor binele , sub nicio formă …
   Istoria ne învață că cele mai distructive războaie au fost războaiele dintre frați .
   Oare chiar știți ce vreți ? ?
   Să nu vă fie frica , rațiunea nu poate învinge niciodată .
   Sunt români care se duc la pușcărie râzând …
   Amintiti-va de membrii partidul legionar .

   Stalin spunea că dujmanu’ din exterior este în proporție de 20% , restul trebuie căutați prin patrie 😉 .
   Am o listă lungă cu candidați la infracțiunea de trădare de țară ( deschideți TV seara și vă lămuriți repede ) , suficient pentru un nou canal Dunăre – Marea Neagră .
   Să moară ceainizii de invidie , cu Marele Zid cu tot …
   Dar … Justiția nu vede , e oarbă .
   Și cinstită .
   ” Iubim trădarea , dar urâm trădătorii ” .
   Caragiale rămâne un geniu ??? și în secolul nostru !

 21. Mai intrebati-l si pe dom’ general S.I.E. Ion Tiriac(da, faimosul tenismen), fiindca domnu’ e de pe vremea lui Ceasca, sigur stie destule!

  Puteti sa-l mai intrebati si pe Victor Toanta, agent S.I.E.(posibil la rang de colonel) ce la arestat pe generalul Ilie Ceausescu, pe 22 Decembrie 1989, la varsta de 17 ani, imbracat complet in uniforma de ofiter militar! Pe deasupra si agent de influenta al Rusiei si Chinei in Romania… hic, n-am zis nimic!

  3
  • de helvig si vlase nimic?!

   • Eduard Helvig de la S.R.I. si Vlase care? Va trebui sa fii putin mai specific…

     • In legatura cu ce?

      • pai le scoti pe toate din joben si nu stii cine e helvig sau vlase?!…suntem oameni seriosi sau ce….

       1
       • Toate la timpul lor… nu prea mult dintr-o data, fiindca e mai greu de digerat pentru unii!

        1
       • In privinta cadrelor in serviciu activ, cum sunt Eduard Helvig, este mai greu sa va ofer „o citire a intentiilor”(informatii, cat de cat precise) mai de Doamne ajuta, din simplul motiv ca majoritatea dintre ei, au sceneta foarte bine pusa la punct! Intotdeauna par „a bate” inspre o directie anume, cand defapt si de drept sceneta este menita pentru a distrage atentia de la adevaratele actiuni ce le indeplinesc! Vorba aia, unde dai si unde crapa…

        De obicei adevarata „activitate” a unui agent(acoperit) public, se poate observa mai cu precizie, spre sfarsitul carierei acestuia… cand devine mult mai clar ce si cum a facut in trecut, sceneta disipanduse incetul cu incetul!

        Sa luam drept studiu de caz, pe faimosul Traian Basescu… fostul nostru „presedinte”. Care clama sus si tare, despre axa Bucuresti – Londra – Washington… dar el defapt era quadruplu agent acoperit al, S.I.E, G.R.U, Mossad si Serviciile militare de spionaj Chinezesti!

        Cum ne dam seama, va intrebati? Pai foarte super de simplu… de ce nu a fost niciodata invitat in „vizita de lucru” pe la Washington, Londra, Paris, Berlin, nici macar Roma sau Madrid…?! De ce il evitau toti demnitarii Europeni pe la intrunirile Europene?? Cel mai faimos exemplu fiind, atunci cand a incercat sa-l abordeze pe presedintele francez Sarkozy, acesta dandu-i lui Base cu flitul…

        Pai din cauza ca Basescu nu facea parte din „gasca Vestului”… ci din „gasca Estului”!

        1
        • Tu n-ai ce face noaptea…
         Auzi la el,..cvadruplu..
         Shit talk is cheap.
         „Trezeste-te” din postarile astea!

         • Doriti sa insinuati, ca nu este adevarat ceea ce am postat?

          • Demonstreaza!!
           Dupa parerea mea ai vorbit discutii..pe larg
           @Iulian vorbea de faptul ca securitatea traieste prin comportamentul unora ce sunt chemati sa fie sefi peste o institutie ce se vrea in 2020 sa garanteze securitatea cetatenilor
           Si ei sunt intepeniti in metehne si proceduri de pe vremea securitatii
           Nu ca basescu e mai ceva ca james bond
           Astea sunt basme tipice ptr deturnarea atentiei…inca degustate de multi..mai ales nostalgicii
           Realitatea e alta..si e batatoare la ochi, pe de o parte indolenta subalternilor, pe de alta perpetuarea dinozaurilo la conducere…ei si ideile lor luminate
           Cand unii sefi competenti din politie incep sa scoata nereguli li se da rapid peste cap
           Eu sper doar sa reglementeze situatia politistului detasat 6 luni..doar si poate ptr mesajul transmis
           Mai mult ca oricand avem nevoie de oameni competenti
           Problema cu cei din politica tinede unele convingeri ale lor si idei..nu basme

           2
          • Exact, Niko.

           3
          • „Demonstreaza!!
           Dupa parerea mea ai vorbit discutii..pe larg”

           Nu in timpul „domniei” lui Basescu, s-au privatizat ALRO Slatina si cu Combinatul de Oteluri Speciale de la Targoviste, ambele vandute „investitorilor strategici” Rusi?

           ALRO si cu C.O.S., dar mai ales acesta din urma, sunt doua(sau cel putin au fost) dintre intreprinderile strategice cheie ale Romaniei, mai ales in stituatie de razboi! Pai cine iti vinde tie aluminiu si oteluri speciale pe timp de razboi?? Dar mai ales in stituatia in care esti incercuit si nu ai nici o ruta de aprovizionare la dispozitie…?!

           Aliaje de aluminiu si oteluri speciale, presupun ca sunt materiale destul de vitale in caz de razboi, nu?

           De ce nu le-a privatizat Basescu cu „investitori strategici” din Vest, de exemplu? Sau de ce pur si simplu sa nu le pastreze statul Roman, fiindca ambele intreprinderi au fost la vremea privatizarii, destul de profitabile si inca sunt!

           Nu o sa ni le mai dea rusii inapoi, in veci si pururi! Praf le vor face cum au facut la Campia Turzii! Dar de vandut inapoi, putem deja uita de ele!

           1
          • „Nu ca basescu e mai ceva ca james bond”

           Inca ceva as mai dori sa clarific! Daca se poate, sa nu mai facem asemanari intre personaje din filme(au si ele rostul lor propagandistic) si realitate…

           James Bond joaca rolul unui infiltrator – sabotor / spion industrial, un rol exceptional de dificil de indeplinit in realitatea de zi cu zi! Ar trebui practic sa ai capacitatea de a dispare instantaneu in vazul tuturor, ca sa poti indeplini cu succes un asemenea rol!

           Traian Basescu a jucat rolul unui agent de influenta,cu sceneta foarte bine pusa la punct! Rol indeplinit destul de mult cu succes dealtfel, din scaunul de presedinte al Romaniei!

           E o mica mare diferenta totusi…

           1
          • Au oprit Targovistea in vara aceasta .
           Sindicalistii mai striga ceva , guvernul nu, are masca .

           https://dbonline.ro/la-un-pas-de-inchidere-drama-cos-targoviste-ajuns-la-cel-mai-inalt-nivel-oficial-din-romania-ce-urmeaza/

           1
          • @Nicusor

           He he, „Mission acomplished” tavarisci Putitin!

           1
       • Iar cat despre acest „Vlase”, presupun ca va referiti defapt la Mihail Vlasov, fost presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei??

        Acest personaj, nu este defapt si de drept atat de important pe cat pare, este un trepadus S.I.E. mai mic, afiliat unei factiuni pro-Rusesti din interiorul S.I.E.! Mai importanti sunt cei din spatele lui Vlasov, despre care nu stim mai nimic! Cu exceptia faptului ca sunt pro-Rusi…

        1
  • Am uitat… cu toate ca n-am zis nimic! Dom’ general Ion Tiriac, mai este si agent de influenta al Rusiei in Romania! Doar cum de a iesit faimosul vaccin anti-Covid, Sputsnik al lui dom’ Gladimhere Vladimirovich Putitin, dom’ general Tiriac, repede repejor a si „recomandat” ca Romania sa importe vaccinul din Rusia… hic, iar n-am zis nimic!

   3
 22. Ciudate comentarii… Legalitatea, oportunitatea si gradualitatea interventiei pulitiei – locale sau nationale, jihaderiei sunt chestiuni ce tin de statul de drept si inJustitia romaneasca. Nu vad de ce in toate comentariile astea tin unii sa-i aduca in discutie pe vodcari, ca vodcarii ar fi „papusharii” imbecilitatilor si abuzurilor autohtone. Eu cred ca ce care invoca pe site-ul asta „papusharii” vodcari sunt adevaratii promotori si propagandisti. Ca prea toate sunt „din cauza rushilor”. Sau sunt pur si simplu propagandishti autohtoni, tampitzei care cred in doctrina „cine latra mai mult si mai tare”. Cretini multzi sunt pe lumea asta…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *